SSO Marek Skwarcow nie ma obowiązku, czy tchórzy?

Nie ma obowiązku czy stchórzył?

* * * * * * * * * *

Sąd Rejonowy

Gdańsk-Południe

ul. 3 Maja 9A

80 – 802 Gdańsk

WNIOSEK

Sygn. akt: I C 274/14, Wezwanie z 5-03-2014 r. Pozwany SSO M. Skwarcow.

Ośmielam się uprzejmie wnosić o wydłużenie mi terminu na usunięcie braków formalnych wymienionych w Wezwaniu do czasu uzyskania odpowiedzi na mój wniosek skierowany do Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku – verte – o czym bezzwłocznie powiadomię tutejszy Sąd oraz dokonam stosownej opłaty.

Szacunek rodzi się tylko z szacunku.

* * * * * * * * * *

P R E Z E S

Sądu Okręgowego

ul. Nowe Ogrody 30/34

80 – 803 Gdańsk

przez ePUAP

WNIOSEK

dotyczy sędziego Sądu Okręgowego Marek Skwarcow.

Mocą Konstytucji, art.: 7, 8, 45 i 77 ośmielam się uprzejmie wnosić o to, aby Ob. Marek Skwarcow dla celów procesowych z mojego powództwa o obronę dóbr osobistych, podał swój adres zamieszkania oraz zrzekł się sędziowskiego immunitetu, jeżeli jest to niezbędne w powództwie cywilnym, w terminie nie dłuższym niż 7 (siedem) dni.

UZASADNIENIE. Sąd Rejonowy Gdańsk–Południe wezwał mnie, pod sygn. akt I C 274/14 z datą 5-03-2014 r., które otrzymałem 12-03-2014 r., abym podał adres zamieszkania strony pozwanej – M. Skwarcow.

Szacunek rodzi się tylko z szacunku.

Z poważaniem

* * * * * * * * * *

P R E Z E S

Sąd Okręgowy

ul. Nowe Ogrody 30/34

80 – 803 Gdańsk

Pozwany

SSO Marek Skwarcow

adres jak wyżej.

P O Z E W

o obronę dóbr osobistych.

Wstępna wartość przedmiotu sporu 1 zł.

Na podstawie Konstytucji, art. 8 i 30 i 77 ośmielam się wnosić o:

  1. zasądzenie na moją rzecz, zadośćuczynienia w kwocie 1 zł;

  2. przeprowadzenie rozprawy w mojej obecności;

  3. przeprowadzenie rozprawy podczas nieobecności powoda;

  4. umożliwienie mi w przyszłości elektroniczne rejestrowanie przebiegu rozprawy oraz wykonywania zdjęć z akt sprawy;

  5. zasądzenie na moją rzecz kosztów procesu.

Celem rozpoznania sprawy, wnoszę o dołączenie dokumentacji:

  • tutejszego Sądu o sygn. K. 1141 -50/13 i X Wiz.-4101-1919/13;

  • Sądu Rejonowego w Wejherowie o sygn. akt I Ns: 231/13 i 671/13;

  • Krajowej Rady Sądownictwa o sygn. nr WP-0510-1149/13.

Rezerwuję sobie prawo do składania dalszych wniosków dowodowych.

UZASADNIENIE

Pozwany SSO M. Skwarcow działając jako zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku z mojego donosu datowanego na 18-06-2013 r. najzwyczajniej naubliżał mi. Pozwany zignorował również moje Wezwanie przedprocesowe, w którym żądałem udowodnienia, że nie czytam i nie rozumiem pism sądowych. Na podstawie zgromadzonych dokumentów udowodnię, że to pozwany nie rozumie tekstów pisanych i nadużył swojego stanowiska w stosunku do mnie.

Ostateczną wartość przedmiotu sporu określę po otrzymaniu odpowiedzi na pozew, oraz po zgromadzeniu w Sądzie wnioskowanych dokumentów do postępowania dowodowego zaopatrzonych w spis kart.

Mocą Konstytucji wnoszę jak wyżej.

Z poważaniem

Załącznik, odpis.

 

Niezłomni i wyklęci.

W dzień pamięci żołnierzy niezłomnych i wyklętych.

Pomódl się dzisiaj bracie mój miły za Polskę

Pomódl się za Ojczyznę.

Pomódl się dzisiaj siostro kochana za Polskę,

Pomódl się za ojczyznę.

Ref.

Ojców zwyczajem Pannie Najświętszej pokłoń się nisko

Za chleb powszedni i za spokojne twoje ognisko.

Niebo rozpina namiot błękitny nad Twoim domem,

By nieprzyjaciel już Ci nie groził zagłady gromem.

Pomódl się dzisiaj bracie mój miły za Polskę

Pomódl się za Ojczyznę.

Pomódl się dzisiaj bracie i siostro za wolność

Za wiarę, miłość i niepodległość.

Autora nie ustaliłem.

Zdrajcy i bohaterowie.

Jeżeli pułkownik Ryszard Kukliński jest bohaterem, to kim my jesteśmy. Swego czasu pytał gen. armii Wojciech Jaruzelski. Dziś mija 10-ta rocznica śmierci płk. Ryszarda Kuklińskiego. Jednocześnie dziś wyjdą na wolność „panowie”, jak nazywają ich pismaki, mordercy i bandyci na podstawie: Ustawa o amnestii z dnia 7 grudnia 1989 r. – Dz.U. z 1989 nr 64 poz. 390. Tę ustawę podpisał Prezydent Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Wojciech Jaruzelski. Wówczas najważniejsze funkcje w Polsce zajmowali:

Tadeusz Mazowiecki, premiera od 24-08-1989 r.;

Mikołaj Kozakiewicz, marszałka Sejmu, od 4-07-1989 r.;

Andrzej Stelmachowski, marszałka Senatu, od 22-11-1989 r.;

Ewa Łętowska, Rzecznika Praw Obywatelskich, od 19-11-1987 r.

Aleksander Bentkowski, Ministra Sprawiedliwości, od 12-09-1989 r.;

Józef Żyta, Prokuratora Generalnego, od 1-06-1984 r.

Przed nami maraton wyborczy: eurowybory, samorządowe, posłów i senatorów oraz prezydenta w Polsce. Wypada więc pamiętać starą jak „demokracja” zasadę:

Nie ważne kto głosuje.

Ważne kto głosy liczy.

Po wyborach zaś niech nikt nadal nie: biadoli, lamentuje, narzeka i zawodzi, że nic nie da się zrobić, bo nie byliśmy zdolni uczciwie policzyć głosów wyborców. I nadal nie będzie można odpowiedzieć na proste pytanie: Kto jest polskim bohaterem: gen. armii Wojciech Jaruzelski czy płk Ryszard Kukliński?

 

Katyń. Dlaczego przeżyłeś?

 

– A ty?

– Łajdaku!

– Dlaczego ty, przeżyłeś Katyń?

Upłynęło 46 miesięcy.

Tyle samo czasu Ob. B. M. Komorowski siedzi na stolcu prezydenta Polski.

Zamach czy katastrofa 10. 04. 2010 roku? Gdyby nie było zamachu, to do dyspozycji mamy tunele aerodynamiczne i drukarki trójwymiarowe. Można „wydrukować” brzozę i model TU-154M we właściwych proporcjach i o odpowiedniej wytrzymałości oraz dostosowane do rzeczywistego podłoże. Na to nie są potrzebne olbrzymie pieniądze. Dlaczego nikt tego do dziś nie zrobił?

Gilotyna i stół namiestnika.

 

Zamordowanym z nakazu władzy.

Namiestnik jest to dostojnik, który sprawuje władzę w kraju lub prowincji w zastępstwie lub w imieniu panującego monarchy. Natomiast władza monarsza pochodzi od Boga i otrzymuję się ją przez namaszczenie (pomazanie specjalnym olejem) na znak otrzymania tej godności. Za zwyczaj, jest to bardzo wielka uroczystość, tak aby wszyscy dowiedzieli się o tym doniosłym wydarzeniu. Podobnie dzieje się z godnościami kościelnymi.

Szmery niezadowolenia zataczały coraz większe kręgi i zaczynały przeradzać się w jawne nieposłuszeństwo wobec monarchów. Na całym kontynencie poczęły budzić się ruchy wolnościowe. Pospolici zjadacze chleba zaczęli coraz częściej i coraz głośniej domagać się równych praw dla siebie. Zaniepokojony namiestnik zwołał naradę swoich najbardziej zaufanych doradców. Grono to składało się tylko z kilku dygnitarzy, którzy mieli dostęp do wszystkich spraw i tajemnic państwa.

– Radźcie. Co nam czynić wypada? – Rozpoczął namiestnik głosem stłumionym i ledwo słyszalnym. Mówił wolno i z wielkim wysiłkiem wypowiadał każde słowo. – Powszechna rokosz może pozbawić nas wszystkich nie tylko władzy. Buntownicy mogą uruchomić gilotynę… – po czym zamilkł. Patrzył w próżnię.

– Ekscelencjo – nieśmiało odezwał się pierwszy dygnitarz. – Trzeba zwołać naradę i ogłosić, że ekscelencja chce zrezygnować z części swojej władzy. To musi odbyć się z wielkim hukiem. – szybko kończył mówiący. – W tym momencie, jest to najbardziej nowoczesne podejście do sprawowania i zachowania władzy.

Po tych słowach zapadła głucha i sroga cisza. Wszyscy obecni z największym skupieniem wpatrywali się w twarz namiestnika, która nadal była zasępiona. Jego wzrok w dalszym ciągu patrzył w próżnię. Po chwili jednak lico z lekka jakby pojaśniało.

– To chyba dobry pomysł – odezwał się namiestnik. – Proszę kontynuować swoją wypowiedź. Siła argumentów, nie argument siły musi być za nami. Inaczej – przerwał i po chwili dodał – gilotyna, moi panowie. Dla nas wszystkich. Bez wyjątku.

– Trzeba zaprosić kilku oligarchów. Dobrze by było, żeby Jego Eminencja wyznaczył kilku klechów, nie ważne w jakiej formie. Jego poprzednik nigdy nie godził się na ustępstwa. Non possumus, co znaczy nie pozwalamy, nie możemy; głosił nieugięcie. Nawet wówczas kiedy był więziony, głodzony i chłodzony. Ten jest bardziej łagodny i może ugiąć się pod naszymi naciskami. Trzeba więc zadbać o to, aby byli tam i hierarchowie. Oni też są pomazańcami. Jest tam kilku, którzy dla sławy, gotowi są zasiąść z nami przy jednym stole. Sprawowanie władzy duchowej i odpowiedzialność przed Bogiem, to nie to samo co fizyczne posiadanie tej władzy. Zaś zdobywanie sławy nie jest takie proste. Sławę zdobywa się talentami i wielkimi czynami. Dla niej, dla sławy, wielu gotowych jest poświęcić bardzo wiele. Księża nie są od tego wolni. Tę ludzką przywarę zawsze wykorzystywaliśmy, więc i tym razem to musi się udać. W naszej debacie koniecznie musi wsiąść udział metropolityk. To zwiększy tylko naszą wiarygodność wobec pospólstwa, a i dla tak zwanej opinii publicznej z innych państw, zamkniemy usta na długie lata. To musi wyglądać jak wielkie demokratyczne pojednanie narodowe. No i rzecz chyba najważniejsza, w tym przedsięwzięciu musi uczestniczyć opozycja. Konstruktywna opozycja. Przecież sami ją stworzyliśmy na taką okoliczność. Tam są nasi doradcy. Oni tak będą doradzali jak im każemy. Dzięki nam, uchodzą za bardzo światłe i postępowe umysły. Tego właśnie chyba potrzeba nam najbardziej. Musimy być wiarygodni. Bardzo wiarygodni.

– A co z emigrantami? Dużo ludzi skazaliśmy na banicję.

– Nadal postępujemy z nim tak samo. Dzielić, jątrzyć i mieszać we wszystkie możliwe formy, metody i sposoby.

– No a ten stół, przy którym będziemy obradować, to jaki ma być? Taki jak ten tu, prostokątny?

– Taki nie może być, bo tu od razu widać kto kim jest.

– Możne kwadratowy?

– Też nie. Bo będzie za dużo rogów i nie wszyscy będą siebie dobrze słyszeli i widzieli. To zły pomysł.

– Okrągły! Stół powinien być okrągły. Jak sale do debat. Taki stół specjalnie zbudujemy na tą okoliczność. To musi być wielkie wydarzenie więc i stół musi być odpowiednich rozmiarów. Wiele znakomitości tam zasiędzie. Nikt nie będzie się chował po kątach przy dziennikarzach, którzy będą opisywać i upowszechniać tylko pierwszy i ostatni dzień tego wydarzenia. Potem, podzielimy to na mniejsze stoliki i podstoliki. Te nie muszą już być okrągłe. Jako mniej oficjalne będzie można je suto zastawić a nawet i podać trunki. Takie deliberacje mogą trwać do białego rana, ale pospólstwo nie musi o tym wiedzieć. W tym czasie relacje z debat będą robili tylko nasi dziennikarze. Nawet mysz się nie prześliźnie.

– Najlepszym miejscem na tę hecę będzie pałac ekscelencji w Magdalenie. To miejsce ustronne, wolne od gwaru miejskiego i od lat dobrze strzeżone.

– To będą Debaty Stołowe w Magdalenie! – ktoś wesoło zawołał.

– Tak tego nie możemy nazwać. Raczej będą to Debaty Okrągłego Stołu, miejsce należy raczej pominąć. Przecież to będzie prawdziwa heca, dla nas, bo my to szykujemy i dokładnie wiemy o co w tym wszystkim chodzi. I tak to musimy ustawić, abyśmy na długie lata zachowali władzę i nikomu z nas, uczestników, nie stała się żadna krzywda.

Długie miesiące trwały przygotowania do debaty albowiem bardzo starannie trzeba było dobrać tematy i uczestników do dysputy. W tym czasie, bunty w państwie to się nasilały, to znów przygasały, jakby były sterowane i uzależnione od tego, kogo umieszczano lub też nie, na liście do narodowego dyskursu. Wreszcie wyznaczono pierwszy dzień obrad. Tego dnia do pałacu namiestnika zaczęli przybywać uczestnicy obrad. Przywożono ich w grupach i bardzo starannie sprawdzano. Dziennikarze mieli być dostarczeni po tym, jak wszyscy zasiądą za stołem, aby mogli upowszechnić początek debaty. Gdy przywieziono kolejną grupę, jak spod ziemi pojawił się przy nich niepozorny człowiek w trudnym do określenia wieku, w czystym i schludnym odzieniu. Podobnie ubrani chodzili ci, którzy mieli usługiwać uczestnikom obrad, ale tamci, to sami dobrze zbudowani i wysocy faceci. Wszyscy byli tajniakami. Nie wiadomo więc jak to się stało i w jaki sposób, że taka ludzka mizerota przedarła się przez kordony zbrojnych i kilka linii straży, którzy stali tu niemal od zawsze.

– Re! Ne! Gaci! Re! Ne! Gaci! – począł krzyczeć nad wyraz donośnym, melodyjnym i zrozumiałym głosem. To było takie wyraźne a zarazem przenikliwe jakby wołanie o pomoc.

– To jakiś szaleniec. Nie zwracajcie na niego uwagi. Zaraz zrobimy z tym porządek. – odezwał się jeden z mundurowych ze złoconymi epoletami. – Brać go! – wrzasnął jak opętany.

– Re! – Zdążył jeszcze krzyknąć mały człowiek.

W tej samej chwili dopadli go mundurowi i zawlekli między nieco oddalone budynki. Niczym zgłodniała wilcza sfora rzucili się na tego człowieka i poczęli okładać go czym kto miał pod ręką.

– Re- ne – gaci, re – ne – gaci. – mówił coraz ciszej bity.

Osłaniał rękoma głowę przed bolesnymi razami. Uderzony w nogi przewrócił się. Mundurowi poczęli kopać leżącego. Jego głowa podskakiwał od każdego kopnięcia niczym piłka. Cała była już we krwi a z jego ust wciąż wydobywało się coraz bardziej ciche: re- ne – gaci. Po którymś kopnięciu usta zamilkły a ciało zwiotczało zupełnie. Dopiero po pewnym czasie kopiący spoceni i zasapani odstąpili od swoich czynności.

– Kra! Kra! Kra! – rozległo się gdzieś z góry, jakby wołanie.

– Teraz moja kolej!

Trzy sita Sokratesa.

 

W starożytnej Grecji Sokrates [469-399 p.n.e.]cieszył się sławą mądrego człowieka. Pewnego dnia przyszedł do wielkiego filozofa nieznajomy i zapytał go:

– Czy wie pan, Sokratesie, co właśnie usłyszałem o pańskim przyjacielu?

– Chwileczkę – odpowiedział Sokrates. – Zanim mi pan opowie, chciałbym, żeby odbył pan próbę -próbę trzech sit.

– Trzech sit?

– Właśnie tak – rzekł Sokrates. -Zanim zaczniemy mówić różne rzeczy o innych, dobrze jest zastanowić się nad tym, co chcielibyśmy powiedzieć. To właśnie nazywam próbą trzech sit. Pierwszym z nich jest sito prawdy. Czy sprawdził pan, że to, co chce pan powiedzieć, jest prawdą?

– Nie, ja tylko o tym słyszałem.

– Bardzo dobrze. A więc nie wie pan, czy to jest prawda. Spróbujmy teraz użyć drugiego sita, sita dobroci. Czy to, o czym chce mnie pan poinformować, jest czymś dobrym?

– O nie! Przeciwnie.

– Zatem – kontynuował Sokrates -chce mi pan opowiedzieć o nim złe rzeczy i nie jest pan pewien, czy to jest prawda. Może pan jeszcze zaliczyć próbę, ponieważ mamy ostatnie sito, sito przydatności. Czy przyda mi się pańska informacja o tym, co mój przyjaciel miałby uczynić?

– Nie, nie sądzę.

– Tak więc – zakończył Sokrates – jeśli to, co chce mi pan powiedzieć nie jest ani prawdziwe, ani dobre, ani przydatne, po co chce mi pan o tym mówić?

Źródło: MICHAEL, Edycja Polska. Rok XV. Nr 74

październik-listopad-grudzień 2013

Katyń. Dlaczego przeżyłeś?

 

– A ty?

– Łajdaku!

– Dlaczego ty, przeżyłeś Katyń?

Upłynęło 45 miesięcy.

Tyle samo czasu Ob. B. M. Komorowski siedzi na stolcu prezydenta Polski.

Zamach czy katastrofa 10. 04. 2010 roku? Gdyby nie było zamachu, to wrak rządowego Tu-154M i „czarne skrzynki” bezzwłocznie wróciły by do Polski.

Gdzie jest ciało Anny Walentynowicz–Solidarność?

Stan wojenny 13 XII 1981 r. Nielegalny.

 

Tajna grupa przestępcza WRON o charakterze zbrojnym pod wodzą gen. armii Wojciecha Jaruzelskiego:

Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Wedle starszeństwa:

gen. armii Wojciech Jaruzelski (I sekretarz PZPR, premier rządu PRL, minister obrony narodowej)

admirał Ludwik Janczyszyn – dowódca Marynarki Wojennej

gen. broni Eugeniusz Molczyk – główny inspektor szkolenia, wiceminister obrony narodowej

gen. broni Florian Siwicki – szef Sztabu Generalnego WP, wiceminister obrony narodowej

gen. broni Tadeusz Tuczapski – główny inspektor obrony terytorialnej, wiceminister obrony narodowej

gen. dyw. Józef Baryła – szef Głównego Zarządu Politycznego WP, wiceminister obrony narodowej

gen. dyw. Tadeusz Hupałowski – minister administracji, gospodarki terenowej i ochrony środowiska

gen. dyw. Czesław Kiszczak – minister spraw wewnętrznych

gen. dyw. Tadeusz Krepski – dowódca Wojsk Lotniczych

gen. dyw. Longin Łozowicki – dowódca Wojsk Obrony Powietrznej Kraju

gen. dyw. Włodzimierz Oliwa – dowódca Warszawskiego Okręgu Wojskowego

gen. dyw. Czesław Piotrowski – minister górnictwa i energetyki

gen. dyw. Henryk Rapacewicz – dowódca Śląskiego Okręgu Wojskowego

gen. dyw. Józef Użycki – dowódca Pomorskiego Okręgu Wojskowego

gen. dyw. Zygmunt Zieliński – sekretarz WRON, szef Departamentu Kadr MON

gen. bryg. Michał Janiszewski – szef Urzędu Rady Ministrów

gen. bryg. Jerzy Jarosz – dowódca 1 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej

płk Tadeusz Makarewicz

płk Kazimierz Garbacik

płk Roman Leś

ppłk Mirosław Hermaszewski

ppłk Jerzy Włosiński

Sygn. akt K 35/08

W Y R O K
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 16 marca 2011 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Andrzej Rzepliński – przewodniczący

Stanisław Biernat

Zbigniew Cieślak

Maria Gintowt-Jankowicz

Mirosław Granat – sprawozdawca

Wojciech Hermeliński

Adam Jamróz

Marek Kotlinowski

Teresa Liszcz

Małgorzata Pyziak-Szafnicka

Stanisław Rymar

Piotr Tuleja

Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniach 23 lutego i 16 marca 2011 r., wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności:

1)  dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym (Dz. U. Nr 29, poz. 154) z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w związku z art. 31 ust. 1 i art. 8 ust. 2 i 3 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 lipca 1952 r. (Dz. U. z 1976 r. Nr 7, poz. 36, ze zm.),
2)  dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o postępowaniach szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego (Dz. U. Nr 29, poz. 156) z art. 7 Konstytucji RP w związku z art. 31 ust. 1 i art. 8 ust. 2 i 3 Konstytucji PRL,
3)  dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o przekazaniu do właściwości sądów wojskowych spraw o niektóre przestępstwa oraz o zmianie ustroju sądów wojskowych i wojskowych jednostek organizacyjnych Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w czasie obowiązywania stanu wojennego (Dz. U. Nr 29, poz. 157) z art. 7 Konstytucji RP w związku z art. 31 ust. 1 i art. 8 ust. 2 i 3 Konstytucji PRL,
4)  ustawy z dnia 25 stycznia 1982 r. o szczególnej regulacji prawnej w okresie stanu wojennego (Dz. U. Nr 3, poz. 18) z art. 7 Konstytucji RP w związku z art. 31 ust. 1 i art. 8 ust. 2 i 3 Konstytucji PRL,
5)  uchwały Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1981 r. w sprawie wprowadzenia stanu wojennego ze względu na bezpieczeństwo państwa (Dz. U. Nr 29, poz. 155) z art. 7 Konstytucji RP w związku z art. 8 ust. 2 i 3 oraz art. 31 ust. 1 Konstytucji PRL,

o r z e k a:

1. Dekret z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym (Dz. U. Nr 29, poz. 154) jest niezgodny z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w związku z art. 31 ust. 1 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalonej przez Sejm Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 r. (Dz. U. z 1976 r. Nr 7, poz. 36) oraz z art. 15 ust. 1 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, otwartego do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167).

2. Dekret z dnia 12 grudnia 1981 r. o postępowaniach szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego (Dz. U. Nr 29, poz. 156) jest niezgodny z art. 7 Konstytucji RP w związku z art. 31 ust. 1 Konstytucji PRL oraz z art. 15 ust. 1 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych.

CDN w internecie.

Dz. U. Z 2011 nr 64 poz. 342 oraz

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego z 31.03.2011 nr 2(139).

W kuluarach polityki mówi się, że III RP lub PRL Bis (jak kto woli) to dziwotwór i monstrum poczęte pomiędzy nogami okrągłego stołu.