Prezes SR Gdynia, zwrotka.

Poczta Polska potrzebowała trzech tygodni na pokonanie odległości nie więcej niż kilkanaście kilometrów, licząc w prostej linii od mnie do Gdyni. List polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, do Prezesa Sądu Rejonowego w Gdyni, wysłałem 30. 12. 2010 r. i z taką datą jest stempel pocztowy „mojego” urzędu pocztowego (30121014). Dwie ostatnie cyfry oznaczają godzinę nadania, bo stemple pocztowe muszą być co jakiś czas przestawiane. To tak stara tradycja obowiązująca w cywilizowanych państwach.

Na mojej „zwrotce” jest stempel prezesa sądu z datą wpływu 04 STY. 2011. Nie ma żadnego podpisu, pomimo że na „zwrotce” wyraźnie jest napisane: podpis odbiorcy. Kiedy ja otrzymuję taki list, to listonosz żąda ode mnie abym podpisał się czytelnie. Urzędnika prezesa sądu w Gdyni to nie obowiązuje, widać to jednoznacznie i to dowodzi, że żyjemy w dwóch różnych światach. Nie są też wypełnione żadne rubryki, które są w stemplu: NR Prez …../….. Załączniki ….. egz. Dziwi mnie, że takie cóś jest stosowane. W tym miejscu warto więc podać za stroną internetową o Sądzie Rejonowym w Gdyni:

http://gdansk.so.gov.pl/ez/index.php/plain/sad_rejonowy_w_gdyni

że prezesem tego sądu jest, SSO Ob. Piotr Matuszewski, natomiast sekretariat prezesa prowadzi kierownicza, Ob. Grażyna Kościelska.

Proszę też zwrócić uwagę na daty. List nadałem 30. 12 (czwartek) około godz. 14 a do sądu dotarł 4. 01. (wtorek) bez podania godziny. Biorąc pod uwagę, że to nowy rok, to trzeba uczciwie przyznać, że jest to przyzwoity termin doręczenia listu poleconego. Łatwo to też policzyć na palcach. Minęło 5 dni.

Z drugiej strony mojej „zwrotki” oprócz mojego adresu jest stempel pocztowy: GDYNIA G202 *AH* 18011112. Oznacza to, że moja „zwrotka” wróciła od prezesa sądu na pocztę w dniu 18. 01. (wtorek) około godz. 12. I to jest zdumiewające! Procedura ta trwała dokładnie dwa tygodnie! Ostatni raz w Gdyni, w sądzie, byłem 23. 12. 2010 r. Nie zauważyłem, aby na Placu Konstytucji, gdzie znajduje się sąd i poczta, były jakieś poważne zmiany. Tak jak dawniej, z sądu do poczty, to nie więcej niż 100 metrów, licząc odległości pomiędzy wejściami głównymi, a po narożnikach budynków, będzie jeszcze mniej. Jest tylko jeden ambaras i szkopuł. Dawniej poczta ta, to był urząd PPUP (Przedsiębiorstwo Państwowe Użyteczności Publicznej) Gdynia 2, a na stemplach pocztowych było GDYNIA 2. Teraz na mojej „zwrotce” jest stempel z napisem: GDYNIA G202. I tu nasuwają się od razu pytania. To G202, to liczba urzędów w Gdyni czy w okolicy? Czy ten urząd, tak stemplujący się, w ogóle jest w Gdyni? Jeżeli tak, to dlaczego z sądu na pocztę, mieszczące się w tym samym mieście, przekazanie mojej „zwrotki” trwało dokładnie dwa tygodnie? Natomiast „moja” poczta nie posiada żadnego numeru, pomimo że geograficznie leży w tym samym województwie co Gdynia. U mnie jest tylko nazwa miejscowości. Dodam jeszcze, że dniu 17. 01. 2011 r. złożyłem reklamację drogą elektroniczną o braku doręczenia mi mojej „zwrotki”. I szczęśliwym zbiegiem okoliczności moja „zwrotka” została ostemplowana w dniu następnym (1801112) w samo południe. Nie będę dochodził tego kto przetrzymywał tę moją „zwrotkę”, którą otrzymałem w dwa dni później, też w samo południe. Życia ludzkiego zabraknie na wyjaśnianie takich „dupereli”.

Wypada więc podsumować. Z „mojej” poczty, list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, wędrował:

 • do sądu w Gdyni (okres nowego roku) 5 (pięć) dni;

 • z sądu w Gdyni na tajną pocztę, 14 (czternaście) dni;

 • z Gdyni (G202) do mnie 2 (dwa) dni.

Tyle informacji można wyczytać z niewielkiego żółtego kartonika, który przyklejamy do koperty aby otrzymać potwierdzenie, że nasz list dotarł do adresata. A tym listem wysłałem zażalenie i kilka pozwów cywilnych (część z nich jest tu na blogu), albowiem sąd w Gdyni, w osobie SSR Ob. Marek Kapała, odmówił wszczęcia śledztwa w sprawie jawnego i ukrytego dyskryminowania mnie i mojej rodziny. Wcześniej, to samo uczynił prokurator w Gdyni, Ob. Sławomir Dzięcielski. Myślę sobie, że prokuratorzy; tak jak robią to sędziowie (używają powszechnie skrótu SSR = sędzia Sądu Rejonowego); powinni stosować również podobnego skrótu: PPR = prokurator Prokuratury Rejonowej. Nie będę dywagować na temat co się komu kojarzy ze różnymi skrótami.

Dlaczego Szwajcaria słynie, między innymi, z bardzo dobrych zegarków, których produkowanie rozpoczęto metodą chałupniczą (sic!) dawno, dawno temu? Bo to co raz zostało zbudowane jest ciągle udoskonalane, dając ludziom satysfakcję i zadowolenie przekazywane z pokolenia na pokolenie. A u nas, w Polsce, na przykładzie poczty wykazałem, że taki stan, zbliżony do szwajcarskiego, nie jest możliwy do osiągnięcia w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat.

Gorzkie, ale jakże prawdziwe. Praprzyczyna zaś leży w sprawowaniu władzy sądowniczej w Polsce. Co już udowodniłem i będę to czynił nadal. W miarę sił zdrowia i możliwości finansowych.

 

Prezes SR Gdynia od prezesa SO Gdańsk.

W odpowiedzi na mojego e-mail z 27. 12. 2010 roku otrzymałem listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru, pismo z Sądu Okręgowego w Gdańsku treści następującej.

ORZEŁEK

W

KORONIE

Prezes

Sądu Okręgowego w Gdańsku

80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 30/34

tel./fax: 58-32-13-149, administracja@gdansk.so.gov.pl

________________________________________________________________

Gdańsk dnia 30 grudnia 2010 roku.

Adm.-550-879/10

Dot.: II Kp 591/10/Kp

Pan Prezes

Sądu Rejonowego

w Gdyni

W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Pana Zbigniewa Grabowskiego z dnia 27.12.2010 r. – zgodnie z właściwością.

Zał.: 3 karty

WICEPREZES

SĄDU OKRĘGOWEGO W GDAŃSKU

SSO Rafał Terlecki

podpis nieczytelny

Do wiadomości:

Zbigniew Grabowski

[mój adres domowy]

Prezes SR Gdynia, odpowiedź.

Wcześniej przedstawiłam treść pisma, które w dniu 23 bm. wysłałem do prezesa Sądu Rejonowego w Gdyni. Napisałem tam między innymi.

Jednocześnie wnoszę o zabezpieczenie akt prokuratury (3 Ds. 208/10) w obecnym ich stanie, do dalszego procesowania, jako że występuję z pozwem cywilnym o rozwiązanie Prokuratury Rejonowej w Gdyni. Akta te są podstawowym dowodem w sprawie, wraz z pismem, które złożyłem w biurze podawczy tutejszego sądu w dniu dzisiejszym o godz. 10.07. Było to moje oświadczenie adresowane do Prezesa tutejszego sądu.

Otrzymałem odpowiedź w tej sprawie. Zdumiewa mnie fakt, że to nie prezes odpowiada na moje pismo lecz jego podwładny, SSR mgr Ob. Marek Kapała. Wedle dostępnej informacji w internecie, prezesem Sądu Rejonowego w Gdyni jest SSO Ob. Piotr Matuszewski. Pismo jest z nadrukiem godła polskiego z adresem sądu. Dla podkreślenia rangi dokumentu, dodatkowo opatrzono go pieczęcią sądu. Nie będę tu przytaczał wszystkich elementów tego pisma. Ograniczę się do rzeczy najważniejszych. Oto treść tego pisma.

ORZEŁEK W KORONIE

Obok pieczęć sądu.

Sąd Rejonowy w Gdyni

II Wydział Karny

ul. Plac Konstytucji 5

81-969 Gdynia

Telefon (58) 699-61-42, faks 699-61-44

Sygnatura akt II Kp 591/10/Kp Gdynia dnia 28.12.2010 r.

Zbigniew Grabowski    

[mój adres domowy]      

Sąd Rejonowy w Gdyni II Wydział Karny w odpowiedzi na pismo z dnia 27.12.2010r. informuje, iż w sprawach karnych Sąd zgodnie z art. 130 k.p.k. doręcza pisma za pokwitowaniem odbioru. Poczta elektroniczna nie spełnia tego wymogu.

W sprawie zabezpieczenia akt 3 Ds. 208/10 wnioskodawca winien zwrócić się do Prokuratury Rejonowej w Gdyni, która jest ich dysponentem.

SĘDZIA SADU REJONOWEGO     

w Gdyni                      

mgr Marek Kapała               

podpis nieczytelny              

* * * * * * * * * *

Moje spostrzeżenie.

Wyżej wykazałam, że wnosiłem o zabezpieczenie prokuratorskich dokumentów dla celów dowodowych, które aktualnie znajdują się w sądzie. Ręce i nogi opadają na to co odpowiada mi SSR Ob. Marek Kapała. To jest jednak dokument przeciwko temu, aby Ob. M. Kapała dalej nie pełnił funkcji publicznej sędziego sądu rejonowego. Zdumiewa również fakt, że prezes sądu w Gdyni SSO Ob. Piotr Matuszewski kryje się za plecami swojego podwładnego.

Zobaczymy co z tego wyniknie i jak mocno dostanę po łapach.

Cały czas jednak dowodzę, że obowiązująca Konstytucja w Polsce nie jest warta funka kłaków.

SSR M. Kapała, pozbawić uprawnień.

Zbigniew Grabowski – powód

[mój adres domowy]

Sąd Rejonowy

I Wydział Cywilny

Pl. Konstytucji 5

81 – 969 Gdynia

P O Z E W

o pozbawienie uprawnień sędziego Sądu Rejonowego

ze skutkiem natychmiastowym.

Plac Konstytucji 5, 81 – 969 Gdynia, Marek Kapała – pozwany.

Wartość przedmiotu sporu 1 (słownie jeden) zł.

Ośmielam się wnosić o:

 1. pozbawienie prawa wykonywania zawodu sędziego, Marka Kapałę, ze skutkiem natychmiastowym;

 2. zasądzenie od M. Kapała kwoty 100.000 (słownie sto tysięcy) zł na rzecz Centrum Zdrowia Dziecka;

 3. zasądzenie na moją rzecz kosztów procesu w wysokości nie mniej niż 1.000 (jeden tysiąc) zł.

UZASADNIENIE

 1. SSR M. Kapała w postanowieniu tegoż sądu, w sprawie o sygn. akt: II Kp 591/10 z dnia 22. 12. 2010 r. napisał, że moja mozolna pisanina w tej sprawie jest jedynie wyrazem polemiki. Ośmielam się nie zgodzić z tą asercją. Ponadto stwierdził, że: niewykonywanie wyroków sądów cywilnych w rozpatrywanym zakresie, jakkolwiek karygodne, nie wyczerpuje znamion przestępstwa. Tym samym SSR M. Kapała pisemnie udowodnił i wykazał, że w Polsce zbędne są sądy cywile, jako że nie ma obowiązku wykonywania wyroku i tym samym należy doprowadzić do ich (sądów) rozwiązania, albowiem czyny takie nie zawierają czynu zabronionego. Ano zobaczymy.

 2. W przytoczonym powyżej postanowieniu wystąpiła obraza przepisów Konstytucji RP art. 78: Każda ze stron ma prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji. Tymczasem sekretarz sądowy, Ob. Kinga Pazdro, napisała: Na postanowienie nie przysługuje prawo wniesienia zażalenia bez podania podstawy prawnej.

 3. SSR M. Kapała nie zauważył, że prokurator Sławomir Dzięcielski, uniemożliwiła mi działań jako oskarżycielowi posiłkowemu, ani też prokurator ten nie zebrała żadnych dowodów poza własnymi wypocinami.

Dalsze pełnienie obowiązków sędziego Sądu Rejonowego, przez M. Kapałę może prowadzić tylko i wyłącznie do podważania autorytetu, powagi, znaczenia i zaufania do państwa. Rezerwuję sobie również prawo do dokonywania kolejnych czynności prawnych w tej sprawie.

Dowód: akta sądowe tegoż sądu o sygnaturze: II Kp 591/10 oraz akta prokuratury w Gdyni o sygnaturze 3 Ds 208/10.

Podstawa prawna: Konstytucja RP:

preambuła oraz art.: 2, 7, 8, 9, 32, 45, 47, 77 i 78.

Z poważaniem

Prezes SR Gdynia

 

—— Wiadomość oryginalna ——

Temat:

Prezes SR Gdynia

Data:

Mon, 27 Dec 2010 12:33:14 +0100

Nadawca:

[cenzura]

Odpowiedź-Do:

[cenzura]

Adresat:

poi@bydgoszcz.so.gov.pl, „”, so@torun.so.gov.pl, so.wloclawek@ms.gov.pl, sogdansk@gdansk.so.gov.pl

Dnia 27 grudnia 2010

Ośmielam się niepokoić Państwa, jako że nie otrzymałem potwierdzenia z SR Gdynia, art. 130 kpc.

Ośmielam się nieśmiało wnosić i żądać o doręczanie mi wszelkich pism w tej sprawie pocztą elektroniczną na podany adres e-mail, zgodnie z „Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.” Więcej na ten temat można poczytać pod datą 28 sierpnia 2010 r. na moim blogu:

BARDZO POLITYCZNIE

Zbigniew Grabowski delator

Cywilizacja jest wtedy, kiedy żołnierze idą do cywila.

Z poważaniem

Zbigniew Grabowski

—— Wiadomość oryginalna ——

Temat:

Sygn. akt: II Kp 591/10/Kp

Data:

Thu, 23 Dec 2010 19:14:20 +0100

Nadawca:

[cenzura]

Odpowiedź-Do:

[cenzura]

Adresat:

administracja@gdynia.sr.gov.pl

Dnia 23 grudnia 2010 roku.

Prezes

Sąd Rejonowy

Gdynia

Uprzejmie informuję, że dniu dzisiejszym otrzymałem postanowienie z dnia 22 grudnia br. oraz zapoznałem się z aktami sprawy. W związku z tym, moje wnioski złożone w tej sprawie, w biurze podawczym tutejszego sądu o godz. 9.34 są bezprzedmiotowe i nie zachodzi potrzeba ich realizacji.

Jednocześnie wnoszę o zabezpieczenie akt prokuratury (3 Ds. 208/10) w obecnym ich stanie, do dalszego procesowania, jako że występuję z pozwem cywilnym o rozwiązanie Prokuratury Rejonowej w Gdyni. Akta te są podstawowym dowodem w sprawie, wraz z pismem, które złożyłem w biurze podawczy tutejszego sądu w dniu dzisiejszym o godz. 10.07. Było to moje oświadczenie adresowane do Prezesa tutejszego sądu.

W załączeniu przekazuję pozew cywilny o rozwiązanie Prokuratury Rejonowej w Gdyni, który wyślę również tradycyjną pocztą po Świętach Bożego Narodzenia br. Ponadto zgodnie z art. 78 obowiązującej Konstytucji w Polsce, na postanowienie z dnia 22. 12. br. złożę zażalenie.

Z poważaniem

Zbigniew Grabowski

Rozwiązać prokuraturę w Gdyni.

Za potwierdzeniem odbioru.

Zbigniew Grabowski – powód

[mój adres domowy]

Sąd Rejonowy             

I Wydział Cywilny        

Plac Konstytucji 5        

81 – 969 Gdynia          

P O Z E W

o rozwiązanie Prokuratury Rejonowej

ul. 10 Lutego 39, 81 – 264 Gdynia – pozwana.

Wartość przedmiotu sporu 1 (słownie jeden) zł.

     Ośmielam się wnosić o:

 1. rozwiązanie Prokuratury Rejonowej w Gdyni;

 2. rozpoznanie sprawy pod ewentualną nieobecność stron;

 3. zasądzenie od prokuratury kwoty 1.000.000 (słownie jeden milion) zł na rzecz Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie;

 4. zasądzenie na moją rzecz kosztów procesu w wysokości nie mniej niż 1.000 (jeden tysiąc) zł.

WNIOSKI DOWODOWE.

     Celem rozpoznania sprawy należy dołączyć:

 1. akta prokuratury 3 Ds. 208/10 dołączone do sprawy tutejszego sądu II Kp 591/10/Kp;

 2. moje pismo z dn. 23. 12. br. złożone do Prezesa w sprawie II Kp 591/10/Kp;

 3. akta prokuratury 3 Ds. 208/10, które powstały po dniu 25. 10. 2010 r.

 4. akta tutejszego sądu: …

UZASADNIENIE

     Zgodnie z ustawą, zadaniem prokuratury jest strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw. Prokuratura w Gdyni nie wywiązuje się z tego zadania, co udowodnię na podstawie wnioskowanych dowodów.

Z poważaniem               

mój podpis                

II Kp 519/10/Kp postanowienie.

Uprzejmie wyjaśniam, że zastosowanie przeze mnie [cenzura] jest wynikiem tego, że ja w tym blogu staram się pisać wyłącznie o moich własnych problemach. Unikam wikłania kogokolwiek, nie dotyczy to oczywiście osób pełniących funkcje za publiczne pieniądze, w moje problemy i sprawy, które wszczynam osobiście i staram się zapoznać z tym opinię publiczną, lub tych którzy mogą coś skorzystać z mojej pisaniny, albo wyciągnąć wnioski do własnego postępowania. Ewentualnie mógłbym również zastosować (…) dla pominiętych tekstów, jednak zastosowanie [cenzura] jest bardziej uczciwe.

Śmieszy mnie, oraz wprawia w poważną zadumę kiedy SSR Ob. Marek Kapała jednoosobowo pisze o sobie: Sąd… Ponadto podkreślenie w tekście jest mojego autorstwa, jako że chciałem zwrócić uwagę na to stwierdzenie.

Pieczątka

Sąd Rejonowy

II Wydział Karny

Pl. Konstytucji 5

81-969 Gdynia 2

Sygn. akt II Kp 591/10

POSTANOWIENIE

Dnia 22 grudnia 2010 r.

Sąd Rejonowy w Gdyni II Wydział Karny

na posiedzeniu w składzie:

Przewodniczący: SSR Marek Kapała

po rozpoznaniu w sprawie zażaleń [cenzura] i Zbigniewa Grabowskiego na postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Gdyni z dnia 08.09.2010 r. o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie 3 Ds. 208/10

podstawie art. 30§1 kpk, art. 465 § l kpk, art. 437§ l kpk,

postanawia

zażaleń nie uwzględnić i utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie

UZASADNIENIE 

Postanowieniem z dnia 08.09.2010 r. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Gdyni odmówił wszczęcia śledztwa w sprawie:

 1. niedopełnienia obowiązków służbowych przez sędziów Sądu Okręgowego w Gdańsku, w nieustalonym okresie czasu, ale nie wcześniej niż 19.04.2006 r. do 18.07.2010 r. poprzez niedoręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem [cenzura] działając na szkodę [cenzura], to jest o przestępstwo z art. 231 § ł kk, wobec stwierdzenia, iż brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu,

 2. przekroczenia uprawnień przez prokuratora Prokuratury Rejonowej w Gdyni, w okresie czasu od 05 marca 2010 r. do 18 lipca 2010 r., poprzez zlecenie funkcjonariuszom Policji przesłuchania [cenzura], to jest o czyn z art. 231 § l kk, wobec stwierdzenia, iż czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego,

 3. niestosowania się w Gdyni, w okresie od 2009 r. do 18.07.2010 r., do orzeczenia Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia [cenzura], to jest o czyn z art. 244 kk, wobec stwierdzenia, iż czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego,

 4. [cenzura], to jest o czyn z art. 231 § l kk, wobec stwierdzenia, iż czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego,

 5. [cenzura]

  Koniec strony 1.

  c. d. [cenzura], to jest o czyn z art. 286 § l kk, wobec stwierdzenia, iż brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu,

 6. niedopełnienia obowiązków przez Prokuratora Prokuratury Rejonowej w toku nadzorowanego śledztwa 2 Ds. 1761/06 w 2006 r. w Wejherowie, poprzez wydanie decyzji o umorzeniu śledztwa wobec niewykrycia sprawców czynu, działając tym na szkodę Zbigniewa Grabowskiego, to jest o czyn z art. 231 § l kk, wobec stwierdzenia, iż brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu.

     Na postanowienie to zażalenie złożyli [cenzura] i Zbigniew Grabowski. [cenzura] w swoim zażaleniu podniósł, iż dochodziło do fizycznego i psychicznego znęcania się nad nim poprzez wzywanie go do stawiennictwa na przesłuchanie pomimo, iż uniemożliwiał to jego stan zdrowia o czym informowana była Policja. Podniósł nadto, iż niezgodnie z wykładnią Trybunału Konstytucyjnego [cenzura], a nadto w te sposób złamano jego konstytucyjne prawo do swobodnego wyboru i wykonywania zawodu [cenzura]. W dalszej części skarżący wyraził niezadowolenie z działania prokuratury oraz prokuratora wydajnego zaskarżone postanowienie. W konkluzji skarżący wniósł o wyciągnięcie konsekwencji wobec winnych takiego stanu prawnego.

    Zbigniew Grabowski zarzucił zaskarżonemu postanowieniu nietrafność i nieprzeprowadzenie żadnych dowodów oraz stronniczość prokuratora. Nadto zdaniem skarżącego postanowienie jest niespójne, niejasne i praktycznie niczego nie wyjaśnia, lecz gmatwa i wikła. W uzasadnieniu swojego środka odwoławczego skarżący podjął polemikę z ustaleniami prokuratora przedstawiając w punktach przebieg zdarzeń opisywanych przez niego w zawiadomieniu o przestępstwie i kolejnych pismach.

     Sąd zważył co następuje:

     Zażalenia nie zasługują na uwzględnienie i w ocenie Sądu stanowią jedynie wyraz polemiki z prawidłowymi ustaleniami organu nadzorującego postępowanie przygotowawcze. Zdaniem Sądu decyzja o odmowie wszczęcia śledztwa jest zasadna i prawidłowa. Zgodnie z art. 303 kpk śledztwo wszczyna się jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. W ocenie Sądu w świetle zgromadzonych w sprawie danych Prokurator zasadnie przyjął, iż brak jest podstaw do wszczęcia śledztwa albowiem czyny, których dotyczyło zawiadomienie o przestępstwie nie zawierają znamion czynów zabronionych albo też brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa.

     Odnosząc się do treści zażalenia [cenzura] w pierwszej kolejności podnieść należy, iż w swoim zażaleniu nie podnosi on merytorycznych zarzutów w zakresie dotyczącym punktów I, V i VI zaskarżonego postanowienia. Zgodnie z art. 433 § l kpk sąd odwoławczy rozpoznaje sprawę w granicach środka odwoławczego, a w zakresie szerszym o tyle, o ile ustawa to przewiduje. Sąd rozpatrując zaskarżone postanowienie w pozostałym nie wyrażonym literalnie w zażaleniu zakresie również z urzędu nie znalazł żadnych podstaw do uchylenia zaskarżonego postanowienia.

     Zdaniem Sądu zażalenie Zbigniewa Grabowskiego stanowi jedynie polemikę z zaskarżonym postanowieniem i wyraz niezadowolenia z podjętej decyzji, nie wnosząc żadnych nowych okoliczności, które mogłyby być podstawą do uchylenia tej decyzji procesowej.

Koniec strony 2.

     Odnosząc się do zarzutów zawartych w środku odwoławczym zarówno [cenzura] jak i Z. Grabowskiego, to nie sposób podzielić stanowiska skarżących, iż częste wzywanie [cenzura] do stawiennictwa celem przesłuchania pomimo złego stanu zdrowia stanowi przestępstwo znęcania się psychicznego i fizycznego. Zważyć należy, iż obowiązkiem organów ścigania, w przypadku zaistnienia podejrzenia popełnienia przestępstwa, jest zgromadzenie odpowiedniego materiału dowodowego, w tym poprzez przesłuchanie świadków oraz, w razie postawienia zarzutu, podejrzanego. Podejmowane przez organy ścigania intensywne działania zmierzające do przesłuchania podejrzanego stanowią niezbędną czynność procesową mającą na celu zakończenie postępowania przygotowawczego. Zważyć należy, iż za każdym razem kiedy strona postępowania otrzymuje wezwanie do stawiennictwa ma prawo usprawiedliwić swoją nieobecność w odpowiedniej przewidzianej prawem formie. Wbrew przekonaniu skarżącego nie jest wystarczające ustne oświadczenie w tym zakresie, a nawet przedłożenie zaświadczenia L4. Zgodnie z art. 117 § 2a kpk usprawiedliwienie nieobecności z powodu choroby wymaga przedstawienia zaświadczenia wystawionego przez lekarza sądowego. Decyzję o przedstawieniu zarzutów i konieczności przesłuchania osoby w charakterze podejrzanego podejmuje prokurator w oparciu o całokształt zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, a nie osoba, która ma się stawić na wezwanie czy też osoba jej najbliższa.

     Nie sposób również podzielić stanowiska skarżących w zakresie dotyczącym bezprawności działania [cenzura]

     Również w zakresie dotyczącym [cenzura] i Zbigniewa Grabowskiego jakoby doszło do

Koniec strony 3.

 

popełnienia przestępstwa. Zgodzić należy się z Prokuratorem, iż ewentualne niewykonywanie wyroków sądów cywilnych w rozpatrywanym zakresie, jakkolwiek karygodne, nie wyczerpuje znamion przestępstwa. Tym samym brak jest podstaw do prowadzenia w tym zakresie postępowania przygotowawczego.

     Odnosząc się do zarzutów Z. Grabowskiego w zakresie dotyczącym [cenzura] Przekonanie skarżącego o niezasadności takiej decyzji jest niewystarczające do uznania, iż doszło do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez świadczeniodawcę.

     Odnośnie zarzutów Z. Grabowskiego dotyczących punktu VI zaskarżonego postanowienia, to podzielić należy stanowisko prokuratora, iż brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa. Zważyć należy, iż decyzję o rodzaju i sposobie podejmowanych czynności procesowych zmierzających do wykrycia sprawcy przestępstwa podejmuje prowadzący postępowanie przygotowawcze. Natomiast skarżący jako pokrzywdzony w razie niesatysfakcjonującej go decyzji o umorzeniu postępowania przygotowawczego ma prawo ją zaskarżyć, wskazując na uchybienia, nieprawidłowości, jak i w toku postępowania wnosząc o przeprowadzenie w sposób prawidłowy konkretnych czynności dowodowych. Ponadto umorzenie śledztwa nie .powoduje jego całkowitego zamknięcia. Oznacza to, iż w sytuacji kiedy pojawią się nowe okoliczności i dowody nie znane wcześniej możliwe jest podjęcie umorzonego postępowania.

     Reasumując powyższe Sąd nie znalazł podstaw do uchylenia zaskarżonego postanowienia i postanowił utrzymać je w mocy.

Pieczęć okrągła z orłem w koronie                            ZA ZGODNOŚĆ

z napisem okrężnym                                               Gdynia 23 12 2010

* SĄD REJONOWY * W GDYNI                                          sekretarz

                                                                             podpis nieczytelny

 

II Kp 519/10/Kp doręczenie postanowienia.

Sąd Rejonowy w Gdyni

II Wydział Karny

Pl. Konstytucji 5

81-969 Gdynia

Data wysłania: 23 grudnia 2010r.

Sygnatura akt: II Kp 591/10/Kp

Pan                             

Zbigniew Grabowski  

[mój adres domowy]    

DORĘCZENIE ODPISU POSTANOWIENIA

Sąd Rejonowy w Gdyni II Wydział Karny doręcza odpis zapadłego poza rozprawą

prawomocnego postanowienia z dnia 22.12.2010r.

Na postanowienie nie przysługuje prawo wniesienia zażalenia.

Z upoważnienia Kierownika Sekretariatu

Sekretarz Sądowy            

Kinga Pazdro               

podpis nieczytelny         

Wizytowałem sąd w Gdynia.

W dniu dzisiejszym wizytowałem Sąd Rejonowy w Gdyni. Celem mojej wizyty było uczestniczenie w jednej z rozpraw oraz zapoznanie się z aktami sprawy pod sygnaturą: II Kp 591/10/Kp. Otrzymałem postanowienie w tej sprawie. Oraz złożyłem w biurze podawczym tegoż sądu pismo do Prezesa Sadu Rejonowego, o treści.

Prezes                  

Sądu Rejonowego

Gdynia                  

Oświadczenie

do sygn. akt: II Kp 591/10/Kp.


     Oświadczam, że akta prokuratury 3 Ds 208/10 nie mają wypełnionej pierwszej strony. Brak jest spisu co akta zawierają. Ostatnią stroną jest karta z nr 119 jako zarządzenie.