Wniosek formalny pieniacza sądowego.

Działając z mocą obowiązującą w Polsce Konstytucją (art. 8, 45 i 178) oraz Europejską Konwencją Praw Człowieka (art. 6 i 10) ośmielam się uprzejmie wnosić o doręczenie mi wiarygodnego:

  • spisu kart akt sprawy z wyszczególnieniem: A) nr karty, B) nazwa (tytuł) dokumentu, C) ilość stron tekstu, jedna lub dwie stron, D) data dokumentu, E) autor dokumentu, F) data umieszczenia w aktach, G) nazwisko sędziego podejmującego decyzję, H) osoba odpowiedzialna za akta, I) podpis sędziego lub osoby uprawnionej;

  • wykazu akt spraw dołączonych do rozpoznania wraz ze spisem kart tych akt, jak wyżej.

Jako strona procesowa mam konstytucyjne i międzynarodowe prawo znać wszystkie dokumenty i fakty dotyczące sprawy i powinienem mieć pewność i pełne przekonanie o zagwarantowanej: bezstronności, powadze, rzetelności i sprawiedliwości władzy sądowniczej. W szczególności dokumentacja sądowa powinna charakteryzować się najwyższą starannością, zaś każda ze stron procesu ma prawo wiedzieć, czy sprawą zajmuje się jeden sędzia od samego początku, czy też sprawą zajmowali się incydentalnie różni sędziowie. Z aktami sądowymi miałem wielokrotnie do czynienia i nigdy nie spotkałem się ze spisem akt sprawy. W wielu przypadkach udostępniano mi akta, do których wszywano dokumenty w mojej obecności i nie były opatrywane żadną numeracją. Nieraz zdarzało się, że mylnie wszywano dokument a także ginęły nie tylko pojedyncze dokument ale i całe akta.

Dla wygody i czytelności spisu kart akt sprawy powinien być sporządzony w postaci tabelki, gdzie poszczególne kolumny mają wyżej opisane znaczenie:

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Przy tym kolejność i wielkość poszczególnych kolumn można odpowiednio dostosować do potrzeb. Spis taki powinien znajdować się na początku każdego tomu akt. Jeżeli jeden tom akt ma przeciętnie 100 kartek, to bardzo łatwo przewidzieć ile potrzeba na to kartek papieru z powyższymi tabelkami.

Ośmielę się jeszcze dodać, że swojego czasu w Sądzie Rejonowym w Gdyni wyroki ferowała woźna. Od tamtego czasu sposób postępowanie z aktami sądowymi praktycznie nie uległ zmianie. Ścisła ewidencja dokumentów akt sprawy zapobiegnie również i takim przypadkom.

SKB. Sędziowska bezkarność.

 

SKB = stan konstytucyjnego bezprawia.

CBA winno nazywać się Centrum Budowania Anarchia, którą należy rozumieć jako bezhołowie, bezrząd i rozprzężenie. Otóż 6 i 9 czerwca br. ośmieliłem się napisać donos to CBA na adresy: antykorupcja@cba.gov.pl, kontakt@cba.gov.pl, bip@cba.gov.pl, media@cba.gov.pl.

Odpowiedział otrzymałem tylko z adresu: ba500@cba.gov.pl napisał(a)

Witamy serdecznie,

Uprzejmie dziękujemy za przesłaną wiadomość. Została ona przekazana, zgodnie z właściwością, do stosownej jednostki Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Jednocześnie informujemy, iż Serwis Edukacji Antykorupcyjnej nie udziela porad prawnych oraz nie odpowiada na zapytania prawne kierowane przez Użytkowników Serwisu, w szczególności nie sporządza opinii prawnych. Wszelkie informacje prawne, jakimi dysponuje Redakcja Serwisu, zamieszczone są na stronie internetowej www.antykorupcja.edu.pl. Serwis nie przyjmuje także zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa korupcyjnego. W celu przekazania informacji na temat przypadków korupcji należy skierować zgłoszenie do Centralnego Biura Antykorupcyjnego, jako urzędu właściwego do przyjmowania przedmiotowych zgłoszeń.

Z poważaniem

Redakcja Serwisu

W związku z tym, że CBA nie odpowiadało, swój donos w dniu 31-07 br. tym razem skierowałem do Prezesa Rady Ministrów, jako przełożonego CBA. Gdyż Kodeks postępowania administracyjnego (K.p.a.) nakazuje sprawy załatwiać w ciągu miesiąca (art. 35 K.p.a. i dalsze) a jeżeli organ jest niewłaściwy, to należy sprawę przekazać organowi właściwemu o czym należy powiadomić zainteresowanego (art. 231 K.p.a.). Stąd otrzymałem odpowiedź podpisaną przez dyrektora Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM), Ob. Tomasz Borkowski. To dalszy ciąg brutalnego i bezwzględnego łamania prawa, jako że art. 7 Konstytucji III RP lub PRL Bis (jak kto woli) mówi:

Organa władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Jest to, określana przez prawników, zasada legalizmu. Każdy może się sam przekonać, jeżeli przeczyta niżej zamieszczone pismo dyrektora KPRM, Ob. T. Borkowski, działanie organów władzy publicznej, jest niezgodne z prawem.

1 września, Światowy Dzień Polaka.

Nie ja to wymyśliłem, aby 1 wrzesień był Światowym Dniem Polaka, ale pomysł bardzo mi się podoba i jestem całym sercem za tym. Trzeba stale przypominać, tu u nas, w Polsce a w szczególności Niemcom, Anglikom i Francuzom i w całej Europie. Oto na mocy porozumienia Hitlera ze Stalinem poprzez pakt Ribbentrop – Mołotow z 23-08-1939 r. We wrześniu 1939 roku dokonał się IV rozbiór Polski. Natomiast pożoga wojenna ogarnęła nie tylko Europę, ale także Azję i Afrykę. Rozpoczęło się to 1. 09. 1939 r. napaścią Niemców, kiedy to Polska jako pierwsza stawiła zbrojny opór niemieckim zagonom. Zaś 17-09-1939 r. Armia Czerwona wkroczyła do Polski. Agresorzy spotkali się 18. 09. 1939 r. dzieląc się Polska zgodnie z wcześniej zawartymi paktami, przy czym Sowieci, zajęli ponad połowę terytorium państwa polskiego oraz przejęli ponad połowę naszych obywateli. Napad Sowietów na broniącą się jeszcze Polskę (Hel bronił się do 2. 10. 1939 r.) ktoś nazwał to jako cios nożem w plecy. To nie był nóż, to była wielka i ciężka siekiera z potężnym obuchem. Miast rzetelnego nauczania historii w szkołach mamy celebry z najwyższymi dygnitarzami i dostojnikami państwa oraz sianie zamętu wokół tego gdzie rozpoczęła się napaść Niemców na Polskę. Bomby i pociski artyleryjskie posypały się bladym świtem niemal na całą Polskę. Zaś skutki tej siekierezady odczuwamy po dziś dzień. Dlaczego po dzień dzisiejszy Europa nie ma Traktatu Pokojowego? Kto ma stać na straży takiego pokoju w Europie, jeżeli dwa państwa: Turcja i Grecja, należące do tego samego paktu wojskowego NATO, są praktycznie w stanie wojny o Cypr? A była Jugosławia? Gruzja jest tylko kolejnym dowodem, że demony wojny systematycznie wypuszczane są na wolność: mordując, paląc, grabiąc i niszcząc dorobek niejednego ludzkiego życia. Bogate kraje Europy tylko cichutko tupią nogami, jak dziecko, które domaga się czegoś i swoją udawaną bezsilność okazuje owym tupaniem. Dlatego stale należy zadawać pytania najprostsze pytania.

Dlaczego do władzy doszły ludzkie demony, tacy jak Hitler czy Stalin? Jaka jest różnica pomiędzy niemieckim socjalizmem pod ich legalnym wodzem: Adolf Hitler, a sowieckim komunizmem (bolszewizm) pod tyranem: Józef Stalin? Kto wywołał II Wojnę Światową? Dlaczego zdradziła nas, Polskę, Anglia i Francja? Dlaczego większość młodych Polek i Polaków nie wiem czym był 17. 09. 1939 r.? Dlaczego Europa po dzień dzisiejszy nie ma traktatu pokojowego od zakończenia II Wojny Światowej? Z tych względów uważam, że każdego roku, szczególnie w dniach od 1. 09. do 17. 09. powinniśmy przypominać Europie i Światu czym dla nas, Polaków, był wrzesień 1939 r. Bez tego, siekiera użyta przez Sowietów w dniu 17. 09. 1939 r. nadal będzie tkwiła w naszych polskich plecach. Bez uczciwego rozliczenia skutków II Wojny Światowej, my, jako Polska, nie możemy mówić, że jesteśmy krajem wolnym.