Wybrańcy POpaparni.

Odbyło się wielkie widowisko, przedstawienie i show z wybieraniem namaszczonych kandydatów na kandydata do najwyższej funki w państwie, czyli do stołka prezydenta III RP lub PRL Bis (jak kto woli). Namaszczonymi zostali Bronek i Radek. Spektakl i występ trwał miesiąc czasu. Nic w tym czasie ważniejszego w Polsce masowe komunikatory nie dostrzegały. Znakomita większość polityków i dziennikarzy niemal piała z zachwytu nad tym posunięciem, bredząc że to genialne posunięcie sięgające szczytowych osiągnięć demokratycznego państwa prawa. Nic bardziej błędnego. Oto nie tak dawno, bo w styczniu, został odwołany przez lewactwo prezydent miasta Łodzi, Jerzy Kropiwnicki. I co? Ano nic. Wówczas premier Ob. D. Tusk nie zorganizował żadnych prawyborów. Z kapelusza został wyciągnięty nowy prezydenta. Został nim Ob. Tomasz Sadzyński jako pełniący funkcję Prezydenta Miasta Łodzi. Nie było żadnego widowiska ani nagłaśniania przez dziennikarzy tego wiekopomnego wyboru, pomimo że do wyborów samorządowych jest jeszcze sporo czasu. Mają odbyć się na jesieni. Tymczasem w takiej Stężycy (Pomorskie) w ostatnią niedzielę 28. 03. 2010 r. mieszkańcy wybierali wójta spośród 5 (pięciu!) kandydatów.

Porównajmy teraz. Łódź, to miasto, które liczy ponad 744,5 tys. mieszkańców. Natomiast Stężyca ma tylko 2,2 tys. mieszkańców. Propagandowo Polska, to kraj jednolity, prawy w którym obowiązują takie samy zasady demokratyczne. Te oba przypadki w sposób jednoznaczny dowodzą, że Polska to jednak dziki kraj. Rządzi ten, kto pierwszy dorwie się do władzy.

Co to jest jołop?

– Co to jest jołop?

– Nie co, lecz kto.

– No to, kto to jest jołop?

– Nie joołop, ale wręcz jeełop.

– No to, kto to jest ten jełop?

– Jełop, to człowiek nierozgarnięty, ograniczony. Abderyta, bałwan, ćwok, debil, dureń, fajansiarz, głąb, głupek, głupi, głupiec, głupiec in folio, idiota, ignorant, imbecyl, kiep, kretyn, laik, matołek, młot, nieuk, osioł, osioł koronny, palant, patafian, prostak, przygłup, tuman, skończony dureń, tępak.

– Y… y… y… Aha!

64. Gaz. Afera 1000-lecia. Akt 2.

Węgla kamiennego mamy na 500 lat!

Rosyjski gaz jest nam w ogóle niepotrzebny! W Polsce mamy największe w Europie udokumentowane zasoby węgla kamiennego. Różne źródła różnie podają, że tego węgla mamy od 40 do 60 mld ton. Przyjmijmy zatem, że tego węgla mamy około 50 mld czyli 50.000 mln ton węgla! Jak twierdzą naukowcy z Akademii Górniczo – Hutniczej, z 1 mln ton węgla można uzyskać 0,5 mld m3 gazu. Załóżmy, że Polska importuje rocznie 10 mld m3 gazy z Rosji. Aby wyprodukować tę ilość gazu z węgla należałoby zwiększyć jego wydobycie o (10 mld gazu : 0,5 mld gazu z 1 mln ton węgla =) 20 mln ton. Wpada więc przypomnieć, że największe wydobycie węgla miała miejsce w latach 80-siątych ubiegłego wieku i dochodziło prawie do 200 mln ton rocznie. Polska była wówczas w ścisłej czołówce światowej pod względem wydobycia węgla kamiennego. Tymczasem w 2009 r. w Polsce wydobyto około 70 mln ton. To jest niemal trzy razy mniej niż 30. lat temu. Wypada zauważyć, że najwięcej węgla wydobywają Chiny i USA w granicach około 1 mld ton rocznie a Rosja wydobywa około 180 mln ton węgla kamiennego. Przy tym Chiny i USA są obszarowo zbliżone do Europy, natomiast Rosja jest znacznie większa niż Europa.

W tym miejscu wypada zauważyć, że ponad połowa zasobów stałych paliw kopalnych Europy znajduje się na obszarze Polski, dlatego potraktowanie polskiego węgla, również tego obecnie niedostępnego, jako przyszłej bazy energetycznej Europy i wzmocnienie tym samym bezpieczeństwa energetycznego kontynentu, stają się coraz bardziej racjonalne. Przy założeniu, że w Polsce można wydobywać bez większych problemów 100 a nawet 200 mln ton węgla rocznie, to z łatwością można wyliczyć. Nasze zapasy to 50.000 mln ton : 100 mln ton rocznie, otrzymujemy 500 lat! Natomiast zwiększając wydobycie tego węgla dwukrotnie, do 200 mln ton rocznie, co już było w Polsce realizowane, węgla kamiennego wystarczy nam na 250 lat! Tymczasem wzrasta import węgla do Polski. W 2009 r. do naszych elektrowni trafiło niemal 10 mln ton węgla z: Czech, Kolumbii, Rosji, Ukrainy i USA. W tym roku tego surowca do Polski przyjedzie prawdopodobnie jeszcze więcej… Innym się opłaca wydobywać węgiel, nawet przewozić go przez morza i ocean, a u nas okazuje się, że łatwiej jest pozyskać dewizy, zaciągając kolejne pożyczki i zwiększać zadłużenie do niewyobrażalnych sum (niektóre źródła podają, że Polska zadłużona jest na ponad 700 mld zł) niż zwiększyć zatrudnienie i wydobycie polskiego „czarnego złota” jakim jest węgiel. Aby było inaczej, niezbędne są decyzje polityczne, których ewidentnie i namacalnie brakuje. Dlatego moim zdaniem, poddanie POsłów z PeSeLem, szczególnie tandemu Tusk – Pawlak, długotrwałym leczeniu solidnymi elektrowstrząsami jest niezbędne. Celem opamiętania się.

Wykazałem, że Polska już za kilka lat mogłaby poważnie zmniejszyć import gazu, a za kilkanaście lat całkowicie z niego zrezygnować. Korzystając jedynie z własnego węgla kamiennego. Węgiel kamienny jeszcze nie tak dawno był nazywany czarnym złotem. Dlaczego? Ano dlatego, że z węgla można otrzymać wiele bardzo pożytecznych i użytecznych produktów: benzyna syntetyczna, castor (chemia), kogazyna, kreozot, pak węglowy, smoła, smoła pogazowa, sztuczna fotosynteza, żużel (hutnictwo), żużel wielkopiecowy. Wypada jeszcze tylko przypomnieć, że w wyniku zgazowania węgla otrzymuje się tak zwany gaz miejski. Gaz taki był używany od XIX w. zarówno przez odbiorców przemysłowych, jak i komunalnych. Z węgla otrzymuje się również kosmetyki i pestycydy. Osobnym zagadnieniem są paliwa syntetyczne: benzyny i olej napędowy. Paliwo otrzymane w drodze syntezy chemicznej.

Węgla brunatnego mamy na 500 lat!

Zasoby węgla brunatnego w Polsce są bardzo znaczne i według zaktualizowanych danych, w 2004 r. wynoszą około 30 mld ton, w tym w złożach udokumentowanych około 14 mld ton, a w złożach rozpoznanych wstępnie około 19 mld ton. Tylko na Dolnym Śląsku tego surowca jest około 35 mld ton, z tego 15 mld ton do natychmiastowego wydobycia. Złoża te odkryto już w latach 50 ubiegłego wieku. Ocenia się, iż są to największe złoża węgla w Europie i jedne z największych w Świecie! Najwięcej węgla brunatnego wydobywają Niemcy, blisko 200 mln ton rocznie. Niemcy oceniają swoje zasoby na ponad 40 mld ton i że przy obecnym wydobyciu wystarczy im tego surowca na ponad 250 lat. Druga jest Rosja ze swoimi 100 mln ton rocznie. Polska plasuje się na 5 miejscu, z ponad 60 mln ton rocznie. Przyjmując, że zasoby węgla brunatnego w Polsce wynoszą tylko 30 mld ton to łatwo obliczyć, że tego surowca mamy (30.000 mln ton zasobów : 60 mln ton wydobycia rocznie) na grubo ponad 500 lat.

Nie będę rozpisywał się na temat tego węgla. Ma on własności zbliżone do węgla kamiennego ale jest znacznie młodszym tworem geologiczny. Z tego węgla można otrzymywać takie same produkty i wyroby. Największe zastosowanie tego węgla jest jego spalanie i otrzymywanie w wyniku przetwarzania tego spalania energię elektryczną. Warto wymienić, że węgiel brunatny ma zastosowanie w ogrodnictwie jako doskonałe podłoże, ze względu na swoje roślinne pochodzenie.

Biomasa. Źródło energii bez dna.

Spalanie zboża jest niewybaczalne! Jest to zbrodnia! Uważam to za najgorszy sposób pozyskiwania energii cieplnej. W elektrowniach i elektrociepłowniach można palić zbożem! Stało się to możliwe dzięki porozumieniu wicepremiera i ministra od gospodarki, Ob. Waldemar Pawlak, oraz ministra od rolnictwa, Ob. Marek Sawicki, którzy zadziałali na korzyść lobby producentów zbóz. Zostanie zmienione prawo, które zalicza zboża do biomas, a tym samym stają się one odnawialnym źródłem energii. A produkcja z takich źródeł uprawnia do sprzedaży tak zwanych zielonych certyfikatów, czyli praw majątkowych potwierdzających, że prąd został wyprodukowany z odnawialnych źródeł energii. Branża drzewna jest oburzona. W rozporządzeniu określającym jakie surowce mogą być wykorzystywane przez duże elektrownie jako biomasa, uznano, że trociny i zrębki z czasem nie będą mogły pełnić takiej funkcji. Za to będzie można palić zboże. Dlaczego tak się dzieje? Ob. Henryk Majchrzak, dyrektor w Ministerstwie Gospodarki, tak to tłumaczy: Dajemy szanse na efektywne zagospodarowanie zbóż odpadowych; tworzymy warunki do tego, żeby w Polsce mogło się rozwijać rolnictwo energetyczne. Tym samym, elektrownie i elektrociepłownie, za spalanie zboża dostają dopłatę około 240 zł do każdej megawatogodziny wytworzonej z biomasy, natomiast fabrykom, które wykorzystują trociny i ścinki drewniane nikt nie dopłaci. Obecna sytuacja jest zła, bo elektrownie zaczynają konkurować o resztki drewna z fabrykami produkującymi płyty, z których robi się tańsze meble. Fabryki są na straconej pozycji, bo ministerialne rozporządzenie od gospodarki określa między innymi, które surowce uznaje się za biomasę.

Nim przejdę do dalszych rozważań postaram się wyjaśnić, co to jest biomasa? Według słownika języka polskiego, biomasa, to ciężar materii organicznej zawartej w danym momencie w organizmie zwierzęcym lub roślinnym; stanowi podstawę obliczeń produkcyjności biologicznej. Jak widać termin biomasa jest jednoznacznie określony i nie w tym problem. Sprawa rozbija się o urzędowe definiowanie tego co jest biomasą, z której można pozyskiwać paliwa energetyczne. Jak wykazałem powyżej największym zastosowaniem ma być spalanie biomasy, aby w końcowym procesie otrzymać energię elektryczną. Według definicji Unii Europejskiej, biomasa oznacza podatne na rozkład biologiczny frakcje produktów, odpady i pozostałości przemysłu rolnego (łącznie z substancjami roślinnymi i zwierzęcymi), leśnictwa i związanych z nim gałęzi gospodarki, jak również podatne na rozkład biologiczny frakcje odpadów przemysłowych i miejskich (Dyrektywa 2001/77/WE). Biomasa stanowi trzecie, co do wielkości na świecie, a także i w Polsce, naturalne źródło energii. Do tego problemu wrócę jeszcze.

Dlaczego spalanie zboża uważam za zbrodnię? Wielokrotne badania resortu oświaty stwierdzają, że co piąte a w najbiedniejszych rejonach kraju, co trzecie dziecko przychodzi do szkoły głodne.(!!!) gdyż nie jadło śniadania. W samej Warszawie takich, niedożywionych dzieci, jest ponad 23.000. Te dzieci, zapewne też nie jadły kolacji, ale tylko obiad w szkole, jeżeli jest tam stołówka, która przygotowuje gorące posiłki. We wrześniu ubiegłego roku Polską i Unią Europejską wstrząsnął raport firmy MillwardBrown o niedożywieniu polskich dzieci. Z tego raportu wynikało, że aż 120.000 najmłodszych obywateli w Polsce przychodzi do szkoły głodnych, a dla ponad 70 tys. jedynym posiłkiem w ciągu dnia jest obiad ze szkolnej stołówki. Z raportu wynika, że w wielu rodzinach dzieci żyją o jednej bułce przez cały dzień. Wychodzą z domu bez śniadania i potem jedzą tylko tyle, ile dostaną w szkole. Takie wiadomości wywołują bardzo silne wrażenie, są straszne, przerażające i bardzo przejmujące. Tymczasem, na skutek oddziaływania lobby, czyli kumotrów z kliki związanej wspólnymi interesami politycznymi i wzajemnym popieraniem się z Ob. W. Pawlakiem i Ob. M. Sawickim postanawiają, że można palić zboże zamiast nakarmić nim głodne dzieci. Zbrodnia! Słyszę tłumaczenie, że palić będzie się tylko zboże, które nie nadaje się dla celów spożywczych ani też nie może być z tego pasza dla zwierząt. Jednocześnie z danych Ministerstwa Rolnictwa wynika, że w okresie styczeń – wrzesień 2009 r. do Polski sprowadzono ponad 1.248 tys. ton pasz z roślinami oleistymi. Proszę to spokojnie przeanalizować. Co piąte dziecko w Polsce przychodzi do szkoły głodne. W tym samym czasie zapada decyzja o możliwości palenia zboża i jednocześnie sprowadza się do Polski ponad milion ton pasz. Zatem zasadne stają się pytania. Czy w Polsce nie można wyprodukować dobrego zboża dla ludzi i dla zwierząt? Dlaczego produkuje się zboże, które nadaje się tylko do spalania? Czy w Polsce jest za dużo ziemi uprawnej? Skąd biorą się pieniądze na import pasz? Co za takie decyzje otrzymali Ob. W. Pawlak i Ob. M. Sawicki? Czy tym problemem nie powinie zainteresować się prokurator?

Wróćmy teraz do biomasy, którą można wykorzystywać do produkcji energii elektrycznej. Watro mieć na uwadze, że podstawową wadą biomasy stosowanej do spalania jest wydzielanie się szkodliwych substancji podczas spalania białek i tłuszczy. Natomiast na skutek intensywnego nawożenia nawozami sztucznymi rośliny zawierają spore ilości metali alkalicznych, które są szkodliwe dla organizmów żywych. Wypada również wiedzieć, że zboże nie na każdej glebie urośnie. Zdrowe zboże, w tym i oleiste, wymagają starannej uprawy i pielęgnacji. Zboże też nie jest wymieniane jako rośliny szybko rosnące, aby nadawać się do celów energetycznych. Natomiast dla celów energetycznych doskonale nadają się: rośliny drzewiaste szybko rosnące, na przykład: wierzby i topole a także róża wielokwiatowa zwana bezkolcową; wieloletnie byliny dwuliścienne, na przykład: malwa pensylwańska, słonecznik bulwiasty, rdesty oraz trawy wieloletnie, na przykład: trzcina pospolita i miskant czyli trawa słoniowa. Ponadto mamy jeszcze produkty rolnicze oraz odpady organiczne z rolnictwa, między innymi: słoma, siano, buraki cukrowe, trzcina cukrowa, ziemniaki, rzepak, pozostałości przerobu owoców, odchody zwierzęce, frakcje organiczne odpadów komunalnych oraz komunalnych osadów ściekowych, niektóre odpady przemysłowe, na przykład z przemysłu papierniczego. Tyle jest biomasy do wykorzystania. Myślę, że udało mi się wykazać, że produkowanie biomasy w Polsce jest niewyczerpalnym źródłem energii. Tymczasem mamy głodne dzieci, spala się zboże, i sprowadza się pasze dla zwierząt i jednocześnie nie sortuje się śmieci pod względem ich dalszego wykorzystania. Natomiast ludzie, którzy tym wszystkim zarządzają Ob. W. Pawlak i Ob. M. Sawicki mają chłopskie korzenie. Każdy z nich prowadzi indywidualne gospodarstwo rolne. Niezrozumiałe jest w związku z tym, skąd u tych ludzi takie dziwaczne i zbrodnicze wyczyny?

Kończąc tę część wypada jeszcze zauważyć, że oprócz bezpośredniego spalania wysuszonej biomasy, energię pochodzącą z biomasy uzyskuje się również paliwa alternatywne poprzez: zgazowanie otrzymuje się wówczas gaz generatorowy, głównie wodór i tlenek węgla; natomiast powstały ze zgazowania biomasy w zamkniętych reaktorach otrzymuje się gazogeneratorach, który jest spalany w kotle lub bezpośrednio napędza turbinę gazową bądź silnik spalinowy, może być też surowcem do syntezy. Natomiast w wyniku fermentacji biomasy otrzymuje się biogaz, metanol, etanol, butanol i inne związki, które mogą służyć jako paliwo, a przez estryfikację otrzymuje się biodiesel.

Podsuma.

Dosyć szybko rośnie bezrobocie. Od lat co piąte dziecko w Polsce jest niedożywione. Systematycznie maleje liczba Polek i Polaków. Już grubo ponad 2 mln ludzi nie ma pracy! A o ile dziesiątek tysięcy zwiększy się bezrobocie w marcu? Zaś największe bezrobocie jest wśród ludzi młodych i wykształconych. W tym są ekonomiści i prawnicy a brakuje inżynierów. Mizernie rośnie produkt krajowy brutto, poniżej 2 % w skali roku. Systematycznie i w sposób regularny niszczona jest służba zdrowia. W tym samym czasie tandem Tusk – Pawlak realizuje gospodarcze mrzonki i urojenia niemożliwe do ziszczenia. Polska kolej (kilka razy bezpieczniejsza i tańsza niż autostrady!) jest praktycznie w stanie likwidacji. Ponadto budowa dróg i autostrad pochłania olbrzymie ilości energii na produkcję cementu i asfaltu. Czynnik ten nie występuje przy budowie i modernizacji kolei. Przy obecnej polityce gospodarczej, gwałtownie, niczym lawina, narasta i będzie narastać zadłużenie Polski, bo oto mają być budowane u nas, za cudze pieniądze (!!!) aż dwie elektrownie atomowe! Tymczasem wykorzystanie tylko własnych zasobów gazu, po których codziennie chodzi miliony Polaków (!!!), może spowodować, że Polska zaledwie w przeciągu kilku, lub kilkunastu lat (amerykanie zrobili to w kilka miesięcy!) może stać się państwem nie tylko samowystarczalnym energetycznie, ale nawet tę energię eksportować, a tym samym zmniejszać zadłużenie, szczególnie to zagraniczne.

Nie trzeba daleko szukać, że Polak potrafi. Przykładem jest budowa portu w Gdyni i magistrali kolejowej łączącej port ze Śląskiem. Decyzja o budowie portu została podjęta w 1920 r. a do 1930 r. zdołano wybudować wszystkie kluczowe urządzenia portowe umożliwiające eksport węgla oraz odbieranie towarów importowanych. Na tej podstawie muszę stwierdzić, że wykonywanie dużych inwestycji w Polsce, w okresie ponad 10-letnim, jest dowodem wielkiej nieudolności, nieporadności i brakiem zwykłej zaradności.

Jak to jest? Są kontrakty, umowy i pieniądze na obce atomówki i lawinowe zadłużanie kraju, a nie ma pieniędzy na polski gaz i jego eksploatację, chociażby na wyprodukowanie prądu? Specjaliści ostrzegają, w związku z rosnącym zapotrzebowaniem, za 5 lat Polsce grozi deficyt energii elektrycznej dochodzący nawet do 10 %. Natomiast w latach 2011 – 2020 mają zostać wyłączone z eksploatacji bloki energetyczne o łącznej mocy 7.000 megawatów…

Tu naprawdę niezbędne jest długotrwałe, rozwlekłe i wydłużone leczenie elektrowstrząsami. Cel: opamiętać się, przywołać do rozsądku, uspokoić i otrzeźwić, aby przywrócić do przytomności.

ATP AWS kraDemocja Polityka ZSRR

Q.11. Finał mojego donosu.

Dnia 17. 02. br. przedstawiłem mój donos do Ob. Krzysztofa Kwiatkowskie jako Prokuratora Generalnego. Sprawa jest zakończona przeto ośmielam się przedstawić jej przebieg.

*     *     *     *

Z ministerium sprawiedliwości pod datą 23. 02. 2010 r. otrzymałem listem zwykłym pismo następującej treści.

Orzełek w koronie

RZECZPOSPOLITA POLSKA

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI

PROKURATURA KRAJOWA

BIURO PROKURATORA KRAJOWEGO

Al. Ujazdowskie 11

00-950 WARSZAWA Skr. Poczt. 33

Centrala tel. (022) 521-28-88

PR-I-Ko2 1642/10

Pan

Bogusław Michalski

Prokurator Apelacyjny

w W a r s z a w i e

W załączeniu uprzejmie przekazuję pismo Pana Zbigniewa Grabowskiego z dnia 16 lutego 2010 r. zawiadamiające o popełnieniu przestępstwa.

p.o. DYREKTORA

Biura Prokuratora Krajowego

podpis nieczytelny

Lucjan Nowakowski

prokurator Prokuratury Krajowej

Do wiadomości:

Pan Zbigniew Grabowski

mój adres

* * * * *

Z Prokuratury Apelacyjnej, ul. Krakowskie Przedmieście 25, 00-951 Warszawa, otrzymałem listem poleconym, pismo treści następującej.

Orzełek w koronie

PROKURATURA APELACYJNA

W WARSZAWIE

Ap I Ko 285/10

Warszawa 3.03.2010 r.

Pan                           

Zbigniew Grabowski

mój adres

Uprzejmie Pan informuję, iż Pana pisma z dni 15.02.2010 r. wraz z załącznikami przesłanych drogą elektroniczną do Ministerstwa Sprawiedliwości, a przekazanych do Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie przy korespondenci z dnia 23.02.2010 r. przez Biuro Prokuratora Krajowego, zostały przekazane zgodnie z właściwością do Prokuratora Okręgowego w Warszawie celem stosownego procesowego rozpoznania.

O pojętych działaniach i ewentualnych decyzjach zostanie Pan powiadomiony przez właściwe jednostki prokuratury.

PROKURATOR

PROKURATURY APELACYJNEJ

w Warszawie

podpis czytelny

Ewa Lizakowska

* * * * *

Z Prokuratury Okręgowej w Warszawie pod datą 8 marca 2010 r. otrzymałem listem poleconym, pismo następującej treści.

Orzełek w koronie

PROKURATURA OKRĘGOWA

w WARSZAWIE

Wydział I Organizacyjny

Dział Nadzoru

00-791 W-wa ul. Chocimska 28

tel. 0 22 217 31 20, fax 0 22 217 35 39

I Ko 351/10

Pan                               

Prokurator Rejonowy   

Warszawa Śródmieście

W załączeniu uprzejmie przesyłam – według właściwości – pismo Pana Zbigniewa Grabowskiego z dnia 15 lutego 2010 r. przesłane drogą elektroniczną, nadesłane do Prokuratury Okręgowej w Warszawie przy korespondencji Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie z dnia 3 marca 2010 r. – sygn. Ap I Ko 285/10, stanowiące w istocie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, celem procesowego rozpoznania i poinformowania o podjętych działaniach.

Prokurator Prokuratury Rejonowej

Warszawa Mokotów

del. Do Prokuratury Okręgowej w Warszawie

podpis nieczytelny

Małgorzata Bogacz-Skawińska

Do wiadomości:

Zbigniew Grabowski

mój adres

* * * * *

Z Prokuratury Rejonowej listem poleconym otrzymałem pismo.

Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście w Warszawie

Krucza 38/42

00-512 Warszawa

tel. 022-6284122, fax: 022-6213857

e-mail: biuro@prokuratura.gov.pl

Sygn. akt 1 Ds 304/10

Warszawa, dnia 15 marca 2010 r.

Pan                           

Zbigniew Grabowski

mój adres

ZAWIADOMIENIE

o odmowie wszczęcia śledztwa

Sekretariat Prokuratury zawiadamia Pana, jako osobę która złożyła zawiadomienie o przestępstwie, że postanowieniem Prokuratora Rejonowa Warszawa Śródmieście w Warszawie z dnia 15 marca 2010 po sygnaturą akt 1 Ds 304/10 odmówiono wszczęcia śledztwa w sprawie zawiadomienie Zbigniewa Grabowskiego dot. Sejmowej komisji hazardowej, tj. o czy z art. 231 § 1 kk.

REFERENT

PROKURATURY REJONOWEJ

Warszawa Śródmieście

podpis nieczytelny

Monika Jankowska

Metryka formularza:

Symbol: SIP-Pzaw18 Typ: Proceduralny-pp Przedmiot: Zakończenie sprawy Forma: Zawiadomienie Nazwa: Zawiadomienie osoby (art. 305 § 4 kpk) o odmowie wszczęcia-umorzenia śledztwa- dochodzenia

Data wydruku: 15 marca 2010 r. godz. 14:04:00 Liczba znaków 469 Strona 1 z 1

* * * * *

Ostemplowałem N I E P O C Z Y T A L N O Ś Ć

jako że można czytać, czytać i nie pojąć, albo też można się uczyć i uczyć, aby w końcu się nauczyć, ale i tak tego nie zrozumieć i sensu nie uchwycić.

Zawiadomienie powinno zawierać uzasadnienie. Przysługuje mi prawo odwołania się do sądu, ale ja tego czynił nie będę. I tak zrobiłem za dużo.

ATP AWS kraDemocja Polityka ZSRR

63. Gaz. Afera 1000-lecia. Akt 1.

Uzależnianie polskiej gospodarki do dostaw ruskiego gazu uważam za aferę 1000-lecia, jako że tym sposobem tracimy niezależność energetyczną kraju do końca 2037 r. Postaram się przynajmniej skrótowo to udowodnić. Z oficjalnych komunikatów dowiedzieliśmy się, iż władcy Polski tandem Tusk – Pawlak zawarli z władcami Rosji umowę na dostawę gazu na następne 15 lat. Tym samym przedłużono dostawę gazu z Rosji aż do 31. 12. 2037 r. Z tego komunikatu jednoznacznie wynika, że obecna umowa obowiązuje do 31. 12. 2022 r. czyli że obowiązuje jeszcze przez 12 lat!Niezrozumiały jest zatem ten obłędny POśpiech z PeSeLem tandemu Tusk – Pawlak do uzależniania Polski od ruskiego gazu. W ciągu najbliższych 12 lat władcy w Polsce zmienią się co najmniej trzy razy. Moim zdaniem jest to ewidentne przekroczenie uprawnień wynikające z wyborczego mandatu. Dlaczego? Ano z prostego wyliczenia. W ostatnich wyborach udział brało niecałe 50 % obywateli. Tandem Tusk – Pawlak zdobyli łącznie nieco ponad 50 %, stąd wynika społeczne poparcie na poziomie około 25 %. Tym samym mniejszość rządzi większością i narzuca jej swoje rozwiązania. Proszę zwrócić uwagę na to, co w ciągu ostatnich 12 lat zmieniło się w Polsce i nie tylko. Nikt nie był w stanie tego przewidzieć. A ile powstało nowych technologii? Ile dokonano nowych wynalazków szczególnie w dziedzinie wytwarzania i przetwarzania energii? Lista byłaby bardzo długa, gdyby chcieć to wszystko uczciwie przedstawić. Chociażby tylko z tych powodów przedłużanie umowy na dostawę ruskiego gazu aż do 31. 12. 2037 r. uważam za jednoznacznie działanie na szkodę Polski oraz całego naszego Narodu. Moim zdaniem jest to jawna zdrada stanu i jawne działanie na szkodę Polski, dlatego autorzy tej umowy powinni stanąć przed Trybunałem Stanu. Postaram się tego dowieść. Pierwszy powód już przedstawiłem. Tandem Tusk – Pawlak mają około 25 % społecznego wyborczego poparcie. To nie upoważnia do bezkarnego niewolenia Narodu.

Pokrótce i pobieżnie przedstawiam problem w całości.

Gazociąg jamalski czyli gazrura.

Gazociąg ten łączy złoża gazu Północnej Rosji przez Białoruś i Polskę z NRF. Łączna długość tej rury, o średnicy blisko 1,5 m, wynosi około 4.200 km, z czego w Polsce, to prawie 700 km. Koszt budowy polskiej części tej gazrury; według stanu księgowego na koniec lipca 1999 r. i jest to rok ukończenia tej inwestycji; wynosi prawie 4 miliardy (w skrócie mld) zł. Przypomnę tylko, że 1 mld = 1.000 mln (milionów). Spłata tego długu ma zakończyć się dopiero w 2018 r. czyli potrwa prawie 20 lat. Mając te podstawowe dane łatwo jest policzyć, że metr bieżący tej rury, w przybliżeniu, kosztował (4 mld : 700 km =) 5.700 zł, natomiast 1 km, to koszt około 5,7 mln zł. Przepustowość tej rurki, to ponad 30 mld m3 na rok. Natomiast dziennie, to około 50 mln m3. Z czego około 1/3 tego gazu dostarczana jest do Polski a reszta do NRF.

Gazrura powstała na mocy porozumienia Rosji i Polski w 1993 r. Wówczas premierem w Polsce była Ob. Hanna Suchocka. To ta Ob. której diabeł zamerdał ogonem przy głosowaniu i zagłosowała inaczej niż myślała. Obecnie Ob. H. Suchocka jest ambasadorem Polski w Watykanie i merdanie diabła ogonem nie zapobiegło temu. Porozumienie zostało zawarte 25. 08. 1993 r. a podpisał je wicepremier Ob. Henryk Goryszewski. Porozumienie przewidywało, budowę dwóch gazociągów o łącznej przepustowości znacznie ponad 60 mld m3 rocznie. Treść tego porozumienia bardzo długo była utrzymywana w tajemnicy. Ówcześni władcy Polscy słusznie obawiali się wielkiego skandalu. Niezależni eksperci określili ten dokument jako przestępczą zmowę osób biorących udział w transakcjach gazowych z Rosją. Zaś budowę rosyjsko – niemieckiej gazrury przez terytorium Polski – tranzytowym przekrętem stulecia, jako że wzdłuż tej gazrury ułożono światłowód, co jest oddzielnym bardzo poważnym problemem i zagrożeniem, które ma bezpośredni wpływ na obronności Polski. Natomiast samo porozumienie stało się materiałem szkoleniowym dla budowniczych rurociągów, jak nie należy zawierać kontraktów na ich budowę albowiem porozumienie zawiera elementy zdrady narodowej.

Ten tajny układ władców Polski i Rosji, to śmiertelny cios zadany polskiemu górnictwu, jako że każdy 1 mld m3 ruskiego gazu ziemnego, to 1,7 mln ton węgla kamiennego, którego nie wydobędą polskie kopalnie. Oznacza to po prostu zamykanie kolejnych kopalń i wyrzucanie górników na bruk. Wciągu 20 lat liczba zatrudnionych górników spadła czterokrotnie, z 400.000 do 100.000! I liczba górników stale spada. W tym czasie zalano ponad 20 kopalń węgla kamiennego, głownie pod rządami premiera Ob. Jerzego Buzka. Natomiast w NRF nie zalano ani jednej kopalni. Niezależnie od skutków społecznych, zalewanie kopalń powoduje zmiany w środowisku wodnym najbliższego otoczenia. Gdzie wówczas były i są organizacje proekologiczne i strażnicy czystego i zdrowego środowiska?

I jeszcze jedno. Ostanie porozumienie gazowe Polski i Rosji przewiduje zmianę aż dwóch z trzech umów międzynarodowych. Tymczasem zgodnie z ostatnim porozumieniem, kontrakt na przesył gazu przez terytorium Polski gazrurą do NRF, zawarty w 1993 r., został przedłużony z 2019 r. aż do 2045 r. na dotychczasowych warunkach. A dlaczego nie na następne 100 lat! Proszę zwrócić uwagę. Spłacanie pierwszej gazrury nastąpi w 2018 r., a tymczasem umowę przedłuża się na następne niemal 30 lat aż do 2045 r. Ciekawe, że jakoś niezmiernie trudno jest znaleźć informacje na temat dochodu Polski z gazrury i biegnącego wzdłuż niej światłowodu. Specjaliści od gazociągów wyliczyli, że za przesył tej ilości gazu, do kasy budżetu państwa powinno wpływać ponad 1,5 mld dolarów USA rocznie. Proszę teraz to pomnożyć przez liczbę lat funkcjonowania gazrury. Dlaczego dane te są ukrywane i trudno dostępne? Czy ten stan ma trwać jeszcze 35 lat, do 2045 r.? To jest chore! Nawet bardzo chore! Czy obecny był przy tym psychiatra i psycholog? Po co ten POśpiech z PeSeLem tandemu Tusk – Pawlak? Myślę, że za takim postępowaniem kryją się grube pieniądze. Bardzo grube pieniądze. A tam gdzie w grę wchodzą bardzo grube pieniądze, zawsze gdzieś zapodziewają się mniejsze sumki. Według władców Polski, tandem Tusk – Pawlak, zatwierdzenie tych zmian z dostawą ruskiego gazu nie wymaga ratyfikacji przez Sejm. Czyżby? A dlaczegóż to nie odbywa się żadna publiczna dyskusja na ten temat chociażby w Sejmie? Dlaczego opozycja parlamentarna i poza parlamentarna nie drze szat? Nie blokuje Sejmu jak robił to poseł ziemi nowogródzkiej w Sejmie Rozbiorowym w latach 1773 – 1775, Tadeusz Rejtan. Dewizą T. Rejtana było:

bronić całości Polski z narażeniem życia i mienia.

Gdzie te czasy? Gdzie tacy posłowie i posłanki? Mamona i dorobkiewiczostwo prym wiodą nie tylko w tandemie Tusk – Pawlak. Ile z tego tytułu powstanie nowych fortun? O ile wzrosną przychody partyjne politycznego POśpiechu z PeSeLem? Jeżeli nie chodzi o pieniądze, to jakie haki ruskie mają na ten tandem. Czego boi się tandem Tusk – Pawlak? Własnej przeszłości?

Długi Gazpromu.

Bez najmniejszego trudu można wyszukać informacje na temat długu Gazpromu. Dług ten przekracza 58 mld dolarów USA. Jest to najgorszy wynik w historii rosyjskiego koncernu gazowego. Natomiast zaległe opłaty na rzecz Polski, za niedostarczenie gazu w okres 2006 – 2009, szacowane są na 350 do 410 mln USD (różne źródła różnie podają). Licząc z grubsza, jest to ponad 1 mld zł. Jest to jednocześnie dowód na to, Ruskie są niewiarygodnym partnerem handlowym. Niektórzy twierdzą, że jedyną szansą na odzyskanie tych pieniędzy jest założenie sprawy w sądzie. A jaki sąd, zgodnie z umową, ma to rozstrzygnąć? Uważam takie postępowanie za wysoce wadliwe i szkodliwe dla Polski. Należy zastosować ruską metodę rozwiązywania gazowych niedomówień i niejasności. Po prostu należy na naszej zachodniej granicy z NRF zakręcić gazowe kurki, do tego czasu, aż ruskie uregulują swoje długi. Tak jak miało to miejsce z Ukrainą. Ruskim nie przeszkadzało to, że była akurat zima i Ukraińcy nie będą mieli czy ogrzewać mieszkań, ani na czym ugotować gorącej strawy. Ruskie gaz zakręciły, a Ukraińcy znaleźli pieniądze i zapłacili Ruskim za gaz. Podobnie rzecz miała się i z Białorusią. Tu jednak sprawa okazała się bardziej skomplikowana. Rosja i Białoruś utworzyły związek państw i powstał z tego ZBIR. Ponadto gaz dostarczany gazrurą do NRF przez Białoruś i Polskę, to obecnie jedyna droga dostarczania ogromnych ilości gazu do NRF. Z tego też powodu powstał pomysł zbudowania gazrury po dnie Bałtyku, aby uniezależnić się od kapryśnych sąsiadów Rosji. Zresztą nie trzeba daleko i długo szukać. Rafineria Możejki, którą kupił polski Orlen od Litwinów, została odcięta od ruskiej ropy. Później w 2006 r. był tajemniczy pożar (skąd my to znamy?), którego skutkiem było utrata około 1/3 mocy przerobowych na dosyć długi czas. Ale póki co, tej rury jeszcze nie ma. No i powoli kończy się ostra i długa tegoroczna zima. Drugiej takiej okazji nie będzie! Tym bardziej, że budowa gazociągu północnego, po dnie Bałtyku, przybiera coraz bardziej realne kształty. Koszty budowy tych podmorskich gazrur (bo mają być dwie) kilkakrotnie przekracza zbudowanie takich samych po lądzie. To jest tylko dowodem wyższości polityki nad ekonomią. Sami Rosjanie przyznają, że rura na dnie Bałtyku jest po to, by szantażować Polskę, jako że NRF będzie miała bezpośredni dostęp do ruskiego gazu. Tym samym będzie można bezkarnie i w każdej chwili zakręcać kurki gazowe Polsce i Ukrainie. Gaz tą bałtycką rurą ma popłynąć już w 2011 r. Kto nie ryzykuje ten nigdy nie wygrywa!

Głupi jest ten, kto nie uczy się od silniejszych i bardziej bystrych. Rosjanie to doskonali szachiści, a szachy, to gra królewska. W pierwszej kolejności uczy strategi i przewidywania kolejnych ruchów przeciwnika oraz planowania własnych, i których ostatecznym celem jest doprowadzenie do zwycięstwa. Ze smutkiem stwierdzam, że obecni władcy Polski pod przewodnictwem tandemu Tusk – Pawlak nie umieją grać w szachy i działają w wielkim, nawet bardzo wielkim politycznym POśpiechu z PeSeLem.

Gaz z Algierii.

Jak doniosła prasa w lutym, Polska i Algieria zawarły umowy handlowe, między innymi na kupowaniu przez Polskę LNG, czyli skroplonego gazu ziemnego. Polskie firmy mogą również brać udział w przetargach dotyczących prac poszukiwawczych oraz eksploatację węglowodorów, czyli gazu i ropy. Głównym negocjatorem ze strony Polski był wicepremier i minister od gospodarki Ob. Waldemar Pawlak. Czy ten człowiek nie ma żadnych hamulców przed kupowanie gazu wszędzie gdzie się tylko da? Polska będzie kupowała gaz w płynie w Algierii. Ciekawe tylko: kiedy, za ile i jak on, ten gaz, będzie dostarczany do Polski. Tandem Tusk – Pawlak skutecznie i niemal doszczętnie już zniszczyli i zezłomowali polski przemysł stoczniowy. Teraz Ob. W. Pawlak w krajach zamorskich szuka kontaktów handlowych aby dawać zarabiać obcym armatorom na tym handlu? A skąd będą na to pieniądze? Z kolejnych długów? Zaiste dziwna jest to polityka w handlu zagranicznym. Czy takie działanie jednak nie jest dalszy ciągiem umowy z Gazpromem!?Wenezuela też ma gaz, może Ob. W. Pawlak zrobi sobie kolejną gazową wycieczkę i przywiezie jakiś nowy międzynarodowy kontrakt? Ostatnio wykryto też ropę i gaz na Falklandach…

Gazu w Polsce jest na 200 lat!

Pokłady zwykłego gazu ziemnego występują samodzielnie lub towarzyszą złożom ropy naftowej lub węgla kamiennego. Znawcy tematu twierdzą, że udokumentowane zasoby gazu ziemnego w Polsce wynoszą ponad 150 mld m3. Natomiast obecne roczne wydobycie tego gazu w Polsce, to około 5 mld m3. Pokrywa to ponad 1/3 krajowego zużycia gazu, z około 13 mld m3. Z powyższego wynika, że dwukrotne zwiększenie wydobycia tego gazu w ciągu kilku lat jest nie tylko realne ale i bardzo wskazane. Przy obecnych znanych zasobach polskiego gazu, wystarczyło by tego na ponad 15 lat! Tu przypomnę, że obowiązująca umowa z 1993 r. przewiduje dostawę ruskiego gazu aż do 2022 r. Tym samym nadwyżki naszego, polskiego gazu mogły by być eksportowane!

Tymczasem wybucha bomba! Polska może mieć nietypowe złoża gazu ziemnego, które amerykańskie firmy oceniają na 1,5 do 3 bilionów m3. Wyjaśnię, że bilion, to 1.000 miliardów, lub 1.000.000 milionów, czyli milion milionów. Gdyby zużycie gazu w Polsce, w najbliższej przyszłości, wzrosło by do 15 mld m3, to tego gazu wystarczy nam na 100 do 200 lat. Ten gaz uwięziony jest w skałach ilastych inaczej nazywanymi łupkami, stąd gaz taki został nazwany gazem łupkowym. Gaz z takich złóż jest trudno wydobyć. Taką technologią dysponują dziś jedynie Amerykanie. Opracowanie opłacalnej metody wydobywania gazu łupkowego spowodowało, że USA zaledwie w ciągu kilku miesięcy osiągnęły gazową niezależność. Podobna szansa stoi także przed Polską. Czy władcy III RP lub PRL Bis (jak kto woli) wykorzystają tę kolejną szansę? Czy po raz kolejny zostanie zniszczona i zmarnowana szansa na dynamiczny i szybki rozwój kraju? Wszak dziś bogatym jest ten, kto sam ma źródła surowców energetycznych. Według głównego geologa kraju, wydobycie tego gazu mogłoby się zacząć za 10 – 12 lat, jeśli badania potwierdzą, że takie złoża rzeczywiście posiadamy. Proszę tylko porównać ilości gazu zwykłego i łupkowego. Szybkie zwiększenie wydobycie tego pierwszego może całkowicie uniezależnić nas od dostaw ruskiego gazu. Z tych powodów za przedłużanie obecnej umowy, na dostawę ruskiego gazu aż do 2037 r., uznać należy za zbrodnię konstytucyjną i autorzy tej umowy, tandem Tusk – Pawlak powinni stanąć przed trybunałem stanu. Natomiast gaz łupkowy może spowodować, że z importera możemy stać się eksporterem gazu. Z tego powodu zupełnie niezrozumiałe i graniczące z obłędem jest prowadzenie polityki całkowitego i długoletniego uzależnienia naszej gospodarki od ruskiego gazu, który okazał się nieodpowiedzialnym i nieprzewidywalnym partnerem handlowym.

Ropa w Polsce.

Import ropy do Polski wynosi ponad 20 mln ton. Natomiast w 2008 r. stan bilansowych zasobów wydobywalnych ropy naftowej i kondensatu (to ropa w której rozpuszczone są składniki gazowe) wyniósł ponad 23 mln ton. Jak widać są to raczej skromne zasoby w stosunku do potrzeb. Wydobycie ropy w Polsce wynosi ponad 0,7 mln ton co stanowi mizerny ułamek naszych potrzeb. Już od kilku lat władcy Polski rozmawiają o dostawach azerskiej ropy, która miała by płynąć do Płocka i Gdańska przedłużoną z Ukrainy rurą Odessa – Brody. W tych dniach, 10 – 12 marzec, polski premier, Ob. Donald Tusk odwiedził kaukaskie kraje: Azerbejdżan, Gruzję i Armenię. Ob. D. Tusk chciał zachęcić władców: Azerbejdżanu, Gruzji i Armenii do większego zaangażowania w projekt Partnerstwa Wschodniego, oraz po raz wtóry, reaktywować koncepcje dostaw ropy azerskiej przez rurociąg Odessa – Brody – Gdańsk, którego jeszcze nie ma i nie wiadomo czy w ogóle powstanie. Tym samym pierwsza w historii wizyta polskiego premiera w państwach Zakaukazia nie przyniosła żadnych rezultatów…

Podsuma.

Dosyć szybko rośnie bezrobocie. Już grubo ponad 2 mln ludzi nie ma pracy! A o ile dziesiątek tysięcy wzrośnie bezrobocie w marcu? Zaś największe bezrobocie jest wśród ludzi młodych i wykształconych. W tym są ekonomiści i prawnicy. Mizernie rośnie produkt krajowy brutto, poniżej 2 % w skali roku. W tym samym czasie tandem Tusk – Pawlak realizuje gospodarcze mrzonki i urojenia niemożliwe do ziszczenia. Polska kolej (kilka razy bezpieczniejsza i tańsza niż autostrady!) jest praktycznie w stanie likwidacji. Ponadto budowa dróg i autostrad pochłania olbrzymie ilości energii na wyprodukowanie cementu i asfaltu. Czynnik ten nie występuje przy budowie i modernizacji kolei. Przy obecnej polityce gospodarczej, gwałtownie, niczym lawina, narasta i będzie narastać zadłużenie Polski, bo oto mają być budowane u nas, za cudze pieniądze (!!!) aż dwie elektrownie atomowe! Tymczasem wykorzystanie tylko własnych zasobów gazu, po których codziennie chodzi miliony Polaków (!!!), może spowodować, że Polska zaledwie w przeciągu kilku, lub kilkunastu lat (amerykanie zrobili to w kilka miesięcy!) może stać się państwem nie tylko samowystarczalnym energetycznie, ale nawet tę energię eksportować, a tym samym zmniejszać zadłużenie, szczególnie to zagraniczne.

Jak to jest? Są kontrakty, umowy i pieniądze na obce atomówki i lawinowe zadłużanie kraju, a nie ma pieniędzy na polski gaz i jego eksploatację, chociażby na wyprodukowanie prądu? Specjaliści ostrzegają, w związku z rosnącym zapotrzebowaniem, za 5 lat Polsce grozi deficyt energii elektrycznej dochodzący nawet do 10 %. Natomiast w latach 2011 – 2020 mają zostać wyłączone z eksploatacji bloki energetyczne o łącznej mocy 7.000 megawatów…

Tu naprawdę niezbędne jest długotrwałe, rozwlekłe i wydłużone leczenie elektrowstrząsami. Cel: opamiętać się, przywołać do rozsądku, uspokoić i otrzeźwić, aby przywrócić do przytomności.

ATP AWS kraDemocja Polityka ZSRR

Prezydenckie tokowanie.

Staranie się, uganianie się i zabiegnie polityków o najwyższy urząd III RP lub PRL Bis (jak kto woli) czyli o państwową prezydenturę należy jednoznacznie kojarzyć z tokami czy też tokowaniem. Co to są te toki?

Toki lub też tokowanie jest to szczególne zachowanie się podczas zalotów samców (tu, polityków) licznych gatunków ptaków(tu, ugrupowań politycznych) zwłaszcza poligamicznych (wielożennych), w obecności samic (tu, Naród polski) w okresie godowym (tu, wyborczym). Często związane z wybranym miejscem, tokowiskiem (tu, Polska). Toki odbywają się gromadnie, jak na przykład u cietrzewi (B. Komorowski i R. Sikorski) lub pojedynczo, jak na przykład u bażantów (L. Dorn, A. Olechowski, T. Nałęcz…). Toki poprzedzone są przybraniem przez samca szaty godowej, eksponowanej i uwypuklanej w czasie pozornych walk, tańców lub szczególnych póz i przesady w nienaturalnym zachowaniu się. Obok walorów upierzenia u niektórych gatunków istotną rolę odgrywają nieopierzone (tu, nie odziane) partie ciała, na przykład, tak zwane korale u indyków. W czasie tokowania samce wydają często charakterystyczne dźwięki, nazywane pieśnią lub grą; na przykład, głuszce. Dość rzadko samce zachowują się biernie, a aktywne są samice lub obie płci są na równi aktywne.

Tokować w rozumieniu potocznym, mówimy również i o ludziach, którzy mówią bardzo długo, z przejęciem, nie pozwalając sobie przerwać, zapamiętywać się w mówieniu, zwykle o sobie, o swoich sukcesach…

Jacek Kurski. Nocna zmiana.

Po raz kolejny obejrzałem sobie film autorstwa Jacaka Kurskiego pod tytułem Nocna zmiana. Film ten był kiedyś dołączony do codziennej gazety Nasz Dziennik. Nie będę silił się na recenzję tego filmu, zacytuję to co zostało napisane na okładce, w której znajdowała się płyta DVD z tym filmem.

Thriller dokumentalny o wydarzeniach związanych z wykonaniem uchwały lustracyjnej przez szefa MSW Antoniego Macierewicza 4 czerwca 1992 r. Dzięki sensacyjnemu zapisowi tajnych narad, które odbyły się tuż przed obaleniem rządu Jana Olszewskiego i zaraz potem, na chwilę rozsuwa się kurtyna zasłaniająca scenę polityczną III RP.

Film Jacka Kurskiego to brutalna prawda o zdradzie narodowych interesów i degeneracji części elit politycznych, demaskacja najbardziej zakłamanego wydarzenia najnowszej historii Polski. Film kultowy.

Najlepszy polski dokument po 1989 roku i „lektura obowiązkowa” dla ludzi pragnących poznać prawdę po Polsce bez fikcji.

62. Jacek Karpiński – AK. Ryszard Kapuściński – PZPR.

Jacek Rafał Karpiński, genialny inżynier, cybernetyk, elektronik i informatyk. Urodził się w 1927 w Turynie, zmarł 21. 02. 2010 r. we Wrocławiu. Przeżył więc 83 lata zachowując do końca pełną sprawność umysłową. Żołnierz Szarych Szeregów w batalionie Zośka. Uczestnik Powstania Warszawskiego. Trzy raz odznaczony Krzyżem Walecznych. Zaprojektował i zbudował w latach 1969 – 1973 minikomputer K-202, czym wyprzedził swoja epokę o ponad 10 lat! Zmarł w zapomnieniu i ubóstwie… 26. 02. 2010 r. prezydent III RP nadał Jackowi Karpińskiemu pośmiertnie Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. Order w imieniu prezydenta RP przekazał rodzinie doradca prezydenta podczas uroczystości pogrzebowych, które odbyły się w Warszawie w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Mszy pogrzebowej przewodniczył gen. dyw. Tadeusz Płoski – biskup polowy Wojska Polskiego.

Ryszard Kapuściński został nazwany cesarzem reportażu. Urodził się w 1932 w Pińsku, zmarł 23. 01. 2007 r. w Warszawie. Przeżył 74 lat. Okupację R. Kapuściński spędził wraz z rodzicami w Sierakowie, w Puszczy Kampinoskiej, koło wsi Palmiry. W latach 1953–1981 był członkiem PZPR. Polski reportażysta, dziennikarz, publicysta, poeta i fotograf. O śmierci Kapuścińskiego pisały, i to na pierwszych stronach swych wydań, największe gazety, między innymi: New York Times, Le Monde czy El Pais. Msza święta żałobna rozpoczęła pogrzeb 31. 01. 2007 r. w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie. Przewodniczył jej prymas Polski, ks. kard. Józef Glemp.

Jeszcze jedno zestawienie. Dla zapytania w wyszukiwarce allintitle:

Jacek Karpiński

Wyniki około 2,710 (język polski). (Znaleziono w 0,32 sek.)

Ryszard Kapuściński

Wyniki około 33,600 (język polski). (Znaleziono w 0,35 sek.)

Natomiast Encyklopedia PWN nie wie, że był i żył genialny polski inżynier i konstruktor Jacek Karpiński.

To zestawienie nie wymaga żadnego komentarza.

Mam bardzo duży niedosyt informacji na temat Jacka Karpińskiego, genialnego inżyniera i człowieka o nieprzeciętnej odwadze. Trzykrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych! Dlatego pozwalam sobie coś niecoś napisać o Jacku Karpińskim, aby ci z Państwa, którzy będą to czytali, nie musieli szukać tego w internecie. Jest to zaledwie liźnięcie problemu jakim jest Jacek Karpiński. Kto zechce może bez trudu znaleźć więcej informacji na temat genialnego polskiego inżyniera, konstruktora i wynalazcy.

Jacek Karpiński nie chciał być królem. Chciał tylko pracować dla Polski. W 1959 r. skonstruował AKAT-1, pierwszy na świecie tranzystorowy analizator równań różniczkowych. W latach 1961 – 62 przebywał w USA i pomimo propozycji pozostania tam i robienia kariery naukowej wrócił do Polski. Jednak komunistyczni aparatczycy nie mogli lubić naukowca, który w czasie wojny walczył w Armii Krajowej. Na dodatek w słynnym batalionie Zośka. Tym samym władze ludowe PRL zmarnowały pomysły najbardziej genialnego konstruktora w historii Polski. W latach 1969-1973 zaprojektował pierwszy na świecie minikomputer K-202 na układach scalonych, który posiadał własny system operacyjny opracowany przez J. Karpińskiego. Dzisiaj Windows jest najpopularniejszy, który powstał dopiero w 1985 r. a mógł to być SOK = System Operacyjny Karpińskiego. Dzięki zastosowaniu przez Karpińskiego adresowania stronicowego, komputer dysponował zawrotną jak na owe czasy pamięcią 8 MB. Tymczasem pierwsze amerykańskie minikomputery miały zaledwie 64 kB pamięci. K-202 wykonywał milion operacji na sekundę, szybciej niż pierwsze komputery osobiste IBM PC, które pokazały się 10 lat później, a w dodatku był odporny na wstrząsy i wilgoć. Urządzenie mieściło się w walizce. W tym samym czasie produkowane w Polsce komputery Odra, na licencji angielskiej, potrzebowały sporego i klimatyzowanego pomieszczenia. Anglicy chcieli współpracować z Jackiem Karpińskim celem budowy wspólnych komputerów. Jednak władcy PRL-u nie chciały i nie godziły się na tę współpracę.

Minikomputer K-202 był ewenementem w Europie, a nawet i na świecie. Był to pierwszy mikrokomputer na świecie! Sam Jacek Karpiński mówił o swoim komputerze: K-202 zaprojektowałem w 1969 r. a pierwszy pecet IBM powstał w 1982 r. a i tak mu do pięt nie dorastał. Mimo tego nie podjęto rozpoczętej produkcji, zaś to co było już niemal gotowe zostało przekazane do ZSRR, gdzie nie udało się niczego zbudować, ponieważ Jacek Karpiński nie chciał współpracować z Sowietami. W wyniku tych zabiegów wszytko musiało być wyrzucone do śmietnika. Komponentów było na ponad 200 komputerów K-202. Na nic zdała się cała potęga ideologiczna i militarna ZSRR. Nie znaleziono ludzi, którzy byliby w stanie dorównać geniuszowi Jacka Karpińskiego.

Z tych powodów Jacek Karpiński w latach 70. jako genialny konstruktor nie mógł znaleźć pracy zgodnej ze swymi kwalifikacjami i doświadczeniem. Jednocześnie zabroniono mu wyjazdu za granicę. Wówczas to któregoś dnia spotkał na ul. Marszałkowskiej w Warszawie znajomego, który powiedział do niego, że: Pierwszy raz w życiu widzi dywersanta i sabotażystę, który w PRL-u chodzi sobie wolno po stolicy. W proteście przeciw takiemu traktowaniu w 1978 r. Jacek Karpiński przeniósł się na wieś, na Mazury. Hodował tam kury, świnie i krowę. Tam też w 1980 r. po wybuchu Solidarności, odnaleźli go dziennikarze. Zapytany, dlaczego sławny konstruktor komputerów zajął się rolnictwem. Odparł: Wolę mieć do czynienia z prawdziwymi świniami.

W 1980 r. po raz kolejny zablokowano jego nominację na dyrektora fabryki komputerów. Z tego powodu nie wytrzymał i wyjechał do Szwajcarii. Tam pracował przy magnetofonach. Do kraju powrócił w 1990 r. i został doradcą wicepremiera Ob. Leszka Balcerowicza w dziedzinie informatyki. W wieku ponad 80 lat(!) dorabiał do emeryturki tworząc strony internetowe, ale dla siebie i o sobie nie miał czasu. Nie stworzył własnej strony aby każdy mógł z pierwszej ręki dowiedzieć się o największym polskim geniuszu cybernetyku. Jego pomysłach i osiągnięciach. Szkoda. Wielka szkoda.

Na przykładzie dwóch ludzi, człowieka wielkiej odwagi walczącego w szeregach AK i genialnego inżyniera, oraz członka z niemal 30-letnim stażem w szeregach PZPR = Płatni Zdrajcy Pachołki Rosji, jak przetłumaczył ten skrót jeden z polityków z trybuny sejmowej; starałem się wykazać, że zarówno za PRL-u jak i za III RP lub PRL Bis (jak kto woli) tylko wiernopoddańczy styl życia uprawniał do robienia interesów i dostępowania swobody działania, nawet na arenie międzynarodowej. Każdy inny był tępiony wszelkimi metodami i sposobami, czego dowodem są te dwie postacie: Jacek Karpiński i Ryszard Kapuściński. Tak zwana władza ludowa w Polsce zainstalowała się już w 1945 r. Podobno upadła w 1989 r. Jacek Karpiński jest tego jawnym zaprzeczeniem. Próbował coś rozkręcić w tej wolnej Polsce i to na najwyższym światowym poziomie. I co? Ano nic. Jego życie jest kolejnym dowodem na to, że w Polsce od 1944 r. nic się nie zmieniło. Dlaczego przez ostatnie 20 lat nie udało się wylansować żadnej polskiej marki handlowej, żadnego zaawansowanego produktu? Zniszczono i zmarnowano jeszcze jedno, jakże cenne ludzkie życie. Trzeba powiedzieć, że nawet bezcenne genialne ludzkie życie. A ilu ludzi zniszczono przez ostanie 20 lat w Polsce, o których nigdy i nic się nie dowiemy?

O Ryszardzie Kapuściński zrobiło się głośno w tych dniach, szczególnie po ukazaniu się książki, której autorem jest Artur Domosławski, Kapuściński non-fiction. W książce tej autor udowadnia, że Kapuściński od 1965 r. do 1972 lub nawet do 1977 r. współpracował z wywiadem PRL. I zwyczajnie donosił na ludzi, których poznał w swych zagranicznych wojażach.

O Jacku Karpińskim zrobiło się głośno, bo 21. 02. 2010 r. umarł…

GLORIA VICTIS! Chwała zwyciężonym, nie pokonanym.

ATP AWS kraDemocja Polityka ZSRR

61. Katyń. Wyrok Stalina!

Mija 70. rocznica Mordu Katyńskiego. Wypada więc przypomnieć, że mordu dokonano na mocy legalnej ale tajnej decyzji BP KC WPK (b) ZSRR, czyli Biura Politycznego Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowej Partii Komunistycznej (bolszewików) Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Wykonawcą decyzji byli członkowie NKWD czyli Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych ZSRR

Nie będę płodził niczego nowego. Chodzi jedynie o przypomnienie tej daty. Dlatego cytuję za encyklopedią Wikipedia:

5 marca 1940 r. Ławrientij Beria – Ludowy Komisarz Spraw Wewnętrznych ZSRR skierował do Józefa Stalina notatkę nr 794/B (794/Б), w której po zdefiniowaniu, że polscy jeńcy wojenni (14 736 osób – w tym 97 proc. Polaków) oraz więźniowie w więzieniach Zachodniej Białorusi i Ukrainy (18 632 osoby, z tego 1207 oficerów – w tym ogółem 57 proc. Polaków) stanowią „zdeklarowanych i nie rokujących nadziei poprawy wrogów władzy radzieckiej”, stwierdził, że NKWD ZSRR uważa za uzasadnione:

  • rozstrzelanie 14,7 tys. jeńców i 11 tys. więźniów, bez wzywania skazanych, bez przedstawiania zarzutów, bez decyzji o zakończeniu śledztwa i aktu oskarżenia,

  • zlecenie rozpatrzenia spraw i podejmowania decyzji trójce w składzie: Wsiewołod Mierkułow (wpisany odręcznie prawdopodobnie przez Stalina powyżej skreślonego nazwiska Berii), Bogdan Kobułow, Leonid Basztakow.

Notatka posiada cztery zatwierdzające podpisy: Stalina, Woroszyłowa, Mołotowa i Mikojana, oraz dopiski – Kalinin – za, Kaganowicz – za. Zgodnie z notatką Biuro Polityczne KC WPK (b) tego dnia wydało decyzję nr P13/144 z zaproponowaną przez Berię treścią.

Wielkim smutkiem i zatroskaniem napawa mnie sposób obchodzenia tej rocznicy. Uroczystości będą odbywały się 7. 04 z udziałem premierów Polski i Rosji a 10. 04 będzie tam prezydent Polski.

Co dobrego z tego wyjdzie dla sprawy Mordu Katyńskiego?

ATP AWS kraDemocja Polityka ZSRR

60. Bezrobocie i igrzyska.

Bezrobocie na koniec lutego 2010 r. przekroczyło 13 %. Jak podała Ob. Jolanta Fedak, minister od pracy i polityki społecznej, liczba bezrobotnych na koniec lutego wyniosła około 2 102 600 osób. Przypomnę, że na koniec stycznia liczba ludzi bez pracy wynosiła 2 052 500 osób. Jak łatwo policzyć, liczba ta wzrosła o ponad 50 000 osób! Tym samym luty jest kolejnym miesiącem i dowodem na to, że bezrobocie jako najpoważniejszy i najtrudniejszy problemem społecznym, z którym obecne władze III RP lub PRL Bis (jak kto woli) nie są w stanie sobie poradzić. Miast rzeczowej dyskusji na temat walki z bezrobociem Ob. D. Tusk wraz z całym sztabem doradców, wznosząc się na szczyty swoich potencjałów intelektualnych, rozumianych jako: zasób możliwości, mocy, zdolności wytwórczej tkwiący w czymś; sprawność i wydajność, zaserwował i ogłosił, wszem i wobec, że oto odbędą się igrzyska z wybieraniem w jego partii POlitycznej kandydata na kandydata do: pałacu, żyrandoli i veta.

Oto zostali przedstawieni POsłowie: Bronek i Radek. Obaj wybrańcy pełnią bardzo wysokie funkcje w państwie. Nie wolno krytykować wybrańców! Będzie można jedynie głosować. Ponieważ sprawa jest bardzo upubliczniona powinna być również ujawniona kolejność umieszczenia Bronka i Radka na liście. Warianty są dwa, pierwszy na liście może być Bronek lub Radek. Wybory zaś mogą polegać na tym, że głosować można bez skreśleń i nie wolno nikogo dopisywać, bo głos będzie nieważny. Tak jak za PRL! Wszelka krytyka, jak już pokazuje życie, została zakazana. Nie zważając na takie dictum, buldogi POlityczne skoczyły sobie do gardeł. Niemal cały luty mamy żenujące przedstawienie, spektakl i widowisko bez żadnego skrępowania, zakłopotania i zawstydzenia w walce o żyrandole.

Jeszcze raz przypomnę. Liczba bezrobotnych na koniec lutego przekroczyła już liczbę 2,1 mln osób. Natomiast tylko w lutym bezrobotnych przybyło o ponad 50 tys. Ob. D. Tusk nie wie, co to jest zwyczajny ludzki wstyd. Przez to należy rozumieć: przykre, upokarzające uczucie spowodowane świadomością niewłaściwego, złego, hańbiącego postępowania (własnego lub czyjegoś), niewłaściwych słów, świadomością własnych lub czyichś braków, błędów itp., zwykle połączone z lękiem przed opinią.

Wstyd, źródło: Słownik języka polskiego.

ATP AWS kraDemocja Polityka ZSRR

P.s. Kapitan Titanica do ostatniej chwili lekceważył grożące niebezpieczeństwo zatonięcia statku. Rezultat? Dane o ofiarach są niejednoznaczne i zależą od źródeł. Na Titanicu było 2208 – 2228 pasażerów. Zginęło 1503 – 1523 osób, co proporcjonalnie wynosi to prawie 70 %. Katastrofę przeżyło tylko 704 – 712, to jest 30 %. Oznacza to, że tylko co trzeci pasażer został uratowany.

R A T U N K U!   Polska tonie!

Wszyscy ślijcie SOS (alfabetem Morsa: …—…)

czyli Save Our Ship (ratujcie nasz statek)

lub Save Our Souls (ratujcie nasze dusze).