Wskaźniki dobrobytu w Polsce od 1989 r.

Ob. Elżbieta Bieńkowska

Wiceprezeska Rady Ministrów

Ośmielam się zapytać, czy Ob. ciągle ma jeszcze dreszcze?

Co my, bydło, gawiedź, hołota, motłoch, pospólstwo, wataha mamy świętować?

Balujcie i świętujcie! Tylko uświadomcie ludziom co fetują. Mnie, jako ojca i dziadka, zwyczajnie krew zalewa na owe „10 lat świetlnych” w naszej Ojczyźnie.

Otrzymują również najwyżsi dygnitarze w Polsce – na adres:

Bronisław Maria Komorowski – listy@prezydent.pl,

Ewa Kopacz – Ewa.Kopacz@sejm.pl,

Bogdan Borusewicz – secretary.general@senat.gov.pl,

Donald Franiciszek Tusk – sprm@kprm.gov.pl,

Janusz Piechociński – sekretariatDKS@mg.gov.pl,

Mateusz Szczurek – kancelaria@mofnet.gov.pl,

Tomasz Siemoniak – dyrsekmon@mon.gov.pl,

Władysław Kosiniak-Kamysz – info@mpips.gov.pl,

Marek Biernacki – skargi@ms.gov.pl,

Radosław Sikorski – rzecznik@msz.gov.pl

inni adresaci podług mojego widzi mi się.

* * * * * * * * * *

PS

Niezależnie od tego co przedstawiłem w tabelkach, każdy kto zada sobie trochę trudu może uzupełnić ją o rubrykę DŁUG PUBLICZNY. Dług ten może być jawny (oficjalne publikowany), który obecnie wynosi około 1 bln (1012 = 1.000.000.000.000) zł, oraz ukryty, np. zobowiązanie państwa wobec przyszłych emerytów. Łączny dług, jak podają niektóre źródła, obecny dług jawny i ukryty to około 3 bln zł. Natomiast zadłużenie na koniec PRL-u, w 1989 r., wynosiło około: 100 mld zł jako dług wewnętrzny i 42 mln $ jako dług zewnętrzny. Łącznie to sporo ponad 200 mld zł – Wikipedia, Dług publiczny. Następnie można to odnieść, np. do: produktu krajowego (brutto, netto, nominalnie, per capita) albo produkt narodowy (brutto, netto, nominalnie, per capita). I to może być tematem niejednego magisterium a może nawet i doktoratum.

Po co to? Ano żeby przeciętny zjadacz chleba nie mógł się w tym wszystkim połapać i dał sobie spokój, bo to zaiste wiedza kabalistyczna i tajemna dostępna tylko nielicznym. A to przecież prosta arytmetyka (dodawanie i odejmowanie) tyle tylko, że na liczbach z dużą liczbą zer, które można pomijać w tej samej ilości.

2013. Wskaźniki dobrobytu III RP lub PRL Bis12013. Wskaźniki dobrobytu III RP lub PRL Bis2

Referendum unijne z 9-06-2003 roku.

Generalnie za przystąpieniem było 45,25% uprawnionych.

Czy wyraża Pani/Pan zgodę na przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej? Takie było pytanie. Uprawnionych do głosowania było 29.868.474. Udział w referendum wzięło 17.586.215, to jest 58,85 % uprawnionych. Za opowiedziało się 13.516.612 to jest 77,45 %, przeciw 3.936.012 co stanowi 22,55% i głosów nieważnych 1.282 to jest 0,72%.

2003.06.25 Referendum Unijne 1z2

Prokuratorska kaszana.

W.145. Radca za prokuratoraW. 144 Odp. PA Gdańsk, Pluta

20 stycznia 2014 roku.

Ob. Andrzej Seremet

Prokurator Generalny

ul. Rakowiecka 26/30

02 – 528 Warszawa

przez ePUAP

SKARGA I WNIOSKI

Mocą Konstytucji, art.: 7, 8, 42, 61 i 64 ośmielam się uprzejmie wnosić o to, aby Ob. Prokurator spowodował doręczenie spisu treści numerów kart akt niżej wymienionych spraw. Już od kilku miesięcy zabiegam o takie spisy, gdyż bez takiego spisu nie jest możliwe przedstawienie mojego ostatecznego stanowiska w sprawie jako oskarżyciela posiłkowego. Powszechnie bowiem wiadomo, że w prokuraturach i w sądach giną nie tylko dokumenty ale i twarde dowody. Z tym problemem zwracałem się do kierownika (szefa) Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku, Ob. Ireneusz Tomaszewski. Nic nie wskórałem. Przeto zwracam się z tym do Ob. Prokuratora. W załączeniu propozycja takiego spisu.

Wykaz spraw, w których żądam spisu kart akt spraw. Dotyczy to Prokuratur Rejonowych: Gdańsk-Wrzeszcz: 2Ds 2574/06, 2Ds 74/12, 2Ds 425/12, 2Ds 1421/12, 2Ds 1996/12; Gdańsk-Oliwa: 3 Ds 115/13; Gdańsk-Śródmieście: 3Ds 144/13 i Tczewa 2Ds 2672/13.

Niezależnie od tego ośmielę się zwrócić uwagę Ob. Prokuratora na to, że Prokuratury Rejonowe są chyba tajnymi organizacjami, bo praktycznie nic o nich nie wiadomo i niczego przez internet nie można z nimi załatwić. Czemu?

Na mocy Konstytucji – vide pismo kancelarii prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, strażnika tejże Konstytucji z 23-08-2011 r. Jest to jednocześnie dowód na to, że w Polsce mamy do czynienia z nadprodukcją prawa i orzecznictwa oraz z nadinterpretacją i prawa i orzecznictwa w stosunku do nas (bydło, gawiedź, hołota, motłoch, pospólstwo, wataha) – wnoszę jak wyżej, albo tęż Konstytucję należy powiesić na gwoździku w publicznym ustronnym miejscu. Będzie z tego większy pożytek.

Szacunek rodzi się tylko z szacunku. No chyba jest

jakaś różnica pomiędzy sądem, urzędem a kabaretem.

Z poważaniem

Do wiadomości otrzymuje:

Prokuratura Apelacyjna i Okręgowa w Gdańsku, co by nie było konieczności przysyłania mi informacji pocztą tradycyjną o przekazywaniu mojej SKARGI i WNIOSKÓW niższym organom.

SSO Marek Skwarcow nie ma obowiązku, czy tchórzy?

Nie ma obowiązku czy stchórzył?

* * * * * * * * * *

Sąd Rejonowy

Gdańsk-Południe

ul. 3 Maja 9A

80 – 802 Gdańsk

WNIOSEK

Sygn. akt: I C 274/14, Wezwanie z 5-03-2014 r. Pozwany SSO M. Skwarcow.

Ośmielam się uprzejmie wnosić o wydłużenie mi terminu na usunięcie braków formalnych wymienionych w Wezwaniu do czasu uzyskania odpowiedzi na mój wniosek skierowany do Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku – verte – o czym bezzwłocznie powiadomię tutejszy Sąd oraz dokonam stosownej opłaty.

Szacunek rodzi się tylko z szacunku.

* * * * * * * * * *

P R E Z E S

Sądu Okręgowego

ul. Nowe Ogrody 30/34

80 – 803 Gdańsk

przez ePUAP

WNIOSEK

dotyczy sędziego Sądu Okręgowego Marek Skwarcow.

Mocą Konstytucji, art.: 7, 8, 45 i 77 ośmielam się uprzejmie wnosić o to, aby Ob. Marek Skwarcow dla celów procesowych z mojego powództwa o obronę dóbr osobistych, podał swój adres zamieszkania oraz zrzekł się sędziowskiego immunitetu, jeżeli jest to niezbędne w powództwie cywilnym, w terminie nie dłuższym niż 7 (siedem) dni.

UZASADNIENIE. Sąd Rejonowy Gdańsk–Południe wezwał mnie, pod sygn. akt I C 274/14 z datą 5-03-2014 r., które otrzymałem 12-03-2014 r., abym podał adres zamieszkania strony pozwanej – M. Skwarcow.

Szacunek rodzi się tylko z szacunku.

Z poważaniem

* * * * * * * * * *

P R E Z E S

Sąd Okręgowy

ul. Nowe Ogrody 30/34

80 – 803 Gdańsk

Pozwany

SSO Marek Skwarcow

adres jak wyżej.

P O Z E W

o obronę dóbr osobistych.

Wstępna wartość przedmiotu sporu 1 zł.

Na podstawie Konstytucji, art. 8 i 30 i 77 ośmielam się wnosić o:

  1. zasądzenie na moją rzecz, zadośćuczynienia w kwocie 1 zł;

  2. przeprowadzenie rozprawy w mojej obecności;

  3. przeprowadzenie rozprawy podczas nieobecności powoda;

  4. umożliwienie mi w przyszłości elektroniczne rejestrowanie przebiegu rozprawy oraz wykonywania zdjęć z akt sprawy;

  5. zasądzenie na moją rzecz kosztów procesu.

Celem rozpoznania sprawy, wnoszę o dołączenie dokumentacji:

  • tutejszego Sądu o sygn. K. 1141 -50/13 i X Wiz.-4101-1919/13;

  • Sądu Rejonowego w Wejherowie o sygn. akt I Ns: 231/13 i 671/13;

  • Krajowej Rady Sądownictwa o sygn. nr WP-0510-1149/13.

Rezerwuję sobie prawo do składania dalszych wniosków dowodowych.

UZASADNIENIE

Pozwany SSO M. Skwarcow działając jako zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku z mojego donosu datowanego na 18-06-2013 r. najzwyczajniej naubliżał mi. Pozwany zignorował również moje Wezwanie przedprocesowe, w którym żądałem udowodnienia, że nie czytam i nie rozumiem pism sądowych. Na podstawie zgromadzonych dokumentów udowodnię, że to pozwany nie rozumie tekstów pisanych i nadużył swojego stanowiska w stosunku do mnie.

Ostateczną wartość przedmiotu sporu określę po otrzymaniu odpowiedzi na pozew, oraz po zgromadzeniu w Sądzie wnioskowanych dokumentów do postępowania dowodowego zaopatrzonych w spis kart.

Mocą Konstytucji wnoszę jak wyżej.

Z poważaniem

Załącznik, odpis.