SKB. Wybory konstytucyjne?

 

SKB = stan konstytucyjnego bezprawia.

Władzy raz zdobytej nigdy nie oddamy!

1. Władza ma rację.

2. Przy wątpliwościach patrz 1.

Chamie! Nie ty będziesz decydował.

57

Powyższe zasad przyświecały autorom Konstytucji obowiązującej w Polsce. Tam już w preambule zapisano:

…pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność, w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem, ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot.

Fikcją jest konstytucyjny zapis, że Polska jest dobrem wspólnym (art. 1) oraz, że Polska jest państwem prawa (art. 2) a władza zwierzchnia należy do Narodu (art.4). Mamy też zapis o trójpodziale władzy (art. 10) a ponadto papierowo wszyscy jesteśmy równi wobec prawa (art. 10). I żeby było jeszcze ciekawiej, to posłów nie wiążą instrukcje wyborców (art. 104)

Zdumiewa, że tylu posłów, senatorów i radnych zgodnie z utworzonym na bazie tejże Konstytucji (przepraszam PROSTYTUCJI!) poczuło nagle nieodparty impuls i parcie na stolec europosła. To jest ewidentnie niedemokratyczne. Podstawowym elementem demokracji jest to, ciężar władzy w jakiejś społeczności dźwiga większa liczba ludzi. A u nas, w Polsce i w Europie, jest to czysta fantasmagoria. Wybrańcy nie zależą od nas, lecz od tych co mają dostęp do naszych pieniędzy.

Wywołać konstytuantę.

Konstytuanta jest to zgromadzenie ustawodawcze, którego zadaniem jest uchwalenie Konstytucji. Wywołać konstytuantę przez to rozumiem, że należy rozpocząć narodową dyskusję nad nową Konstytucją albowiem obecna jest gniotem i bublem prawnym co już wykazałem na przykładzie art. 28. 1. Trzeba wiedzieć jaka jest różnica pomiędzy godłem a herbem, jeżeli jest się prawdziwym Polakiem, a nie POP-em czyli pełniący obowiązki Polaka.

W Konstytucji 3 Maja 1791 r. zapisano w rozdziale VI. Seym, czyli Władza Prawodawcza: Zapobiegając z jednej strony gwałtownym i częstym odmianom Konstytucyi narodowej, z drugiej uznając potrzebę wydoskonalenia onej po doświadczeniu jej skutków co do pomyślności publicznej, porę i czas rewizyi i poprawy Konstytucyi co lat dwadzieścia pięć naznaczamy, chcąc mieć takowy sejm konstytucyjny ekstraordynaryjnym podług osobnego o nim prawa opisu.

Wywołać konstytuantę, 2

Od uchwalenia Konstytucji 3 Maja minęło już 223 lata i takowego sejmu konstytucyjnego, ekstraordynaryjnego podług osobnego o nim prawa opisu, jak nie ma tak i za mojego żywota nie będzie. Warto się nad tym zastanowić i poszukać odpowiedz na pytanie. Dlaczego to jest?

Kokarda narodowa Polaków

Kokarda jest to fantazyjny węzeł z paska tkaniny, wstążki, zwykle jako ozdoba. Natomiast kotylion jest to taniec towarzyski, zwykle walc, do którego dobierają się pary podług jednakowych parzystych oznak; uprzednio rozdanych lub zakupionych jako maskotka, bukiecik, wstążka lub inna ozdoba i przypinana tańczącym ten taniec. Taką ozdobę przypina się również do uprzęży koniom. Nie należy więc mylić kokardy z kotylionem, gdyż dowodzi to mizernej znajomości języka polskiego.

Biało - czerwona kokarda

Uchwała sejmowa z 7 lutego 1831 r. brzmi:

Izba senatorska i poselska po wysłuchaniu wniosków komisji sejmowych i zważywszy potrzebę nadania jednolitej oznaki, pod którą winni łączyć się Polacy, postanowiły i stanowią: Art. 1. Kokardę narodową stanowić będą kolory herbu Królestw Polskiego i W. X. Litewskiego, to jest kolor biały z czerwonym. Art. 2. Wszyscy Polacy, a mianowicie Woysko Polskie, te kolory nosić mają w miejscu, gdzie takowe oznaki dotąd noszonymi były.”

Źródło: S. Russocki, S. K. Kuczyński, J. Willaume

Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej”