B. Komorowski. Anarchistą?

Obecne działania Ob. Bronisława Komorowskiego, moim zdaniem, to czysta anarchia, jako że obywatel ten nadal pełni funkcje: marszałka Sejmu i prezydenta Polski, co jest sprzeczne z trójpodziałem władzy w Polsce. W związku z tym w dniu wczorajszym pocztą elektroniczną wysłałem kolejne pisma do:

Ob. Andrzej Seremet

Prokurator Generalny

Sygn. akt PG II Ko 732/10 z datą 2. 04. 2010 r. prokurator Piotr Niezgoda.

Na adres: wia@ms.gov.pl

Prokuratura Apelacyjna w Warszawie

Sygn. akt Ap III Ko 593/10 z datą 28. 04. 2010 r. naczelnik Zofia Łukasik-Pusch

na adres: sekretariat@warszawa.pa.gov.pl

Prokuratura Okręgowa w Warszawie nie podaje adresu e-mail

Sygn. akt i Ko 351/10 z datą 4. 05. 2010 r. prokurator Małgorzata Bogacz-Skawińska

Uprzejmie informuje, ze podany w piśmie Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście adres e-mail nie funkcjonuje przeto przesyłam moje zażalenie do Państwa celem nadania sprawie biegu procesowego. Jednocześnie przedstawiłem dotychczasowy przebieg sposobu załatwiania mojego donosu.

W załączeniu przekazuje moje zażalenie opatrzone moim podpisem.

Żądam potwierdzenia otrzymania zażalenia.

Rzecznik Praw Obywatelskich

Na adres: rzecznik@rpo.gov.pl

Uważam, że Ob. Bronisław Komorowski przekroczył konstytucyjne prawa i nielegalnie pełni funkcje prezydenta Polski oraz marszałka Sejmu. Uzasadnienie znajduje się w moim zażaleniu, które jest w załączeniu. Z tego powodu uważam, że Rzecznik Praw Obywatelskich powinien zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego z tym problemem aby nie doszło w Polsce do anarchii, art. 10 Konstytucji III RP jednoznacznie stwierdza o trójpodziale władzy.

Adres e-mail Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście nadal nie działa.

B. Komorowski. Zażalenie na odmowę.

Zbigniew Grabowski

mój adres domowy

Prokuratura Okręgowa                                     

w Warszawie                                                    

za pośrednictwem                                            

Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście

 ul. Krucza 38/42                                               

00 – 512 Warszawa                                         

na adres: biuro@prokuratura.gov.pl                

ZAŻALENIE

na odmowę wszczęcia śledztwa.

Sygn. akt: 1 Ds 486/10, z datą 24 maja 2010 r. referent tej prokuratury Monika Jankowska.

Zaskarżam wymienione wyżej postanowienie, któremu zarzucam nietrafność odmówienia wszczęcia śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień przez marszałka Sejmu Ob. Bronisława Komorowskiego poprzez pełnienie funkcji marszałka Sejmu i jednocześnie wykonywania obowiązków prezydenta Rzeczpospolitej Polski w okresie od 10. 04. 2010 r. w Warszawie, to jest o czyn z art. 231 § 1 kk.

UZASADNIENIE

Zawiadomienie nie zawiera żadnego uzasadnienia. Zacytuję za Konstytucją III RP:

 • pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane, pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność, w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem, ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa” – z preambuły tejże Konstytucji;

 • Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio” – z art. 8 tejże Konstytucji;

 • Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej.” – z art. 10 tejże Konstytucji. Nie można więc być jednocześnie we władzy ustawodawczej i wykonawczej;

 • Prezydent Rzeczypospolitej obejmuje urząd po złożeniu wobec Zgromadzenia Narodowego następującej przysięgi:” – z art. 130 tejże Konstytucji. Ob. B. Komorowski nie złożył przysięgi;

 • Prezydent Rzeczypospolitej nie może piastować żadnego innego urzędu ani pełnić żadnej funkcji publicznej, z wyjątkiem tych, które są związane ze sprawowanym urzędem.” – art. 132 Konstytucji.

W interesie wszystkich Polek i Polaków jest wyjaśnienie tej niejednoznacznej roli, którą pełni obecnie Ob. Bronisław Komorowski występując jako marszałek Sejmu i prezydent Polski. Twierdzę, że Ob. B. Komorowski pełni swoje funkcje z przekroczeniem uprawnień a wszystkie jego decyzje, jako prezydenta, mogą być nieważne. To grozi Polsce wielkim chaosem i bezrządem. Dlatego problem ten winien być bezzwłocznie i natychmiast wyjaśniony a odpowiedni wniosek złożony w trybie pilnym do Trybunale Konstytucyjnym do natychmiastowego

B. Komorowski. Odmowa śledztwa.

Pod datą 13. 04. 2010 r. znajduje się moje donosy na Ob. Bronisława Komorowskiego i Ob. Donalda Tuska. Z Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście otrzymałem pismo następującej treści.

Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście w Warszawie

Krucza 38/42

00-512 Warszawa

tel.022-6284122, fax: 022-62113857

e-mail: biuro@prokuratura.gov.pl

Sygn. akt 1 Ds 486/10

Warszawa, dnia 24 maja 2010 r.

Pan                           

Zbigniew Grabowski   

mój adres domowy    

ZAWIADOMIENIE

o odmowie wszczęcia śledztwa

Sekretariat Prokuratury zawiadamia Pana, jako osobę, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie, że postanowieniem Prokuratora Rejonowego Warszawa Śródmieście w Warszawie z dnia 24 maja 2010 pod sygnaturą akt 1 Ds 486/1 odmówiono wszczęcia śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień przez Marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego poprzez pełnienie funkcji Marszałka Sejmu i jednoczesnego wykonywania obowiązków Prezydenta Rzeczypospolitej w okresie od 10.04.2010 r. w Warszawie, tj. o czyn z art. 231 § 1 kk.

REFERENT         

PROKURATURY REJONOWEJ

Warszawa Śródmieście  

Monika Jankowska  

podpis nieczytelny  

Metryka formularza:

Symbol: SIP-PZaw18 Typ: Proceduralny-pp Przedmiot: Zakończenie sprawy Forma: Zawiadomienie

Nazwa: Zawiadomienie osoby (art. 305 § 4 kpk) o odmowie wszczęcia-umorzenia śledztwa-dochodzenia

Data wydruku: 24 maja 2010 r. godz. 13:31:00 Liczba znaków: 598 Strona 1 z 1

Mat. prof. Wł. Bartoszewski – nekrofil.

Mat. to skrót od maturzysta lub matoł, jak kto woli.

Prof. to: 1. samodzielny pracownik naukowy prowadzący zajęcia dydaktyczne i badania naukowe w szkole wyższej lub nieakademickim instytucie naukowym; tytuł naukowy przyznawany takiemu pracownikowi; 2. nauczyciel szkoły średniej mający stopień naukowy; tytuł używany zwyczajowo w stosunku do każdego nauczyciela szkoły średniej.

Nekrofila jest to zboczenie polegające na pociągu płciowym do zmarłych.

Kim jest Ob. Władysław Bartoszewski?

Urodził się 19. 02. 1922 r. Przeżył więc 88 lat. To jest znacznie ponad przeciętną jaką osiągają Polki i Polacy. To dowodzi, że Ob. Bartoszewski umiał dobrze urządzić się w życiu i czerpać z niego pełnymi garściami. Nie będę opisywał zasług i życiorysu tego Ob. bo to można bez trudu znaleźć w internecie. Chciałbym skoncentrować się na jego trzech wypowiedziach, które bardzo mnie poruszyły. Ob. Bartoszewski obecnie piastuje urząd sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnika do spraw relacji międzynarodowych w rządzie Ob. Donalda Tuska. Wyjaśnię tu tylko, że Ob. Bartoszewski nie jest profesorem rozumianym jako samodzielny pracownik naukowy. Nie ukończył studiów, które wieńczy praca dyplomowa. Z tego tytułu pozwoliłem sobie na taki tytuł jak wyżej. Ma papiery, że zdał maturę.

1. Wypowiedź z 2007 roku, po wyborach do Sejmu i Senatu: Dlatego też postanowiłem nazwać rzeczy po imieniu i, jak ujął to jeden z przedwojennych satyryków, „przestać uważać bydło za niebydło”. Wypowiedź ta odnosiła się do części wyborców, którzy nie głosowali poprawnie politycznie, to znaczy za ugrupowaniem, w którym sam się znajduje i które sam popiera całą mocą swojego autorytetu. Odpowiem na to jak dziecko:

Kto jak się przezywana ten sam tak się nazywa.

2. Wypowiedź z kwietnia 2010 r. kiedy to Ob. Bartoszewski nazwał wykorzystywanie wątku katastrofy w Smoleńsku w kampanii prezydenckiej, zwłaszcza jeśli będzie to robił Jarosław Kaczyński, nekrofilią. Ob. Bartoszewski moralnie brzydzi się takim postępowaniem, podobnie jak pedofilią. Cóż to za kołtuństwo, obłuda i zakłamanie! Całe swoje życie i dorobek naukowy i polityczny Ob. Bartoszewski zawdzięcza swojej nekrofilii. Ob. Bartoszewski za każdym razem jest przedstawiany jako więzień niemieckiego obozy Auschwitz i uczestnik Powstania Warszawskiego, które są symbolami nieszczęścia, śmierci i zagłady. Bez tego Ob. Bartoszewski nie byłby dla bardzo wielu autorytetem moralnym i wielką gwiazdą. Jak to skomentować? Oto złodziej jak opętany wrzeszczy:

– Łapaj! Trzymaj złodzieja!

3. Wypowiedź z maja 2010 r. o ojcowaniu. Ob. Bartoszewski mówił między innymi, że ojciec pięciorga dzieci będzie lepszym prezydentem, niż ktoś mający doświadczenie w hodowli zwierząt futerkowych, a niemający doświadczenia w byciu ojcem czegokolwiek. Wypowiadając te słowa był widać, że Ob. Bartoszewski niemal tonął we własnej ślinie, którą z wielki trudem łykał po własnym i mocnym spienieniu się. Tu wypada więc zauważyć, że Ob. Bartoszewski jest żonaty (nie wiadomo od kiedy) z jakąś Zofią i oboje spłodzili aż jednego syna, Władysława T. Bartoszewskiego. Nie podano kiedy ów syn przyszedł na świat oraz ilu to wnuków mają Zofia i Władysław Bartoszewscy. Na to jest tak moja odpowiedź:

– Przygadywał kocioł garnkowi.

Na koniec powtórzę za Ob. Bartoszewskim. W Polsce zagasło poczucie: ironii, przenośni, humoru, aluzji i finezyjnych wypowiedzi. Tylko wybrańcy piastujący najwyższe urzędy w państwie maja prawo do swobodnej wypowiedzi i ubliżaniu innym obywatelem, bazując na własnym dorobku i doświadczeniu życiowym bez względu na to, czy jesteśmy w okresie kataklizmu czy też jest to czas wojny domowej, którą wywołał z niebytu, inny wielki autorytet i artysta Ob. Andrzej Wajda. Również człowiek sędziwy (ur. 6. 03. 1926 r.) bo ukończył 84 lat życia. Też dzięki swoim zabiegom znacznie przekroczył średnią długość życia w Polsce. Jeszcze do niedawna byłem przekonany, że doświadczenie i mądrość wypowiedzi przychodzi z wiekiem. Przykłady Ob. Bartoszewskiego i Ob. Wajdy dowodzą, że mądrość wcale nie zależy od wykształcenia, ani tym bardziej od długości życia.

Długości życia na podstawie The World Factbook na 2007 rok. Polska zajmuje tam miejsca: 54 (ze 191 państw) lub 76 (z 221 ogółu terytoriów). Oczekiwana długość życia ogółem wynosi 75,19 lat, przy czym dla mężczyzn jest to 71,18 roku, zaś dla kobiet 79,44 roku. Źródło: pl.wikipedia.org

Mądrość to:

 1. wiedza nabyta przez naukę lub doświadczenie, umiejętność jej wykorzystania, zastosowania; rozumienie świata i ludzi, wiedza o nich; rozum, rozsądek;

 2. to, że coś jest mądre;

 3. umiejętność szybkiego orientowania się, spryt, przebiegłość, przemyślność (potocznie także w stosunku do zwierząt;

 4. zwykle w liczbie mnogiej, potocznie: mądre poglądy, powiedzenia, wypowiedzi; często ironicznie: o rzeczach pozornie mądrych, trudnych, a w rzeczywistości niezbyt skomplikowanych.

Źródło: EM PWN – Słownik języka polskiego.

Powódź. Porażająca nieudolność.

Porażająca, to wyraz pochodny od porazić czyli: zadać raz, cios; uderzyć, ugodzić kogoś silnie; razić. Tak właśnie odbieram działanie obecnych władców III RP w sprawie kataklizmu powodzi jak nawiedziła nasz kraj. Proszę zwrócić uwagę, że nie słyszymy o powodzi u naszych sąsiadów: Czechów i Niemców. To od nich otrzymujemy pomoc w zwalczaniu skutków powodzi w Polsce. Warto więc chociaż pobieżnie zająć się tym problemem. Zaniedbania w zakresie obrony przed nadmiernymi opadami atmosferycznymi śniegu i deszczu są bardzo długie i dowodzą, że rządzący Polską od czasu wybudowania tamy we Włocławku w 1970 r. nie realizowali swoich planów. Wraz z tą tamą miało być zbudowanych kilka dodatkowych tam, aby Wisła przestała zalewać obszary położone nad tą rzeką. Od tamtego czasu minęło ponad 40 lat! Zaniedbania obciążają wszystkich rządzących Polską od tamtego czasu. Obecna powódź jest więc największą powodzią w dziejach naszej Ojczyzny. I jest to dowód porażającej nieudolność władców: PRL-u i III RP lub PRL Bis, jak kto woli. Jak podano do publicznej wiadomości, tegoroczna powódź pochłonęła już 16 istnień ludzkich. Bardzo trudno będzie określić ile zwierząt utonęło…

Co mnie najbardziej porusza w tej nowej narodowej tragedii? Wielka nieudolność i nieporadność obecnych władców RP. Przykład I. Wystarczy tylko przypomnieć kłótnie pomiędzy prezydentem Krakowa i tamtejszym wojewodą. Był to dowód braku jednoznaczności przepisów prawa i możliwość zwalania winy na kogoś innego. Przykład II. Burmistrz Sandomierza przed kamerami TV powiedział, że ostrzeżenie o nadciągającej wielkiej fali powodziowej rozsyłał po mieście wolontariuszami… To ja się pytam. Jak to? W Polsce nie działa system ostrzegawczy? Po co jest radio i telewizja publiczna? Po co kiedyś instalowało się syreny ostrzegawcze na dachach różnych obiektów publicznych? Porażająca nieudolność! A czy gdzieś jeszcze ocalały „radio polewaczki”? To takie auto gdzie na na dachu umieszczone są głośniki a wewnątrz auta jest mikrofon z wzmacniaczem. Przykład III. Operatorzy TV dotarli do kilkuosobowej rodziny, która schroniła się na jakimś wzniesieniu. Mieli tam zrobione prowizoryczne miejsce do spania na słomie a przed deszczem chroniła ich folia rozciągnięta pomiędzy drzewami. Wstrząsający widok! Wypada więc spytać. A gdzie są namioty? Czy my, jako Polska, nie mamy namiotów, ot chociażby na wypadek mobilizacji? Czy wcieleni do armii mieli by spać na słomie i pod folią? Przykład IV. Ewakuowanych powodzian umieszczono głównie w szkołach. I znowu był to wstrząsający obraz. Ludziom tym nie zapewniono łóżek! Znowu rodzi się pytanie. A co na wypadek mobilizacji? Jesteśmy aż tak biedni, że dla wojska, na czas wojny, nie ma nawet zwykłych łóżek polowych? A jeżeli taki łóżka są to jak to się stało, że nie wydaje się tych łóżek dla powodzian? Przykład V. Z wielkim poświeceniem i zaangażowaniem przy umacnianiu wałów przeciwpowodziowych pracowali: strażacy, policjanci oraz miejscowa ludność. Nigdy nie pokazano jak ci ludzie są odżywiani. Nie widziałem ani jednej kuchni polowej… I tu znowu ciśnie się pytanie o zdolność Polski do obrony przed militarną napaścią.

Sabotaż, jest to zamierzone dezorganizowanie pracy przez uchylanie się od niej lub wadliwe jej wykonywanie, a także niszczenie, uszkadzanie środków produkcji; ukryte, zamaskowane działanie mające na celu przeszkodzenie w realizacji jakiegoś planu.

Obecny Kodeks karny przewiduje w art. 269 Sabotaż komputerowy. Grozi za to kara od 6 miesięcy do lat 8.

Katyń II. Blamaż władców III RP.

10 kwietnia 2010 r. na sowieckim lotnisku wojskowym niedaleko Katynia, doszło do katastrofy lotniczej. W jej wyniku zginął prezydent III RP wraz z małżonką oraz 94 wysokich urzędników państwa polskiego. Lista poległych w tej katastrofie to: Druga lista katyńska.

Dziś, w 40 dni od tej narodowej tragedii, praktycznie nic nie wiemy co było przyczyną tej katastrofy. Dlatego obecnie działanie władców III RP z piastującymi urzędy prezydenta, Ob. Bronisław Komorowski, oraz premiera, Ob. Donald Tusk, wraz z podległymi im służbami to ewidentny i samoczynnie udowadniający się blamaż, to znaczy oczywiste ośmieszenie się i rażąca kompromitacja. Jest to tym samy dla mnie bardzo wielkie: nieszczęście, strapienie, utrapienie, smutek i zmartwienie.

Nie będę tu nad tym zbyt dużo rozwodził się. Podam tylko jeden przykład. We wczorajszych informacja jakie usłyszałem w telewizorni jedna wiadomość bardzo mnie poruszyła. Otóż w 40 dni po katastrofie władcom III PR nie udało się ustalić co stało się z telefonem satelitarnym, który był na pokładzie rozbitego TU – 154M. Przy tym prokuratorom nie udało się nawet ustalić ile tych było telefonów na pokładzie samolotu. Żenada! Wstyd! Bo bo jak to? Nie wiadomo co było na wyposażeniu feralnego TU – 154M? W wojsku nie prowadzono żadnej naziemnej ewidencji wyposażenia samolotu? Za moich czasów, lata 70-siąte, to było nie do pomyślenia. Każdy samolot miał kilka książek pokładowych, dla każdej specjalności oddzielnie, na przykład: płatowiec, silnik, osprzęt, uzbrojenie, radio; gdzie trzeba było dokonywać wpisów wszelkich zamian w wyposażeniu samolotu. Musiały zgadzać się nie tylko agregaty ale i ich numery fabryczne!

Zdumiewające jest zatem, że władcy III RP, przez podległe sobie służby, nie umieją podać do publicznej wiadomości, co z tymi telefonami satelitarnymi, których nie udało się odnaleźć. Nie wiadomo, czy na pokładzie roztrzaskanej tutki tych telefonów było trzy, jako niezależne urządzenia z oddzielnymi numerami, czy też był to jeden numer jako centralka z trzema aparatami. Tak zdawałoby się prosta sprawa jest dowodem blamażu wszystkich władców III RP. Jest to jednocześnie dowód na to, że obecni władcy III RP: Ob. Bronisław Komorowski i Ob. Donald Tusk robią wszystko aby nie wyjaśnić przyczyn tragedii powstania Drugiej listy katyńskiej.

Trwoga! Zgroza! Kto nami, Polakami, tak naprawdę rządzi?

Moje drugie sanatorium.

Dzięki własnym staraniom dostąpiłem wielkiego zaszczytu i otrzymałem skierowanie do sanatorium. Było to moje drugie sanatorium w moim życiu. Dźwigam już siódmy krzyżyk życia (ponad 60. lat) i dlatego uważałem to za wielkie wyróżnienie, tym bardziej że cała procedura trwała tylko rok czasu od chwili złożenia wniosku o leczenie sanatoryjne. Skierowanie otrzymałem do kurortu na Dolnym Śląsku w Kudowie Zdroju. Tu chciałbym podzielić się krótką refleksją na temat mojego pobytu w tym kurorcie.

Podróż do Kudowy. Ze względu na znaczna odległość z Trójmiasta do Kudowy zdecydowałem się pojechać pociągiem. I tu zaczęły się pierwsze schody. Ze zdumieniem stwierdziłem, że jest poważny problem aby dojechać do Kudowy na godzinę 14, od której to zaczyna się mój turnus. Do przejechania jest około 630 km. Aby być w Kudowie przed godz. 14 należałoby wyjechać z Gdyni o godz. 22. po drodze zaliczyć jeszcze dwie przesiadki. Łączny czas podróży 15. godzin! Przy czym prędkość podróżowania (630 km : 15 godz.) 42 km/godz. Oto prawdziwy obraz polskiej kolei. Wyjaśnię tylko, że już w okresie międzywojennym były produkowane lokomotywy, które osiągały prędkość 160 km/godz i z taką prędkością mogły poruszać się pociągi…

Zdecydowałem się na inną godzinę wyjazdu z Gdyni i wyjechałem o godz. 8.45 do Kudowy. Miałem problemy z niewłaściwymi biletami i koniecznością dokonania dodatkowych dopłat. Zaliczyłem też dwie przesiadki, bez dłuższego oczekiwania, a do Kudowy przyjechałem o godz. 21.20. Łączny czas mojej podróży wyniósł więc 12,5 godziny co dało średnią prędkość podróży (630 km : 12,5 godz.) 50,4 km/godz. Ta podróż do prawdziwa mordęga.

Pobyt w kurorcie. Przyjechałem jako ostatni kuracjusz. Tym sposobem trafił mi się pokój dwuosobowy, w którym byłem sam. Większość kuracjuszy to ludzie w moim wieku. Licho trafiłem ze stolikiem pięcioosobowym w stołówce. Miejsce było wyznaczone na cały turnus, ze względu na różne diety poszczególnych kuracjuszy, a przy stoliku było nas cztery osoby. Szczególnie niesympatyczny był starszy ode mnie o kilka lat gość. Lidzie w moim wieku mają już ugruntowane poglądy wynikające z własnego doświadczenia życiowego. Trudno jest przekonać kogoś innego aby w krótkim czasie zmienił swój punkt widzenia na jakąś sprawę. W tym przypadku dyskutowanie na dowolny temat było wręcz niemożliwe. Ten starszy o kilka lat ode mnie człowiek nie nauczył się spokojnego i rzeczowego dyskutowania na dowolny temat. Nawet o pogodzie nie szło wymieniać uwagi. Przerywał i bardzo głośno wypowiadał swoje uwagi, a głos miał donośny, tak że było go słychać przy sąsiednich stolikach. W dodatku mówił z pełnymi ustami a ja siedziałem naprzeciwko. Tylko raz zwróciłem temu człowiekowi na to uwagę no i do końca turnusu wolałem się nie odzywać. Jako że ja tam pojechałem dla poprawienia mojego stanu zdrowia a nie uczyć starego pierdziela kulturalnego zachowania się przy stole. Nie mogłem też zmienić stolika, bo wszystkie miejsca były zajęte.

Co do samej kuracji, to powiem tak. Realizacja zabiegów na przyzwoitym poziomie. Dbanie o czystość też przyzwoita. Gorzej z wymianą ręczników. Na całe trzy tygodnie nie przewidziano ich zmiany, ale kiedy poprosiłem o zmianę to otrzymałem świeże. Co do jedzenia nie miałem większych uwag, za wyjątkiem jakości ziemniaków serwowanych do drugiego dania. Były bardzo złej jakości zarówno smakowo jak i wyglądu. Przez pierwszy tydzień pogoda była wspaniała. Później zaczęło podać i zrobiło się zimno w wyniku tego w ostatnim tygodniu przeziębiłem się i nie mogłem korzystać z wszystkich zabiegów. Podczas badania lekarskiego powiedziałem o tym pani doktor. Ta udała że nie usłyszała co powiedziałem. Dlatego opiekę lekarską oceniam jako mizerna. Byłem trzy razy badany i za każdym razem pani doktor mierzyła mi tylko ciśnienie. Zapisała mi kąpiele borowinowe. Kiedy po powrocie z kurortu udałem się do „mojego kardiologa” ten stwierdził, że przy mojej chorobie wieńcowej nie powinienem mieć takiego zabiegu. Dobrze że nic złego mi się nie stało przy tej kąpieli. Tu powstaje jednak pytanie o stanie naszej służby zdrowia. Chodzi o zaufanie do lekarza. Jak to jest, że w kurorcie, lekarz specjalista chorób wewnętrznych, zapisuje mi zabieg, który może przyczynić się do pogorszenia mojego stanu zdrowia a nawet zgonu? Miałem zamiar złożyć stosowne zawiadomienie do zarządców NFZ ale stwierdziłem, że to nic nie da a ja tylko zmarnuję na to nerwy i tym samym pogorszy się stan mojego zdrowia.

Powrót do domu. Z Kudowy wyjechałem po godz. 10. a w domu byłem po północy. Zaliczyłem dwie przesiadki. Do dziś nie mogę wyjść ze zdumienia. Oto we Wrocławiu wsiadłem do pośpiesznego pociągu, który jechał z Przemyśla do Gdyni ale przez Poznań i Szczecinek! Proszę spojrzeć na mapę, gdzie leży: Przemyśl, Wrocław, Poznań, Szczecinek i Gdynia. Kto coś podobnego wymyślił? Dlaczego takimi trasami jeżdżą pociągi? Wysiadłem w Poznaniu i za godzinę miałem pociąg do Gdyni przez Inowrocław i Bydgoszcz. Oba pociągi przyjechały do Gdyni w odstępach około 0,5 godziny. Łączny czas mojej podróży wyniósł więc 14. godzin co daje średnią prędkość (630 km : 14 godz.) 45 km/godz. Proszę teraz zwrócić uwagę na tę moją podróż. Łącznie miałem do przejechania 1260 km w obie strony. Odległości te pokonałem w czasie (12,5 + 14) 26,5 godz. Co daje średnią prędkość podróży (1260 km : 26,5 godz.) 47,5 km/godz. Z wielką zazdrością słucham i oglądem, że w Europie pociągi jeżdżą z prędkościami ponad 300 km, co skraca czas podróży aż sześciokrotnie!

Podsumowując mój pobyt w kurorcie powiem krótko. Szkoda było tam jechać. Niewiele zyskałem na zdrowiu swoim pobytem w kurorcie. Był to praktycznie zmarnowany czas i nadzieja na poprawę mojego stanu zdrowia. Najbardziej wyczerpujące jednak były podróże w obie strony. Na koniec mam pytania do wszystkich. Dlaczego u nas, w Polsce, miast być coraz lepiej jest niemal pod każdym względem coraz gorzej? Jak to jest, że nieudacznicy znajdują się od najniższych po najwyższe funkcje w naszej Ojczyźnie?

Wywołać konstytuantę!

  

 

Podstawowe założenia do dyskusji nad nową Konstytucją.

Nazwa państwa:

POLSKA  RZECZPOSPOLITA NARODU

 1. Bogactwa naturalne występujące w: geosferze, biosferze i atmosferze są własnością Narodu. Jest to „pożyczka” od naszych jeszcze nie narodzonych wnuczków, ale zapłacona krwią naszych praprzodków w walce o niepodległość.

 2. Dziedzictwo Narodowe, to nasza historia, kultura i język ojczysty. Podlegają one powszechnej ochronie.

 3. Ustrój państwa opiera się na podziale i równowadze władz:

 • ustawodawcza ma stanowić prawa;

 • wykonawcza ma rządzić i egzekwować prawa;

 • sądownicza rozstrzyga spory w oparciu o precedens;

 • informatyka, to jest zarządzanie informacją: przechowywanie, zabezpieczanie przed zniszczeniem oraz udostępnianie każdemu.

 1. Prawo tworzy się za pomocą ATP = algorytm tworzenia prawa na podstawie pięciu pewników:

 • życie jest najwyższą wartością;

 • wolność jest przypisana do życia;

 • czas i natura tworzą prawo;

 • rodzina jest gwarancją trwania;

 • praca jest źródłem dobrobytu.

 1. Każdy ma prawo do prawnej ochrony na równych prawach.

 2. Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest kasztel, który obejmuje obszar jednego gimnazjum. Zaś państwo podzielone jest na powiaty i województwa.

 3. W obowiązkowych i tajnych wyborach, w okręgach jednomandatowych, wybierani są: kasztelan, starosta, powiatowy: lekarz, kurator i prokurator oraz radny, poseł i senator.

Algorytm Konstytucja Pewnik Władca Zdrada