SKB. SN jak sądy kapturowe.

SKB= stan konstytucyjnego bezprawia = zamordyzm.

SN= Sąd Najwyższy.

Dopierodzisiaj ponownie zajrzałem do SN przez internet. Szukałemorzeczenia o rozprawie z dnia 9. 11. br. No i jest coś na ten temat.Na stronie Aktualności pod datą 9. 11. 2011 r. jest link:Zasadnicze powody rozstrzygnięcia.

Dokumentzostał zatytułowany:

ZASADNICZEPOWODY ROZSTRZYGNIĘCIA W SPRAWACH

sygnakt: III SW 168/11 i III SW 169/11

Ponieważo problemie pisałem wcześniej więc tu rozpisywał się nie będę.Ale cytuję to co tam zapisano:

5.Sąd Najwyższy zważył, że rozumienie (wykładnia) art. 103Konstytucji nie może być dokonywane poprzez treść normustawowych. Odwrotnie, należy stosować prokonstytucyjną wykładnięnorm ustawowych. Dotyczy to zwłaszcza art. 65a ustawy oprokuraturze, na który powołują się wnoszący odwołania.

Niechteraz każdy, kto rozumie tekst pisany sam sobie przetłumaczy to cozapisano w tym całym akapicie. Warto to sobie nawet zapisać iposługiwać się tym w niemal każdym wystąpieniu przed sądami wPolsce, kto domaga się respektowania swoich podstawowych praw zkonstytucyjnymi gwarancjami.

Mniezdumiała jeszcze jedna rzecz. Ten dokument nie ma daty sporządzeniaani też nazwisk sędziów, którzy ten dokumentsporządzili. Przeto ośmielam się tu umieścić nazwiska.

KolegiumSądu Najwyższego, kadencja 2009 r. – 2011 r.

PrzewodniczącyKolegium.

PierwszyPrezes Sądu Najwyższego – Stanisław Dąbrowski.

CzłonkowieKolegium:

PrezesSądu Najwyższego – prof. dr hab. Tadeusz Ereciński

PrezesSądu Najwyższego – dr hab. Lech Paprzycki

PrezesSądu Najwyższego – prof. dr hab. Walerian Sanetra

PrezesSądu Najwyższego – Janusz Godyń

SędziaSądu Najwyższego – Teresa Bielska – Sobkowicz – IzbaCywilna

SędziaSądu Najwyższego – Henryk Pietrzkowski – Izba Cywilna

SędziaSądu Najwyższego – Henryk Gradzik – Izba Karna

SędziaSądu Najwyższego – Waldemar Płóciennnik – Izba Karna

SędziaSądu Najwyższego – Katarzyna Gonera – Izba Pracy,Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych

SędziaSądu Najwyższego – Roman Kuczyński – Izba Pracy,Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych

SędziaSądu Najwyższego – Jan Bogdan Rychlicki– Izba Wojskowa

SędziaSądu Najwyższego – Andrzej Tomczyk – Izba Wojskowa

Zastępcyczłonków:

SędziaSądu Najwyższego – Krzysztof Strzelczyk – Izba Cywilna

SędziaSądu Najwyższego – Stanisław Zabłocki – Izba Karna

SędziaSądu Najwyższego – Jolanta Strusińska – Żukowska – IzbaPracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych

SędziaSądu Najwyższego – Marek Pietruszyński – Izba Wojskowa

Ponieważsprawę opatrzono sygnaturami III SW 168/11 i III SW 169/11, cooznacza, że ten przypadek rozpatrywała III Izba Pracy, UbezpieczeńSpołecznych i Spraw Publicznych, przeto warto znać nazwiskasędziów, albowiem domniemywa się, że ci sędziowieuczestniczyli w rozprawie, skoro w zasadniczych rozstrzygnięciachnie ma ani jednego nazwiska.

Sędziowiez Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych

prof.dr hab. Bogusław Cudowski

TeresaFlemming-Kulesza

prof.dr hab. Małgorzata Gersdorf

KatarzynaGonera

BeataGudowska

prof.dr hab. Zbigniew Hajn

JózefIwulski

drKazimierz Jaśkowski

HalinaKiryło

ZbigniewKorzeniowski

RomanKuczyński

JerzyKuźniar

JerzyKwaśniewski

drZbigniew Myszka

MaciejPacuda

prof.dr hab. Walerian Sanetra

RomualdaSpyt

JolantaStrusińska-Żukowska

Czyżbyci sędziowie wstydzili się tego co czynią?

Neohitlerowcy i neostalinowcy.

Stalinizm,stalinowcy, neostalinizm i neostalinowcy, to terminy na któreuważam, że należy poświęcić im nieco czasu. Po tym napisałemponiżej zadałem sobie nieco trudu aby to wyjaśnić. Rezultat moichposzukiwań przez najpopularniejszą wyszukiwarkę Google w dniudzisiejszym, prezentuję w prostym zestawieniu. Dodam tylko, że dlamnie wszystkie te poniższe hasła to jeden czort i jedno diabelstwo.

Hasło

Ilośćwyników

Czaswyszukania

hitleryzm

830.000

0,08s

hitlerowcy

516.000

0,13s

hitleryzacja

490

0,23s

neohitleryzm

26.200

0,07s

neohitlerowcy

122.000

0,12s

stalinizm

590.000

0,13s

stalinowcy

35.900

0,15s

stalinizacja

5.570

0,30s

neostalinizm

8.970

0,20s

neostalinowcy

2.580

0,21s

Aoto co wyskakuje w wyszukiwarce po wpisaniu wyżej przytoczonychhaseł na pierwszej pozycji.

hitleryzm

Narodowysocjalizm – Wikipedia, wolna encyklopedia.

Narodowysocjalizm (niem. Nationalsozialismus), nazizm (skrót odNationalsozialismus), hitleryzm (od nazwiska Adolfa Hitlera) –totalitarna, rasistowska, …

hitlerowcy

Narodowysocjalizm – Wikipedia, wolna encyklopedia

Wszeregi NSDAP wstępowali eks-komuniści, a do bojówekhitlerowskich (SA) – całe zorganizowane bojówkikomunistyczne, przyszywające na sztandarach …

hitleryzacja

Hitleryzacjaaparatu państwowego III RP – Polska Myśl Narodowa …

Reżimowemedia i politycy wmawiają nam Polakom , że Unia Europejska tostruktura do szpiku kości demokratyczna i zatroskana o dobroczłowieka . Tymczas…

neohitleryzm

Neohitleryzm– Słownik języka polskiego

neohitleryzmodrodzony po II wojnie światowej ruch ideologiczny nawiązujący dohitleryzmu neohitlerowski neohitlerowiec …

neohitlerowcy

Skinheadaction

Doskonaleznany w neo-hitlerowskiej międzynarodówce, na całymświecie, polski zespół muzyczny „Konkwista 88” jużwtedy przechwalał się, że sprzedał 10 …

stalinizm

Stalinizm– Wikipedia, wolna encyklopedia

Zazwyczajprzyjmuje się, że pełna wersja stalinizmu trwała od roku1929 (pozbycie się z kierownictwa WKP(b) głównych oponentówStalina) do roku 1953 …

stalinowcy

Stalinowiec– Janusz L. Sobolewski

Wy,jako stalinowiec, nie możecie pracować w aparacie partyjnym.- A ty jesteś kto? – zapytałem. Piasek. Urodziłem się wUniejowie, w Miechowskiem, w 1912 …

stalinizacja

Stalinizacja– Słownik języka polskiego

stalinizacjawprowadzanie, upowszechnianie stalinizmu w byłym Związku Radzieckimi w państwach pozostających w strefie jego wpływówpolitycznych

neostalinizm

Tag:neostalinizm – Andy-aandy – NowyEkran.pl

10Lis 2011 – Neostalinista Michał Nowicki obiecujekomunistycznym bandytom: „Poleje się krew, ale tego nie trzebasię bać”, „Sami wykończymy polską …

neostalinowcy

Dialogwilka z owcą: jak neostalinowcy w Moskwie rozliczają się ze…

6Lis 2011 – dziennikarz od (niemal) połowy ubiegłego wieku, zatemmłody i dobrze zapowiadający się; publicysta radiowy (WolnaEuropa, Deutschlandfuk, …

Hasło:Wikipedia 1.110.000.000 wyników w 0,11 s

Przepraszamy,ale nie ma jeszcze artykułu „Hitleryzacja” w Wikipedii.

Przepraszamy,ale nie ma jeszcze artykułu „Neohitelowcy” w Wikipedii.

Przepraszamy,ale nie ma jeszcze artykułu „Neostalinizm” w Wikipedii.

Przepraszamy,ale nie ma jeszcze artykułu „Stalinowcy” w Wikipedii.

Przepraszamy,ale nie ma jeszcze artykułu „Stalinizacja” w Wikipedii.

Przepraszamy,ale nie ma jeszcze artykułu „Neostalinizm” w Wikipedii.

Przepraszamy,ale nie ma jeszcze artykułu „Neostalinowcy” w Wikipedii.

Zdumiewa,że aż tyle haseł nie jest zdefiniowanych.

Zpowyższego wykazu widać, że roboty nigdy nie zbraknie.

Polskieprzysłowie mówi: Mądrej głowie dość dwie słowa.

Prezydent i premier za totalizmem?

Konstytucyjną odpowiedzialność za: bijatyki, burdy, chryje, mordobicia i rękoczyny w dniu naszego Narodowego Święta Niepodległości, 11.11. 2011 roku w Warszawie, solidarnie ponoszą:

 1. prezydentIII RP lub PRL Bis (jak kto woli), Ob. Bronisław MariaKomorowski;

 2. premierIII RP lub PRL Bis (jak kto woli), Ob. Donald Franciszek Tusk.

Wypada tu tylko przypomnieć, że zaledwie kilka dni temu, w dniu 9. 11.2011 r. Sąd Najwyższy w Polsce postanowił nie uwzględnić odwołań prokuratorów w stanie spoczynku od postanowień marszałka Sejmu III RP lub PRL Bis (jak kto woli) w sprawie wygaszenia ich mandatów poselskich. Sąd Najwyższy rozpoznawał odwołania na posiedzeniu niejawnym w postępowaniu nieprocesowym. Przy tym uzasadnienia tego orzeczenia nie ma do dziś na stronie w internecie Sądu Najwyższego pomimo że Konstytucja w art. 45. 2. stanowi: Wyrok ogłaszany jest publicznie. Nie ma tam żadnej publikacji tego orzeczenia, ani ustnej ani pisemnej. Publiczne i ustnie zostaliśmy poinformowani, że podstawą tego orzeczenia jest zapis konstytucyjny w art. 103. 2. co skomentowałem już pod datą9. 11. br. więc tu nie będę tego powtarzał.

Dlaczego, moim zdaniem, Ob. B. M. Komorowski i Ob. D. F. Tusk ponoszą konstytucyjną odpowiedzialność za: bijatyki, burdy,chryje, mordobicia i rękoczyny w dniu naszego Narodowego Święta Niepodległości, 11. 11. 2011 roku w Warszawie? Tym samym, moim zdaniem, są za totalitaryzmami.

Udowodnię to zapisami Konstytucji III RP lub PRL Bis (jak kto woli). Zanim do tego przejdę przypomnę fakty historyczne nad którymi nie wolno, nie tylko nam – Polkom i Polakom – przechodzić do porządku dziennego.

Konfucjusz,chiński filozof sprzed ponad 2.500 lat zapytany kiedyś.

Mistrzu,co byś najpierw uczynił gdyby powierzono Ci władzę?

Konfucjusz odrzekł. Przede wszystkim przystąpiłbym do poprawienia nazw, bo jeżeli nazwy nie są poprawne, to słowa nie odpowiadają prawdzie.

Wypada więc wyłuszczyć co oznacza totalitaryzm. Według języka polskiego totalitaryzm, to system organizacji państwa polegający na ingerencji władz we wszystkie dziedziny życia politycznego, społecznego i kulturalnego oraz na sprawowaniu nad nimi kontroli; totalizm.

My, Naród Polski, w wyniku dwóch totalizmów stworzonych w Niemczech przez Adolfa Hitlera i w Rosji przez Józefa Stalina (z domu jakoś inaczej) we wrześniu 1939 roku zostaliśmy zdradziecko napadnięci. W wyniku tych działań Polska utraciła blisko 50 % swojego terytorium i około 30 % swoich obywateli. Do dziś ani Niemcy ani Sowieci z tego tytułu nie zapłacili Polsce żadnych kontrybucji czy reparacji wojennych. Przecież w 1945 roku, na koniec II Wojny Światowej, byliśmy czwartą potęgo militarnąna Ziemii. Dziś, jeżeli ktoś mi próbuje wmówić, że do Polski z okazji naszego Święta Niepodległości przyjeżdżają jacyś Niemcy nazywając siebie antyfaszystami, to ja twierdzę, jaki wielu mi podobnych, że to  neohitlerowcy. Zaś tych co ich zapraszają do Polski i urządzają: bijatyki, burdy, chryje, mordobicia i rękoczyny i to na dodatek w dniu 11 listopada to są to – neostalinowcy, których podstawowym celem jest doprowadzenie do kolejnego rozpadu i rozkładu Polski.

Wszędzie na Ziemii ludzie organizują się w państwa aby bronić swoich rodzin, domostw, języka, historii. Po to w państwie mamy jawne i tajne służby aby wcześniej były rozpracowywane i unieruchamiane wszelkie grupy społeczne, których podstawowym celem jest sianie fermentu i zamętu i aby nie dochodziło do: bijatyk, burd, chryj, mordobicia i rękoczynów i aby nie poniewierano naszych podstawowych symboli narodowych: godła i flagi biało – czerwonej. Za czyny takie są nawet przewidziane odpowiednie sankcje karne.Potrzebna jest tylko tak zwana wola polityczna. A tej woli braku jeszcze szczególnie u nas w Polsce. Niezbitym dowodem mojego twierdzenia jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego w Polsce w dniu 16 marca 2011 r. orzekł, że dekret o stanie wojennym oraz dekret o postępowaniach szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego są niezgodne z art. 7 Konstytucji RP w związku z art. 31 ust. 1 Konstytucji PRL z dnia 22 lipca 1952 r.oraz z art. 15 ust. 1 Międzynarodowego Paktu Praw Osobistych i Politycznych. Niemal 30 (trzydzieści!!!) lat musieliśmy czekać na takie orzeczenie. A tu zbliża się ta 30 rocznica już dokładnie za miesiąc. I co najbardziej smutne, nikt do tej pory nie odpowiedział za tę Narodową Zbrodnie 1981. Neostalinowcy górą!

Jeszcze tylko jedna uwaga zanim przejdę do meritum podstawy prawnej mojego twierdzenia, że obecny prezydent III RP lub PRL Bis (jak kto woli),Ob. Bronisław Maria Komorowski; i premier III RP lub PRL Bis (jak kto woli), Ob. DonaldFranciszek Tusk są za totalitaryzmem. Podobno nasza telewizja TVP i Polskie Radio są publiczne, czyli utrzymywane z naszych danin. Tylko, że my, jako płatnicy tych danin nie mamy żadnego wpływu na to co i kogo prezentują te publikatory. A tam niemal same kabarety i seriale, jakby żywcem i ciurkiem człowiek siedział w obcym domu i podglądał domowników. Mdli mnie jużna sam tytuł takiego czeguś. Wiecznie od dziesiątków lat te same nazwiska i te same tłuste zadowolone z siebie gęby niczym wypięte zadki.

KonstytucjaIII RP lub PRL Bis (jak kto woli) stanowi.

Artykuł7.

Organywładzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

Artykuł8.

 1. Konstytucjajest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. PrzepisyKonstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucjastanowi inaczej.

Artykuł9.

RzeczpospolitaPolska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego.

Artykuł10.

 1. UstrójRzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadzewładzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej.

 2. Władzęustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzęwykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów,a władzę sądowniczą sądy i trybunały.

Artykuł13.

Zakazanejest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołującychsię w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działanianazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których programlub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową inarodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lubwpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lubczłonkostwa.

Artykuł28.

 1. GodłemRzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego w koronie wczerwonym polu.

 2. BarwamiRzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony.

 3. HymnemRzeczypospolitej Polskiej jest Mazurek Dąbrowskiego.

 4. Godło,barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej podlegają ochronie prawnej.

 5. Szczegółydotyczące godła, barw i hymnu określa ustawa.

Artykuł42.

 1. Odpowiedzialnościkarnej podlega ten tylko, kto dopuścił się czynu zabronionego podgroźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jegopopełnienia. Zasada ta nie stoi na przeszkodzie ukaraniu za czyn,który w czasie jego popełnienia stanowił przestępstwo wmyśl prawa międzynarodowego.

 2. Każdy,przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do obronywe wszystkich stadiach postępowania. Może on w szczególnościwybrać obrońcę lub na zasadach określonych w ustawie korzystaćz obrońcy z urzędu.

 3. Każdegouważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostaniestwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu.

Artykuł54.

 1. Każdemuzapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów orazpozyskiwania i rozpowszechniania informacji.

 2. Cenzuraprewencyjna środków społecznego przekazu orazkoncesjonowanie prasy są zakazane. Ustawa może wprowadzićobowiązek uprzedniego uzyskania koncesji na prowadzenie stacjiradiowej lub telewizyjnej.

Artykuł126.

 1. PrezydentRzeczypospolitej Polskiej jest najwyższym przedstawicielemRzeczypospolitej Polskiej i gwarantem ciągłości władzypaństwowej.

 2. PrezydentRzeczypospolitej czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi nastraży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraznienaruszalności i niepodzielności jego terytorium.

 3. PrezydentRzeczypospolitej wykonuje swoje zadania w zakresie i na zasadachokreślonych w Konstytucji i ustawach.

Artykuł148.

PrezesRady Ministrów:

 1. reprezentujeRadę Ministrów,

 2. kierujepracami Rady Ministrów,

 3. wydajerozporządzenia,

 4. zapewniawykonywanie polityki Rady Ministrów i określa sposoby jejwykonywania,

 5. koordynujei kontroluje pracę członków Rady Ministrów,

 6. sprawujenadzór nad samorządem terytorialnym w granicach i formachokreślonych w Konstytucji i ustawach,

 7. jestzwierzchnikiem służbowym pracowników administracjirządowej.

Kodekskarny tak stanowi.

Art.119. [Przemoc wobec grupynarodowej] Kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną wobec grupyosób lub poszczególnej osoby z powodu jejprzynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej,wyznaniowej lub z powodu jej bezwyznaniowości, podlegakarze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Art.133. [Znieważenie RP] Ktopublicznie znieważa Naród lub Rzeczpospolitą Polską,podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art.137. [Znieważenie znakówpaństwowych] § 1. Kto publicznie znieważa, niszczy, uszkadzalub usuwa godło, sztandar, chorągiew, banderę, flagę lub innyznak państwowy, podlega grzywnie, karze ograniczeniawolności albo pozbawienia wolności do roku.§ 2. Tej samej karze podlega, kto na terytorium RzeczypospolitejPolskiej znieważa, niszczy, uszkadza lub usuwa godło, sztandar,chorągiew, banderę, flagę lub inny znak państwa obcego,wystawione publicznie przez przedstawicielstwo tego państwa lub nazarządzenie polskiego organu władzy.

Dodatkowow Kodeksie karnym są rozdziały:

XIX.Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowi.

XX.Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu.

XXIII.Przestępstwa przeciwko wolności.

XXIV.Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania.

XXVII.Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej.

XXXII.Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu.

XXXV.Przestępstwa przeciwko mieniu.

Zaco prokuratory w Polsce biorą pieniądze?

** * * * * * * * *

Odtysięcy lat podstawową zasadą utrzymania się przy władzy jest: 

divide et impera,czyli dziel i rządź bo jak nie podzielisz to nie będziesz rządził,a to opiera się na prostym działaniu:

1.świętości szargać;

2.sprawy komplikować;

3.kanale nagradzać.

Polska niepodległa?

Z okazji dzisiejszego święta niepodległości ośmielam się przypomnieć wszystkim Polkom i Polakom, że w dotychczasowych dziejach naszego Narodu nigdy nie było u nas, w Polsce, Konstytuanty – to jest specjalnie powołanego organu państwa, którego jedynym i podstawowym celem byłoby uchwalenie Konstytucji. Z całego serca jestem za takim porządkiem prawnym w naszej Ojczyźnie. Nie powinno być tak, że kilku ludzi płodzi podstawowy akt prawny w ciszy gabinetów i wszyscy pieją z zachwytu nad tym jaka to wspaniała u nas jest demokracja. Bo oto Naród zatwierdził taki dokument w nieobowiązkowym referendum. Przy tym nie odbyła się wcześniej żadna publiczna debata co poszczególne zapisy konstytucyjne oznaczają. Tym sposobem treść podstawowego najważniejszego aktu prawnego jest wiedzą kabalistyczną (tajemną) dostępną tylko wtajemniczonym.

Nie będę się tu rozpisywał proszę sobie to obejrzeć i pomyśleć.

  

A tak to wyglądało w 1921 r. 

W niecałe trzy lata po odzyskaniu niepodległości  z dniem 11. 11. 1918 r. 

Proszę zwrócić uwagę jak wówczas wyglądało godło Polski.

    Natomiastw 8 (osiem !!!) lat po „wyzwoleniu” Polski spod okupacji niemieckiej (kwiecień 1944) przez sowietów, w Konstytucji PRL z 22. 07. 1952 r. powszechnie nazywaną Konstytucją stalinowską pod artykułem 89. 1. zapisano:

Godłem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

jest wizerunek orła białego w czerwonym polu.

Tudzieżw 1997 r. czyli w 8 lat po odzyskaniu niepodległości spod okupacji sowieckiej w 1989 r. w Konstytucji III RP lub PRL Bis (jak kto woli) pod artykułem 28.1. zapisano:

Godłem Rzeczypospolitej Polskiej

jest wizerunek orła białego w koronie w czerwonym polu.

W słowniku języka polskiego natomiast jest zapisane:

Godło państwowe jest to wizerunek będący symbolem państwa, zwykle nawiązujący do tradycji historycznej danego państwa.

Herb to między innymi: godło państwa, prowincji, miasta lub instytucji, umieszczane na flagach, monetach itp.

Dumał, nie dumał, carom nie budiesz.

SN o wygaszeniu manatów poselskich prokuratorom.

SN = Sąd Najwyższy w Polsce.

W dniu dzisiejszym SN uznał, że wygaszenie mandatów dwóm posłom, którzy są prokuratorami w stanie spoczynku było słuszne. Mnie ta informacja, uczciwie powiem, bardzo ucieszyła.

To co podają publikatory jest mało wiarygodne i trzeba poczekać co będzie opublikowane oficjalnie przez SN. Na razie takiej publikacji, kiedy to piszę, jeszcze nie ma. Co jednak oznacza to orzeczenie SN?

Konstytucjajest aktem prawnym najwyższej rangi i powoływanie się na aktyprawne niższej rangi jest bezprawne. Całe orzecznictwo bez oparciao Konstytucję funta kłaków nie jest warte.

Każdy z nas, pospolitych zjadaczy chleba, nie musi powoływać się na jakieś ustawy. Wystarczy własna interpretacja tego co zapisano w Konstytucji III RP lub PRL Bis. Warto więc przypomnieć, co tam zapisano. Przy tym proszę zwrócić uwagę na zapis w art. 103. 2. i pytam?

Ilu urzędników służby cywilnej jest posłami?

Artykuł 8.

1. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej.

Artykuł 103.

1. Mandatu posła nie można łączyć z funkcją Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka i ich zastępców, członka Rady Polityki Pieniężnej, członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ambasadora oraz z zatrudnieniem w KancelariiSejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej lub z zatrudnieniem w administracji rządowej. Zakaz ten nie dotyczyczłonków Rady Ministrów i sekretarzy stanu w administracji rządowej.

2. Sędzia, prokurator, urzędnik służby cywilnej, żołnierz pozostający w czynnej służbie wojskowej, funkcjonariusz policjioraz funkcjonariusz służb ochrony państwa nie mogą sprawować mandatu poselskiego.

3. Inne przypadki zakazu łączenia mandatu poselskiego z funkcjami publicznymi oraz zakazu jego sprawowania może określić ustawa.

Artykuł 183.

1. Sąd Najwyższy sprawuje nadzór nad działalnością sądówpowszechnych i wojskowych w zakresie orzekania.

2. Sąd Najwyższy wykonuje także inne czynności określone wKonstytucji i ustawach.

3. Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego powołuje PrezydentRzeczypospolitej na sześcioletnią kadencję spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie OgólneSędziów Sądu Najwyższego.

Wiceprezes, SSO R. Terlecki- dowód nieuctwa.

SSO= Sąd Okręgowy w Gdańsku.

Otrzymałemkolejne pismo od wiceprezesa SSO Rafała Terleckiego, które poraz kolejny zresztą dowodzi, iż ten Ob. jest wielkim nieukiem i niezna podstawowych praw jakimi winien kierować się sąd abyrozstrzygać spory pomiędzy obywatelami i obywateli z organamiwładzy. To jest moje autonomiczne i suwerenne prawo. Tak sięzłożyło, że SSO R. Terlecki już kiedyś orzekał w mojejsprawie. Sprawa da już dawno zakończyła się, ale nie mogę o niejzapomnieć. Otóż wówczas SSR w Gdyni, R. Terlecki, takmocno przejął się moją sprawą, że zapomniał w wyroku cokolwieknapisać o jednej ze stron procesowych. Dlatego nazwisko tegoosobnika tak dobrze zapamiętałem.

Ototreść pisma jakim oświeca mnie SSO Rafał Terlecki.

Przytym podkreślenie w piśmie jest mojego autorstwa.

Pieczęćo treści

PREZESSĄDU OKRĘGOWEGO

wGdańsku

ul.Nowe Ogrody 30/34

80-803Gdańsk

tel.(58) 32-13-200, (58) 32-13-202

Gdańsk,dnia 24.10.2011 r.

Wiz.4101-900/11

PanZbigniew Grabowski

[mójadres domowy]

     Uprzejmieinformuję, iż Pana pisma z dnia 21.09.2011 r. L. 156 w sprawie I C1120/11; z dnia 21.09.2011 r. L 153 w sprawie I C 560/11 wraz zzałącznikiem; z dnia 21.09.2011 L 152 w sprawie I C 343/11 wraz zzałącznikiem zostały przekazane do Sądu Okręgowego w Gdańsku IWydział Cywilny według właściwości celem rozważenia możliwościnadania stosownego biegu wnioskom odpowiednio w sprawie I C 1120/11,I C 560/11,1 C 343/11 jako wnioskom o wyłączenie sędziego.

     Nadtojako Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku przekazałem równieżwedług właściwości do I Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego wGdańsku pismo z dnia 21.09.2011 L151 (5 sztuk) zatytułowaneuzupełnienie braków do sprawy I C 202/11 celem nadaniastosownego biegu.

     Odnoszącsię do Pana zarzutów formalizowania sprawy I C 1120/11 oraz IC 343/11 oraz I C 560/11 uprzejmie wyjaśniam iż są one niezasadne.Kierowane do Pana wezwania w przedmiocie uzupełnienia brakówformalnych zażaleń są zgodne z prawem i mają oparcie w przepisachprocedury cywilnej. Przepisy te nie przewidują po stronie sąduobowiązku wskazywania w treści zobowiązań ich podstawy prawnej.

     OdnośniePana zarzutu zaginięcia dokumentu wskazać należy, iż w sprawie IC 560/11 nie doszło do zaginięcia dokumentu. Natomiast z uwagina konieczność przekazywania pism procesowych przez X WydziałWizytacyjny -I Wydziałowi Cywilnemu Sądu Okręgowego w Gdańskupowstał problem z ustaleniem czy zażalenie na postanowienie z dnia1.08.20911 r. złożył Pan w terminie.

     Wtym stanie rzeczy ponownie pouczam Pana, iż dniem wniesienia pismado Sądu nie jest dzień przesłania pisma do Prezesa SąduOkręgowego w Gdańsku ale dzień wpływu pisma do właściwego Sądu.Stąd powinien Pan kierować pisma do właściwego Sądu, przedktórym

Drugakartka papieru.

toczysię postępowanie, podając sygnaturę akt sprawy a nie Prezesa SąduOkręgowego w Gdańsku w celu uniknięcia negatywnych konsekwencjiwniesienia pisma w terminie.

KPM

WICEPREZES

SĄDUOKRĘGOWEGO W GDAŃSKU

podpisnieczytelny

SSORafał Terleckiego

3

** * * * * * * * *

OstemplowałemNIEPOCZYTALNOŚĆ

Obowiązującaw Polsce Konstytucja stanowi.

Art.7. Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicachprawa.

Art.8. 1. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.

2.Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba żeKonstytucja stanowi inaczej.

Zaśw Kodeksie postępowania cywilnego tak zapisano.

Art.165. § 1. Terminy oblicza się według przepisów prawacywilnego.

§2. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowejoperatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem go dosądu. [Przy tym, w mojej ocenie, nie maznaczenia to, że pismo adresowane jest do prezesa tegoż sądu, aokazuje się, że SSO R. Terlecki ma jakieś problemy z rozumieniemtekstu pisanego].

§3. To samo dotyczy złożenia pisma przez żołnierza w dowództwiejednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności wadministracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiegostatku morskiego u kapitana statku.

Proszęsobie przeczytać wypociny SSO R. Terleckiego.

Tamnie ma ani jednej podstawy prawnej tego wypotu.

Obywatelu słupie! My ze skargą.

– Obserwuję dziwne zachowanie się jakiegoś faceta.

– Ja tu nie widzę dziwnego zachowania.

– Tam pod oknem siedzi jakiś samotnik.

– On tak zawsze. Kiedy tu przychodzi.

– Siedzi samotnie i zamyślony wpatruje się w dal.

– Nie tu, ale tam. Za oknem. Przed słupem.

– Aha! Teraz widzę. To naprawdę dziwne.

– O! Teraz ukłonił się głęboko z rozłożonymi rękoma.

– A teraz grozi pięściami!

– To naprawdę wygląda dziwnie.

– Ja go znam. To żaden dziwak.

– To co on tam robi?

– Przychodzi tu czasami. Zaraz i tu przyjdzie.

– Jeżeli przyjdzie to zaproś go do nas.

– Nie ma sprawy.

– Teraz jakieś gliny podeszły do niego.

– Spisują go.

– Kręci głową i macha rękoma jakby mówił nie.

– Gliniarze odchodzą. Widać, że są mocno niezadowoleni.

– Idzie do nas!

– Powiedz nam chłopie. Co robiłeś tam przed słupem?

– Długa historia. Dnia zabraknie by to opowiedzieć.

– No ale tak krótko. Ty to potrafisz.

– Pisałem do różnych władz w swoich sprawach…

– My to wiemy! Nic nie wskórałeś.

– Ja też wypisywałem i w końcu zaprzestałem.

– No ale co tu robisz przed tym słupem?

– Wyżywam się.

– …

– I co? Pomaga ci.

– Troszkę mi lżej na jakiś czas.

– A te gliny? Co oni chcieli od ciebie.

– Spisali mnie…

– Żartujesz?!

– Gliny spisały mnie za niszczenie zieleni.

– Tam są tylko kretowiska i kępki chwastów!

– A to ci dopiero…

– I co ty na to?

– Nooo nic.

– Jako to nic. Przecież odeszli mocno niezadowoleni.

– No właśnie. Wytłumacz.

– Czy który z was dostał pismo urzędowe?

– Wszyscy!

– I niczego żaden z was nic nie zauważył?

– A niby co trzeba było zauważyć?

– Ano to, że pismo takie jest w części odręczne.

– Faktycznie tak jest! Mam sporo takich dokumentów.

– I co z tego. To normalka.

– A ja mam cała szufladę takich kwitów.

– Taki kwit dowodzi, że urząd nie ma zwykłej maszyny do pisania.

– Przecież to przeżytek! Prawie wszyscy mają komputery.

– Maszyna do pisania czy komputer to to samo.

– Trzeba to mieć i umieć się jeszcze tym posługiwać.

– Do zwykłego pisania wystarczy sprawna maszyna.

– O to właśnie chodzi! Sprawna maszyna do pisania.

– Już wiem! W takiej maszynie jest tasiemka z tuszem!

– No właśnie. Nikt już nie produkuje takich tasiemek.

– I dlatego maszyny do pisania są bezużyteczne.

– A co to ma wspólnego z glinami, które cię spisały.

– Bo odmówiłem przyjęcia mandatu za niszczenie zieleni.

– No to teraz dadzą ci popalić!

– Mnie nic nie zrobili. Moja pełna szuflada tego dowodzi.

– Mi też nic nie zrobią.

– A to czemu?

– Kiedy te gliny wrócą na posterunek muszą coś napisać otym.

– Rozumiem! Oni nie mają, ani maszyn do pisania, ani komputerów…

– I muszą opisać ręcznie dlaczego odmówiłem przyjęciamandatu.

– A to mozolna robota…

– A przełożony może być szczególarzem…

– Bo to musi pójść do sądu…

– A tam sprawy ciągną się latami…

– A tu jest nowa sprawa…

– Kogoś zwolnią…

Przyjdzie nowy zapaleniec…

– Zmieniają się poglądy…

– Można więc spać spokojnie.

– Obywatelu słupie!

– My ze skargami!

– Ha! Ha! Ha!

ETS =zamordyzm. Bez mecenasika ani rusz!

ETS= Europejski Trybunał Sprawiedliwości.

Wposzukiwaniu sprawiedliwości ośmieliłem się nagryzmolić skargędo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Sprawiedliwości wLuksemburgu w skrócie nazywanym ETS. Dlaczego pozwalam sobiena dodanie w tytule ETS = zamordyzm? Ano dlatego, że pospolityzjadacz chleba ma zamknięta drogę do tego organu władzy unijnej.Aby móc tam się poskarżyć trzeba nająć sobie jakiegośmecenasika, a ten jak powszechnie wiadomo w Polsce za nic nie ponosiodpowiedzialności. Tematu rozwijał nie będę, bo w swoim życiujuż z niejednego mecenasika (nie ważne młody czy stary) w życiukorzystałem. Aby coś wywojować od takiego mecenasika trzeba muudowodnić, że nie zachował należytej staranności w sprawie, co wpraktyce jest niemożliwie. Nie zdarzyło mi się jeszcze, żejakikolwiek mecenasik cokolwiek zrobił bez pieniędzy. Drugi problemto to, że mecenasiki nie zwracają dokumentów, któreim się powierza. To bardzo powszechna metoda. Kilka razy miałemmecenasika z urzędu i żaden z nich nie zwrócił mioryginałów, które otrzymał w mojej sprawie. Czasamitylko przekazują kopie. Z tego powodu przestałem korzystać z usługmecenasików. Zaś zmuszanie nas, pospolitych zjadaczy chleba,do bezwzględnego korzystania z usług mecenasika, bez żadnejgwarancji jest najzwyklejszym zamordyzmem.

Wypadatylko zapytać. Dlaczego każdy usługodawca, np. elektryk,hydraulik, mechanik samochodowy, musi udzielić na swoją usługęgwarancji, a mecenasik nie ma takiego obowiązku?

Ototreść pisma jakie otrzymałem z ETS.

Nadrukrysunku:

miecza,wagi, książki i dwóch gałązek

znapisem wewnątrz CVRIA

TrybunałSprawiedliwości

UniiEuropejskiej

Sekretariat Luksemburg, 11/10/11

Sz.

Pan

ZbigniewGrabowski

[mójadres domowy]

Polska/ Pologne

SzanownyPanie,

Wodpowiedzi na Pana pismo, prosimy o zapoznanie się z kilkomainformacjami na temat zadań i właściwości TrybunałuSprawiedliwości.

Trybunałczuwa nad poszanowaniem prawa w wykładni i stosowaniu Traktatów.Wykładnia i stosowanie przepisów prawa krajowego nie podlegajego właściwości. Ponadto Trybunał nie może rozpatrywać skargzwiązanych z naruszeniem Europejskiej Konwencji Praw Człowiekaprzez władze państw Sygnatariuszy: Trybunału Sprawiedliwości nienależy mylić z Europejskim Trybunałem Praw Człowieka (BP 431 R6 -67 075 Strasbourg Cedex).

Trybunałnie jest wyższą instancją w stosunku do sądów krajowych inie może unieważniać ani zmieniać ich rozstrzygnięć.

Osobyprywatne nie mogą wnosić skarg przeciwko Instytucjom Wspólnotydo Trybunału, lecz jedynie do Sądu. W postępowaniu takim koniecznejest by osobę prywatną reprezentował adwokat lub radca prawny,będący członkiem odpowiedniej korporacji zawodowej jednego zPaństw Członkowskich.

Rozstrzyganiesporów z udziałem Państw Członkowskich bądź ich organów,jak również sporów między osobami prywatnymi, podlegawyłącznej właściwości sądów krajowych. Dotyczy to takżeprzypadków, gdy w grę wchodzą kwestie związane z prawemwspólnotowym. Każdy sąd Państwa Członkowskiego manatomiast możliwość zwrócenia się do TrybunałuSprawiedliwości z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybieprejudycjalnym, w celu rozstrzygnięcia kwestii związanych z prawemwspólnotowym. Uprawnienie to nie przysługuje stronom sporu.

Wzwiązku z powyższym, nadanie biegu Pana pismu jest niemożliwe.

Pieczęćz rysunkiem

miecza,wagi, książki i dwóch gałązek

znapisem wewnątrz CVRIA

SekretariatTrybunału

bazgrołanonima

________________________________________________

Telefon:(+352) 4303-1

Faks:(-1-352) 43-37-66

Telex:(+352) 2510 CURIA LU

Korespondencjęnależy kierować na adres:

TrybunałSprawiedliwości Unii Europejskiej

-Sekretariat-

RueduFortNiedergrunewald

L-2925Luxembourg