Zdziczenie w SR Gdynia.

Wczoraj, w niedziele – a jakże!- TVP1 w swoich głównym programie informacyjnym, a kilka dni wcześniej TVP Gdańsk, pokazała całej Polsce, że oto do mieszkania młodych rodziców w Gdyni, w buciorach, wlazły gliny z innymi urzędasami i odebrały tym młodym ludziom ich dwumiesięcznego chłopczyka. Podobno nie mieli pieniędzy na wykupienie leków. Stosowną i prawomocną decyzję wydał anonimowo Sąd Rejonowy (SR) w Gdyni. Anonimowo, bo TVP nie pokazała twarzy sędziny, ani też nie wymieniono jej nazwiska, bo Wydział Rodzinny SR Gdynia, jak większość takich wydziałów w Polsce – to babińce. Desperacja młodych rodziców była tak silna, że zgodzili się na to aby TVP pokazała ich twarze. Co też zostało wykonane przez „dociekliwych” dziennikarzy TVP. Przeto ośmielam się wyłuszczyć, za informacją powszechnie dostępną w internecie. Prezesem SR Gdynia jest Piotr Matuszewski. Natomiast III Wydział Rodzinny i Nieletnich tegoż sądu – babiniec w najczystszej postaci – to sędziny:

Mirosława Brodecka – przewodnicząca wydziału,

Marzena Grabda,

Bożena Bocian,

Joanna Buławska,

Jolanta Kurkowska,

Magdalena Wcisło – Szczygieł,

Katarzyna Zielińska – Folik.

Moim zdaniem, winę za taki stan – odebranie młodym rodzicom, ich dwumiesięcznego synka – ponosi prezydent Gdyni Ob. Wojciech Szczurek. Kto nie pamięta, to przypomnę, że ten Ob. wszedł do polityki prosto z sędziowskiego stolca w Gdyni. Był nawet przewodniczącym jakiegoś wydziału. Sędziowanie porzucił na rzecz polityki. Nie dziwi więc, że koleżanki po fachu bronią swojego niegdyś kolesia. To prezydent Gdyni odpowiada za funkcjonowanie podległych sobie służb. To ewidentne niedopełnienie obowiązków przez miejskie służby w zakresie niesienia pomocy biednym ludziom, co nie zawsze może być ich winą.

Jedno z najbogatszych miast w Polsce, jakim jest Gdynia, stać na to aby brutalnie i z przemocą odebrać rodzicom dziecko i umieścić je w bidulcu = dziecięce więzienie (pierdel) = państwowa opieka nad dziećmi, niż te same pieniądze dać tym młodym rodzicom. Kompletne i całkowite zdziczenie! Tylko niektóre „dzikie zwierzęta” zjadają własne młode!

Sam będąc chłopcem znalazłem się w podobnej sytuacji. Kiedy pękło serce mojej mamy, nie miała jeszcze 27 lat, mój tata, na polecenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej we Lwówku Śląskim został zamordowany w 1,5 miesiąca później. Mnie wraz z trzema młodszymi braćmi umieszczono w bidulcu. Bez żadnego sądu. Pozbawiono nas prawa dziedziczenia gospodarstwa ogrodniczego po tacie, weteranie II Wojny Światowej w szeregach Ludowego Wojska Polskiego i repatriancie z województwa Lwów. W dziecięcym pierdlu spędziłem 12,5 roku! Do tak zwanej samodzielności, którą osiągnąłem w wieku 18 lat. Dziś prokurator apelacyjny we Wrocławiu, Ob. Dariusz Szyperski, przez podległych sobie prokuratorów skutecznie blokuje wszczęcie śledztwa w sprawie mordu mojego taty i pozbawienie mnie prawa dziedziczenia. Ginęły i niszczone są po dziś historyczne dokument w tej sprawie. Archiwum w Jeleniej Górze w osobie: mgr Ivo Łaborewicz, równie skutecznie odmawia wydania mi uwierzytelnionych kopi ocalałych resztek dokumentów… Już nie żyją moi trzej młodsi bracia…

– A bo to wiecie rozumiecie. Władzy raz zdobytej nigdy nie oddamy.

– Co to za władza, która nic nie ma do zaoferowania przychylnych jej obywatelom?

Z tych powodów, póki jeszcze stan zdrowia mi pozwala, będę pisał w obronie, przede wszystkim dzieci. Im nade wszystko potrzebne jest matczyne i tatowe ciepło. Wszelkiemu łajdactwu trzeba głośno pisać i mówić: DOŚĆ!!!

 

22 I 1863 r. Powstanie Styczniowe.

Powstańcza kokarda biało – czerwona.

Pochodzenie. Flaga państwowa jest to symbol: wolności, niepodległości, samodzielność i suwerenności. Dlatego powstanie naszych barw narodowych wymaga krótkiego wprowadzenia. Albowiem wypada wiedzieć jakie jest pochodzenie naszej flagi państwowej oraz występowanie barw na: flagach, chorągwiach, sztandarach i kokardach. Nasze barwy narodowe są pochodzenia heraldycznego. A heraldyka jest nauką pomocniczą historii. Bada początki, rozwój, znaczenie prawne oraz zasady i prawidłowości stosowane w kształtowaniu plastycznym herbów. Natomiast herbem nazywamy ustalone według reguł oznaki: osób, rodzin, korporacji, miast, prowincji lub państw. Godło natomiast, to zasadniczy element herbu. Głównymi elementami herbu są: tarcza z godłem, oraz wieńczący ją hełm z klejnotami. Do tworzenia herbów używano barw heraldycznych, które nazywa się tynkturami. Barwy te są czyste i nasycone. Te kolory to: czerwony, niebieski, zielony i czarny; oraz dwa metale: złoto i srebro, które oddawano kolorami żółtym i białym. Ukształtowała się również hierarchiczna symbolika barw. Najwyżej ceniono złoto, jako symbol światła a z cnót – szlachetność, otuchę (nadzieja) i wzniosłość. Srebro oznacza wodę, a także czystość i niepokalanie. Czerwień następowała po metalach. Jest symbolem ognia, a oznacza odwagę i waleczność. Błękit, to powietrze oraz piękność i pochwała. Czerń, to ziemia ale i żałoba oraz bogactwo. Zieleń, to miłość, honor i dworskość. Nasza flaga narodowa jest oparta na barwach herbu państwowego: biały orzeł w czerwonym polu. Biały pas jako górny, oznacza orła; zaś czerwony pas jako dolny, to pole tarczy herbowej.

Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek

orła białego w koronie w czerwonym polu.”

Art. 28. 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

To błąd i dowód nieznajomości języka polskiego.

Historia. W XIX w. wybuchły w naszej Ojczyźnie dwa wielkie powstania narodowe. Były one wielkimi zrywami sił patriotycznych w dążeniu do odzyskania wolności, równości i niepodległości. Hasła takie były umieszczane na sztandarach i pieczęciach powstańczych. Powstania były aktem przeciw: bezprawiu, upodleniu, zdradzie, notorycznemu gwałceniu praw, oraz rozwielmożnieniu się w: wojsku, szkołach i urzędach szpiegostwa i donosicielstwa. Gdyż nasi dawni sąsiedzi a wówczas zaborcy, stosowali od dziesiątków lat trzypunktową zasadę. 1. Szargać świętości. 2. Komplikować sprawy. 3. Nagradzać kanalie. Wszystko to pobudzało patriotów do aktywnych działań i chwytania za broń. Powstanie Listopadowe wybuchło 29 XI 1830 r. na skutek przygotowań cara do użycia armii Królestwa Polskiego w państwach Europy zachodniej, aby stłumić tamtejsze bunty. Podczas tego powstania, po raz pierwszy w naszych dziejach, jako znaku rozpoznawczego, powstańcy użyli kokardy biało – czerwonej. Była ona zgodna z prawidłami heraldyki i naszymi obyczajami oraz tradycjami. Kokarda jest więc czysto narodowa. Przyjęła się ona powszechnie. Noszona była na kapeluszach i czapkach. Ze zrozumiałych względów najwcześniej wprowadzono ją w wojsku. Powstanie skończyło się poddaniem twierdz: Modlin – 9 X i Zamość – 21 X 1831 r. Dlatego car nie mógł udzielić pomocy zachodowi. I to my, Naród Polski, po raz kolejny pomogliśmy Europie. Dlatego emigranci z Polski byli przyjmowani w Europie jako szermierze wolności. Powstanie Styczniowe wybuchło 22 I 1863 r. i było odpowiedzią na przygotowywaną „brankę” młodzieży polskiej do armii carskiej. To powstanie zakończyło się 23 V 1865 r. Jest to dzień, w którym został stracony ostatni powstaniec, ksiądz Stanisława Brzóska, naczelny kapelan i generał. Rezultatem Powstania Styczniowego był prawdziwy „wybuch” Polski w 1918 r. Ku zaskoczeniu całej Europy. Jeżeli uważnie przyjrzymy się obrazom i rysunkom z okresu powstań, to bez trudu zauważyć można na piersiach powstańców kokardy biało – czerwone, z białym orłem na czerwonym tle.

Wykonanie. Kokardę biało – czerwoną wykonujemy ze wstążek. Z metra otrzymamy 4 kokardy. Najlepiej nadają się wstążki o 4 cm szerokości. Każdą ze wstążek należy złożyć wzdłuż na pół, warstwą matową do środka. Żeby wstążki pozostały złożone, dobrze jest je zaprasować niezbyt gorącym żelazkiem. Wykonane są one przeważnie z tworzyw sztucznych, więc łatwo mogą się przypalić i przylgnąć do żelazka. Otrzymaliśmy dwie podwójne wstążki jednakowej szerokości. Następnie białą wstążkę wsuwamy do czerwonej. Teraz obie połączone wstążki należy przeszyć wzdłuż ręcznie lub na maszynie. Tę czynność należy wykonać starannie. Jako że biały pasek powinien być o szerokości 1 cm a czerwony 2 cm. Po zszyciu powstał jeden pasek biało – czerwony o szerokości 3 cm. Na jedną kokardkę potrzebne jest 25 cm tego paska. Po odcięciu, końce trzeba przypalić nad ogniem zapalniczki lub świeczki. Zapobiega to późniejszemu strzępieniu się materiałów. Teraz przez czerwony pasek należy przeciągnąć plastykową opaskę zaciskową zaopatrzoną w samozatrzask. Opaski takie używane są do mocowania, np. przewodów. Teraz wolno ściągamy opaskę na pierwszy ząbek. Tak powstało biało – czerwone kółko. Przed ostatecznym ściągnięciem, do wnętrza tego kółka trzeba włożyć długopis. Zapobiegnie to zbyt mocnemu ściśnięciu kokardy w samym środku. Formujemy fałdki kokardy i zszywamy. Teraz przyszywamy agrafkę z brzydszej strony kokardy. W sklepie jubilerskim kupujemy srebrnego orzełka o średnicy około 2 cm. Orzełek mocujemy na środku kokardy w czerwonym polu. Gotowe.

Zastosowanie. Uchwała sejmowa z 7 lutego 1831 r. brzmi: „Izba senatorska i poselska po wysłuchaniu wniosków komisji sejmowych i zważywszy potrzebę nadania jednolitej oznaki, pod którą winni łączyć się Polacy, postanowiły i stanowią: Art. 1. Kokardę narodową stanowić będą kolory herbu Królestw Polskiego i W. X. Litewskiego, to jest kolor biały z czerwonym. Art. 2. Wszyscy Polacy, a mianowicie Woysko Polskie, te kolory nosić mają w miejscu, gdzie takowe oznaki dotąd noszonymi były.”

Źródło: S. Russocki, S. K. Kuczyński, J. Willaume

Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej”.

Napisałem w sierpniu 2005 r. pod tytułem:

Biało – czerwona kokarda, czas powstań narodowych.

Tuleya – niechluya.

SKB = stan konstytucyjnego bezprawia.

SSO (sędzia sądu okręgowego) Igor Tuleya udowodnił, że jest człowiekiem o wielkiej niechlujności i małej staranności. Prawnicy roztrząsają się nad wypowiedzią tego SSO. Jedni chwalą inni ganią. Zdania, nawet wśród biegłych i uczonych w prawie, są mocno podzielone. Mnie natomiast bardzo wstrząsnął fakt zwykłego i pospolitego niechlujnego (flejtuchowaty, nieestetyczny, nieporządny i zaniedbany) wygląd tego SSO podczas wygłaszania swojego rozumowania wywodem o podobieństwie działań współczesnych służb specjalnych z metodami stosowanymi w okresie stalinowskim. Zdumiewa fakt, że ten problem wyszedł na jaw dopiero podczas ogłaszania wyroku w sprawie, która toczy się przed wymiarem sprawiedliwości już ładnych klika lat.

Wracajmy do niechlujnego zachowania się i wyglądu SSO I. Tuleya. Tego problemu jakoś pismaki nie zauważają. Precyzyjnie chodzi o to jak SSO I. Tuleya postępował z łańcuchem, na którym umocowane jest nasze godło – orzeł w koronie. Każdy sędzia, oprócz togi, zakłada na siebie ów łańcuch z orłem jako symbol sprawowania władzy sądowniczej w imieniu całego narodu, a więc i w moim imieniu. W przedstawionych w publikatorach relacjach, z ustnego uzasadniania wyroku, wyraźnie było widać, że ten łańcuch bardzo ciążył SSO I. Tuleya. Co jakiś czas podrzucał i poprawiał ten łańcuch na sobie, a on (łańcuch) w końcu zsunął się z ramienia SSO I. Tuleya. Wyglądało to tak jakby ten łańcuch z orłem parzył SSO I. Tuleya i miał robaki, bo nie mógł spokojnie usiedzieć podczas wypowiadania swojej dobrze wyuczonej kwestii. Taki wygląd SSO I. Tuleya spowodował, że dodatkowo pomyślałem iż ten człowiek jest pod wpływem…

Ale sprawa, przynajmniej dla mnie, jest o wiele bardziej poważna. Przecież sędzia nie występuje we własnym imieniu. Wydaje wyroki w imieniu Rzeczpospolitej! Ten niechlujny sposób traktowania godła Polski przez SSO I. Tuleya, jego imię i nazwisko skojarzyłem z POP-ami = pełniący obowiązki Polaka. Bo tylko POP może w taki wysoce lekceważący i niedbały sposób traktować nasze godło. POP ma inne ważniejsze dla niego symbole: wolności i niepodległości oraz szacunek do życia i dlatego pozwala sobie na takie a nie inne zachowanie. No bo co mi zrobicie? Ano jak życie pokazuje nic. Sędzia w Polsce jest całkowicie bezkarny i praktycznie nie podlega żadnemu osądowi. No bo jakże to? POP będzie osądzał POPa. A tego niechlujstwa w sądach jest przeogromna liczba i każdy, kto przynajmniej kilka razy był w jakimkolwiek sądzie, doświadczył tego na własnej skórze. A co najgorsze abnegacja (niechlujstwo) wygodnie rozsiadła się nawet w Trybunale Konstytucyjnym. Co wykazałem i wytknąłem niemal całemu składowi tego gremium i co pozwoliłem sobie opisać tu na tym blogu. Kto zechce może sobie to odnaleźć.

SKB. Podsuma 2012.

SKB = stan konstytucyjnego bezprawia.

Miniony rok był dla mnie bardzo pracowity. Utwierdziłem się tylko w tym, że powszechnie panuje SKB. Otrzymałem 474 różnego rodzaju pism. Co w przeliczeniu wypada więcej niż 1 dziennie. Ale kiedy uwzględni się, że w roku jest 52 tygodnie, czyli minus 104 dni (sobota i niedziela) jak nic wychodzi, że średnio dziennie otrzymywałem prawie dwa listy. W rekordowym dniu było ich 16! Wszystkie za potwierdzeniem odbioru. Pozwoliłem sobie udzielić tylko 234 odpowiedzi. Moje pieniactwo nie idzie na marne. To co udało mi się załatwić, to nie będę się tym tu chwalił. Zatrważające jest to, że praktycznie niczego nie da się załatwić jednym pismem do jednej instancji.

Nieeleganckim przykładem jest ubezwłasnowolnienie Sądu Okręgowego w Gdańsku przez sąd niższej instancji. Wyczynu tego dokonała sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe, Monika Bakuła – Steinborn. Pomimo moich licznych pism do dziś nikt nie zmienił tego kuriozalnego werdyktu. Proszę zwrócić jeszcze uwagę na to, że ten sądowy wypot za zgodność potwierdził anonimowy sekretarz i walnął jeszcze do tego pieczęć z orłem.