49. Informacja.

Co to jest informacja? Odpowiedź nie jest prosta. Słownik języka polskiego definiuje to jako powiadomienie o czymś, zakomunikowanie czegoś; wiadomość, wskazówka, pouczenie. Istotną rolę w przekazywaniu informacji pełnią środki masowej informacji, za pomocą których odbywa się przekazywanie informacji we współczesnych społeczeństwach, na przykład prasa, radio, telewizja oraz internet.

Informacja (łac. informatio – przedstawienie, wizerunek; informare – kształtować, przedstawiać) – termin interdyscyplinarny, definiowany różnie w różnych dziedzinach nauki; najogólniej – właściwość pewnych obiektów, relacja między elementami zbiorów pewnych obiektów, której istotą jest zmniejszanie niepewności (nieokreśloności).

Można wyróżnić dwa podstawowe punkty widzenia informacji:

1. obiektywny – informacja oznacza pewną właściwość fizyczną lub strukturalną obiektów (układów, systemów), przy czym jest kwestią dyskusyjną[4] czy wszelkich obiektów, czy jedynie systemów samoregulujących się (w tym organizmów żywych),

2. subiektywny – informacja istnieje jedynie względem pewnego podmiotu, najczęściej rozumianego jako umysł, gdyż jedynie umysł jest w stanie nadać elementom rzeczywistości znaczenie (sens) i wykorzystać je do własnych celów. Źródło: Wikipedia.

We współczesnym Świecie informacja stała się również i bronią, która w sposób niewyobrażalny może zmienić życie każdego z nas. Dostęp do informacji jest więc bardzo ważny. Weźmy dla przykładu współczesne pole walki. Bezzałogowe samoloty dostarczają najświeższych i aktualnych informacji z terenu nad którym przelatują. Tym sposobem unika się jak najmniejszych strat w ludziach albo też precyzyjnie zniszczyć siły i środki nieprzyjaciela.

To co z takim mozołem i nie tylko ja, wypisujemy na blogach jest również informacją różnego rodzaju postrzegania naszego Świata. Tu chciałbym zadać tylko jedno pytanie. Co po każdym z nas zostanie za 100 lat?

Demokracja Dokument Natura Polityka Wolność

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *