KRRiT. Naziści kosmitami.

KRAJOWA RADA RADIOFONII i TELEWIZJI

Warszawa, czerwca 2015 r.

DPz-WSW.051.242.2.2015

Pan Zbigniew Grabowski

[mój adres domowy]

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Pańskie wystąpienia, które skierował Pan do Krajowej Rady radiofonii i Telewizji uprzejmie informuję, że do ustawowych zadań KRRiT nie należy rozstrzyganie o słuszności lub niewłaściwości kierunku ewolucji współczesnej polityki historycznej. Jest to obszar, którym zajmują się historycy, politolodzy, socjologowie, itd.

Informuję również że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji rozpatruje skargi zawierające zarzuty odnoszące się do treści konkretnych wyemitowanych audycji, pod kątem ewentualnego naruszenia przepisów ustawy z 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 roku, Nr 43, poz. 226 z późn. zm.).

Do podjęcia działań przez KRRiT niezbędne jest podanie przez skarżącego danych pozwalających na identyfikację przekazu będącego przedmiotem skargi oraz przedstawienie konkretnego zarzutu, którego zasadność moglibyśmy ustalić.

Uprzejmie proszę o przyjęcie powyższych informacji.

Z poważaniem,

Anna Szydłowska-Żurawska

podpis nieczytelny

Dyrektor Departamentu Prezydialnego

 

Departament Prezydialny

Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa tel. 22 597 3037 fax. 22 597 3148

* – * – * – * – * – * – * – * – * – *

29 stycznia 2015 roku.

Zbigniew Grabowski

skargi@krrit.gov.pl,

abonament@krrit.gov.pl,

Katarzyna.Twardowska@krrit.gov.pl,

Izabela.Wojciechowska@krrit.gov.pl

PRZEWODNICZĄCY

KRRiT

Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

DONOS i WNIOSEK

Dotyczy: telewizji publicznej w temacie nazistów.

Mocą ducha prawa wynikającego z preambuły Konstytucji: pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane, pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie oraz:

Art. 1. Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Art. 7. Organy władzy publicznej działają na na podstawie i w granicach prawa. Art. 8. 1. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej. Art. 47. Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu. Tudzież: K.k. Art. 132. (Dezinformacja) Kto, oddając usługi wywiadowcze Rzeczypospolitej Polskiej, wprowadza w błąd polski organ państwowy przez dostarczanie podrobionych lub przerobionych dokumentów lub innych przedmiotów albo przez ukrywanie prawdziwych lub udzielanie fałszywych wiadomości mających istotne znaczenie dla Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Ośmielam się uprzejmie niepokoić Ob. Przewodniczącego i wnoszę o podjęcie dających się zastosować kroków przewidzianych prawem o prowadzonej szerokiej dezinformacji przez telewizję publiczną. Miało to miejsce szczególnie w ostatnich dniach obchodzenia LXX rocznicy wyzwolenia Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego Auschwitz. Prym wiodła szczególnie dziennikarka TVP Beata Tadla, która z wielką namiętnością w koło klepała o jakich nazistach, przybyłych zapewne z kosmosu…

Wypada zauważyć, że ustrojodawca negatywnie ocenia miniony okres słowami preambuły: pomni gorzkich doświadczeń… I to na ustawodawcy w trakcie realizacji i rozwijania postanowień konstytucyjnych, jak i w trakcie uchwalania ustaw nie służących bezpośrednio temu celowi, spoczywa obowiązek wprowadzania rozwiązań uwzględniających te oceny ustrojodawcy. Zaś sądy i urzędy, stosując prawo, powinny w jego interpretacji brać pod uwagę diagnozę i imponderabilia zawarte w słowach: pomni gorzkich doświadczeń…

Szacunek rodzi się tylko z atencji i prawości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *