Radość życia = RŻ.0. Wprowadzenie.

Radość, optymizm i pogoda ducha z życia powinny towarzyszyć każdemu człowiekowi przez całe jego życie i niemal każdego dnia. Ponieważ nie da się tego opisać w kilku prostych słowach, postanowiłem o tym pisać w dłuższym cyklu jako RŻ. Jako że jest to bardzo poważny temat, który wymaga dłuższego wywodu. A jak wykazały niedawne badania ludzie nie bardzo garną się do czytania dłuższych tekstów. Przeto postanowiłem to samo osiągnąć krótkim tekstami. Przy tym będzie tu więcej pytań niż recept jak być i żyć aby być człowiekiem w miarę szczęśliwym i mieć radość z własnego życia. Każdy tekst będzie numerowany rozpoczynając od 0 (zero), tak jak to tu zrobiłem.

Każdy człowiek musi sam, przed własnym sumieniem, odpowiedzieć sobie na proste pytania. Jak często zdarza Ci się zrobić coś bezinteresownie dla kogoś obcego, nie wykluczając otaczającego nas świata flory (rośliny) czy fauny (zwierzęta) i czerpać z tego faktu radość? A czy ktoś pamięta o naszych fruwakach (ptaszki), aby w te mrozy dać im nie zamarzniętej wody?

Bidulec = dziecięcy pierdel.

Bidulec lub bidul, tak my, którzy przebywaliśmy w Państwowym Domu Dziecka (w skrócie PDDz) nazywaliśmy ten przybytek, gdzie zgromadzono ogrom ludzkiego nieszczęścia, które szczególnie skumulowane jest w dzieciach i w młodzieży tam osadzonych. I nazwa ta, bidulec czy bidul, obowiązuje po dzień dzisiejszy.

Dla mnie bidulec był i pozostał na zawsze dziecięcym pierdlem czyli więzieniem. Tak jak w „dorosłym” pierdlu władcy państwa zapewniają: dach nad głową, wikt, opierunek i jakąś rozrywkę.Różnica pomiędzy „dorosłym” a „dziecięcym”pierdlem polega na tym, że w PDDz człowiek nie siedzi przez 24godziny na dobę za kratkami. Ma troszkę więcej wolności. Rzadko,niezmiernie rzadko zdarza się aby ktoś pogłaskał dziecko po główce, przytulił i pocieszył. Dlatego w mej pamięci tak mocno utrwaliło się ostatnie matczyne przytulenie, kiedy to w wieku5 lub 6 lat wróciłem do domu z rozbitą głową. Nie pamiętam, aby później ktoś mnie przytulał, jako dziecko,tak jak to zrobiła moja mama. Bo taka jest olbrzymia siła oddziaływania matczynej miłości, jej natężenie i intensywność na nas jako dzieci. Szczególnie wówczas, kiedy tej matczynej miłości zabrakło przed wejściem w dorosłość. Teraz jako ojciec i dziadek, kiedy obserwowałem i uczestniczyłem w tym,jak dorastały nasze dzieci, a teraz dorastają nasze wnuczęta,widzę jak wielkie spustoszenie w dziecięcych umysłach powstaje wówczas, gdy brakuje tych najbliższy: taty i mamy… Nikt i nic nie jest w stanie tego zrekompensować, co najwyżej można ten brak tylko łagodzić.

W bidulcu, czyli dziecięcym pierdlu, spędziłem bez mała 12,5 roku.Do uzyskania pełnoletności i świadectwa z zawodówki. Dłużej nie miałem już obowiązku kiblowania w bidulcu. W tym czasie zmieniłem, co najmniej sześć razy miejsce „odsiadki”. I mimo,że dziś dźwigam już siódmy krzyżyk życia jest to bardzo znaczący okres w moim życiu. Obejmuje to prawie 1/5 mojego życia.Niech każdy z Państwa, kto to czyta przymierzy to do własnego życia. 12,5 roku kiblowania w bidulcu czyli dziecięcym pierdlu. To naprawdę bardzo poważny fragment życia nawet u starego już człowieka, jaki jestem obecnie. A dzielę się tym z Państwem, bonie chcę tych swoich przeżyć zabrać ze sobą do grobu. Piszę o tym i owy dlatego, aby podzielić się z Państwem moim doświadczeniem życiowy i przemyśleniami. Chciałbym coś zmienić w mojej Ojczyźnie, a w szczególności to, aby jak najwięcej Polek i Polaków myślało samodzielnie i szukało jak najwięcej informacji po różnych źródłach. Stare przysłowie mówi, że koty zdychają kiedy czatuję tylko przy jednej dziurze.

Sieroty były są i będą. Nie będę na ten temat zbytnio rozpisywał się,bo jak wykazały niedawne badania, Polki i Polacy, podobnie jak i inne nacje, nie bardzo garną się do czytania. Tekst, który przekracza trzy ekrany jest już bardzo niechętnie czytany. Zresztą,jak ktoś słusznie zauważył, blogi nie służą do czytania, lecz do pisania. No ale wracajmy do sierot.

Sierota?Kto to taki? Z reguły termin ten odnosi się do dziecka,któremu zmarli rodzice. Natomiast półsierota, to dziecko któremu zmarło jedno z rodziców, ojciec lub matka. Pojęcie to także odnosi się do człowieka, któremu zmarł ktoś bliski, człowiek opuszczony, osamotniony. Pojawiają się też słowa sierota społeczna, które odnoszą się do dziecka pozbawionego normalnego środowiska rodzinnego, na przykładna skutek rozbicia rodziny. Ostatnio bardzo modne stało się mówienie o eurosierotach i odnosi się to do dzieci, których rodzice wyjechali do Eurolandu za robotą godziwie opłacaną, a własne dzieci pozostawili pod opieką bliskich lub dalszych krewnych. Po co o tym piszę? Ano dlatego, że z mojego własnego doświadczenia życiowego wynika, że odkąd ja zostałem osadzony w bidulcu po śmierci moich rodziców, w 1954 roku, do dnia dzisiejszego, w Polsce, w zakresie opieki nad sierotami, szczególnie naturalnymi nic się nie zmieniło. Nadal obowiązuje system sowiecki i stosowanie szczytowych osiągnięć największego sowieckiego pedagoga Antona Makarenki. Na czy to polega, kto chce bez trudu znajdzie to w internecie.

Z tego co obserwuję od lat, pod stałą opieką sądów (od kiedy to prawnik jest dobrym wychowawcą cudzych dzieci?) znajduje się zawsze znacznie ponad 100.000 dzieci i młodzieży. Natomiast w bidulcach przebywa około 20.000 dzieci i młodzieży wśród których sieroty naturalne (bez obojga rodziców)stanowią zaledwie kilka procent. I szczególnie tym dzieciom władcy państwa nie chcieli i nadal nie nadal chcą zapewnić spełnienia ich podstawowych potrzeb opiekuńczych i wychowawczych.Moje podstawowe pytanie, w tym temacie, brzmi. Dlaczego władcy, nie tylko w Polsce, utrzymują taki stan rzeczy? A kto będzie wypełniał„dorosłe” pierdle? W tym względzie statystyki są bezwzględne.Największy odsetek młodzieży w gronie różnego rodzaju przestępców, wywodzi się właśnie ze środowisk, nad którymi opiekę sprawują sądy i inne organa wymiaru sprawiedliwości. Tylko nielicznym udaje się wyrwać z tego przeklętego kręgu dziedziczenia biedy i przestępczości. Mi się udało! Dlatego staram się coś zrobić w tej materii, ot chociażby tą pisaniną.

Pospólstwo? Paszoł won!

Poniżej przedstawiłem tekst: Stan zamordyzmy, czyli urząd za zasiekami. Tu jest kontynuacja tego. Zwróciłem się do MSWiA w sprawie dostępu do urzędów państwowych przez elektroniczne skrzynki podawcze na adres:

epuap@mswia.gov.pl

Oto odpowiedź jaką otrzymałem.

Zgodnie z nowelizacją art. 63 art. KPA (Dz.U.2010, Nr 40, poz.230),

podanie wniesione za pośrednictwem portalu ePUAP w formie dokumentu

elektronicznego powinno:

  • być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub profilu zaufanego ePUAP, oraz

  • zawierać dane w ustalonym formacie, zawarte we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru.

Profil Zaufany umożliwia korzystanie z udostępnionych na portalu usług

bez potrzeby posiadania podpisu elektronicznego weryfikowanego

certyfikatem kwalifikowanym. W celu uzyskania Profilu Zaufanego wymagana

będzie wizyta obywatela w urzędzie, podczas której jego profil na

portalu ePUAP zostanie uwierzytelniony w systemie jako „zaufany”.

Profil zaufany nie jest jeszcze udostępniony na środowisku produkcyjnym.

Serwis desk ePUAP nie posiada informacji kiedy profil zaufany będzie

dostępny na środowisku produkcyjnym.

Pozdrawiam

Radosław Nestorowicz

W związku z tym wysłałem e-mail do:

Ob. prof. Irena Lipowicz

Rzecznik Praw Obywatelskich

na adres: biurorzecznika@brpo.pl

Ob. Jerzy Miller

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

na adres: epuap@mswia.gov.pl

Ośmielam się zwracać do Państwa z prośbą o jak najszybsze doprowadzenie do stanu zgodnego z Konstytucją obowiązującą w Polsce, art. 2, 8, 32 i 49. Ograniczenie nam, pospólstwu, do bezpłatnego korzystania z dostępu do urzędów administracji publicznej za pośrednictwem internetu jest jawną dyskryminacją.

Ten problem należy wyjaśnić publiczne i to jak najszybciej.

Czekam co urzędnicy zrobią w tej sprawie.

My pospólstwo – czyli chamstwo, gmin, lud, motłoch, plebs – do którego zaliczam się, mamy ograniczony dostęp do urzędów przez internet. Stan ten trwa już blisko rok czasu. Nic nie wskazuje na to, aby stan ten w najbliższym czasie uległ zmianie. My, pospólstwo, nadal musimy dreptać, biegać lub jeździć na pocztę i metodą znaną od setek lat załatwiać swoje sprawy. Tym samym dajemy zarabiać innym zamiast załatwiać swoje sprawy bez zbędnych papierów i dodatkowych kosztów. Dostęp do urzędów przez internet mają ci, co wykupią sobie podpis elektroniczny oraz odpowiednie urządzenia. To wydatek kilkaset zł rocznie! Mnie,jak i większość Rodaków, na takie ekstrawagancje nie stać. Dlatego pozwoliłem sobie to zatytułować jak wyżej.

Pospólstwo? Paszoł won!

Chłopczyk mężczyzną.

Dziewczynka staje się kobietą wówczas, kiedy uzyskuje zdolność rodzenia dzieci. Z chłopcami nie ma takiej prostej zależności. Dlatego utarło się, że chłopiec staje się mężczyzną wówczas, kiedy odchodzi od swojej mamy. Tak pojmując męskość, ja mężczyzną zostałem w wieku 6 lat. Ale to nie ja odszedłem od mamy, lecz to ona nas, czwórę małych chłopców, opuściła na zawsze. Ja byłem najstarszy. Mój najmłodszy brat miał w owym czasie tylko 10 miesięcy. To wielce zasmucająca i przygnębiająca sprawa. Mimo męskości, stan ten pozostaje w człowieku do końca. Niemal do ostatniego tchnienia.

To przytrafiło mi się i to grubo ponad 50 lat temu. W tym czasie rozwinęły się psychologia i pedagogika. Lepiej rozpoznane zostały potrzeby dzieci. I co? A no nic. Nadal słyszę, że rozdziela się rodzeństwa po śmieci rodziców. To jawny gwałt zadawany dzieciom. Cóż z tego, że ilość wiedzy i dostęp do niej wzrosło może nawet i kilkakrotnie? Te zdobycze naukowe nie są jednak stosowane w życiu na co dzień. I to jest najpoważniejszy problem do rozwiązania.

A kto jest temu stanowi rzeczy najbardziej winien? Moim zdaniem wina leży po stronie sądów? Nie będę tego szerzej opisywał, bo to wymaga większej ilości czasu i zebrania odpowiednich dokumentów. Zadam więc tylko takie pytania. Dlaczego w sądach rodzinnych orzekają sędziowie po rozwodach? Dlaczego w ogóle w sadach są ludzie, którzy mają problemy z różnymi nałogami, na przykład alkoholowe?

W Projekcie komunistycznego wyznania wiary, Wydawnictwo „Książka i Wiedza” 1983 r. na str. 145 jest zapisane:

19 pytanie:

Jak zamierzacie zorganizować to wychowanie w okresie przejściowym?

Odpowiedź:

Od chwili, gdy dzieci mogą obejść się bez pierwszej opieki macierzyńskie, będą one wszystkie wychowywane i kształcone w zakładach państwowych.

Projekt komunistycznego wyznania wiary został sporządzony w 1847 roku. Jego autorem był Fryderyk Engels i był to pierwszy etap powstawania Manifestu komunistycznego. Projekt… wydany był po raz pierwszy w Polsce w 1983 r. Proszę to porównać z naszym życiem codziennym. Dla mnie idee komunizmu są wiecznie żywe, co z łatwością można stwierdzić na podstawie tego 19 pytania z Projektu… i nie ma znaczenia kto nami rządzi. Komuchy czy solidaruchy. Podobno od ponad 20 lat mamy w Polsce kapitalizm, który wyznaje inne zasady niż komunizm. Życie dowodzi, że idee F. Engelsa i Karola Marksa są nadal obowiązujące.

 

Bielanka 2009.

Mała Ojczyzna, to dla większości ludzi miejsce szczęśliwego dzieciństwa. Uczciwie powiem, że ja takiego miejsca nie mam. Bielanka to miejsce gdzie się urodziłem i gdzie spędziłem tylko kilka lat pierwszych lat swojego życia. Zawsze żartowałem sobie, że ja mam pochodzenie chłopskie, zaś moi młodsi bracia mają pochodzenie robotnicze, bo urodzili się w mieście powiatowym, we Lwówku Ślaskim. Z tego też powodu słoma zawsze wystawa mi z butów i nigdy tego nie wstydziłem się. Jako że powszechnie mówi się, że chłop ze wsi wyjdzie, ale wieś z chłopa nigdy. Udało mi się wyjść z tej wsi, a ta słoma w moich butach, jest tego niezaprzeczalnym dowodem. Dziś, to znaczy w 2009 roku,kiedy tam byłem, w Bielance, wioska zrobiła na mnie bardzo przygnębiające wrażenie. Walące się domy świadczą o tym, że wies wyludnia się.

Jak to się stało, że moi rodzice zamieszkali w Bielance? Z tego co ludzie opowiadali, to repatrianci jechali pociągiem, jeszcze w 1945 r. ze wschodu do Lwówka Śląskiego od strony Legnicy. Moi rodzice poznali się właśnie w tym pociągu. Wcześniej tory z Wrocławia do Jeleniej Góry ruskie rozebrali i wywieźli do Rosji wraz z trakcją elektryczną. Dlatego pociągi jeździły przez Legnicę a nie przez Jelenią Górę. Pociąg z repatriantami nie mógł wjechać do Lwówka, bo przed stacją był rozwalony wiadukt kolejowy i pociąg musiał zatrzymać się przed tym zniszczonym mostem. Dlatego ludzie rozpierzchli się po okolicy. Część udała się do miasta przez most drogowy na rzece Bóbr, inni jak moi rodzice, wybrali wieś. Myślę, że dość mieli miejskiego życia i wojny, i dlatego jako „mieszczuchy” wybrali wówczas wiejskie życie. Chcieli żyć z dala od miasta i ruchliwych dróg i w wiejskiej ciszy spędzić resztę swojego życia.

Cóż pozostało w mojej pamięci po dziesiątkach lat z mojej małej Ojczyzny?

Zdjęcia, które zaprezentowałem obok pokazują obecny stan domu, w którym się urodziłem. Dla mnie jest to widok przygnębiający. Pamiętam, że obok domu była szklarnia, gdzie panowała specyficzna atmosfera. Dziś po niej nie ma najmniejszego śladu. A ja, jak dziecko namiętnie ssałem własny kciuk. Z tego powodu mama lub babcia nakładali mi na tego kciuka piekąca paprykę, która rosła w szklarni. Na nic to się zdawało. Całymi dniami chodziłem z własnym kciukiem w buzi. I to jakoś tak samo ustąpiło.

Pamiętam również, ze któregoś roku była powódź. Wody było tak dużo, że stała ona w sadzie za domem. Wówczas to nasz tata brał nas do balii (to takie drewniane naczynie z klepek, które kiedyś służyło do prania) i pływaliśmy po naszym sadzie jak jakimś jeziorze. Musiało to być latem. Radość i nasz śmiech pamiętam po dziś. To były naprawdę fajne czasy. Byliśmy my dzieci i byli też nasi rodzice.

Pamiętam pogrzeb babci. Trumna na wozie, który ciągnął pod górę koń, a my szliśmy na za tym wozem. Był to pierwszy pogrzeb w Bielance po wojnie. Nie wiem czy to wówczas padał deszcz, czy też były to tylko moje łzy…

W tamtych czasach było sporo bezpańskich gołębi. Polowaliśmy na nie z tata. Nasze polowanie wyglądało w ten sposób, że trzeba było rozsypać plewy (to odpadki po młóceniu i czyszczeniu zboża), w których zawsze zostawały jakieś ziarenka. Nad tym plewami ustawiało się siatkę podpartą z jednej strony patykiem. Do patyka przywiązany był sznurek. Trzeba było zaczaić się i cierpliwie czekać. Nie zawsze udawało się szybko pociągnąć za sznurek. Ale czasami udawało się to zrobić dostatecznie szybko. Wówczas mieliśmy wspaniały rosół i prawdziwe gołąbki na obiadek.

Albo taki oto obrazek. Po podwórku chodzi sobie chłopczyk w wieku nie więcej niż dwa latka. W rączce trzyma chleb polany śmietaną, a może i wodą oraz posypany cukrem. Obok tego chłopczyka skaczą kury i dziobią w chleb trzymany przez dziecko. Chłopczyk niewiele jest większy od tych kur.

Tak jakoś utrwaliło się w mojej pamięci, że nasz dom był pełen dzieci. Byliśmy nie tylko my, stali domownicy, ale przyjeżdżały też dzieci starszej siostry mojej mamy. Do dziś nadziwić się nie mogę, jak my wówczas, w tym stosunkowo mały domu wszyscy tam pomieściliśmy się. Tak spora gromadka dzieci a byli przecież i dorośli  

1953 rok. Wiejskie dzieciaki.

Pamiętam też, że obok jakiejś szopy rosła śliwa. Łatwo było wdrapać się na tę szopę i zrywać dojrzałe owoce. Ale zasięg dziecięcych rąk jest ograniczony. Chciałem sięgnąć dalej ale straciłem równowagę i runąłem w dół. Rozciąłem sobie czoło i z krwią zalewającą mi oczy, krzykiem i wielkim łzami pobiegłem do domu. Mama mnie opatrzyła, pogłaskała po głowie i przytuliła. Było to ostatnie takie matczyne przytulenie. Uczucia takiej ulgi później nie doznawałem przez bardzo wiele lat. Na samo wspomnie robi się „miękko” na sercu…

Krynica 2008.

Dzięki ludzkiej życzliwości, za pośrednictwem internetu, udało mi się ustalić aktualny adres domu, który zbudował mój dziadek kądzielowy, czyli tata mojej mamy, Henryk Buchta. Dziadek po I Wojnie Światowej miał własną firmę budowlaną i dawał pracę około 30 ludziom, budując domy z drzewa, co przedstawiłem, opisałem i udokumentowałem wcześniej. W ubiegłym roku otrzymałem urzędowy dokument w którym stwierdzono, że Henryk Buchta, żonaty, lat 33, zmarł 27. 12. 1930 roku w: Krynica – Zdrój. Wcześniej miałem ustną informację starszej siostry mojej mamy, Zofii, że dziadek zmarł w 1935 roku. Tak przynajmniej to utrwaliło się w jej wspomnieniach.

Na podstawie niewielkiego zdjęcia z 1934 roku, dzięki ludzkiej życzliwości, udało się ustalić, ponad wszelką wątpliwość(!), że nasz przedwojenny dom to obecnie ulica Tysiąclecia nr 15. Przed II Wojną Światową była to ulica Jastrzębia. Kiedy zmieniono nazwę ulicy, myślę że nie byłoby większego problemu to ustalić. Na zdjęciu z 1934 roku, w pierwszym planie stoją: Julia i Zofia Buchta. Julia, to ta starsza pani, była, bo nie żyje, moją babcią. Natomiast ta dziewczynka to Zofia, najstarsza córka Henryka i Juli (z domu Król) Buchtów.

Wypada wyjaśnić, że babcia wraz z trzema nieletnimi córkami mieszkała w tym domu do 1940 roku. Wówczas to na skutek podjętych działań przez człowieka, który twierdził, że jest Ukraińcem pod nazwiskiem Dziubiński, władze niemieckie spowodowały, że babcia wraz z dziećmi została wywalona z domu na „zbitą mordę i na bruk”. W 1944 roku, z Krynicy, na polecenie władz niemieckich, na przymusowe roboty do Niemiec, z powodu rzekomych problemów wychowawczych, wywieziono kilka całych rodzin (chyba 16 osób) w tym była babcia z trzema córkami. Rodziny zostały „posortowane” na trzy grupy: powyżej 18 lat, 16 do 18 lat i dzieci poniżej 16 lat.

Pierwsza z niemieckiej niewoli, w 1945 roku, wróciła maja przyszła mama Henryka, bo była po tej stronie rzeki Łaby, czyli pod sowiecką okupacją. Pracowała w jakiejś fabryce zabawek w, lub pod Berlinem. Dopiero w październiku 1945 roku wróciła z niemieckiej niewoli do Polski babcia z Zofią, które były razem i pracowały w fabryce bom lotniczych pod Wiesbaden, czyli po tamtej stronie rzeki Łaby. Z wojennej zawieruchy nie wróciła najmłodsza córka. Po latach dowiedzieliśmy się, że została ona zgermanizowana. Już nie żyje.

Babcia wraz z dwiema córkami wróciły do Krynicy i chciały zamieszkać w domu, obecny adres ul. Tysiąclecia 15. Okazało się to niemożliwe, bo wszystkie sześć mieszkań było już zajęte, a dom został upaństwowiony, bo był po Ukraińcu, który współpracował z niemieckim okupantem. Cóż było robić? Rozjechały się więc po „ziemiach odzyskanych”. Babcia z moją przyszłą mamą wyjechały na Dolny Śląsk i zamieszkały we wsi Bielanka powiat Lwówek Śląski.

Julia Karolina Buchta, z domu Król, moja babcia, zmarła 11. 06. 1952 roku, w: Bielanka. Przeżyła niepełne 48 lat.

Urszula Henryka Grabowska, z domu Buchta, moja mama, zmarła 5. 03. 1954 roku, w: Lwówek Śląski. Przeżyła niepełne 27 lat.

Bronisław Grabowski, mój tata, został zamordowany z urzędu, 19. 04. 1954 roku, w: Bielanka. Przeżył 34 lata.

Już nie żyją moi młodsi bracia. Mi, jak do tej pory, udało się przeżyć więcej lat niż moim rodzicom sumując razem przeżyte ich lata: 27 + 34.

Akt zgonu mojego taty sporządzono niemal po roku w 1955 licząc od daty śmierci. W tym czasie nasz dom we wsi Bielanka został splądrowany. Ograbiono i zrabowano wszystko. Zwierzęta domowe, dokumenty, przedmioty… Następnie, w lipcu 1954 roku, nasze ogrodnicze gospodarstwo przekazany innemu użytkownikowi. Dwóch moich najmłodszych braci poddano adopcji, a nas dwóch starszych, zamknięto na kilkanaście lat, w bidulcu czyli dziecięcym „pierdlu”, inaczej elegancko i wykwintnie nazywany Państwowy Dom Dziecka. Przy tym nie zachowano żadnych naszych pamiątek rodzinnych. Urzędowo zniszczono niemal wszystkie dokumenty osadnicze i repatriacyjne dotyczące mojej babci i moich rodziców. Ocalał tylko jeden dokument o przekazaniu naszego gospodarstwa z 19. 07. 1954 roku, oraz książka meldunkowa dla: Gromada Bielanka, Gmina Sobota z wpisem datowanym na dzień 18. 02. 1946 r., który to wpis dowodzi czasu zameldowania członków mojej rodziny we wsi Bielana. Przepraszam nie we wsi, lecz w gromadzie.

To trzeba systematycznie powtarzać, aby jak najwięcej ludzi to przeczytało, jako że w podobnej sytuacji są tysiące ludzi, zaś gubienie urzędowych dokumentów trwa po dziś dzień. Nawet w sądach i to nie tylko rejonowych.

Po co? Ku zadumie i rozwadze nad własnym działaniem, które podejmuje każdy z nas.

PS.

  

1943 lub 44 r. Julia Buchta z córkami.