B. Michniewicz bezczelnie reklamuje M. Gessler.

Redaktorka w radiu publicznym, Ob. Beata Michniewicz w dalszym ciągu, również i w dniu dzisiejszym, bezceremonialnie, bezczelnie i nonszalancko nadal reklamuje Ob. Magdalenę Gessler z domu Ikonowicz. Ob. ta od lat, funduje śniadania biednym i wygłodzonym politykom.

Wypada więc zapytać. Co w zamian otrzymuje Ob. B. Michniewicz? Dlaczego żadna państwowa instytucja nie interesuję się tym problemem? Podobno radio publiczne „robi bokami” bo rodacy nie chcą płacić na takie radio.

Ponownie wysyłam to do:

Ob. Jan Dworak

Przewodniczący KRRiT

na adres: skargi@krrit.gov.pl

Ob. Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel

Prezes UOKiK

na adres: uokik@uokik.gov.pl

Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy

biuro@radareklamy.pl

Rada Etyki Mediów

Przewodniczący: Ryszard Bańkowicz, ryszard.bankowicz@radaetykimediow.pl

Dyrektor Biura ZG SDP

Bożena Dobrzyńska, dobrzynska@sdp.pl

a także do

Minister Finansów

Jan Vincent-Rostowski (vel Jacek Rostowski)

kancelaria@mofnet.gov.pl

Upamiętnić KL Warschau.

 

UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 27 lipca 2001 r.

w sprawie upamiętnienia ofiar Konzentrationslager Warschau.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 57. rocznicę zakończenia zbrodniczej działalności obozu koncentracyjnego KL Warschau pragnie oddać hołd tysiącom mieszkańców Warszawy, którzy w wyniku okupacyjnych działań Niemiec hitlerowskich ponieśli męczeńską śmierć.

Warszawa, stolica Polski, miała zniknąć z mapy Europy, a w Jej miejsce zamierzano utworzyć „Nowe niemieckie miasto Warschau”.

Upamiętniając ten wielki dramat Narodu Polskiego, ku przestrodze i pamięci przyszłych pokoleń, w przekonaniu, że będą czerpały z tego tragicznego doświadczenia przeszłości mądrość i siłę Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zwraca się z apelem o:

  • wzniesienie pomnika dla uczczenia tysięcy Polaków mieszkańców Warszawy, zamordowanych w KL Warschau w ramach planu zagłady Stolicy Polski, a także zamordowanych razem z nimi obywateli innych narodowości: Żydów, Greków, Cyganów, Białorusinów oraz oficerów włoskich,

  • inkorporowanie [włączenie] do wybudowanego pomnika ku czci ofiar KL Warschau kamienia węgielnego, który został poświęcony przez Ojca Świętego Jana Pawła II.

Marszałek Sejmu: M. Płażyński

Monitor Polski Nr 24 — 470 — Poz. 413

* * * * * * * * * *

Minęło 10 (słownie dziesięć!) lat. A pomnika jak nie było, tak nie ma.

Po co nam, Polkom i Polakom, taki Sejm?

Darmowa reklama Magdaleny Gessler w Trójce.

Spłodziłem i wysłałem 7 lipca br. do adresatów:

Ob. Jan Dworak

Przewodniczący KRRiT

na adres: skargi@krrit.gov.pl

Ob. Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel

Prezes UOKiK

na adres: uokik@uokik.gov.pl


Ośmielam się niepokoić Obywatelkę i Obywatela, albowiem Ob. Magdalena Gessler z domu Ikonowicz, lansowana przez wiele mediów na wyjątkową i wybitną specjalistkę i ekspertkę od garów, odkąd pamiętam (co najmniej kilka lat!) ma również darmową reklamę w programie trzecim Polskiego Radia, powszechnie nazywanej „Tróją”. Przy tym informacja o tej wspaniałej darczyńcy (Ob. M. Gessler) nie jest poprzedzona słowem reklama. Tym samy dochodzi do darmowego reklamowania Ob. M. Gessler, z d. Ikonowicz i wspierania wyczynów Gesslerów na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Podobno kręcą jakieś lody na szeroką skalę.

W sobotnich programach pod tytułem: „Śniadanie w Trójce”, po godzinie 9, prowadzonych przez redaktorkę Ob. Beatę Michniewicz, przy solidnym śniadaniu serwowanym przez Ob. M. Gessler zasiadają biedni politycy, którzy przychodzą do radia najeść się do syta, a przy okazji snuć androny i bajdurzyć o wyselekcjonowanych zagadnieniach politycznych, aby je wysublimować. Przy tym wielu z nich bardzo często, wesoło i rubasznie rechocze.

Tu trzeba jeszcze dodać, że wedle dostępnych informacji w internecie dyrektorką – redaktorką naczelną „Trójki” jest Ob. p.o. Magdalena Jethon. Natomiast prezesem zarządu radia publicznego jest Ob. p.o. Jarosław Hasiński, a przewodniczący rady nadzorczej tegoż radia jest Stanisław Jędrzejewski.

W tej sytuacji interwencja Ob. Przewodniczącego i Ob. Prezes jest konieczna. Nawiasem mówiąc dyrektor Radia Maryja, ksiądz dr Tadeusz Rydzyk, w podobnej sytuacji został sądownie osądzony i skazany. Czy ktoś za tę darmową reklamę Ob. M. Gessler „beknie”?

Mogę podać swój adres domowy, ale uważam że jest to zbędne. Przedstawione przez mnie powyżej informacje są powszechnie dostępne i znane, a sprawą należy zająć się z urzędu. Abyśmy my, jako gmin i pospólstwo, nie mieli kolejnego dowodu na to, że w Polsce panuje zamordyzm, a rację mają jedynie ci co głoszą poglądy i zachowują się poprawnie politycznie.

Kolejni adresaci, gdyż reklama nadal „leci”:

Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy

biuro@radareklamy.pl

Rada Etyki Mediów

Przewodniczący: Ryszard Bańkowicz, ryszard.bankowicz@radaetykimediow.pl

Dyrektor Biura ZG SDP

Bożena Dobrzyńska, dobrzynska@sdp.pl


Ośmielam się niepokoić Obywatelki i Obywateli jako że mój poniższy donos nie odniósł żadnego skutku. W ostatnią sobotę, 2. 07. br., Ob. Beata Michniewicz nadal bezpłatnie reklamowała Ob. M. Gessler, która to serwuje śniadania biednym i wygłodzonym politykom. Przy tym ponownie słyszałem wesołe i rubasze rechotanie. W związku z taka sytuacją ośmielę się przypomnieć, że w obowiązującej, w Polsce, Konstytucji stoi napisane:

Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Zważywszy to co tu napisałem powyżej i poniżej, oczekuję że Ob. i Ob. zgodnie z art. 304 Kodeksu postępowania karnego zawiadomią odpowiednie organa władzy państwowej. W cywilizowany demokratycznym państwie nie może być tak, że w podobnej sytuacji księdza można osądzić i skazać za jedną jakąś wypowiedź, a redaktorce radia publicznego, od lat gwarantuje się i to co tydzień (sic!) bezkarność w bezpłatnym reklamowaniu wyjątkowej i wybitnej specjalistki i ekspertki od garów.

Mogę podać swój adres domowy, ale uważam że jest to zbędne. Przedstawione przez mnie powyżej informacje są powszechnie dostępne i znane, a sprawą należy zająć się z urzędu. Abyśmy my, jako gmin i pospólstwo, nie mieli kolejnego dowodu na to, że w Polsce panuje zamordyzm, a rację mają jedynie ci co głoszą poglądy i zachowują się poprawnie politycznie.

Ob. Śledzińska – Katarasińska Iwona – przewodnicząca

Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu

na adresy: Iwona.Sledzinska-Katarasinska@sejm.pl

iwona.sledzinska-katarasinska@sejm.pl

Elzbieta.Kruk@sejm.pl

Anna.Sobecka@sejm.pl

Ob. Ryszard Kalisz – przewodniczący

Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka

Ryszard.Kalisz@sejm.pl

beata.kempa@sejm.pl

arkadiusz.mularczyk@sejm.pl

Ob. Piotr Łukasz Andrzejewski – przewodniczący

Senacka Komisja Kultury i Środków Przekazu

kksp@nw.senat.gov.pl

biuro@biurosenatorskie.pl

Ob. Stanisław Piotrowicz – przewodniczący

Komisja Praw Człowieka i Praworządności

kpcp@nw.senat.gov.pl

biuro@romaszewski.pl


Ośmielam się niepokoić Obywatelki i Obywateli, albowiem moje dotychczasowe poniższe pieniactwo nic nie zmieniło. Darmowe reklamowanie garkuchni, Ob. Magdaleny Gessler z domu Ikonowicz w „Trójce” dziś również miała miejsce. Zaś nie będę powtarzał tego co jest poniżej.

Przeto interwencja Ob. i Ob. jest absolutnie konieczna.

Moja pisanina niczego nie zmieniła. W dniu wczorajszym, sobota 23. 07. 2011 r. Ob. Beata Michniewicz nadal reklamowała usługi garkuchni Ob. Magdaleny Gessler z domu Ikonowicz.

Wypada tylko zapytać. Za co ci wszyscy wymienieni powyżej, Obywatelki i Obywatele, pobierają gaże. Tylko patrzeć, jak funkcjonariusze ABW w kominiarkach i uzbrojeni po zęby, złożą mi niezapowiedzianą wizytę.

 

Odwołać SSO R. Terlecki. Stanowiska ministra.

W sprawie mojego wniosku do Ob. Krzysztofa Kwiatkowskiego, ministra od sprawiedliwości, o odwołanie wiceprezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku, SSO Ryszard Terlecki, taką oto otrzymałem odpowiedź.

 

Godło Polski

Warszawa, dnia 6. 07 2011 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI

Al. Ujazdowskie 11

00-950 WARSZAWA Skr. Poczt. 33

Centrala tel. 52-12-888

DK-V-051-171/11

Pan

Zbigniew GRABOWSKI

[mój adres domowy]

     W związku z przekazanym z Prokuratury Generalnej oraz z Biura Ministra – w kopiach – pismem z dnia 12 czerwca 2011 r. z załącznikami, w którym wnosi Pan, aby Minister Sprawiedliwości wszczął procedurę odwołania wiceprezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku z zajmowanego stanowiska, a nadto podjął czynności zmierzające do złożenia go z urzędu w związku z nieznajomością prawa, w szczególności Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz kodeksu postępowania cywilnego uprzejmie informuję, że Pana żądania nie mogą być uwzględnione.

     Przede wszystkim należy podkreślić, że zgodnie z treścią art. 27 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, póz. 1070 z późn. zm.) dalej: u.s.p., prezes i wiceprezes sądu może być odwołany przez Ministra Sprawiedliwości w toku kadencji w przypadku:

1) rażącego niewywiązywania się z obowiązków służbowych,

2) gdy dalsze pełnienie funkcji z innych powodów nie da się pogodzić z dobrem wymiaru sprawiedliwości.

Żadna z powyższych okoliczności w realiach opisanej sprawy nie zachodzi.

     Analiza odpowiedzi udzielonej Panu w dniu 6 czerwca 2011 r., Wiz. Sk. 041-40/11, nie pozostawia wątpliwości co do prawidłowości zajętego stanowiska. Pogląd wyrażony przez wiceprezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku, że dniem wniesienia pisma do Sądu nie jest dzień przesłania pisma do Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku, ale dzień wpływu pisma do właściwego Sądu”, wbrew Pana opinii nie

Druga kartka dokumentu.

pozostaje w sprzeczności z treścią art. 165 § 2 k.p,c., [tenże przepis brzmi: art. 165. § 1. Terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego. § 2. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.§ 3. To samo dotyczy złożenia pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku.] zgodnie z którym oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu, w dyspozycji tego przepisu chodzi bowiem o sąd właściwy do podjęcia dalszych czynności sądowych.

     Odnosząc się do żądania przez Pana zainicjowania przez Ministra Sprawiedliwości działań zmierzających do złożenia wyżej wymienionego z zajmowanego urzędu sędziego, uprzejmie informuję, że z uwagi na fakt, że sędziowie są powoływani na swoje stanowiska dożywotnio, tego rodzaju skutek mógłby stanowić wyłącznie konsekwencję orzeczenia przez sąd dyscyplinarny kary dyscyplinarnej wymienionej w art. 109 § 1 pkt 5 u.s.p. Warunkiem zainicjowania przez Ministra Sprawiedliwości – w trybie art. 114 § 1 u.s.p. – czynności dyscyplinarnych wobec sędziego jest uznanie, że swoim zachowaniem wypełnił on znamiona art. 107 § 1 u.s.p., czyli dopuścił się oczywistej i rażącej obrazy przepisów prawa w toku orzekania, uchybienia godności urzędu lub innego przewinienia służbowego.

     W ocenie Departamentu Kadr, żadna z wymienionych sytuacji nie zachodzi. Udzielając odpowiedzi z dnia 12 czerwca 2011 r. wymieniony sędzia pełniący funkcję wiceprezesa wyraził swoje stanowisko, dotyczące oceny sytuacji związanej z nadaniem biegu wskazanym w tej odpowiedzi pismom skierowanym przez Pana do prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku. Wyrażony pogląd, dotyczył konkretnej sytuacji faktycznej i stanowi zdanie niejako „wyjęte” z kontekstu przedstawionej informacji.

D Y R E K T O R

Departamentu Kadr

Elżbieta Rosłoń

podpis nieczytelny

* * * * * * * * * *

Ostemplowałem NIEPOCZYTALNOŚĆ

W mojej ocenie wiceprezes SSR Ryszard Terlecki na piśmie udowodnił, że nie zna treści podstawowego przepisu mającego kapitalne znaczenie dla celów procesowych. Dla mnie to dowód ignorancja i nieuctwo. Natomiast dyrektor od kadr w ministerium sprawiedliwości Ob. Elżbieta Rosłoń, dokonuje nadinterpretacji tegoż przepisu (art. 165. § 2 k.p,c.) pisząc w swoim piśmie (bez tytułu!), że: w dyspozycji tego przepisu chodzi bowiem o sąd właściwy do podjęcia dalszych czynności sądowych. W tym artykule nic nie mówi się o właściwości, gdyż jest to zupełnie inne zagadnienie. Przepis art. 165 k.p.c. jest jednoznaczny. Liczy się termin oddania pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego i nie ma znaczenia, czy sąd, do którego było wysłane to pismo jest właściwy, czy też nie. Inne kodeksowe zapisy regulują ten problem. Dla mnie jest ewidentne, że taka nieznajomość podstawowego przepisu procesowego jest zagrożeniem dla wymiaru sprawiedliwości i pełnienie funkcji, szczególnie wiceprezesa Sądu Okręgowego nie da się pogodzić z dobrem wymiaru sprawiedliwości i jest nie do pomyślenia w cywilizowanym demokratycznym państwie prawa. A kilkanaście dni temu sędziowie z prokuratorami protesowali bo ich gaże są zbyt niskie…

Głową muru nie przebijesz! Ale spróbować warto. A nuż…

Mnie zastanawia.

Dlaczego nieuk robi karierę w Polskich sądach?

Po co nam, Polkom i Polakom, takie sądy?

Po co nam, Polkom i Polakom, tacy sędziowie?

Po co nam, Polkom i Polakom, taki ministerium od sprawiedliwości?

I to nie jest „wyjęte” z kontekstu przedstawionej informacji.

Stanowisko ETPC.

Oto treść tego dokumentu.

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

Pan Zbigniew Grabowski

[mój adres domowy]

Strasburg, dnia 30 czerwca 2011 r.

ECHR-LPo111.00R (CD)

KKZ/KW/te

Skarga nr 20414/11

Grabowski przeciwko Polsce

Szanowny Panie,

Niniejszym informuję Pana, że Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekający jednoosobowo (sędzia M. Yilliger) zadecydował na posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2011 r. o uznaniu Pana skargi wniesionej w dniu 31 stycznia 2011 r. i oznaczonej powyższym numerem za niedopuszczalną.

Na podstawie przedstawionego materiału dowodowego oraz oceniając skargę w granicach swych kompetencji, Trybunał uznał, że nie zostały spełnione kryteria dopuszczalności skargi, o których mowa w art. 34 oraz 35 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Decyzja ta jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu, ani do Trybunału, z Wielką Izbą włącznie, ani do jakiejkolwiek innej instytucji. Mam obowiązek poinformować Pana, że Kancelaria Trybunału nie będzie udzielać żadnych dodatkowych informacji dotyczących posiedzenia Trybunału w mniejszej sprawie, ani prowadzić dalszej korespondencji na temat powyższej decyzji. Nie otrzyma Pan również żadnych innych dokumentów z Trybunału w tej sprawie. Ponadto, zgodnie z instrukcjami Trybunału, akta, które zostały założone dla niniejszej skargi, zostaną zniszczone w ciągu jednego roku od daty decyzji.

Zawiadomienia tego dokonuje się na podstawie art. 52A Regulaminu Trybunału.

Łączę wyrazy szacunku,

z upoważnienia Kanclerza

podpis nieczytelny

K. Kosowicz

Sekretarz Prawny

ADRESSE l ADDRESS

COUNCIL OF EUROPĘ l CONSEIL DE 1’EUROPE

67075 STRASBOURG Cedex, France

T l +33 (0)3 88 41 20 18

F l +33 (0)3 88 41 27 30

www.echr.coe.int

 

Potwierdzenie z ETPC.

Oto treść tego dokumentu.

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

Pan Zbigniew Grabowski

[mój adres domowy]

Strasburg, dnia 11 kwietnia 2011 r.

ECHR-LPo11.1R

KKZ/KW/jt

Skarga nr 20414/11

Grabowski przeciwko Polsce

Szanowny Panie,

Niniejszym potwierdzam otrzymanie wypełnionego formularza Pana skargi nadanego dnia 31 stycznia 2011 r. z załącznikami. Pana skardze został nadany wyżej wymieniony numer, na który należy się powoływać w dalszej korespondencji dotyczącej tej sprawy.

Aby ułatwić rozpoznanie Pańskiej skargi, do niniejszego listu załączam l O kodów kreskowych, których należy używać wyłącznie w odniesieniu do tej sprawy. Wysyłając do Kancelarii Trybunału list lub inną korespondencję, proszę nakleić jeden z kodów kreskowych w prawym górnym rogu pierwszej strony korespondencji.

Trybunał przystąpi do rozpatrzenia powyższej skargi tak szybko, jak to będzie możliwe, na podstawie przedłożonych przez Pana informacji i dokumentów. Jeśli życzy Pan sobie przesłać jakiekolwiek dokumenty na poparcie niniejszej skargi, uprzejmie proszę o przesianie ich kopii, a nie oryginałów, gdyż nie zostaną one Panu zwrócone. Postępowanie odbywa się pisemnie, a osobista obecność jest wymagana w wyjątkowych przypadkach na prośbę Trybunału. Kancelaria Trybunału powiadomi Pana o decyzji podjętej w sprawie Pana skargi.

Proszę mnie zawiadamiać o zmianie swojego adresu. Ponadto proszę o przekazywanie Trybunałowi, z własnej inicjatywy, informacji o istotnych wydarzeniach w sprawie, której dotyczy powyższa skarga, oraz o przesyłanie kopii decyzji podjętych w tej sprawie.

Informuję jednocześnie, że Kancelaria Trybunału nie będzie potwierdzać otrzymania kolejnych listów od Pana, ani pisemnie, ani telefonicznie. Jeśli pragnie Pan mieć pewność, że Kancelaria Trybunału otrzymała Pana korespondencję, należy ją wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Łączę wyrazy szacunku,

z upoważnienia Kanclerza

podpis nieczytelny

K. Ważyńska

Sekretarz Prawny

ADRESSE l ADDRESS

COUNCIL OF EUROPĘ l CONSEIL DE 1’EUROPE

67075 STRASBOURG Cedex, France

T l +33 (0)3 88 41 20 18

F l +33 (0)3 88 41 27 30

www.echr.coe.int

 

Skarga do ETPC.

Do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (w skrócie ETPC) w Strasbourgu we Francji, wysłałem skargę przeciwko władcom urzędującym w Polsce. Oto najważniejsze fragmenty tej skargi.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE STANU FAKTYCZNEGO

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, na podstawie art. 129. Konstytucji Rzeczpospolitej Polski (w skrócie KRP) w ustawowym terminie (6. i 8. 07. 2011 r.) wniosłem do Sądu Najwyższego dwa protesty wyborcze w sprawie wyboru Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Wnosiłem o stwierdzenie nieważność wyboru Ob. Bronisława Marię Komorowskiego na prezydenta RP. Podstawowym moim zarzutem było to, że wybory te odbyły się w stanie zburzenia ładu konstytucyjnego opisanego w art. 10. KRP, gdzie mowa jest o trójpodziale władzy w Polsce. Natomiast art. 8. KRP mówi, że KRP jest najwyższym aktem prawnym, zaś jej przepisy stosuje się bezpośrednio.

Twierdziłem, że Ob. Bronisław Maria Komorowski wygrał wybory dzięki temu, że od 10. 04. 2010 r. (tragiczna śmierci poprzedniego prezydenta) pełnił on aż cztery funkcje publiczne, w tym dwa najważniejsze urzędy w państwie: Prezydenta RP oraz Marszałka Sejmu. Dwie pozostałe funkcje to: poseł do Sejmu oraz wiceprzewodniczący partii politycznej Platforma Obywatelska, która jest największą partią w Sejmie. Tym samym, Ob. B. M. Komorowski skoncentrował w swoich rękach ogrom władzy, przez co miał największą możliwość wpływania na opinię wyborców i występowania w mediach.

Sąd Najwyższy, postanowieniami o sygn. akt: III SW 93/10 i 94/10 z datami 15. 07. 2010 r. pozostawił moje protest bez dalszego biegu, jako że: Postawione w nim zarzuty wykraczają bowiem poza materię regulowaną ustawą o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Niezależnie od powyższych argumentów należy także przypomnieć, że wnoszący protest oprócz sformułowania zarzutów powinien przedstawić lub wskazać dowody, na których opiera swoje zarzuty (art. 73 ust. 3). Cytat z postanowienia, str. 5 i 6. Z postanowienia wynika, że posiedzenie sądu było niejawne z udziałem Państwowej Komisji Wyborczej i Prokuratora Generalnego.

Postanowienie doręczono mi w dniu 2. 08. 2010 roku.

OŚWIADCZENIE O DOMNIEMANYCH

NARUSZENIACH KONWENCJI WRAZ Z UZASADNIENIEM

W mojej ocenie doszło do naruszenie art. 6, 13 i 14 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (w skrócie EKPC). Podobne zapisy są i w KRP, art. 32, 45, 78 i 176. Skoro zatem dopuszczono ustawą składania przez obywateli protestów wyborczych, to powinno to odbyć się zgodnie z obowiązującym prawem. Mi, jako stronie procesowej uniemożliwiono jakichkolwiek działań, podczas gdy organa władzy były reprezentowane aż przez dwie najwyższe instancje: Państwową Komisję Wyborczą i Prokuratora Generalnego bez prawa repliki do ich stanowisk z mojej strony. Tym samym naruszona została jawność i równość stron postępowania sądowego, pomimo że nie chodziło o bezpieczeństwo państwa, ani o niczyje życie prywatne. Chodziło przecież o zatwierdzenie prawidłowości demokratycznego wyboru głowy państwa na najwyższy urząd w Polsce. I to jest dowód na to, że obywatele i urzędnicy nie są równi pod względem prawnym.

Zarzucam także Sądowi Najwyższemu nierzetelność procesową, jako że w cywilizowanym demokratycznym państwie prawa, faktów powszechnie znanych nie udowadnia się. Przed wyborami powszechnie było wiadomo jakie funkcje w Polsce pełnił Ob. B. M. Komorowski. Moim zdaniem, Ob. B. M. Komorowski z chwilą objęcia urzędu prezydenta Polski, powinien był zawiesić wszystkie pozostałe funkcje publiczne. Byłoby to zgodne z art. 10 i 132 KRP i nie było by podstawy do protestu wyborczego oraz tej skargi.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ART. 35. 1. EKPC

Ostateczne orzeczenie:

Sąd Najwyższy, postanowienie sygn. akt III SW 93/10 z datą 15. 07. 2011 r.

Inne orzeczenia:

Sąd Najwyższy, postanowienie, sygn. akt III SW 94/10 z datą 15. 07. 2011 r.

Czy istnieją lub istniały inne możliwości odwołania się lub skuteczne środki prawne, które nie zostały wykorzystane?

W Polsce nie istnieje sąd dla Sądu Najwyższego. Natomiast Trybunał Konstytucyjny powołany jest do orzekania zgodności prawa spisanego z Konstytucją, do którego dostęp jest zamknięty przez przymus adwokacki, a adwokat nie ponosi żadnej odpowiedzialności za swoje działanie przed swoim pełnomocnikiem i przedstawicielem.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TEGO,

CZEGO DOMAGA SIĘ SKARŻĄCY

Wymuszenie na urzędujących władzach w Polsce przestrzegania i tworzenia własnego wewnętrznego prawa opartego i opisanego w KRP oraz w EKPC, skoro i ta konwencja jest obowiązująca również w Polsce. Przecież nie może być tak, że konstytucyjne nakazano zatwierdzanie wyboru prezydenta Polski przez Sąd Najwyższy, a przed jego oblicze dopuszcza się tylko jedną stronę procesową.

 

Sądowa sztuczka WSA. Marek Gorski.

 

Dlaczego nazywam to sądowa sztuczką? Sędzia NSA Marek Gorski w ogóle nie ustosunkował się do mojego podstawowego zarzutu, braku postanowienia o przekazaniu sprawy zgodnie z właściwością, o czym mówi art. 65 kpa. Tym samym zamknął mi drogę do kasacji, jako że ja osobiście nie mogę tego zrobić, gdyż w Polsce obowiązuje przymus adwokacki, co moim zdaniem jest sprzeczne z Konstytucją, art.: 45, 78 i 176. Wypada tu tylko dodać, że do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przymus adwokacki nie obowiązuje i każdy, kto tylko zechce może sam złożyć tam skargę.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku doręczył mi postanowienie w sprawie mojej skargi na Wojewodę Pomorskiego. Trzy kartki są szczepione dwoma metalowymi zszywkami.

Oto treść tego dokumentu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny

w Gdańsku

80-219 Gdańsk, ul. Zwycięstwa 16/17

WYDZIAŁ III

tel. 0-58 52-44-400

Dnia 30 czerwca 2011 r.

Sygn. akt III SAB/Gd 15/1

W odpowiedzi należy podać

sygnaturę akt Sądu

Zbigniew Grabowski

[mój adres domowy]

DORĘCZENIE ODPISU POSTANOWIENIA

od którego przysługuje skarga kasacyjna

W wykonaniu zarządzenia z dnia 29 czerwca 2011 r. sekretariat Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego doręcza Panu jako skarżącemu – odpis postanowienia z dnia 29 czerwca 2011 r. wraz z uzasadnieniem.

STARSZY SEKRETARZ

Hanna Tarnawska

podpis nieczytelny

POUCZENIE

  1. Na powyższe postanowienie przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w terminie 30 dni od daty doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem, za pośrednictwem tutejszego Sądu. Skarga kasacyjna złożona po upływie tego terminu zostanie odrzucona (art. 178 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; Dz.U. Nr 153, póz. 1270 ze zm.).

  2. Skarga kasacyjna, pod rygorem odrzucenia, powinna być sporządzona przez pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym, albo doradcą podatkowym – w sprawach obowiązków podatkowych lub rzecznikiem patentowym – w sprawach własności przemysłowej.

  3. Strona może wystąpić do Sądu o przyznanie jej prawa pomocy przez ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Wniosek w tym przedmiocie powinien być złożony na urzędowym formularzu określonym w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. (Dz.U. Nr 227, póz. 2245). Złożenie tego wniosku nie przerywa biegu terminu do wniesienia skargi kasacyjnej.

  4. Urzędowe formularze, o których mowa w pkt 3 są udostępniane we wszystkich wojewódzkich sądach administracyjnych oraz w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, w urzędach gmin a także w internecie pod adresem: http://www.nsa.gov.pi//

  5. Strony i ich przedstawiciele mają obowiązek zawiadomić Sąd o każdej zmianie swego zamieszkania, adresu do doręczeń lub siedziby. W razie zaniedbania tego obowiązku pismo sądowe pozostawione zostanie w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia chyba, że nowy adres jest Sądowi znany.

WSA/dor.2a – doręczenie odpisu postanowienia, od którego przysługuje skarga kasacyjna

Druga kartka dokumentu.

Sygn. akt III SAB/Gd 15/11

POSTANOWIENIE

Dnia 29 czerwca 2011 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku

w składzie następującym:

Przewodniczący Sędzia NSA Marek Górski

po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2011 r.

na posiedzeniu niejawnym sprawy

ze skargi Zbigniewa Grabowskiego

na bezczynność Wojewody Pomorskiego

w przedmiocie wykonania powierzchni drogi i zasądzenia odszkodowania

postanawia

odrzucić skargę.

Pieczęć okrągła z godłem z napisem

* WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY *

W GDAŃSkU * 6 *

Na oryginale właściwe podpisy

Za zgodność

H. Tarnawska

Sekretarz Sądowy

Trzecia kartka pierwsza strona dokumentu.

Sygn. akt II! SAB/Gd 15/11

Uzasadnienie

     Zbigniew Grabowski złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na bezczynność Wojewody Pomorskiego, w której domagał się: postąpienia zgodnie z art. 35 do 38 oraz art. 65 a także art 223, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, nakazania organowi wykonanie nawierzchni drogi ul. […] w […] i spowodowanie „ujednolicenia możliwości komunikowania się z urzędami przez e-mail”. Ponadto wniósł o zasądzenie odszkodowania, zadośćuczynienia oraz kosztów procesowych. W uzasadnieniu twierdził m.in., że przedmiotową drogę utwardził i wielokrotnie naprawiał, ale została ona zniszczona równiarką.

     W odpowiedzi na skargę Wojewoda Pomorski wniósł o jej oddalenie, ewentualnie odrzucenie. Organ wskazał, że skarżący występował o odwołanie z zajmowanych stanowisk sekretarza Gminy […] oraz Naczelnika w Starostwie Powiatowym w Wejherowie i otrzymał stosowne wyjaśnienia, co do właściwości organów w sprawie. Natomiast sprawy dotyczące nawierzchni drogi oraz ujednolicenia sposobu komunikacji miedzy urzędami leżą poza kompetencjami Wojewody. Brak również podstaw do zaspokojenia wskazanych w skardze roszczeń.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

     Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, póz. 1269 ze zm.) – w skrócie p.p.s.a., sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej oraz rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i o właściwość miedzy organami jednostek samorządu terytorialnego, samorządowymi kolegiami odwoławczymi i między tymi organami a organami administracji rządowej.

      Rozwinięcie powyższego przepisu stanowi art. 3 § 2 p.p.s.a., który przewiduje, iż kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:

   1) decyzje administracyjne;

    Trzecia kartka druga strona dokumentu.

   2) postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;

   3) postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie;

   4) inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa;

   4a) pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach;

   5) akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej;

   6) akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej;

   7) akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego;

   8) bezczynność organów w przypadkach określonych w pkt 1-4a.

     W myśl natomiast art. 58 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę, jeżeli sprawa nie należy do właściwości sądu administracyjnego.

     Zdaniem Sądu żadna z poruszonych przez skarżącego spraw nie należy do kompetencji sądu administracyjnego. Kwestie rozwiązania stosunku pracy oraz odszkodowania mają charakter cywilnoprawny, zaś w sprawie naprawy przedmiotowej drogi nie toczyło się żadne postępowanie administracyjne. Skarżący nie wykazał, aby tak kwestia była przedmiotem planu zagospodarowania przestrzennego. W konsekwencji nie można mówić o bezczynności w rozumieniu art. 3 § 2 pkt 8 p.p.s.a. Niewątpliwe sprawa nie podlega kognicji sądów administracyjnych.

     Mając na względzie powyższe Sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 p.p.s.a., odrzucił skargę.

Pieczęć okrągła z godłem z napisem

* WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY *

W GDAŃSkU * 6 *

Na oryginale właściwe podpisy

Za zgodność

H. Tarnawska

Sekretarz Sądowy