Sądy profanują godło Polski.

A co nam zrobicie jak nas nawet przyłapiecie na gorącym uczynku?

Przytoczone przykłady fragmentów pism otrzymałem osobiście.

Konstytucja III RP lub PRL Bis (jak kto woli) w art. 28 stanowi.

1. Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego w koronie w czerwonym polu.

2. Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony.

3. Hymnem Rzeczypospolitej Polskiej jest Mazurek Dąbrowskiego.

4. Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej podlegają ochronie prawnej.

5. Szczegóły dotyczące godła, barw i hymnu określa ustawa.

Marzec dniami narodowej edukacji historycznej.

5 marca, każdego roku winien wieńczyć dni edukacji historycznej. Głównie chodzi o to, aby jak najdłużej trwały obchody pamięci za tych co polegli za to, aby Polska była wolna i niepodległa. Natomiast w najbliższą niedzielę, po 5 marca, również każdego roku, powinien odbyć się apel poległych przed grobem Nieznanego Żołnierza. Dopiero w 2011 r. ustanowiono, że 1 marca będzie świętem państwowym poświęconym żołnierzom niezłomnym i wyklętym.

Trzeba nieustannie przypominać, że 5 marca 1940 r., ówczesne najwyższe władze ZSRR wydały rozkaz rozstrzelania polskich jeńców wojennych w liczbie nie mniej niż 23.000. Głównie żołnierzy i policjantów. Rozkaz w imieniu władz ZSRR wydali i podpisali:

Józef Stalin (ur. 18-12-1887, zm. 5-03-1953)

Klimient Woroszyłow (ur. 4-02-1881, zm. 2-12-1961)

Wiaczesław Mołotow (ur. 9-03-1890 zm. 8-11-1986)

Anastaz Mikojan (ur. 25-11-1895, zm. 21-10- 1978)

Michaił Kalinin (ur. 19-11-1875, zm. 3-06-1946)

Wniosek o wydanie rozkazu rozstrzelania Polaków złożył Ławrientij Beria (ur. 29-03-1899, zm. 23-12-1953) Ludowy Komisarz Spraw Wewnętrznych ZSRR pod datą 2 marca 1940 r., ponieważ polscy jeńcy wojenni stanowią zdeklarowanych i nie rokujących nadziei poprawy wrogów władzy sowieckiej.

Tylko trzy dni władcy ZSRR potrzebowali na podjęcie decyzji w sprawie. Trzeba również pamiętać i o tym jaka była i jest reakcja Europy Zachodniej w sprawie Zbrodni Katyńskiej w tym również i o wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z 21-10-2013 r. W świetle tego co się dzisiaj dzieje na Ukrainie trzeba o tym wszystkim pamiętać. Żadnego z nas, uczciwych i autentycznych Polaków, nie dziwi szybkość działań Putina i milczenie Zachodu, oraz dziwnych wypowiedzi Merkel, szefowej u Niemców.

Pamięć jest niezbędna dla zachowania naszej suwerenności i niepodległości.

Niezłomni i wyklęci.

W dzień pamięci żołnierzy niezłomnych i wyklętych.

Pomódl się dzisiaj bracie mój miły za Polskę

Pomódl się za Ojczyznę.

Pomódl się dzisiaj siostro kochana za Polskę,

Pomódl się za ojczyznę.

Ref.

Ojców zwyczajem Pannie Najświętszej pokłoń się nisko

Za chleb powszedni i za spokojne twoje ognisko.

Niebo rozpina namiot błękitny nad Twoim domem,

By nieprzyjaciel już Ci nie groził zagłady gromem.

Pomódl się dzisiaj bracie mój miły za Polskę

Pomódl się za Ojczyznę.

Pomódl się dzisiaj bracie i siostro za wolność

Za wiarę, miłość i niepodległość.

Autora nie ustaliłem.