SKB. TK zmienił postanowienie! Kp 1/10.

Rodacy! Nie upadajcie na duchu! Oto, ja zwykły zjadacz naszego chleba powszechnego, doprowadziłem na skutek mojego pieniactwa (czytaj pisanina) do tego, że Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Maria Gintowt-Jankowicz

Mirosław Granat

Marian Grzybowski

Wojciech Hermeliński

Adam Jamróz

Marek Kotlinowski

Teresa Liszcz

Ewa Łętowska

Marek Mazurkiewicz

Andrzej Rzepliński

Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz

Mirosław Wyrzykowski

Bohdan Zdziennicki

zmienił treść własnego postanowienia Kp 1/10 z dnia 18 października 2010 r. pod datą 16 listopada 2010 r.

Oto treść informacji jaką otrzymałem.

—— Wiadomość oryginalna ——

Temat:

RE: dominus causae czyli brednie i łgarstwa.

Data:

Mon, 22 Nov 2010 15:13:35 +0100

Nadawca:

Grażyna Grzegorska-Wolin <grzegorska@trybunal.gov.pl>

Adresat:

[…]

Szanowny Panie,

Trybunał Konstytucyjny 16 listopada 2010 r. wydał postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej. Jest ona już uwzględniona w postanowieniu Kp 1/10 zamieszczczonym w dziale orzecznictwo – baza danych – układ chronologiczny.

Z poważaniem

Grażyna Grzegorska

____________________

Mój komentarz.

 1. Ośmielam się zauważyć, że Ob. G. Grzegorska pisze z błędami: zamieszczczonym. To tylko kolejny dowód, jak mało starannie dobierani są ludzie do stanowisk urzędowych w państwie. Nie należy więc dziwić się, że bzdury i łgarstwa pojawiają się w orzeczeniach nawet Trybunału Konstytucyjnego.

 2. dominus causae użyte w orzeczeniu, to nadal dla mnie wulgaryzmy! Co stoi na przeszkodzie aby po tych wyrazach postawić * lub inny znak a w przypisie wyjaśnić co po polsku oznaczają te słowa? No chyba, że orzeczenie ma być wiedzą kabalistyczną i dostępną tylko wtajemniczonym.

 3. W przedostatnim akapicie dwukrotnie użyto w orzeczeniu znaków (…), a to każe nam domyślać się co autorzy maja na myśli w tym miejscu, więc wyjaśniam […]

 4. Nie ma żadnych powodów, by sądzić, że reguła ta nie dotyczy Prezydenta”. To jest na końcu przedostatniego akapitu. Więc mnie się wydaje […]

 5. Postanowieniem TK z 16 listopada 2010 r., sygn. << Kp>>  1/<< 10>> , w uzasadnieniu wyroku sprostowano oczywistą omyłkę pisarską. To jest ostatnie zdanie orzeczenia, gdzie w uzasadnieniu wyroku sprostowano oczywistą omyłkę. Jeszcze raz zerkam na początek orzeczenia, a tam nadal pisze POSTANOWIENIE. Czy zatem jest różnica pomiędzy postanowieniem a wyrokiem?

Sądzić, wedle słownika języka polskiego, 1. rozpatrywać (w sądzie) czyjeś postępowanie w celu wydania wyroku, decydować o czyjejś winie lub niewinności; sprawować władzę sądowniczą; 2. wydawać sąd o kimś, o czymś; oceniać, osądzać; 3. żywić przeświadczenie, być zdania, uważać, przypuszczać, mniemać;4. przestarz. przyznawać coś komuś, przeznaczać dla kogoś

dziś tylko we fraz. Coś jest komuś sądzone, coś jest przeznaczone dla kogoś przez los, przez fatum.

Kabalistyczny, dotyczący kabały; magiczny, tajemniczy, zagadkowy.

To takie moje drobne dywagacje i dygresje w temacie:

POSTANOWIENIE Trybunału Konstytucyjnego

pod sygn. akt: Kp1/10 z datą 18 października 2010 r.

Myślę, że nie tylko studenci powinni pochylić się na treścią tego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, albowiem jest tu najświeższe wytłumaczenie, dlaczego w Polsce prawo to więcej niż czarna magia.

SKB. TK, brednie i łgarstwa.

Ob. Maria Gintowt-Jankowicz

Ob. Mirosław Granat

Ob. Marian Grzybowski

Ob. Wojciech Hermeliński

Ob. Adam Jamróz

Ob. Marek Kotlinowski – sprawozdawca

Ob. Teresa Liszcz

Ob. Ewa Łętowska

Ob. Marek Mazurkiewicz

Ob. Andrzej Rzepliński

Ob. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz

Ob. Mirosław Wyrzykowski

Ob. Bohdan Zdziennicki

Trybunał Konstytucyjny w Polsce na adresy:

prasainfo@trybunal.gov.pl; orlinski@trybunal.gov.pl

Temat: dominus causae czyli brednie i łgarstwa.

     Działając pod rządami obecnie obowiązującej w Polsce Konstytucji, art.: 2, 8 i 61 ośmielam się żądać od Obywatelek i Obywateli, którzy byli uczestnikami posiedzenia Trybunału Konstytucyjnego w dniu 18 października 2010 r. pod sygnaturą akt nr Kp 1/10, aby zechcieli łaskawie mnie objaśnić i udowodnić, że:

 1. posiedli zdolność rozumienia tekstów pisanych w języku polskim. W treści postanowienia Kp1/10 użyto sformułowania dominus causae bez żadnego tłumaczenia tego zwrotu, które to wyrażenie nie występuje w języku polskim. Również w publikacji autorstwa Ob. Ewy Łętowskie pod tytułem Podstawy prawa cywilnego wydawnictwo Ekostar 1995 nie ma takiego zwrotu. Ośmielę się zauważyć, że pod rządami obecnie obowiązującej Konstytucji w Polsce językiem urzędowym jest język polski, art. 27. Dla mnie, człowieka który od urodzenia posługuje się językiem polskim dominus causae, to jakiś obcego pochodzenia wulgaryzm;

 2. odróżniają prawdę od kłamstwa i łgarstwa, jako że w postanowieniu Kp1/10 z datą 18. 10. 2010 r. (brak daty publikacji) napisano: Poglądy wyrażone w obu tych orzeczeniach Trybunał podtrzymał pod rządami obecnie obowiązującej Konstytucji, stwierdzając w postanowieniu z 13 listopada 2010 r. Dziś jest 14. 11. 2010 r. łgarstwo nadal „wisi” na stronie Trybunału Konstytucyjnego w internecie;

 3. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczpospolitej Polskiej, zaś jej przepisy stosuje się bezpośredni, z art. 8.

     Oczekuję, że Obywatelki i Obywatele udzielą odpowiedzi pisemnej, a jej treść zostanie umieszczona w internecie na stronie Trybunału Konstytucyjnego, jako że dla mnie, to co tu powyżej wykazałem, jest publicznym znieważaniem Narodu, art. 133 Kodek karny.

Z poważaniem

____________________

P. s. W dniu 15. 11. 2010 r. otrzymałem potwierdzenia z Trybunału Konstytucyjnego od i z adresów:

Krzysztof Orliński orlinski@trybunal.gov.pl godz. 9.09

Grażyna Grzegorska–Wolin grzegorska@trybunal.gov.pl godz. 9.14

Ponadto tekst ten przesłałem do 10 Uniwersyteckich Wydziałów Prawa Prawa z tą myślą, że temat wart jest przedstawienia i przedyskutowania przez studentów na niżej podane adresy:

Białystok: wp-sekr@uwb.edu.pl

Gdańsk: dziekanat@prawo.univ.gda.pl

Katowice: sekrwpia@us.edu.pl

Kraków: krystyna.chojnicka@uj.edu.pl

Łódź: dziekanat@wpia.uni.lodz.pl

Poznań: dziekanprawo@amu.edu.pl

Szczecin: : wpia@mec.univ.szczecin.pl

Toruń: wpia@law.umk.pl

Warszawa: dziekan@wpia.uw.edu.pl

Wrocław: dziekan@prawo.uni.wroc.pl

Tylko nieliczni potwierdzili odczytanie moich e-mail.

Niezależnie od tego e-mail powyżej treści wysłałem do kilku mediów.

Kiedy to piszę treść postanowienia Kp 1/10 z 18. 10. 2010 r. jest bez zmian.

Biało – czerwona kokarda.

  

Pochodzenie. Flaga państwowa jest to symbol: wolności, niepodległości, samodzielność i suwerenności. Dlatego powstanie naszych barw narodowych wymaga krótkiego wprowadzenia. Albowiem wypada wiedzieć jakie jest pochodzenie naszej flagi państwowej oraz występowanie barw na: flagach, chorągwiach, sztandarach i kokardach. Nasze barwy narodowe są pochodzenia heraldycznego. A heraldyka jest nauką pomocniczą historii. Bada początki, rozwój, znaczenie prawne oraz zasady i prawidłowości stosowane w kształtowaniu plastycznym herbów. Natomiast herbem nazywamy ustalone według reguł oznaki: osób, rodzin, korporacji, miast, prowincji lub państw. Godło natomiast, to zasadniczy element herbu. Głównymi elementami herbu są: tarcza z godłem, oraz wieńczący ją hełm z klejnotami. Do tworzenia herbów używano barw heraldycznych, które nazywa się tynkturami. Barwy te są czyste i nasycone. Te kolory to: czerwony, niebieski, zielony i czarny; oraz dwa metale: złoto i srebro, które oddawano kolorami żółtym i białym. Ukształtowała się również hierarchiczna symbolika barw. Najwyżej ceniono złoto, jako symbol światła a z cnót – szlachetność, otuchę (nadzieja) i wzniosłość. Srebro oznacza wodę, a także czystość i niepokalanie. Czerwień następowała po metalach. Jest symbolem ognia, a oznacza odwagę i waleczność. Błękit, to powietrze oraz piękność i pochwała. Czerń, to ziemia ale i żałoba oraz bogactwo. Zieleń, to miłość, honor i dworskość. Nasza flaga narodowa jest oparta na barwach herbu państwowego: biały orzeł w czerwonym polu. Biały pas jako górny, oznacza orła; zaś czerwony pas jako dolny, to pole tarczy herbowej.

Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek

orła białego w koronie w czerwonym polu.”

Art. 28. 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

To błąd i dowód nieznajomości języka polskiego.

Historia. W XIX w. wybuchły w naszej Ojczyźnie dwa wielkie powstania narodowe. Były one wielkimi zrywami sił patriotycznych w dążeniu do odzyskania wolności, równości i niepodległości. Hasła takie były umieszczane na sztandarach i pieczęciach powstańczych. Powstania były aktem przeciw: bezprawiu, upodleniu, zdradzie, notorycznemu gwałceniu praw, oraz rozwielmożnieniu się w: wojsku, szkołach i urzędach szpiegostwa i donosicielstwa. Gdyż nasi dawni sąsiedzi a wówczas zaborcy, stosowali od dziesiątków lat trzypunktową zasadę. 1. Szargać świętości. 2. Komplikować sprawy. 3. Nagradzać kanalie. Wszystko to pobudzało patriotów do aktywnych działań i chwytania za broń. Powstanie Listopadowe wybuchło 29 XI 1830 r. na skutek przygotowań cara do użycia armii Królestwa Polskiego w państwach Europy zachodniej, aby stłumić tamtejsze bunty. Podczas tego powstania, po raz pierwszy w naszych dziejach, jako znaku rozpoznawczego, powstańcy użyli kokardy biało – czerwonej. Była ona zgodna z prawidłami heraldyki i naszymi obyczajami oraz tradycjami. Kokarda jest więc czysto narodowa. Przyjęła się ona powszechnie. Noszona była na kapeluszach i czapkach. Ze zrozumiałych względów najwcześniej wprowadzono ją w wojsku. Powstanie skończyło się poddaniem twierdz: Modlin – 9 X i Zamość – 21 X 1831 r. Dlatego car nie mógł udzielić pomocy zachodowi. I to my, Naród Polski, po raz kolejny pomogliśmy Europie. Dlatego emigranci z Polski byli przyjmowani w Europie jako szermierze wolności. Powstanie Styczniowe wybuchło 22 I 1863 r. i było odpowiedzią na przygotowywaną „brankę” młodzieży polskiej do armii carskiej. To powstanie zakończyło się 23 V 1865 r. Jest to dzień, w którym został stracony ostatni powstaniec, ksiądz Stanisława Brzóska, naczelny kapelan i generał. Rezultatem Powstania Styczniowego był prawdziwy „wybuch” Polski w 1918 r. Ku zaskoczeniu całej Europy. Jeżeli uważnie przyjrzymy się obrazom i rysunkom z okresu powstań, to bez trudu zauważyć można na piersiach powstańców kokardy biało – czerwone, z białym orłem na czerwonym tle.

Wykonanie. Kokardę biało – czerwoną wykonujemy ze wstążek. Z metra otrzymamy 4 kokardy. Najlepiej nadają się wstążki o 4 cm szerokości. Każdą ze wstążek należy złożyć wzdłuż na pół, warstwą matową do środka. Żeby wstążki pozostały złożone, dobrze jest je zaprasować niezbyt gorącym żelazkiem. Wykonane są one przeważnie z tworzyw sztucznych, więc łatwo mogą się przypalić i przylgnąć do żelazka. Otrzymaliśmy dwie podwójne wstążki jednakowej szerokości. Następnie białą wstążkę wsuwamy do czerwonej. Teraz obie połączone wstążki należy przeszyć wzdłuż ręcznie lub na maszynie. Tę czynność należy wykonać starannie. Jako że biały pasek powinien być o szerokości 1 cm a czerwony 2 cm. Po zszyciu powstał jeden pasek biało – czerwony o szerokości 3 cm. Na jedną kokardkę potrzebne jest 25 cm tego paska. Po odcięciu, końce trzeba przypalić nad ogniem zapalniczki lub świeczki. Zapobiega to późniejszemu strzępieniu się materiałów. Teraz przez czerwony pasek należy przeciągnąć plastykową opaskę zaciskową zaopatrzoną w samozatrzask. Opaski takie używane są do mocowania, np. przewodów. Teraz wolno ściągamy opaskę na pierwszy ząbek. Tak powstało biało – czerwone kółko. Przed ostatecznym ściągnięciem, do wnętrza tego kółka trzeba włożyć długopis. Zapobiegnie to zbyt mocnemu ściśnięciu kokardy w samym środku. Formujemy fałdki kokardy i zszywamy. Teraz przyszywamy agrafkę z brzydszej strony kokardy. W sklepie jubilerskim kupujemy srebrnego orzełka o średnicy około 2 cm. Orzełek mocujemy na środku kokardy w czerwonym polu. Gotowe.

Zastosowanie. Uchwała sejmowa z 7 lutego 1831 r. brzmi: „Izba senatorska i poselska po wysłuchaniu wniosków komisji sejmowych i zważywszy potrzebę nadania jednolitej oznaki, pod którą winni łączyć się Polacy, postanowiły i stanowią: Art. 1. Kokardę narodową stanowić będą kolory herbu Królestw Polskiego i W. X. Litewskiego, to jest kolor biały z czerwonym. Art. 2. Wszyscy Polacy, a mianowicie Woysko Polskie, te kolory nosić mają w miejscu, gdzie takowe oznaki dotąd noszonymi były.”

Źródło: S. Russocki, S. K. Kuczyński, J. Willaume

Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej”.

Napisałem w sierpniu 2005 r. pod tytułem:

Biało – czerwona kokarda, czas powstań narodowych.

 

SKB. Trybunał Konstytucyjny jasnowidze.

Dzisiaj mamy 10 listopada 2010 roku. Oto co nadal czytamy w postanowieniu Trybunału Konstytucyjnego. Sędziowie już wiedzą, co się wydarzy 13 listopada tego roku, a będzie to sobota. To tylko taki czysty zbieg okoliczności 13 Ob. i Ob. będzie debatować 13, zapewne o godz. 13.

POSTANOWIENIE

z dnia 18 października 2010 r.

Sygn. akt << Kp>> 1/<< 10>>

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Bohdan Zdziennicki – przewodniczący

Maria Gintowt-Jankowicz

Mirosław Granat

Marian Grzybowski

Wojciech Hermeliński

Adam Jamróz

Marek Kotlinowski – sprawozdawca

Teresa Liszcz

Ewa Łętowska

Marek Mazurkiewicz

Andrzej Rzepliński

Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz

Mirosław Wyrzykowski

(…) Poglądy wyrażone w obu tych orzeczeniach Trybunał podtrzymał pod rządami obecnie obowiązującej Konstytucji, stwierdzając w postanowieniu z 13 listopada 2010 r., (…)

Źródło: http://www.trybunal.gov.pl/OTK/doc/qfullhit.htw?CiWebHitsFile=/otk/teksty/otk/2010/kp_01p10.doc&CiRestriction=@Contents%20%22KP%201/10%22%20&CiHiliteType=Full

Całe postanowienie spisano na 8 stronach.

Jasnowidz, astrolog, augur, chiromanta, wróż to człowiek odznaczający się rzekomo zdolnością jasnowidzenia; prorok, wróżbita.

Astrolog człowiek zajmujący się astrologią, wróżący z gwiazd.

Augur w starożytnym Rzymie: kapłan przepowiadający przyszłość i odgadujący wolę bogów z lotu ptaków, z grzmotów, z błyskawic, z oznak na wnętrznościach zwierząt ofiarnych itp. Przenośnie człowiek uważający się za wyrocznię w jakiejś dziedzinie.

Chiromanta wróży i określa charakter z linii dłoni.

SKB. Trybunał Konstytucyjny bredzi.

POSTANOWIENIE

z dnia 18 października 2010 r.

Sygn. akt << Kp>> 1/<< 10>>

(…) Poglądy wyrażone w obu tych orzeczeniach Trybunał podtrzymał pod rządami obecnie obowiązującej Konstytucji, stwierdzając w postanowieniu z 13 listopada 2010 r., sygn. << Kp>> 2/<< 10>> , że „każdy wnioskodawca jest w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym dominus causae. (…)

Źródło:

http://www.trybunal.gov.pl/OTK/doc/qfullhit.htw?CiWebHitsFile=/otk/teksty/otk/2010/kp_01p10.doc&CiRestriction=@Contents%20%22KP%201/10%22%20&CiHiliteType=Full

Całe postanowienie spisano na 8 stronach.

Bredzić, to mówić w gorączce lub we śnie wyrazy albo zdania bez sensu i związku; majaczyć, mówić głupstwa, bzdury, niedorzeczności, opowiadać o rzeczach i sprawach nieważnych; pleść, bajać.

B. M. Komorowski. Zażalenie.

 

Właściwy Sąd Okręgowy                                           

przez Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieście

ul. Marszałkowska 82                                                

00 – 517 Warszawa                                                  

ZAŻALENIE NA POSTANOWIENIE

Sygn. akt: II Kp 1970/10, z datą 18. 10. 2010 r., SSR Jacek Łabuda.

                 Doręczyła Poczta Polska w dniu 25. 10. 2010 r.

     Ośmielam się wnosić o:

 1. skierowanie sprawy do właściwej prokuratury celem wszczęcia postępowania karnego;

 2. rozpoznanie zażalenia bez mojego i prokuratora udziału;

 3. obciążenie Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście kosztami procesu.

UZASADNIENIE

 1. Zarówno Sąd jak i Prokuratura przyjęły błędna interpretację prawa. Żaden z tych organów nie odniósł się do Konstytucji Rzeczpospolitej, jako najwyższego aktu prawnego państwa, którego przepisy stosuje się bezpośredni, vide art. 8, a na którą powoływałem się od początku postępowania.

 2. Konstytucja Rzeczpospolitej już w art. 1 stanowi: Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Ani Sąd ani Prokuratura nie zakwestionowały, że jestem Polakiem, zatem w łamaniu moich podstawowych praw zawartych w tejże Konstytucji jestem pokrzywdzonym. Ob. Bronisław Maria Komorowski jednoznacznie złamał zapisy art. 10 Konstytucji i tym samym zgodnie z art. 42 Konstytucji podlega odpowiedzialności karnej. Precyzują to art. 1 i 231 § 2 kk, nie zaś § 1, jak błędnie przyjęto. Ponadto działanie Ob. B. M. Komorowskiego były celowe i w pełni świadome.

  Art. 1. [Odpowiedzialność karna] § 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia.§ 2. Nie stanowi przestępstwa czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest znikoma. § 3. Nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można mu przypisać winy w czasie czynu.

  Art. 231. [Nadużycie uprawnień] § 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Cytuję aby nie było wątpliwości co mam na myśli.

 3. Postępowanie winno toczyć się z urzędu, jako że przestępstwo zagrożone jest karą do lat 10, art. 231 § 2; było to działanie na szkodę zarówno interesu publicznego jak i prywatnego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz osobistej w szczególności.

 4. Ob. B. M. Komorowski w okresie od 10. 04. 2010 r. do 8. 07. 2010 r. jako Marszałek Sejmu wykonujący obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej podpisał łącznie 64 ustawy, źródło:

  www.prezydent.pl/aktualnosci/ustawy/podpisane/

  Wiele z tych ustaw pogarsza moją sytuację prawną i materialną, którą dotychczas miałem. Nie da się też przewidzieć jakie dla państwa i dla nas zwykłych obywateli niosą zagrożenia podpisane ustawy; na przykład, Ustawa o IPN podpisana 29. 04. 2010 r., (poz. 13. z wyżej podanego adresu www.prezydent), którą pospiesznie nowelizowano już w dniu 24. 05. 2010 r. (poz. 38.) Wprowadzając tym samych chaos, zamęt i brak zaufania do organów państwa. Prawidłowym funkcjonowaniem IPN jestem szczególnie zainteresowany, albowiem mój tata, Bronisław Grabowski, został zamordowany z urzędu w kwietniu 1954 r. na Dolnym Śląsku. Mnie zaś bezprawnie, barbarzyńsko i bezwzględnie pozbawiono prawa dziedziczenie gospodarstwa ogrodniczego po ojcu, weteranie wojennym i repatriancie z woj. Lwów. Przy tym zniszczono niemal wszystkie dokumenty osiedleńcze moje rodziny we wsi Bielanka pow. Lwówek Śląski. W wieku 6 lat zostałem zamknięty na ponad 12 lat w dziecięcym więzieniu = Państwowy Dom Dziecka. Do pełnoletności. A miałem swój dom!

  Nie da się w krótkim terminie przeprowadzić analizy wszystkich podpisanych ustaw. Samo ich wyszukiwanie w internecie jest bardzo czaso- i pracochłonne. Dlatego na dalszych stronach (3. i 4.) prezentuję ich wykaz. Jedynie podkreśliłem te, które według mnie, mogą mieć wpływ na życie moje i moich najbliższych. Jak widać większość podpisanych ustaw mnie dotyczy. Nie jestem prawnikiem więc i na analizę potrzebuje o wiele więcej czasu niż siedem dni, jaki jest na złożenie zażalenia, art. 460 kpk, aby wykazać nadużycie władzy przez Ob. B. M. Komorowskiego, który jednocześnie był najwyższą władzą ustawodawczą i wykonawczą.

 5. W prawie polskim nie obowiązuje precedens, lecz swobodna ocena dowodów, art. 7 kpk. Powoływanie się SSR J. Łabudy na orzeczenia sądowe w innych sprawach było więc nieuprawnione.

  Art. 7. [Swobodna ocena dowodów] Organy postępowania kształtują swe przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodów, ocenianych swobodnie z uwzględnieniem zasad prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego.

 6. Postępowanie sądowe jest co najmniej dwuinstancyjne, art. 176 ust. 1 Konstytucji.

 7. Jeżeli obowiązująca Konstytucja Rzeczpospolitej nie jest najwyższy aktem prawnym w Polsce i nie ma obowiązku jej przestrzegania, to należy o tym ogłosić publicznie i rozwiązać wszystkie organy państwa oraz uruchomić po zmroku miejsc składowania AWS, czyli Aparatury Wymierzania Sprawiedliwości, których podstawowymi narzędziami są: kusza ze strzałami, topór katowski i koktajl Mołotowa. Ludzie szybko zrobią co trzeba, a przetrwają tylko najsilniejsi, cwaniacy i krętacze…

     W preambule Konstytucji zapisano między innymi: pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane… Zatem należy zadać pytania. Dla kogo to zapisano? Dla nas, pospólstwa, czy też dla Was sprawujących władzę w państwie? Odpowiedź na te pytania jest rozstrzygająca dla tej sprawy.

Z poważaniem

Zażalenie kieruje jednocześnie do:

Ob. Andrzej Seremet

Prokurator Generalny

ul. Barska 28/30

02 – 315 Warszawa

na adres: wia@ms.gov.p


Ustawy podpisane przez Marszałka Sejmu,

Bronisław Maria Komorowski

wykonującego obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

od 10 kwietnia do 8 lipca 2010 r.

 1. Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o Trybunale Stanu – podpisana 12 kwietnia 2010 roku.

 2. Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych – podpisana 12 kwietnia 2010 roku.

 3. Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw – podpisana 12 kwietnia 2010 roku.

 4. Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw – podpisana 12 kwietnia 2010 roku.

 5. Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym – podpisana 12 kwietnia 2010 roku.

 6. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej – podpisana 16 kwietnia 2010 roku.

 7. Ustawa z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów – podpisana 16 kwietnia 2010 roku.

 8. Ustawa z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej – podpisana 16 kwietnia 2010 roku.

 9. Ustawa z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo o miarach – podpisana 16 kwietnia 2010 roku.

 10. Ustawa z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie zakresu obowiązywania Europejskiej Karty Społecznej sporządzonej w Turynie dnia 18 października 1961r. – podpisana 16 kwietnia 2010 roku.

 11. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – podpisana 16 kwietnia 2010 roku.

 12. Ustawa z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej – podpisana 29 kwietnia 2010 r.

 13. Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – podpisana 29 kwietnia 2010 r.

 14. Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej – podpisana 29 kwietnia 2010 r.

 15. Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych – podpisana 29 kwietnia 2010 r.

 16. Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej oraz o zmianie innych ustaw – podpisana 29 kwietnia 2010 r.

 17. Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym – podpisana 29 kwietnia 2010 r.

 18. Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw– podpisana 29 kwietnia 2010 r.

 19. Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego – podpisana 29 kwietnia 2010 r.

 20. Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej – podpisana 29 kwietnia 2010 r.

 21. Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne – podpisana 7 maja 2010 r.

 22. Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o utworzeniu Akademii Sztuki w Szczecinie – podpisana 17 maja 2010 roku.

 23. Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw – podpisana 19 maja 2010 r.

 24. Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych – podpisana 19 maja 2010 r.

 25. Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o ratyfikacji Konwencji dotyczącej budowy i funkcjonowania Europejskiego Ośrodka Badań Laserem Rentgenowskim na Swobodnych Elektronach, sporządzonej w Hamburgu dnia 30 listopada 2009 r. – podpisana 19 maja 2010 r.

 26. Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o przywróceniu terminu do wypłaty świadczeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – podpisana 19 maja 2010 r.

 27. Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych – podpisana 20 maja 2010 r.

 28. Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym – podpisana 20 maja 2010 r.

 29. Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń – podpisana 20 maja 2010 r.

 30. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk – podpisana 20 maja 2010 r.

 31. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki – podpisana 20 maja 2010 r.

 32. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju – podpisana 20 maja 2010 r.

 33. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych – podpisana 20 maja 2010 r.

 34. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki – podpisana 20 maja 2010 r.

 35. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki – podpisana 20 maja 2010 r.

 36. Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego – podpisana 20 maja 2010 r.

 37. Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych – podpisana 20 maja 2010 r.

 38. Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – podpisana 24 maja 2010 

 39. Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” – podpisana 27 maja 2010 r.

 40. Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego – podpisana 27 maja 2010 r.

 41. Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego – podpisana 27 maja 2010 r.

 42. Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw – podpisana 31 maja 2010 r.

 43. Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o nadaniu nowej nazwy Akademii Sztuk Pięknych – podpisana 31 maja 2010 r.

 44. Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy – podpisana 31 maja 2010 r.

 45. Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy o Policji, ustawy – Przepisy wprowadzające Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego – podpisana 31 maja 2010 r.

 46. Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – podpisana 8 czerwca 2010 r.

 47. Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych – podpisana 8 czerwca 2010 r.

 48. Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności – podpisana 8 czerwca 2010 r.

 49. Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw – podpisana 8 czerwca 2010 r.

 50. Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim – podpisana 10 czerwca 2010 r.

 51. Ustawa z dnia 6 maja 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane – podpisana 10 czerwca 2010 r.

 52. Ustawa z dnia 6 maja 2010 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego – podpisana 10 czerwca 2010 r.

 53. Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową oraz niektórych innych ustaw – podpisana 17 czerwca 2010 r.

 54. Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw – podpisana 18 czerwca 2010 r. 

 55. Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o ratyfikacji Umowy miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Warszawie dnia 12 lutego 2010 r. – podpisana 22 czerwca 2010 r.

 56. Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym – podpisana 23 czerwca 2010 r.

 57. Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw – podpisana 23 czerwca 2010 r.

 58. Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o ratyfikacji Poprawki do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotyczącej wzmocnienia głosu i uczestnictwa w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, przyjętej przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 63-2 w dniu 28 kwietnia 2008 r., oraz Poprawki do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotyczącej rozszerzenia działalności inwestycyjnej Międzynarodowego Funduszu Walutowego, przyjętej przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 63-3 w dniu 5 maja 2008 r. – podpisana 1 lipca 2010 r.

 59. Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium – podpisana 1 lipca 2010 r.

 60. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym – podpisana 1 lipca 2010 r.

 61. Ustawa z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. – podpisana 5 lipca 2010 r.

 62. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie – podpisana 5 lipca 2010 r.

 63. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz niektórych innych ustaw – podpisana 5 lipca 2010 r.

 64. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – podpisana 5 lipca 2010 r.

SKB = stan konstytucyjnego bezprawia.

Bronisław Maria Komorowski, Prezydent III RP lub PRL-Bis, jak kto woli, w sposób absolutny, ordynarny i samowładczy kontynuuje SKB. O co mi chodzi tym razem?

Oto dowiedzieliśmy się, że 3. 11. 2010 r. Ob. B. M. Komorowski podpisał ustawę o Najwyższej Izbie Kontroli, przewidującą między innymi możliwość przeprowadzenia na polecenia Marszałka Sejmu, audytu zewnętrznego w NIK. Tego dnia Ob. B. M. Komorowski podpisał też dwie inne ustawy, o adwokaturze i o ratyfikacji umowy Polski ze Słowacją. Można to sprawdzić na oficjalnej stronie Prezydenta III RP lub PRL-Bis. Głównie chodzi mi o ustawę o NIK.

Należy tu więc przypomnieć, że poprzedni Prezydent III RP lub PRL-Bis, śp. Ob. Lech A. Kaczyński, w dniu 15 lutego 2010 r., wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego, w trybie art. 122 ust. 3 Konstytucji (kontrola prewencyjna), z wnioskiem o zbadanie zgodności art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, dodającego w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli art. 7a-7d z art. 2 i art. 202 Konstytucji. Zakwestionowane przepisy wprowadzają możliwość przeprowadzenia na polecenia Marszałka Sejmu audytu zewnętrznego w NIK.

Pod datą 8. 10. 2010 r. na oficjalnej stronie Prezydenta III RP lub PRL Bis czytamy. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski podjął decyzję o wycofaniu z Trybunału Konstytucyjnego dwóch wniosków złożonych przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego kwestionujących konstytucyjność ustaw. (…) Prezydent skorzystał z prawa wycofania wniosków z Trybunału w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Wnioski te znajdują się na etapie poprzedzającym wyznaczenie daty rozprawy przez Trybunał Konstytucyjny.

Były to wnioski poprzedniego prezydenta, śp. Ob. L. Kaczyńskiego, a dotyczyły noweli ustawy o NIK złożony 15. 02. 2010 r. oraz ordynacji o wyborze prezydenta Polski złożony 6. 04. 2010 r., który kwestionował konstytucyjność tych zmian w ustawie o NIK oraz ordynacji wyboru prezydenta.

Zdumiewa mnie fakt informacji z 8. 10. 2010 r. Prezydent skorzystał z prawa wycofania wniosków z Trybunału w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. I tu powinna być podana podstawa prawna tego wyczynu, po to, aby taki ktoś jak ja, mógł sobie spokojnie sprawdzić, gdzie to jest zapisane, bo moje wcześniejsze poczynania w sprawie sprawowania urzędów przez Ob. B. M. Komorowskiego dowodzą, że ja temu Ob. i jego urzędasom zwyczajnie i po ludzku nie wierzę. Dlatego jest to dla mnie kolejny wyczyn SKB Ob. B. M. Komorowskiego i nie tylko jego. Dlaczego?

Ano w obowiązującej Konstytucji w Polsce stoi napisane:

Artykuł 122

 1. Po zakończeniu postępowania określonego w art. 121 Marszałek Sejmu przedstawia uchwaloną ustawę do podpisu Prezydentowi Rzeczypospolitej.

 2. Prezydent Rzeczypospolitej podpisuje ustawę w ciągu 21 dni od dnia przedstawienia i zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Przed podpisaniem ustawy Prezydent Rzeczypospolitej może wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie zgodności ustawy z Konstytucją. Prezydent Rzeczypospolitej nie może odmówić podpisania ustawy, którą Trybunał Konstytucyjny uznał za zgodną z Konstytucją.

 4. Prezydent Rzeczypospolitej odmawia podpisania ustawy, którą Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodną z Konstytucją. Jeżeli jednak niezgodność z Konstytucją dotyczy poszczególnych przepisów ustawy, a Trybunał Konstytucyjny nie orzeknie, że są one nierozerwalnie związane z całą ustawą, Prezydent Rzeczypospolitej, po zasięgnięciu opinii Marszałka Sejmu, podpisuje ustawę z pominięciem przepisów uznanych za niezgodne z Konstytucją albo zwraca ustawę Sejmowi w celu usunięcia niezgodności.

 5. Jeżeli Prezydent Rzeczypospolitej nie wystąpił z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego w trybie ust. 3, może z umotywowanym wnioskiem przekazać ustawę Sejmowi do ponownego rozpatrzenia. Po ponownym uchwaleniu ustawy przez Sejm większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów Prezydent Rzeczypospolitej w ciągu 7 dni podpisuje ustawę i zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. W razie ponownego uchwalenia ustawy przez Sejm Prezydentowi Rzeczypospolitej nie przysługuje prawo wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego w trybie ust. 3.

 6. Wystąpienie Prezydenta Rzeczypospolitej do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie zgodności ustawy z Konstytucją lub z wnioskiem do Sejmu o ponowne rozpatrzenie ustawy wstrzymuje bieg, określonego w ust. 2, terminu do podpisania ustawy.

Proszę zwrócić uwagę na fakt, iż w tym zapisie nic nie ma na temat możliwości wycofania zaskarżonej ustawy z Trybunału Konstytucyjnego po upływie 21 dni. Ten termin, 21 dni do podpisania ustawy, moim zdaniem, jest zawitym terminem konstytucyjnym, po którym nie można skutecznie dokonać czynności prawnej w tej sprawie. Po upływie tych 21 dni, licząc od dnia przekazania z Sejmu do Prezydenta ustawy do podpisania, z chwilą skierowania jej do Trybunału Konstytucyjnego, przestał być dysponentem. Nie trudno policzyć, że te 21 dni już dawno temu upłynęło, bo poprzedni prezydent, ustawę o NIK skierował do Trybunału Konstytucyjnego już 15. 02. 2010 r. Tym samym obecny prezydent powinien był czekać na to co orzeknie w tej sprawie Trybunał. Dla mnie takie postępowanie Ob. B. M. Komorowskiego, jako Prezydenta III RP lub PRL-Bis jest SKB. Podobno w Polsce jest jakaś opozycja a posłowie pobierają obfite i sute gaże na funkcjonowanie swoich biur. Dlaczego takie działanie Ob. B. M. Komorowskiego przechodzi bez echa?

Trybunał Konstytucyjny, pod sygnaturą akt Kp 1/10 postanowieniem z dnia 18. 10. 2010 r. [celowo używam pogrubienia i podkreślenia oraz tego koloru] umorzył postępowanie na skutek cofnięcia wniosku. W końcówce tego postanowienia, czytamy:

Poglądy wyrażone w obu tych orzeczeniach Trybunał podtrzymał pod rządami obecnie obowiązującej Konstytucji, stwierdzając w postanowieniu z 13 listopada 2010 r., sygn. << Kp>> 2/<< 10>> [celowo użyłem pogrubienia i podkreślenia oraz tego koloru] , że „ każdy wnioskodawca jest w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym dominus causae. [bla bla] To on decyduje o wystąpieniu z wnioskiem i o jego zakresie (…). Wnioskodawca może do rozpoczęcia rozprawy wycofać wniosek (…). Nie ma żadnych powodów, by sądzić, że reguła ta nie dotyczy Prezydenta”.

Z tych względów Trybunał Konstytucyjny postanowił jak na wstępie.

Ciekaw jestem kiedy i w jaki sposób będzie zmieniona to futurologiczne prognozowanie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. W Konstytucji, w art. 27, stoi napisane, że: W RP językiem urzędowym jest język polski, dlatego dominus causae użyte w postanowieniu, to bla bla, czyli bredzenie. Jako że postanowienie jest przede wszystkim dla nas, pospólstwa. Nie można też znaleźć tłumaczenia tego zwrotu w internecie.

Trybunał Konstytucyjny występował w składzie:

1. Bohdan Zdziennicki – przewodniczący i Prezes TK

2. Maria Gintowt-Jankowicz

3. Mirosław Granat

4. Marian Grzybowski

5. Wojciech Hermeliński

6. Adam Jamróz

7. Marek Kotlinowski – sprawozdawca

8. Teresa Liszcz

9. Ewa Łętowska

10. Marek Mazurkiewicz

11. Andrzej Rzepliński

12. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz

13. Mirosław Wyrzykowski

Informację można znaleźć na stronie Trybunału Konstytucyjnego > Orzecznictwo > Baza Danych >Poszukiwanie treści orzeczeń > w okno: Szukaj wyrazu, wpisać: Kp 1/10 a następnie wybrać: 1 Teks

Proszę zwrócić uwagę, że to co tu piszę pod dzisiejszą datą 7. 11. 2010 r. zaczerpnąłem z oficjalnych źródeł. Każdy, kto zdoła, może to sobie sam sprawdzić. Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego Kp 1/10 pochodzi z 18. 10. 2010 r. a w postanowieniu tym, szacowne grono 13 sędziów (ludzi nie młodych! Duży bagaż doświadczenia życiowego) mówi o zdarzeniu przyszłym, które dopiero ma nastąpić w dniu 13 listopada 2010 r.

To tylko dowód zwyczajnego niechlujstwa i zaniedbania. Sędziowie nie kontrolują tego co podaje się do publicznej wiadomości w ich instytucji i z ich udziałem.

Wypada zatem zapytać. Jeżeli sędziowie, w liczbie 13, nie mają obowiązku zachowania najwyższej staranności, to po co nam jakieś prawo i takie sądy?

Jeszcze jedna uwaga w tej sprawie, SKB. Otóż w naszej Konstytucji stoi też napisane.

Artykuł 126.

 1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej i gwarantem ciągłości władzy państwowej.

 2. Prezydent Rzeczypospolitej czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium.

 3. Prezydent Rzeczypospolitej wykonuje swoje zadania w zakresie i na zasadach określonych w Konstytucji i ustawach.

Proszę teraz samemu zajrzeć na oficjalną stronę strażnika naszej Konstytucji: prezydent.pl. Kiedy tam zaglądam niemal za każdym razem, ogarnia mnie jakiś dziwny niesmak, zdegustowanie a nawet i zgorszenie. Oto nasz strażnik Konstytucji na stronie w internecie ma 9 linków do:

Aktualności, Prezydent, Pierwsza Dama, Ministrowie, Doradcy, Nasz Kraj, Dla mediów, Pytania i odpowiedzi i Dla dzieci.

Jak widać z powyższego poczesne i zaszczytne miejsce w państwie zajmuje Pierwsza dama, atoli Konstytucja jest ukryta pod Nasz Kraj. Natomiast po wpisaniu do wyszukiwarki Konstytucja, otrzymujemy wynik:

Szukano wyrażenia: konstytucja

Znaleziono 396 pasujących wyników.

kliknięcie” w 5 wiersz Konstytucja RP otrzymujemy: 6. Konstytucja z dalszym odsyłaczem i dopiero po tym „kliknięciu” mamy XIII rozdziałów Konstytucji. Oto czym jest Konstytucja i pierwsza dama dla Ob. B. M. Komorowskiego.

Niesmak albo absmak lub zdegustowanie, to przykry smak lub przykre wrażenie, uczucie niechęci; abominacja, awersja, obrzydzenie, odraza, wstręt.

Gaz głupkowy.

Drzwi do lokalu otworzyły się szeroko i pojawił się w nich facet w trudnym do określenia wieku. Trzymał w rękach wiadra i łopatę. To powodowało, że lokal wypełnił się charakterystycznymi dźwiękami. Wchodzący był ubrany w czerwoną jaskrawą kurtkę. Na głowie miał kask w takim samym kolorze, a na nogach popularne gumofilce, jeszcze czyste, tak jakby były prosto ze sklepu.

– Bronek! Dokąd ty się wybierasz? – padło z sali.

– Po gaz łupkowy!

– Chyba głupkowy?

– Jak to? Głupkowy? Przecież jeden bardzo ważny polityk mówi, że gaz taki wydobywa się metodą odkrywkową i że jest go bardzo dużo.

– Ja sam widziałem w telewizorze skały podobne do naszych, które paliły się jak gaz w kuchence.

– Następny łatwowierny…

– Oj Bronek! Bronek! Nie masz 10 lat lecz znacznie więcej. Ty jeszcze wierzysz politykom?

– A dużo kosztował cię ten ekwipunek? Wszystko takie nowe…

– Pewnie dostał kredyt pod swój dom!

– To tajemnica handlowa!

– Bronek! Wytłumacz nam. Co to jest ten gaz łupkowy?

– To taki gaz, który występuje w skałach łupanych.

– I ty chcesz tego gazu łopatą i wiadrami nazbierać na zimę?

– Aha. Tu niedaleko są skały…

– A skąd wiesz, że tam jest ten gaz głupkowy?

– Nie wolno poszukiwać żadnego gazu! Mamy ruski gaz na 100 lat!

– Czyś ty szaleju się najadł? Co ty pleciesz?

– Cicho tam! Bo policję wezwę!

– Dajcie chłopu spokój. Nie widzicie, że bardzo się wykosztował…

– Bronek chodź do nas. Postawię ci piwo.

– Nie mogę! Muszę czymś się ogrzać zimą…

– To po co tu przeszedłeś?

– No, ja…

– Goły okiem widać, że to z biedy.

– Nie gadaj już. Jakoś temu wspólnie zaradzimy.

– No chodź!

– Widzisz Bronek, gaz to nie węgiel czy drzewo, które można zbierać do wiadra. Gaz to substancja lotna…