21 postulatów z sierpnia 1980 r.

Z okazji XXXII rocznicy „Porozumień sierpniowych 1980 r.” wypada wszystkim przypomnieć 21 postulatów oraz skonfrontować to z dniem dzisiejszym. Dzisiejsi władcy w Polsce twierdzą, że mają korzenie „Solidarności”.

 1. Zalegalizowanie niezależnych od partii i pracodawców związków zawodowych.

 2. Zagwarantowanie prawa do strajku.

 3. Przestrzeganie zagwarantowanej w Konstytucji PRL wolności słowa, druku i publikacji.

 4. Przywrócenie do poprzednich praw ludzi zwolnionych z pracy po strajkach w 1970 i 1976 i studentów wydalonych z uczelni za przekonania, zniesienie represji za przekonania.

 5. Podanie w środkach masowego przekazu informacji o utworzeniu MKS oraz opublikowanie jego żądań.

 6. Podjęcie realnych działań wyprowadzających kraj z kryzysu.

 7. Wypłacenie strajkującym zarobków za strajk, jak za urlop wypoczynkowy, z funduszu Centralnej Rady Związków Zawodowych (CRZZ).

 8. Podniesienie zasadniczej płacy o 2 tys. zł.

 9. Zagwarantowanie wzrostu płac równolegle do wzrostu cen.

 10. Realizowanie pełnego zaopatrzenia rynku. Eksport wyłącznie nadwyżek.

 11. Zniesienie cen komercyjnych oraz sprzedaży za dewizy w tzw. eksporcie wewnętrznym.

 12. Wprowadzenie zasady doboru kadry kierowniczej na zasadach kwalifikacji, a nie przynależności partyjnej oraz zniesienie przywilejów Milicji Obywatelskiej, Służby Bezpieczeństwa i aparatu partyjnego.

 13. Wprowadzenie bonów żywnościowych na mięso.

 14. Obniżenie wieku emerytalnego – dla kobiet do 50 lat, dla mężczyzn do 55, lub zapewnienie emerytur po przepracowaniu w PRL 30 lat dla kobiet i 35 dla mężczyzn.

 15. Zrównanie rent i emerytur starego portfela.

 16. Poprawienie warunków pracy służby zdrowia.

 17. Zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc w żłobkach i przedszkolach.

 18. Wprowadzenie płatnych urlopów macierzyńskich przez 3 lata.

 19. Skrócenie czasu oczekiwania na mieszkania.

 20. Podniesienie diety z 40 do 100 złotych i dodatku za rozłąkę.

 21. Wprowadzenie wszystkich wolnych sobót od pracy.

Żer po Katarzynie i Marcinie Plichta.

Katarzyna i Marcin Plichtowie, to wyjątkowo zgrana małżeńska para oszustów. Szachrajstwo tych młodych ludzi pod tytułem Amber Gold nabiera coraz więcej rumieńców. Małżonkowie K. i M. Plichta do swojego oszukańczego procederu zaangażowali nawet Michała T. Podobno wielki bystrzacha, bo studia z socjologii ukończył w nieco dłuższym terminie, gdyż jego praca magisterska to wiekopomne dzieło. Michał T. to syn pierwszego prezesa PRL Bis lub III RP (jak kto woli), Ob. Donalda T. Tymczasem Katarzyna Plichta rozkręca nowy interes od 1-08-2012 i założyła kolejną spółkę pod tym samym adresem co Amber Gold. Sama została prezesem PST SA, a jej mąż, już jako Marcin P. jest członkiem rady nadzorczej. Nie ma co. Fajna sprawa.

W sprawie machlojek firmy Amber Gold ze stolicy Polski, Warszawa, swoje cztery litery ruszył minister od sprawiedliwości, Ob. Jarosław G. i zajechał do grodu nad Motławą. Po czym na stronach ministerstwa od sprawiedliwość zapisano wypowiedź tegoż ministra, Ob. Jarosława G.: Potrzeba zmian w ustawie o Krajowym Rejestrze Karnym. Już nad nią pracujemy. Chodzi nam o to, aby wymiana informacji między KRK a Krajowym Rejestrze Sądowym gwarantowała szybkość i rzetelność wymiany informacji.

Do boju już ruszają mecenasy, którzy wietrzą niezłe zarobki na tej aferalnej działalności małżonków K. i M. Plichtów, którzy w swoich spółkach obracali pieniędzmi w kwocie, jak wstępnie ocenia się, ponad 2.000.000.000 (dwa miliardy) złotych. Zaś liczba poszkodowanych sięga dziesiątek tysięcy. Mecenasy twierdzą, że za Plichtów zapłaci Skarb Państwa, czyli my wszyscy, bo z naszych podatków. Mecenasy szykują pozwy zbiorowe przeciw Skarbowi Państwa dlatego że:

 • wystąpiło zaniechanie instytucji państwowych: Komisja Nadzoru Finansowego, „skarbówka”, prokuratura, sądy i Urząd Ochrony Konsumentów, Rzecznik Praw Obywatelskich;

 • bezczelnie złamano Kodek Handlowy, który mówi, że w spółką nie może zarządzać osoba z wyrokiem sądowym;

 • arogancko złamano Prawo bankowe, gdzie jest nawet zapis który nakazuje informować odpowiednie władze o większych wpłatach gotówki lub przelewach pieniężnych;

 • internet nie jest jedynym źródłem dostępu instytucji państwowych do obywateli;

 • klienci byli przekonani, że powierzają swoje pieniądze bankowi, a nie prywatnej firmie bez żadnej odpowiedzialności.

Mecenasy twierdzą też, że kto pierwszy ten lepszy. Oświadczają, iż ci co pierwsi zgłoszą się do nich i wskażą co należy zabezpieczyć, poprzez zajęcie jakiegoś majątku po Plichtach, to mogą odzyskać swoje pieniądze niemal w całości, nawet z obiecanymi przez nich odsetkami. Natomiast ci, którzy będą zwlekali ze swoim roszczeniem wobec Plichtów, mogą w rezultacie nic nie otrzymać. Trzeba tylko wziąć pod uwagę, że żaden mecenasik nic nie zrobi zanim nie otrzyma żywej gotówki. A na dzień dzisiejszy jest to minimum 600 (sześćset) złotych. Jeżeli legalnie, to trzeba doliczyć podatek VAT = 23 %. Następnie Skarb Państwa, poprzez sąd, zażąda wpłaty 5 % od wartości przedmiotu sporu. Każdy oszukany może sobie więc bardzo łatwo policzyć, ile jeszcze musi wyłożyć pieniędzy, aby po kilkuletnim procesowania dowiedzieć się, że nic nie dostanie, bo małżonkowie Plichta nie mają żadnego majątku i nie działali z zamiarem oszukania kogokolwiek… Za to z nabitymi kabzami pozostaną mecenasiki i… Skarb Państwa.

Rozpoczyna się więc wielkie żerowisko na tym, co jeszcze pozostało z majątku małżonków Katarzyny i Marcina Plichtów. Nekrofagi (padlinożercy), czyli ci co będą żyć z resztek po Plichtach (nie należy tego mylić z naturalnym zjawiskiem występującym w przyrodzie, a którego przedstawicielami są hiena i sęp) gdyż są ogniwem umożliwiając dalszy obieg pazerności i nieuczciwości. Ścierwojady już doskakują do resztek padła. Kto pierwszy, sprytniejszy i częściej doskoczy, ten chapnie więcej. A truchła z każdym dniem i godziną ubywa…

 

Norwegowie osądzili zbrodniarza.

22 lipca 2011 roku, czyli nieco ponad rok temu, nie tylko Norwegią ale i całym Światem wstrząsnęła wiadomość, że oto jeden człowiek, działając w pojedynkę, dokonał największej w dziejach Europy masakry w kraju, w którym nie było wojny. Zamordował z zimną krwią 77 niewinnych ludzi i ranił ponad 240. Norweski sąd jednogłośnie skazał tego zbrodniarza na minimum 21 lat więzienia, co jak twierdzą znawcy Norwegii, ten zbrodniarz praktycznie nie powinien wyjść z więzienia. Bo kara może być wielokrotnie przedłużana, jeśli tylko w przyszłości sąd uzna, że mężczyzna wciąż jest niebezpieczny dla otoczenia.

W związku z tym, że wielu polityków i prawników w Polsce niezbyt elegancko wypowiada się o tym wyroku, że niby za krótki okres do odsiadki, to pragnę tu zwrócić uwagę na trzy elementy tego osądzenia.

 1. Norwegia jest monarchią konstytucyjną. Konstytucja Norwegii obowiązuje od 17-05-1814 roku i ma 112 artykułów. Głową państwa jest król obecnie Harald V Glücksburg.

 2. Sądy orzekają w składzie trzech sędziów, jeden zawodowy i dwóch ławników a w przypadkach szczególnie trudnych, jak miało to miejsce w tym przypadku, orzekało pięciu sędziów, dwóch zawodowych i trzech ławników. Orzeczenia i wyroki są ustalane w drodze głosowania.

 3. Rozprawa sądowa odbywała się cięgiem (bezustannie), dzień po dniu, przez niemal dziesięć tygodni.

Jak jest u nas, w Polsce, to wystarczy zajrzeć do naszej Konstytucji.

Polska dla cwaniaków i oszustów.

Ob. Wojciech Jaruzelski, krótko Jaruzel (ur. 3-07-1923 r.) to emerytowany generał armii i Ob. Czesław Kiszczak (ur. 25-10-1925 r.) to emerytowany generał broni, są przykładem dwóch największych cwaniaków, oszustów i spryciarzy jacy dorwali się do władzy w Polsce, dzięki przyjacielskim stosunków z naszymi okupantami Sowietami. Zaś sama sowiecka okupacja Polski trwa, jeśli ktoś nie pamięta lub udaje że nie wie, to przypomnę, że datuje się ona d 17-09-1939 r. I tylko ci, którzy do perfekcji opanowali i w najwyższym stopniu udoskonalili zdolności lizusostwa i sprzyjania władzom okupacyjnym Polski doszli do najwyższych godności w państwie oraz po dzień dzisiejszy zapewnia się im bezkarność. Już od września 1939 r. władze okupacyjne Polski zbudowały w Polsce taki system sprawowania władzy, aby wszyscy ci co im sprzyjają nie ponieśli za to żadnej odpowiedzialności. Ostatnim takim eleganckim i świeżutkim przykładem jest oszukańcza działalność i na wielką skalę, spółek Amber Gold i OLT Ekspres. Jej właściciel działając wspólnie i w porozumieniu z synem obecnie urzędującego w Polsce prezesa Rady Ministrów obracali olbrzymi kwotami pieniędzy, które zostały wyłudzone od dziesiątków, jeśli nie setek (bilety na przelot samolotem) tysięcy ludzi. I obaj obywatele nadal swobodnie korzystają niemal ze wszystkich praw obywatelskich. Pomimo, że cała Polska od kilku tygodni aż kipi od kolejnych sensacyjnych doniesień, praktycznie nikt nie został posadzony za kratkami.

Dlaczego tak się dzieje u nas, w Polsce? Odpowiedź jest prosta. Ano dlatego, że w Polsce: sędziowie, prokuratorzy a nawet mecenasy i wszelkie spokrewnione z nim zawody mają zapewnioną całkowitą bezkarność i praktycznie za nic nie odpowiadają, nawet za ewidentne głupoty i idiotyzmy wypisywane w orzeczeniach i dokumentach sądowych. Przedstawiłem to w dwóch moich poprzednich wpisach.

Wracajmy do Jaruzela i Kiszczaka, aby wykazać to co napisałem na samym początku. Życiorysów tych obu Ob. Jaruzela i Kiszczaka nie będę tu przytaczał bo to bez trudu każdy, kto zechce, może sobie poczytać w różnych źródłach. Krótko tylko przypomnę. Jaruzel od 1957 r. był w wojskowych władzach centralnych państwa jako zastępcą szefa Głównego Zarządu Wyszkolenia Bojowego, by 19-07-1989 r. zostać ostatnim, po Bolesławie Bierucie, prezydentem PRL. Zaś od 31-12-1989 r. stał się pierwszym prezydentem PRL Bis lub III RP (jak kto woli) wybrany przez Zgromadzenie Narodowe przewagą jednego głosu. Kiszczak od 1967 r. był we władzach centralnych państwa jako zastępca szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej (bardziej bezwzględnej wobec rodaków niż UB czy SB), by w lipcu 1990 r. zostać wicepremierem, gdyż nie był w stanie wcześniej powołać rządu. W czerwcu tego roku, 2012, sędziowie stwierdzili, że obaj Ob. Jaruzel i Kiszczak są ciężko chorzy i bezterminowo niezdolni do udziału w procesach za przyczynienie się do śmierci stoczniowców w grudniu 1970 r. – Jaruzel i górników z kopalni Wujek w grudniu 1981 r. – Kiszczak.

W 1981 r. było już wiadome, że „władza ludowa” w Polsce nie utrzyma się. Głównie za sprawą potężnego oddolnego ruchu społecznego, do którego należało ponad 10 milionów Polek i Polaków. I w odpowiedzi na to, nocą z 12 na 13 grudnia 1981 r. wprowadzono, na terytorium całej Polski, stan wojny Jaruzela z Narodem. Zaś sam Jaruzel powołał WRON = Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, jako organ pozakonstytucyjny. W cywilizowanych państwach nazywa się to przewrót, pucz, rebelia, lub zamach wojskowy. Jego głównym i podstawowym celem było rozbić i złamać 10-cio milionowy ruch społeczny jakim była Solidarność, gdyż wola Polska, była wielkim zagrożeniem dla wpływów sowieckich. WRON-a pod Jaruzelem doskonale wywiązała się z przyjętego zadania. Z Polski musiało wyjechać, w większości bez prawa powrotu, ponad 1 milion Polek i Polaków…

A oto skład WRON-y wedle starszeństwa:

gen. armii Wojciech Jaruzelski (I sekretarz PZPR, premier rządu PRL, minister obrony narodowej)

admirał Ludwik Janczyszyn – dowódca Marynarki Wojennej

gen. broni Eugeniusz Molczyk – główny inspektor szkolenia, wiceminister obrony narodowej

gen. broni Florian Siwicki – szef Sztabu Generalnego WP, wiceminister obrony narodowej

gen. broni Tadeusz Tuczapski – główny inspektor obrony terytorialnej, wiceminister obrony narodowej

gen. dyw. Józef Baryła – szef Głównego Zarządu Politycznego WP, wiceminister obrony narodowej

gen. dyw. Tadeusz Hupałowski – minister administracji, gospodarki terenowej i ochrony środowiska

gen. dyw. Czesław Kiszczak – minister spraw wewnętrznych

gen. dyw. Tadeusz Krepski – dowódca Wojsk Lotniczych

gen. dyw. Longin Łozowicki – dowódca Wojsk Obrony Powietrznej Kraju

gen. dyw. Włodzimierz Oliwa – dowódca Warszawskiego Okręgu Wojskowego

gen. dyw. Czesław Piotrowski – minister górnictwa i energetyki

gen. dyw. Henryk Rapacewicz – dowódca Śląskiego Okręgu Wojskowego

gen. dyw. Józef Użycki – dowódca Pomorskiego Okręgu Wojskowego

gen. dyw. Zygmunt Zieliński – sekretarz WRON, szef Departamentu Kadr MON

gen. bryg. Michał Janiszewski – szef Urzędu Rady Ministrów

gen. bryg. Jerzy Jarosz – dowódca 1 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej

płk Tadeusz Makarewicz

płk Kazimierz Garbacik

płk Roman Leś

ppłk Mirosław Hermaszewski

ppłk Jerzy Włosiński

Ponad 7 lat Jaruzel i Kiszczak z udziałem najtęższych umysłów PRL-u myśleli jak tu wyjść z tego wszystkiego i aby żaden włos im, oraz ich wszystkich współpracownikom, z głowy nie spadł. No i wymyślono. Okrągły stół wokół którego bardzo energicznie krzątała się jakaś Magdalenka. Dopiero po latach ujawniono jak to tam, podczas tych obrad poza stołowych, gorąco i przy wódeczce dyskutowano o przyszłości Polski, między innymi Kiszczak i Lech Wałęsa. W wyniku tych okrągłostołowych narad z Magdalenką doszło do podobno wolnych wyborów 4 czerwca 1989 r. I tym to sposobem, jak napisałem na początku, Jaruzel został ostatni prezydentem PRL-u i pierwszym prezydentem PRL Bis lub III RP (jak kto woli), jako że z dniem 1 stycznia 1990 roku, PRL przemianowała się w RP. Zaś samą Konstytucja PRL-u z 22 lipca 1953 (powszechnie zwaną stalinowską) była około 30 razy nowelizowana. Natomiast nową Konstytucję uchwalono dopiero w 1997 roku. Zdumiewającą, przynajmniej mnie, sprawą jest to, że na oficjalnej stronie internetowej Sejmu PRL Bis lub III RP (jak kto woli) kiedy do umieszczonej tam wyszukiwarki wpisze się Wojciech Jaruzelski, to okazuje się, że takowego nie było… A warto by było dzisiaj sprawdzić kto głosował za tym aby Jaruzel został prezydentem.

Następnym prezydentem PRL Bis lub III RP (jak kto woli), po Jaruzelu, został Ob. Lech Wałęsa. Laureat pokojowej nagrody Nobla. Publicznie obiecał puścić wszystkich złodziei i oszustów w skarpetkach… Kiedy skończyła się jego prezydentura został bezrobotnym, dlatego że Stocznia Gdańska im Lenina była w stanie upadłości i nie mogła przyjąć Ob. L. Wałęsę na stanowisko elektryka, z którego odszedł do związków zawodowych a następnie w prezydenty. To nie było przeszkodą aby wybudować okazały dom w Gdańsku Oliwie, gdzie co roku organizuje przyjęcia towarzyskie na kilka set osób. Jeździł też po Europie i skarżył się, że jako były prezydent nie ma co garnka włożyć. Systematycznie uczęszcza do katedry w Oliwie, do której może udać się piechotą. Nadal nosi obrazek z matką bożą na piersi i bez żadnego zażenowania mówi, że tę solidarnościową hołotę należy porządnie spałować, aby wybić im jakieś protesty przeciwko władcom w Polsce. Udaje też święte oburzenie, że oto z pieniędzy oszustów, działających pod szyldem Amber Gold i OLT Ekspres, wybitny już niemal wiekowy reżyser, Andrzej Wajda, kręci film o naszym bohaterze narodowym. Ten to, Ob. L. Wałęsa, w sierpniu 1980 r. przeskoczył jakiś mur (miejsce do dziś nie upamiętnione) i samodzielnie obalił komunizm nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie.

Tak więc, jak powszechnie głosi się, mamy w Polsce demokrację i to aż od 4-06-1989 r. Przed setkami lat w Polsce nie było parlamentów ani wybierania królów elekcyjnych. Prawdziwa demokracja narodziła się w Polsce dopiero po tym, jak Jaruzel, Kiszczak z Wałęsą siedli do okrągłego stołu wokół którego chyżo krzątała się Magdalenka z uśmiechem uzupełniając opróżniane kieliszki. Dzięki temu Trybunał Konstytucyjny PRL Bis lub III RP (jak kto woli) pod sygn. akt K 35/08 w składzie: Andrzej Rzepliński – przewodniczący, Stanisław Biernat, Zbigniew Cieślak, Maria Gintowt-Jankowicz, Mirosław Granat – sprawozdawca, Wojciech Hermeliński, Adam Jamróz, Marek Kotlinowski, Teresa Liszcz, Małgorzata Pyziak-Szafnicka, Stanisław Rymar, Piotr Tuleja, Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, i protokolant: Krzysztof Zalecki; już 16 marca 2011 r., czyli po bez mała po 22 latach (!!!) wydał wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej w którym stwierdzono:

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniach 23 lutego i 16 marca 2011 r., wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności:

1) dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym (Dz. U. Nr 29, poz. 154) z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w związku z art. 31 ust. 1 i art. 8 ust. 2 i 3 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 lipca 1952 r. (Dz. U. z 1976 r. Nr 7, poz. 36, ze zm.),
2) dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o postępowaniach szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego (Dz. U. Nr 29, poz. 156) z art. 7 Konstytucji RP w związku z art. 31 ust. 1 i art. 8 ust. 2 i 3 Konstytucji PRL,
3) dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o przekazaniu do właściwości sądów wojskowych spraw o niektóre przestępstwa oraz o zmianie ustroju sądów wojskowych i wojskowych jednostek organizacyjnych Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w czasie obowiązywania stanu wojennego (Dz. U. Nr 29, poz. 157) z art. 7 Konstytucji RP w związku z art. 31 ust. 1 i art. 8 ust. 2 i 3 Konstytucji PRL,
4) ustawy z dnia 25 stycznia 1982 r. o szczególnej regulacji prawnej w okresie stanu wojennego (Dz. U. Nr 3, poz. 18) z art. 7 Konstytucji RP w związku z art. 31 ust. 1 i art. 8 ust. 2 i 3 Konstytucji PRL,
5) uchwały Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1981 r. w sprawie wprowadzenia stanu wojennego ze względu na bezpieczeństwo państwa (Dz. U. Nr 29, poz. 155) z art. 7 Konstytucji RP w związku z art. 8 ust. 2 i 3 oraz art. 31 ust. 1 Konstytucji PRL,

o r z e k a:

1. Dekret z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym (Dz. U. Nr 29, poz. 154) jest niezgodny z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w związku z art. 31 ust. 1 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalonej przez Sejm Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 r. (Dz. U. z 1976 r. Nr 7, poz. 36) oraz z art. 15 ust. 1 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, otwartego do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167).

2. Dekret z dnia 12 grudnia 1981 r. o postępowaniach szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego (Dz. U. Nr 29, poz. 156) jest niezgodny z art. 7 Konstytucji RP w związku z art. 31 ust. 1 Konstytucji PRL oraz z art. 15 ust. 1 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych.”

No i co z tego? Już minęło sporo ponad rok czasu od tego wyroku. Nikt nie został jeszcze zdegradowany ani osadzony w pierdlu. PRL-owska generalicja, ci co jeszcze żyją, ma się nadal znakomicie.

Tymczasem były prezydenty Egiptu, Muhammad Hosni Said Mubarak (ur. 4-05-1928) którym rządził nieprzerwanie przez 30 lat (14-10-1981 do 11-02-2011) wcześniej oficer w lotnictwie egipskim został dostarczony przed oblicze tamtejszego sądu na szpitalnym łóżko. I wyrokiem kairskiego sądu, były prezydent Egiptu, Hosni Mubarak, w tym stanie zdrowia, leżąc na łóżku szpitalnym przed sądem, został skazany w czerwcu 2012 roku na karę dożywotniego więzienia za współudział w śmierci kilkuset demonstrantów. A masowe demonstracje i protesty społeczne Egipcjan wybuchły w styczniu 2011 roku z powodu ogólnej trudnej sytuacji politycznej i gospodarczej. Tak to załatwiają ci, których cywilizacja jest co najmniej kilka razy starcza od naszej europejskiej. Trzydziestoletnie rządy egipskiego prezydenta skończyły się więc w kilkanaście miesięcy po „spontanicznym wybuchu społecznego niezadowolenia”.

I na koniec wypada jeszcze zauważyć. Kiedy w Egipcie przed tysiącami lat, egipscy władcy – faraonowie, budowali dla siebie grobowce w postaci piramid, ówcześni robotnicy „buntowali się”, bo otrzymywali zbyt mało czosnku, od którego jest siła i zdrowie. W tym samym czasie po większości terytorium dzisiejszej Europy swobodnie chadzał sobie dziki zwierz. Nie było żadnych ludzkich siedzib. Więc trzeba szykować się na długi marsz. Oj! Bardzo długi.

SSO Toruń, Wojciech Modrzyński jest poczytalny.

Listem poleconym zwróciłem się do:

P R E Z E S

Sąd Okręgowy

ul. Piekary 49/51

87 – 100 Toruń

WNIOSEK

Ośmielam się niepokoić Ob. Prezes i na podstawie obowiązującego najwyższego prawa w Polsce, art. 8 i 61 Konstytucji, wnoszę i żądam, aby Ob. Prezes udostępnił mi informację o SSO Wojciech Modrzyński. Precyzyjnie chodzi o przedstawienie mi jakiegoś kwitu urzędowego (certyfikatu, dokumentu, dyplomu, świadectwa) z którego będzie jednoznacznie wynikało, że SSO M. Modrzyński jest poczytalny, to znaczy nabył umiejętność rozumienia tekstu pisanego oraz rozumie co to jest hierarchiczna struktura. Na podstawie dotychczasowego postępowania mam bardzo poważne wątpliwości, że SSO M. Modrzyński posiadł taką umiejętność. Odpowiedzi oczekuję w sądowy terminie 7 (siedem) dni, art. 32 Konstytucji.

Dodatkowo dołączam dwa pisma procesowe: Wniosek formalny, IC 601/12, Prezes SR Toruń, z 4. 06. br. 2 kartki, 4 strony teksu; Wniosek formalny, IC 977/12, Prezes SO Toruń, z 4. 06. br. 2 kartki, 4 strony teksu. Razem 4 kartki 8 stron tekstu. Dołożyłem wszelkich starań, aby nie było błędów.

Na mocy Konstytucji wnoszę jak w pismach.

Z poważaniem

Prezes Jarosław Sobierajski tak mi odpowiedział.

Toruń, 14 czerwca 2012 r.

PREZES

SĄDU OKRĘGOWEGO

W TORUNIU

87-100 Toruń ul. Piekary 51

000571493

tel. 61-05-603, fax. 655-57-06

nr skr. poczt. 185

A-065-26/12

Pan

Zbigniew Grabowski

mój adres domowy

     W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 4 czerwca 2012 r., które wpłynęło 8 czerwca 2012 r., a w którym domaga się Pan przedstawienia dokumentu potwierdzającego, iż sędzia SO Wojciech Modrzyński jest poczytalny, informuję, że zadośćuczynienie przeze mnie temu wnioskowi jest prawnie niedopuszczalne.

     Żądanie przedstawienia informacji dotyczącej stanu zdrowia wzmiankowanego wyżej sędziego, bo tak interpretować należy Pana wniosek, opiera Pan na treści art. 61 Konstytucji RP. Przepis ten, w ust. 1 zd. 1, stanowi, iż obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Analiza tego przepisu jednoznacznie wskazuje, że chodzi w nim o dostęp do informacji o „działalności” organów władzy oraz osób pełniących funkcje publiczne. Trudno zaś uznać, by informacja o stanie zdrowia sędziego dotyczyła czy to działalności Sądu Okręgowego w Toruniu, czy to działalności sędziego SO w Toruniu Wojciecha Modrzyńskiego – jako osoby pełniącej funkcję publiczną. Gdyby nawet interpretować sformułowanie „działalność”, bardzo szeroko, to dostęp do uzyskiwania informacji, o których mowa w art. 61 ust.1 Konstytucji, może podlegać ograniczeniom ze względu na określone w ustawach m.in. ochronę wolności i praw innych osób (art.61 ust. 3 Konstytucji RP). Takim prawem jest m. in. konstytucyjne prawo do ochrony życia prywatnego (art. 47 Konstytucji RP oraz art. 1 ust.1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych- j.t. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

     Do takich samych wniosków prowadzi analiza przepisów ustaw)7 z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), który to akt prawny określa tryb udzielania informacji zagwarantowany w art. 61 ust.1 i 2 Konstytucji RP

Druga kartka dokumentu.

(art. 61 ust.4 Konstytucji RP). W myśl art. 5 ust. 2 tej ustaw)- prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu m.in. ze względu na prywatność osoby fizycznej; ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji. Informacja o stanie zdrowia tych osób w żaden sposób nie wiąże się z wykonywaniem przez nic zadań publicznych. Tym samym nie jest więc informacją publiczną. Identyczne stanowisko w analogicznej sprawie zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z 7 listopada 2005 r. (IV SAB/Wr35/2005, niepubl.)- stwierdzając, iż informacja w sprawie badań lekarskich sędziów nie jest informacją publiczną, gdyż przekracza zakres danych wiążących się z pełnieniem przez nich zadań publicznych.

     Zważywszy, że żądana przez Pana informacja nie stanowi informacji publicznej, brak jest podstaw do wydania decyzji o odmowie jej udostępnienia w trybie art. 16 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (por. np. postanowienie NSA w Warszawie z 16 marca 2010 r., I OSK 394/10, LEX nr 606369).

P R E Z E S

Jarosław Sobierajski

Prezes Sądu Okręgowego

podpis nieczytelny

JS/KM

 

Poczytalni sędziowie w Gdańsk-Południe.

3-06-2012 pocztą elektroniczną napisałem.

Ob. Alicja Bogucka

Prezes Sądu Rejonowego

Gdańsk-Południe w Gdańsku

Ośmielam się niepokoić Ob. Prezes i na podstawie obowiązującego najwyższego prawa w Polsce, art. 8 i 61 Konstytucji, wnoszę i żądam, aby Ob. Prezes udostępniła mi informację o niżej wymienionych sędziach Waszego Sądu, którzy orzekli, że niektóre organy władzy państwa są ubezwłasnowolnione (bez osobowości prawnej). Odpowiednio o tym orzekali pod sygn. akt I C:

651/11 – Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku,

SSR Aneta Arabas, pod datą 30-06-2011 r.;

778/11 – Sądu Okręgowego w Gdańsku,

SSR Monika Bakuła – Steinborn, pod datą 17-08-2011 r.;

798/11 – Wojskowe Biuro Emerytalne w Gdańsku,

SSR Monika Bakuła – Steinborn, pod datą 16-08-2011 r.;

826/11 – Wojewoda Pomorski,

SSR Katarzyna Kazanecka – Kapała, pod datą 26-08-2012 r.;

895/11 – Sąd Okręgowy w Gdańsku,

SSR Katarzyna Fojuth, pod datą 16-09-2011 r.;

936/11 – Wojewoda Pomorski,

SSR Katarzyna Kazanecka – Kapała, pod datą 6-10-2011 r.;

937/11 – Prezes Rady Ministrów,

SSR Marek Jankowski, pod datą 3-10-2011 r.

Precyzyjnie chodzi o przedstawienie mi, przez Ob. Prezes, jakiegoś kwitu urzędowego (certyfikatu, dokumentu, dyplomu, świadectwa) z którego będzie jednoznacznie wynikało, że wyżej wymienieni sędziowie są poczytalni, to znaczy nabyli umiejętność rozumienia tekstu pisanego oraz rozumieją co to jest hierarchiczna struktura. Na podstawie orzeczeń przytoczonych powyżej mam bardzo poważne wątpliwości, że osoby te posiadły taką umiejętność, albowiem jeżeli ktoś jest ubezwłasnowolniony (nie ma osobowości prawnej) to samodzielnie nie może wykonywać żadnych czynności prawnych.

Dodatkowo, zgodnie z art. 5 Kpc ośmielam się wnosić i żądać aby Ob. Prezes pouczyła mnie jakie mam podjąć czynności prawne aby doszło do jawnego i rzetelnego procesu sądowego przeciwko tym organom państwa. Niezależnie od tego, dla bezpieczeństwa mojej rodziny i własnego, będę podejmował dalsze czynności prawne.

Odpowiedzi oczekuję w sądowy terminie 7 (siedem) dni, art. 32 Konstytucji.

Z poważaniem

Zbigniew Grabowski

Poczytalność należy rozumieć jako rozporządzanie pełnią władz umysłowych; zdolność do rozpoznawania znaczenia swoich czynów i do kierowania swoim postępowaniem oraz rozumienie tekstów pisanych, zaś szczególnie prawnicy, pojmują (ogarnąć rozumem, przeniknąć myślą, zdać sobie sprawę z czegoś; zrozumieć) na czym polega hierarchiczna struktura prawa i zależność.

W odpowiedzi prezes Ob. Alicja Bogucka napisała.

Prezes Sądu Rejonowego

Gdańsk – Południe

w Gdańsku

ul. Nowe Ogrody 30

80-803 Gdańsk

tel. 058 321-33-00

(fax) 58 321-33-04

Gdańsk, dnia 04 czerwca 2012 roku

Adm. 4010-120/11

Pan

Zbigniew Grabowski

mój adres domowy, przy tym błędnie

wpisano nazwę miejscowości

     Odpowiadając na Pana pismo (mail) z dnia 04 czerwca 2012 roku uprzejmie informuję, iż kwestie związane z powołaniem do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim zostały uregulowane w ustawie z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

     Z przepisów wyżej wymienionej ustawy jednoznacznie wynika, jakie wymogi winien spełnić kandydat ubiegający się o stanowisko sędziego Sądu powszechnego.

     Zatem sędziowie wymienieni w Pana piśmie spełniają wymagania stawiane ustawą, skoro zostali powołani do pełnienia urzędu sędziowskiego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

     Nadto uprzejmie wyjaśniam, że Prezes Sądu nie udziela porad prawnych, zatem nie będzie pouczał Pana, jakie winien podjąć działania w zakresie wnoszenia powództw do sądu.

P R E Z E S

Sądu Rejonowego

Gdańsk-Południe

w Gdańsku

mgr Alicja Bogucka

podpis nieczytelny

żk

Smoleńsk 10-IV-10. Deska samolotowa.

  Nazwę „deska samolotowa” wymyślił mój wnuczek, który liczy sobie już 2,5 roku. Wówczas to objaśniałem jemu jak to się dzieje, że samoloty z łatwością mogą trawić na lotnisko i bezpiecznie tam wylądować. Dla mnie od początku jasnym było, że katastrofa w dniu 10-IV-2010 r. nie była nieszczęśliwym wypadkiem, lecz celowym i świadomym działaniem, które spowodowało, że zginęło 96 osób, z dwoma prezydentami Polski: obecnego – prof. Lech Kaczyński i byłego, na uchodźstwie – Ryszard Kaczorowski.

  

Model lotniska z pasem startowym i podstawowymi jego urządzeniami jako zwykła deska boazeryjna o długości około 100 cm, gdzie zaznaczyłem:

 • czerwone pinezki i czerwona nitka – oś pasa startowego wyznacza magnetyczny kurs lądowania;

 • D – dalsza radiolatarnia prowadząca, 3.000 m od początku pasa startowego co z reguły odpowiada długości pasa startowego;

 • B – bliższa radiolatarnia prowadząca, 1.000 m od początku pasa startowego,

 • czarna nitka pokazuje kurs jaki wskazuje ARK na dalszą i bliższą, kiedy samolot zbliża się do pasa z lewej jego strony,

 • obserwator z lornetą, „na oku”, który patrzy czy lądujący samolot podchodzi do lądowania samolot ma wysunięte podwozie;

 • K – kierownik lotów w specjalnym samochodzie pomalowany w bioło czarne kwadraty,

 • P – najdalsze miejsce przyziemienia samolotu gwarantujące zatrzymanie go przed końcem pasa startowego,

 • linijka (30 cm) odpowiada długości pasa startowego 3.000 m, przy tym szerokość linijki jest znacznie większa od rzeczywistej szerokości pasa.

Wpadłem na pomysł aby tę sprawę wyjaśnić w miarę prosto, aby każdy, kto zechce, mógł to sobie samodzielnie sprawdzić i uzmysłowić, jak działa automatyczny radiokompas, w skrócie ARK. Urządzenie, które są zainstalowane w samolotach. Obecnie nawet trzy komplety. ARK wchodził w system układu ślepego lądowania (USL), co umożliwiało lądowanie samolotem nawet i w trudnych warunkach, na przykład podczas mgły. Czego niejednokrotnie byłem świadkiem ponad 40 lat temu.

System USL został wprowadzony podczas Drugiej Wojny Światowej. W skład tego systemu wchodzą między innymi: radiolatarnia dalsza (na zdjęciu jako D) i bliższa (na zdjęciu jako B). Obecnie stawia się aż trzy takie radiolatarnie. W odległości 1, 3 i 6 km licząc od początku pasa startowego. Ale w Smoleńsku takiego systemu nie było.

ARK to zwykły odbiornik fal radiowych, z tym że ARK mają dwie anteny: prostą i ramową. Dzięki temu po wybraniu jakiejś stacji radiowej można nie tylko jej słuchać ale i zobaczyć na wskaźniku z jakiego kierunku ta stacja nadaje swój sygnał. Moc nadawanego sygnału oraz długość fali z danej stacji radiowej warunkuje zasięg. Dzięki ARK można więc trafić na lotnisko bezbłędnie, bez znajomości map, położenia względem gwiazd, rzek i takich tam innych ukształtowań terenu. No i za moich czasów, gdy latałem wokół samolotów, nie było też tylu satelitów co obecnie, ani jakiegoś GPS, który pokazuje położenie w ternie z dokładnością nawet do centymetrów.

Każde lotnisko było wyposażone w dwie radiolatarnie. Dalszą w odległości 3.000 m i bliższą w odległości 1.000 m licząc od początku pasa startowego. Zaś każdy odbiornik ARK miał przełącznik dalsza – bliższa, ręczy. Aby trafić w pas startowy wystarczyło utrzymywać kurs 0 według ARK z użyciem przełącznika dalsza – bliższa przed zbliżaniem się do lotniska. Wypad jeszcze dodać, że wskaźnik ARK, w każdym samolocie, jest jednym z głównych wskaźników i znajduje się na głównym pulpicie (tablica przyrządów) przed nosem pilota.

Z powyższego mojego prowizorycznego modelu wyraźnie widać, że aby znaleźć się w osi pasa startowego trzeba mieć kurs 0 według ARK, dla dalszej (zaznaczone jako D) i bliższej (zaznaczone jako B). Jest więc niemożliwością, aby piloci znający elementarne zasady latania, przy dolocie do lotniska, znaleźli się poza osią pasa startowego według wskazań ARK. Powodem tego, że samolot TU-154M, przy dolocie do lotniska, nie był w osi pasa mogło być:

 • zagłuszanie sygnałów elektronicznych;

 • źle ustawione radiolatarnie dalsza i bliższa, poza osią pasa startowego.

Michał Boni, przykład nieudolności.

Ob. Michał Boni obecnie pełni funkcję ministra od administracji i cyfryzacji w Polsce. Ob. M. Boni, jak można przeczytać w internecie, sprawuje nadzór między innymi, nad:

 • prowadzeniem spraw objętych działem administracji rządowej – informatyzacja, w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego (z wyłączeniem niektórych spraw);

 • prowadzeniem spraw związanych z opracowywaniem i opiniowaniem kierunków i programów strategicznych w zakresie społeczeństwa informacyjnego…

Jak na ministerialną stronę w internecie jest to przykładem nieudolności i nieumiejętności. Nie może więc dziwić niemal błagalne wezwanie, jako konsultacje społeczne! Czekamy na propozycje zmian i ulepszeń tej strony. Proszę sobie spojrzeć ilu jest tam urzędników. Zapewne jedna pensja wystarczy na to aby jakiś młody człowiek robiłby to o wiele lepiej tym bardziej, że pod tym wiekopomnym dziełem nie ma żadnego nazwiska…

Inna sprawa to ePUAP = elektroniczna platforma usług administracji publicznej. Ob. M. Boni jest ministrem od administracji ale jego urząd nie jest dostępny dla pospólstwa, do czego osobiście zaliczam się, przez skrzynkę podawczą w ePUAP. Aż kilka razy sprawdzałem i to na różne sposoby, aby mieć pewność, że Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (MAiC) ma wywieszoną niewidoczną kłódkę przy furtce z napisem ePUAP. Co znaczy wstęp wzbroniony.

Co się zaś tyczy działania samej ePUAP to tak jak i strona MAiC jest bardzo archaiczny w swoim działaniu i jeszcze do niedawna były problemy z ładowaniem dokumentów. Dziwi to, że na przykład, bez zalogowania nie są podane instytucje, w których można coś załatwić. Aby dowiedzieć się gdzie coś można załatwić przez ePUAP. Niektóre urzędy mają na swoich stronach informację, że są dostępne przez ePUAP. Ale trzeba mieć odpowiedni certyfikat. Ja taki załatwiłem sobie odkąd jest on bezpłatny dla pospólstwa. No i żeby coś załatwić to sporo musiałem poćwiczyć aby opanować przesyłanie dokumentów do jakiegoś urzędu. Więc aby załatwić coś przez ePUAP to po zalogowaniu się trzeba wybrać sprawę jaką chcemy załatwić. Samo wyszukiwanie urzędu też nie jest proste. Czasami okazuje się, że ten urząd jest niedostępny dla sprawy którą trzeba było określić na początku. Trzeba więc znowu wrócić do wykazu spraw i wybrać inną. Wówczas może okazać się, że urząd ma swoją skrzynkę podawczą ePUAP. Proste? A niby to czemu, to ma być proste?

A przecież książki telefoniczne pojawiły się wraz telefonami. No ale to było ponad 100 lat temu! Teraz Ob. M. Boni cyfryzuje Polskę sam pinie broni dostępu do siebie przez tę cyfryzację. Podobnie rzecz ma się z Ob. Donaldem Franciszkiem Tuskiem = konstytucyjny Prezes Rady Ministrów w Polsce.

 

Buczenie nad grobami powstańców.

Święte oburzenie” wyrażało wielu bardzo ważnych polityków, pismaków i komentatorów z okazji kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego z 1-08-1944 r. Władcy III RP lub PRL Bis (jak kto woli) urządzili sobie spektakl na powązkowskim cmentarzu. Na tę pardę licznie stawili się oficjele. Stawiła się też ludność cywilna. Część z nich buczała i gwizdała na pojawienie się niektórych władców Polski. Stawił się nawet staruszek dobiegający setki we współczesnym mundurze generała lotnika, który łajał buczących…

W mojej ocenie, buczenie było całkowicie zasłużone. Wczoraj napisałem, że mój tata stał z bronią u nogi po drugiej stronie Wisły podczas gdy Warszawa toczyła swój śmiertelny bój. Jego ówcześni przełożeni, którzy nakazali stać z bronią u nogi żołnierzom Ludowego Wojska Polskiego, wśród nich był Jaruzel (gen. Wojciech Jaruzelski) to dzisiejsi spadkobiercy tamtej władzy. Dowodem jest sam Jaruzel. I nie pomogą tu żadne zaklęcia. Gdyby było inaczej, to dzięki sojuszniczej i „bratniej” Armii Czerwonej, Polska już w 1944 r. byłaby wolna w granicach sprzed 1-09-1939 r.

Buczenie i gwizdy, nawet na powązkowskim cmentarzu było, w mojej ocenie, całkowicie zasłużone. Po 1-09-1939 r. zdradzili nas wszyscy. Niemcy z Sowietami napadli na Polskę a angole i żabojady zasiadali codziennie do swych suto zastawianych codziennie stołów i nikt nawet porządnie szabelką nie brzdęknął. Nikt jakoś z oficjeli nie wspomniał o tym, że walczącej Warszawie nikt nie przyszedł z pomocą. Tak więc rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego nie może być świętem dla obecnych władców w Polsce. Nie jest też świętem dla staruszka, który ubrał się we współczesny generalki mundur lotniczy i zwyczajnie opieprzał tych którzy buczeli i gwizdali. Ten nestor, kiedy skończyła się wojna był w stopniu majora. Kto chce może sam sobie sprawdzić w internecie, że ten senior, który teraz paraduje w generalskim mundurze, kiedyś na takie rocznice stawiał się w cywilnym ubraniu. Tak jak byli ubrani powstańcy. A taki generalski uniform to jednak spory wydatek. Bardzo wielu kombatantów z okresu II Wojny Światowej nie ma czasami na leki. Musiał zatem znaleźć się jakiś sponsor na ten generalski uniform…

Moim zdaniem obecni władcy Polski, a wraz z nimi wszelcy ich cmokierzy, klakierzy, lizusy i pochlebcy powinni siedzieć cicho i nie wtrącać się do takich rocznic. Wszyscy porządni i uczciwi Polacy powinni zastanawiać się co zrobić, aby nigdy więcej nie polała się polska krew. I oby Polki i Polacy nie błąkali się po całym Świecie w obronie własnej życia, wolności i godności…

Przed nami kolejne rocznice. Cudu na Wisłą 1920, kiedy do na wojnę z Sowietami poszli boso bić się chłopcy i dziewczęta z karabinami na sznurkach kupionych za żywą gotówkę od żabojadów. Będzie i Sierpnia 1980. Niech nikt nie prowokuje Narodu, by ze swojej bezsilności, buczał i gwizdał…