Zuch Justynka! Jest złoto!

Justyna Kowalczyk, w dniu wczorajszym 27. 02. 2010 r. i warto tę datę zapamiętać, zdobyła na zimowych igrzyskach olimpijskich w Kanadzie, w miejscowości Whistler, złoty medal w biegu narciarskim na 30 km techniką klasyczną ze startu wspólnego. Była to ostatnia konkurencja biegowa kobiet z udziałem 55 zawodniczek. Finisz tego biegu to pasjonujące, porywające i trzymające w napięciu do końca widowisko, szczególnie dla nas, Polaków. Justynka objęła prowadzenie na około 800 m. przed metą i już nie dała sobie odebrać złotego medalu. Tym samym Justyna Kowalczyk zdobyła trzeci medal podczas tych igrzysk. Ma ich cały komplet: złoto, srebro i brąz. Nie ma w polskich dyscyplinach zimowych bardziej utytułowanego sportowca niż ona. Zdobywając złoty medal „pokonała” naszego „orła z Wisły” Adama Małysza, który jest o 6 lat starszy od Złotej Justynki, a aż o 10 lat starszy jest Tomasz Sikora. Gdyby nie jego fatalne strzelanie byłby również wielokrotnym medalistą olimpijskim. Trzeba było obyć się smakiem.

Brawo Justyna! Tak trzymać dalej! Serce rośnie, kiedy biało – czerwona flaga powoli wędruje ku górze w otoczeniu dwóch innych flag a do tego grają jeszcze Mazurka Dąbrowskiego.

Przed Justynką są jeszcze co najmniej jedne igrzyska zimowe, ale myślę że jeżeli nadal będzie taka pracowita i ambitna, to za 8 lat też będzie brała udział w zimowych igrzyskach. Należy jej życzyć dużo zdrowia i takiego samego zapału, skromności i poczucia humoru jak dotychczas. Oby tylko jak najmniej kręciło się wokół Justyny polityków. Już niektórzy próbują ogrzać się przy blasku jest złota. Myślę jednak, że Justyna jest mądrą kobietą i nie pozwoli na to. Największym dowodem jej skromności jest to, że nie ukrywa, ani nie wstydzi się tego, że pochodzi z Kasiny Wielkiej, wioski w której mieszka około 2800 ludzi.

Na ten złoty medal w zimowych igrzyskach olimpijskich my, Polacy, czekaliśmy od 1972 r. i jest to drugi medal w historii takich igrzysk. 38 lat temu na najwyższym stopniu podium zimowej olimpiady stał Wojciech Fortuna. Działo się to na XI Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Sapporo, w Japonii, dnia 11. 02. 1972 r. Obecne to już XXI Zimowe Igrzyska Olimpijskie odbywają się w kanadyjskim mieście Vancouver w dniach 12 – 28 lutego 2010 roku. Są to najlepsze igrzyska dla Polski. Łącznie we wszystkich igrzyskach nasi reprezentanci zdobyli 14 medali, z tego 6 w tej olimpiadzie:

złoto

1. Justyna Kowalczyk – 30 km, bieg narciarski;

srebro

1. Justyna Kowalczyk – 1,4 km, bieg, sprint narciarski;

2. Adam Małysz – skoki narciarskie;

3. Adam Małysz – skoki narciarskie;

brąz

1. Justyna Kowalczyk – 2 x 7,5 km, łączony bieg narciarski;

2. Katarzyna Bachleda – Curuś, Luiza Złotkowska i Katarzyna Woźniak – drużynowo, łyżwiarki szybkie na 2400 m.

Pewnym niesmakiem tych igrzysk jest legalny doping stosowany przez chore zawodniczki na astmę lub alergiczki. Główny prym wiodą w tym panie ze Skandynawii. U nich przecież występują takie straszne mrozy, że nie sposób obyć się bez lekarstw. W pierwszych szóstkach tylko Justyna jest zdrowa! Pozostałe są chore i legalnie wolno im przyjmować leki uznawane za doping. Leki takie poszerzają oskrzela, a tym samym pozwalają na pochłanianie większej ilości tlenu, zwiększając w ten sposób wydolność organizmu. To czysty obłęd! Międzynarodowy Komitet Olimpijski powinien coś z tym zrobić. Czy zawodniczki, które mają problemy ze swoimi drogami oddechowymi i muszą zażywać leki zaliczane jako doping, nie powinny startować w olimpiadzie dla niepełnosprawnych?

Q.10. Sejmowe kumoterstwo c.d.

Przypomnę, że ośmieliłem się napisać do posłów członków tak zwanej sejmowej komisji hazardowej, odpowiednio na adresy e-mail:

Mirosław Sekuła, Miroslaw.Sekula@sejm.pl

Bartosz Arłukowicz, Bartosz.Arlukowicz@sejm.pl

Beata Kempa, Beata.Kempa@sejm.pl

Sławomir Neumann, Slawomir.Neumann@sejm.pl

Franciszek J. Stefaniuk, Franciszek.Stefaniuk@sejm.pl

Jarosław Urbaniak, Jaroslaw.Urbaniak@sejm.pl

Zbigniew F. Wassermann, Zbigniew.Wassermann@sejm.pl.

Zażądałem również potwierdzenie otrzymania mojej poczty. Ponieważ nie otrzymywałem tych potwierdzeń wysłałem kolejne e-maile do przewodniczących klubów poselskich a także do wszystkich klubów i kół poselskich. Adresy te można bardzo łatwo znaleźć na stronach internetowych Sejmu więc nie będę ich tu przepisywał. Ponieważ nie otrzymywałem potwierdzeń z PO przeto swój e-mail wysłałem do kancelarii premiera, do Ob. D. Tuska jako przewodniczącego PO. Czemu tak się zawziąłem, aby otrzymać te potwierdzenia?

Otóż każdy poseł i senator co miesiąc dostaje ponad 10 tysięcy złotych na prowadzenie biura poselskiego. Z tych pieniędzy opłacani są między innymi: pracownicy, rachunki telefoniczne lub wydatki na materiały biurowe. Oznacza to również, że poseł nie musi osobiście odbierać pocztę nie tylko tę tradycyjną, ale również i elektroniczną w postaci e-mail. Zwykła przyzwoitość nakazuje potwierdzić otrzymanie poczty jeżeli nadawca tego żąda. Zupełnie inną kwestią i problemem jest udzielenie odpowiedzi na pismo.

Cóż wynikło z rozsyłania przeze mnie poczty e-mail do posłów? Potwierdzenie otrzymałem tylko od posłanki Beaty Kempa! Spośród przewodniczących nie potwierdził otrzymania jedynie poseł Stanisław Żelichowski przewodniczący klubu PeSeL. Natomiast POseł Sławomir Neumann odrzuca pocztę przychodzącą do niego z bezpłatnego serwera, gdzie mam swoją skrzynkę pocztową, tym samym POseł ten chowa się przed pospólstwem. Cóż na to prawo? Cytuję w całości odpowiedni artykuł.

Kodeks postępowania administracyjnego

Art. 63.

§ 1. Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej albo za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej właściwego organu administracji publicznej, umożliwiającego wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego tego organu, a także ustnie do protokołu.

§ 2. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

§ 3. Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził. Gdy podanie wnosi osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu, podanie lub protokół podpisuje za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu.

§ 3a. Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:

1) być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, oraz

2) zawierać dane w ustalonym formacie, zawarte we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru.

§ 4. Organ administracji publicznej obowiązany jest potwierdzić wniesienie podania, jeżeli wnoszący je tego zażąda.

Zasadne zatem jest pytanie. Po co nam, zwykłym zjadaczom chleba, tacy posłowie? Po co nam taki Sejm? Za co Wy, posłowie, bierzecie pieniądze? Czy nie słusznie nazwano Was darmozjadami i lumpenelytą?

ATP AWS Kumoterstwo Wolność ZSRR

58. Bezrobocie. Afery stoczniowe.

Bezrobocie jest najpoważniejszym i najtrudniejszym problemem społecznym, z którym obecne władze III RP lub PRL Bis (jak kto woli) nie są w stanie sobie poradzić. Jest wręcz przeciwnie. Bezrobocie rośnie w zastraszającym tempie. Jak podało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej stopa bezrobocia w styczniu 2010 r. wzrosła o 0,9 %. w stosunku do grudnia 2009 r. Tym samym bezrobocie osiągnęło prawie 13 %. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy zwiększyła się o 159,9 tys. osób i obecnie wynosi 2 052 500 osób. Tyle oficjalne dane. A ile jest bezrobotnych niezarejestrowanych? Nie będę zajmował się następstwami tego zjawiska, bo to szczegółowo opisują i zajmują się tym psychologowie i socjologowie. Natomiast z ekonomicznego punktu widzenia jest to zjawisko normalne, które podlegają zwyczajnym prawom rynkowym, albowiem należy mieć na uwadze fakt, że nie wszyscy chcą pracować. Wzrost bezrobocia powoduje, że rosną również i dług publiczny. Proszę zwrócić uwagę, że bezrobotnych zarejestrowanych jest znacznie ponad 2 mln ludzi. Część z nich otrzymuje zasiłki a wszystkich bezrobotnych trzeba leczyć, jeżeli któryś z nich zachoruje. Trzeba więc za bezrobotnych opłacać składki zdrowotne? A skąd biorą się na to pieniądze? Ano my wszyscy, którzy płacimy podatki a władcy je rozdzielają. Z tego też powodu pod byle pretekstem odrzucane jest rejestrowanie bezrobotnego.

Wypada tylko zauważyć, że bezrobocie występuje wówczas, gdy zdolni do pracy i chcący pracować nie mogą znaleźć pracy i zaakceptować oferowane im warunki pracy i płacy. Natomiast bezpośrednią przyczyną bezrobocia jest w zasadzie niewystarczająca liczba wolnych miejsc pracy dla ubiegających się o nie a to, moim zdaniem, jest wynikiem wadliwej organizacji rynku pracy. Dlaczego tak uważam? Ot chociażby działalność Sejmu III RP lub PRL Bis (jak kto woli) który w ogóle tym najważniejszym problemem społecznym w ogóle się nie zajmuje. Co zaprząta najwięcej głowy posłów? Sejmowe komisje śledcze. Szczególnie bardzo absorbująca i nagłaśniana jest komisja hazardowa, której wyznaczono najkrótszy czas działalności. Dwie inne ślimaczą się już dwa lata. I cóż generalnego wynika z działań tych komisji? Polska jest źle zarządzanym państwem a nam, zwykłym zjadaczom chleba,władze nie są w stanie zapewnić elementarnego poczucia bezpieczeństwa. Wychodzi to na jaw w komisji, która bada porwanie i bestialskie zamordowanie Krzysztofa Olewnika. Ta sprawa dowodzi, że polski wymiar sprawiedliwości jest w kompletnym rozkładzie. Nie ma natomiast widoków na to, że zostanie powołana sejmowa komisja do wyjaśnienia upadku polskiego przemysłu stoczniowego. Jak ocenia się, likwidacja stoczni w Gdyni i w Szczecinie spowodowała wzrost bezrobocia o około 100 tys. ludzi. To jest prawdziwy problem! A jakieś naciski i przecieki to tylko dowód, że władcy III RP lub PRL Bis (jak kto woli) wcale nie myślą o Narodzie, lecz o własnym interesie prywatnym. Dowodzi tego afera hazardowa.

Dlaczego uważam, że bezrobocie jest wynikiem wadliwej organizacji rynku pracy? Ot chociażby tegoroczna zima. Dlaczego bezrobotnych nie wykorzystano do odśnieżania w miejscu ich zamieszkania, aby nie trzeba było dojeżdżać? PKP, po przemyśle stoczniowym, jest w stanie likwidacji. Gdzie i w jaki kraju UE doprowadzono do takiego rozdrobnienia kolei państwowej? Transport jest nerwem gospodarki. A co się dzieje u nas? Kolej podstawowy i największy przewoźnik, praktycznie jest już na kolanach. Autostrad i porządnych drug, jak nie było, tak nie ma i nie będzie. Dowodem jest obwodnica dla Augustowa nagłośniona na cały Świat przez Rospudę. A energetyka? Zima też pokazała, że nasze linie energetyczne są w opłakanym stanie. Żeby ludzie nie mieli przez blisko miesiąc prądu elektrycznego w największe trzaskające mrozy? Czy jest jeszcze w UE inny kraj, gdzie doszło do czegoś podobnego? Dlaczego właściwy minister odpowiedzialny za dostarczanie prądu do domów nie podał się do dymisji? Nieudolność bierze górę nad przyzwoitością.

Jako podsumowanie tych moich krótkich rozważań przytoczę policyjną statystykę za ostatnie pięć lat, którą uzupełniłem rządzącymi partiami w danym roku. Nie wymaga to żadnego komentarza. Nieudanych prób samobójczych nie liczy nikt.

Liczba zamachów samobójczych zakończonych zgonem.

ROK   OGÓŁEM   MĘŻCZYŹNI   KOBIETY    WŁADCY

2009…4.384……..3.739……….645………PO + PSL

2008…3.964……..3.333……….631………PO + PSL

2007…3.530……. 2.924……….606………PiS + LPR +

Samoobrona

2006…4.090……..3.444……….646………PiS + LPR +

Samoobrona

2005…4.621……..3.885……….736………SLD + PSL

Każdy kto chce może sobie sam sporządzić tabelkę za różne lata.

Należy jeszcze tylko odnotować, że w minionym roku zginęło 4 564 osób w wypadkach drogowych. Jak widać w 2009 r. liczba samobójstw i śmiertelnych wypadków drogowych jest zbliżona. Liczby te jednoznacznie wskazują a to, że w Polsce z tych powodów ubywa jedno miasto powiatowe rocznie. Te obie dane dowodzą porażki rządzących Polską. Jak wykazują badania, podstawową przyczyną samobójstw jest utrata pracy. Samobójstwa dotykają zarówno: menedżerów, prawników, lekarzy jak i prostych ludzi. Tak więc samobójstwa są zjawiskiem demokratycznym. Zatrważający jest fakt, że jedną z największych grup zagrożonych samobójstwami stały się ostatnio dzieci. W zeszłym roku 26 polskich samobójców miało poniżej 15 lat!

Te alarmujące statystki są dowodem porażki państwa i braku uprawiania właściwej polityki społecznej. Dlaczego? Starałem się to wykazać w tej krótkiej wypowiedzi. Ponadto trzeba zauważyć, że osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej mają niewielkie możliwości znalezienia fachowej pomocy. Samobójstwom można skutecznie zapobiegać, trudność w tym, że nie może być to tematem tabu. Zaś pierwszym i podstawowym obowiązkiem władców państwa jest dbanie o to, aby ci, którzy chcą i szukają pracy, aby tę pracę znajdowali i zarobili na utrzymanie własne oraz swojej rodziny.

Ostemplowałem NIEPOCZYTALNOŚĆ jako że można czytać, czytać i nie pojąć albo też uczyć się, uczyć aby w końcu się nauczyć, ale i tak nie zrozumieć.

ATP AWS kraDemocja Polityka ZSRR

Samobójstwa w III RP.

Liczba zamachów samobójczych zakończonych zgonem.

ROK     OGÓŁEM    MĘŻCZYŹNI     KOBIETY

2009……4.384……..3.739…………645

2008……3.964 …….3.333…………631

2007……3.530……..2.924…………606

2006……4.090……..3.444…………646

2005……4.621……..3.885…………736

2004……4.893……..4.104…………789

2003……4.634……..3.890…………744

2002……5.100……..4.215…………885

2001……4.971……..4.184…………787

2000……4.947……..4.090…………857

1999……4.695……..3.967…………728

1998……5.502……..4.591…………911

1997……5.614……..4.622…………992

1996……5.334……..4.392…………942

1995……5.485……..4.465……….1.020

1994……5.538……..4.541………….997

1993……5.569……..4.519……….1.050

1992……5.453……..4.426……….1.027

1991……4.159……..3.388………….771

Źródło: www.policja.pl/portal/pol/4/326/Samobojstwa

Q.9. Donos. Prokurator Generalny.

Ob. Krzysztof Kwiatkowski

Prokurator Generalny

e-mail: bm@ms.gov.pl; skargi@ms.gov.pl

Działając na podstawie Konstytucji III RP lub PRL Bis (jak kto woli) art: 1, 2, 7, 8, 32 a także art. 304 kpk zawiadamiam Ob. prokuratora o popełnieniu (moim zdaniem) przestępstwa przez członków tak zwanej sejmowej komisji hazardowej. Jest to opisane w moim teksie pod tytułem, który dołączam:

Q.7. Swołocz jedna! Ryszard Sobiesiak.

Dodałem tam mój adres i e-mail, oraz opatrzyłem go własnym odręcznym podpisem. Dodam tylko, iż jako postronny obserwator jestem głęboko zniesmaczony harcami jakie wyprawia hazardowa komisja. Ponadto pytam. Za co posłowie, biorą pieniądze? Czy nie słusznie nazwano ich darmozjadami i lumpenelytą?

Żądam potwierdzenia otrzymania mojej poczty.

ATP AWS Kumoterstwo Wolność ZSRR

Potwierdzenia otrzymałem.

„Kodeks postępowania karnego

Art. 304. § 1. Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. Przepis art. 191 § 3 stosuje się odpowiednio.
§ 2. Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.
§ 3. Zawiadomienie o przestępstwie, co do którego prowadzenie śledztwa przez prokuratora jest obowiązkowe, lub własne dane świadczące o popełnieniu takiego przestępstwa Policja przekazuje wraz z zebranymi materiałami niezwłocznie prokuratorowi
.

Q.8. Sejmowe kumoterstwo.

Ośmieliłem się napisać do posłów tak zwanej sejmowej komisji hazardowej, odpowiednio na adresy e-mail:

Mirosław Sekuła, Miroslaw.Sekula@sejm.pl

Bartosz Arłukowicz, Bartosz.Arlukowicz@sejm.pl

Beata Kempa, Beata.Kempa@sejm.pl

Sławomir Neumann, Slawomir.Neumann@sejm.pl

Franciszek J. Stefaniuk, Franciszek.Stefaniuk@sejm.pl

Jarosław Urbaniak, Jaroslaw.Urbaniak@sejm.pl

Zbigniew F. Wassermann, Zbigniew.Wassermann@sejm.pl

Przekazuję Ob. posłom moje spostrzeżenia dotyczące Waszej działalności w tej komisji. Jest to mój tekst pod tytułem: Q.7. Swołocz jedna! Ryszard Sobiesiak. Dodałem tam mój adres e-mail oraz opatrzyłem go własnym odręcznym podpisem. Dodam tylko, iż jako postronny obserwator jestem głęboko zniesmaczony harcami jakie wyprawia Wasza hazardowa komisja. Pytam. Za co Wy, posłowie, bierzecie pieniądze? Czy nie słusznie nazwano Was darmozjadami i lumpenelitą?

Żądam potwierdzenia otrzymania mojej poczty.

ATP AWS Kumoterstwo Wolność ZSRR

Q.7. Swołocz jedna! Ryszard Sobiesiak.

To jest jakaś swołocz jedna. – Tymi słowami zaatakował dziennikarzy zdenerwowany Ob. Ryszard Sobiesiak, którzy obsiedli go jak muchy. Działo się to dnia 11. 02. 2010 r. w gmachu Sejmu. Ob. Sobiesiak w asyście swojego mecenasa udawał się na przesłuchanie przed tak zwaną sejmową komisję hazardową. Tą wypowiedzią udowodnił, że jest emocjonalny i prostym człowiekiem. Szybciej mówi niż myśli. Z tego powodu ośmieliłem się zabrać głos w sprawie i zadać kilka pytań a także zmusić do myślenia.

Kim jest Ob. Ryszard Sobiesiak?

Nie będę opisywał życiorysu tego Ob. jako że nie ma problemu z znalezieniem tych informacji w internecie. Pragnę skoncentrować się na hazardowej działalności tego Ob. który w 1993 roku został właścicielem wrocławskiego Casino Polonia a następnie rozbudował sieć kasyn w wielu miastach Polski. Jest też współwłaścicielem firm czerpiących zyski z automatów hazardowych, tak zwanych jednorękich bandytów. W encyklopedii Wikipedia na temat Ob. Ryszarda Sobiesiaka można przeczytać:

W październiku 2009 roku został skazany na 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu (na 2 lata) i 2 tys. zł grzywny przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu za korupcję urzędnika Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w sprawie dotacji unijnej dla Winterpolu.

Natomiast w Rzeczpospolitej: www.rp.pl/artykul/374593: jest tekst pod tytułem: Jak powstawało imperium Sobiesiaka i Koska. Czytamy tam:

Od października 2008 r. zaczął [mowa o Ob. R. Sobiesiaku] jednak usuwać się w cień i przekazywać interesy córce i synowi. Powód? Został skazany przez wrocławski sąd na dziesięć miesięcy w zawieszeniu na dwa lata i 2 tys. zł grzywny za wręczenie 10 tys. zł łapówki członkowi komisji oceniającej wnioski o unijne fundusze dla jego obiektu w Zieleńcu.

Przestępca to człowiek, który popełnił przestępstwo, podlegający odpowiedzialności karnej przed sądem, natomiast kryminalista, to człowiek dopuszczający się przestępstwa; przestępca, zbrodniarz; ten, kto został skazany przez sąd w sprawie kryminalnej. Tyle podaje słownik języka polskiego i nie jest tu potrzebny żaden komentarz ani wykładnia czy ekspertyza prawna. No chyba, że ktoś zechce udowadniać, że lewo to prawo i odwrotnie, w zależności od tego kto i kiedy oraz do kogo to mówi…

W trakcie swojej swobodnej wypowiedzi Ob. Ryszard Sobiesiak mówił, że jest prostym człowiekiem, który ciężką pracą i uporem, wyrzeczeniami i determinacją doszedł do majątku zaczynając od zera. Wyjaśniał, że z czasów, kiedy pracował na swój majątek do dzisiaj, została mu jeszcze: pogarda do głupich, tępych, albo skorumpowanych urzędników, którzy z zawiści lub chciwości próbują odebrać mu krwawice powołując się na przepisy. Kiedy przyszła kolej na udzielanie odpowiedzi na zadawane mu pytania, opędzał się jak od much, odpowiedziami: Nie mam nic do powiedzenia w tej sprawie. Uchylam się od odpowiedzi. Już na to pytanie odpowiedziałem. Proszę o kolejne pytanie. Dla postronnego obserwatora Ob. Sobiesiak postawił komisję do kąta a posłów zmieszał z błotem jak mafiozo swoich podwładnych. Dla wielu natomiast, Ob. Sobiesiak wreszcie wygarnął sejmowym darmozjadom, co naprawdę o nich myśli. Wymaganie szacunku dla siebie od instytucji państwowych niesie za sobą konieczność szanowania tych samych instytucji oraz pracujących w nich ludzi. Jeżeli się im serwuje przekaz brzmiący: siedźcie cicho, bo jesteście opłacani z moich podatków. Dlatego wszyscy posłowie z komisji hazardowej, bez wyjątków, z Ob. Zbigniew Franciszek Wassermannem (były prokurator krajowy!) ciężko zapracowali sobie na taką opinię zajmując się sprawami, kwestiami i wątkami niepoważnymi, błahostkami i drobiazgami afery hazardowej. W tym miejscu warto więc postawić pytanie.

Dlaczego Ob. Sobiesiak strofował posłów jak uczniaków?

Pierwszym winowajcą jest przewodniczący sejmowej komisji hazardowej Ob. Mirosław Sekuła, który prowadzi tę komisję z wielkim trudem i wysiłkiem oraz opornie, a także bez polotu. Dlatego członkowie najwyższego organu państwa zostali potraktowani przez Ob. Sobiesiaka niczym chłopcy na posyłki. Nie jest to jednak wina wyłącznie Ob. Sekuły. Wszyscy członkowie komisji hazardowej zasłużyli sobie na takie potraktowanie. W tym miejscu należy przypomnieć, że: M. Sekuła, to były szef Najwyższej Izby Kontroli, z wykształcenia – chemik; Bartosz Arłukowicz – lekarz pediatra; Beata Kempa – prawnik; Sławomir Neuman – ekonomista; Franciszek Jerzy Stefaniuk – bez zawodu (wykształcenie średnie ogólne); Jarosław Urbaniak – ekonomista; Z. F. Wassermann – prawnik. Wynika z tego, że wszyscy członkowie komisji hazardowej nie powinni mieć problemów z rozumieniem tekstów pisanych. Tym bardziej, że do swojej dyspozycji mają asystentów oraz inne legalnie działające w ramach komisji organy Sejmu. Posłowie ci jeżeli nie z własnej inicjatywy, to poprzez doradców powinni zgłosić wniosek formalny do sądu o ukaranie Ob. Sobiesiaka po tym, jak ów Ob. uchylił się od odpowiedzi. O co chodzi?

Kodeks karny w art. 182. mówi, kto może odmówić zeznań:

§ 1. Osoba najbliższa dla oskarżonego może odmówić zeznań.

§ 2. Prawo odmowy zeznań trwa mimo ustania małżeństwa lub przysposobienia.

§ 3. Prawo odmowy zeznań przysługuje także świadkowi, który w innej toczącej się sprawie jest oskarżony o współudział w przestępstwie objętym postępowaniem.

W przypadku nieuzasadnionej odmowy składania zeznań przez świadka sąd, w tym wypadku na wniosek komisji hazardowej, może nałożyć na świadka grzywnę, a niezależnie od tego, sąd może nakazać aresztowanie takiego świadka na okres nie przekraczający tygodnia. Ponieważ Ob. Sobiesiak ma już wyrok skazujący go na 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu mamy tu do czynienia z recydywą, a recydywa, to powrót do przestępstwa, ponowne popełnienie przestępstwa przez osobę już karaną. W terminologii prawnej pojęcie to jest szersze i wieloznaczne. Kodeks karny w szczególny sposób reguluje sytuację recydywistów. Opisane jest to w art. 64. Na stronach gdzie udzielane są porady i odpowiedzi prawników można dowiedzieć się. że:

Wyróżnia się recydywę ogólną i recydywę szczególną. Recydywa ogólna oznacza powrót do przestępstwa po uprzednim skazaniu za przestępstwo umyślne, co stanowi ujemną przesłankę instytucji warunkowego umorzenia postępowania, a w wypadku skazania na karę pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 6 miesięcy, nie pozwala na orzeczenie grzywny lub kary ograniczenia wolności zamiast kary pozbawienia wolności.

Sądzę, że gdyby posłowie dostosowali się do obowiązującego prawa inny przebieg miałoby przesłuchanie Ob. Sobiesiaka. Zatem należy postawić kolejne pytania. Czyim kumotrem jest Ob. Sobiesiak, że sejmowa komisja hazardowa pozwala sobą: pomiatać, lekceważyć i nie szanować? Po co jest prawo? Rację miał Ob. Sobiesiak, mówiąc do posłów jako darmozjadów: siedźcie cicho, bo jesteście opłacani z moich podatków. Po co nam tacy posłowie i taki Sejm?

A co to jest swołocz?

Wyraz swołocz pochodzi z języka rosyjskiego. Do języka polskiego wszedł na stałe podczas zaborów, kiedy to Polska nie była wolnym państwem. Dziś niezbyt często termin ten był używany. Ob. Sobiesiak spowodował, że pojęcie to stało się powszechnym. Warto więc poszperać aby wyjaśnić ten termin. Swołocz oznacza: drań, łajdak, łobuz; także zbiorowo: szumowina, hołota; o osobie postępującej nieuczciwie lub podle; o ludziach budzących odrazę swoim zachowaniem lub wyglądem; plebs, pospólstwo, najniższa grupa społeczna. Określa raczej wredny charakter i skłonność do paskudnych numerów; ludzie zachowujący się niekulturalnie, ordynarnie, męty społeczne, motłoch.

Jest jeszcze film rosyjskiej produkcji z 2006 r. pod oryginalnym tytułem: Svolochi, jako drama wojenny w reżyserii Aleksandra Atanesyana. Jest to film, który przedstawia losy młodych kryminalistów, aby przeżyć, musieli kraść a nawet zabijać. W 1943 r. na rozkaz rządu powołana została specjalna szkoła wojskowa dla nieletnich przestępców. Zadaniem uczniów było wykonanie tajnej i niebezpiecznej misji na tyłach wroga. Po wykonaniu misji eliminowano ich, pozbywając się tym samym niewygodnych świadków.

Obrażanie jest sztuką. Ob. Sobiesiak ma rację. Nie ma gorszej swołoczy od dziennikarzy goniących za tanią sensacją, aby zwiększyć oglądalność lub poczytność. Dlaczego dziennikarze za nazwanie ich swołocz nie idą do sądu?

Ostemplowałem NIEPOCZYTALNOŚĆ jako, że można czytać, czytać i nie pojąć albo też uczyć się, uczyć aby w końcu się nauczyć, ale i tak nie zrozumieć.

ATP AWS Kumoterstwo Wolność ZSRR

P.s. Wejście Ob. Sobiesiaka do Sejmu oraz jego odpowiedzi przed komisją, miliony ludzi oglądało setki razy w filmach gangsterskich.

Zezwalam kopiować.

Wyłączyłem funkcję nie zezwalającą na kopiowanie mojej pisaniny. Sam często korzystam z funkcji kopiuj – wklej, więc byłoby z mojej strony drobną nieuczciwością aby zakazywać robić to samo u mnie. Przyznam też, że zapomniałem o tym, że na samym początku, kiedy założyłem tego bloga, włączyłem funkcję nie zezwalam na kopiowanie.

57. RPO broni Hitlera.

Rzecznik Praw Obywatelskich III RP, lub PRL Bis (jak kto woli) Ob. Janusz Kochanowski popiera idee Hitlera. Chodzi o oświadczenie Ob. Kochanowskiego z 4. 02. 2010. Jest to reakcja na wyczyn redemptorystów (odkupiciele) z parafii rzymsko – katolickiej pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i Świętego Piotra Rybaka, dekanat Gdynia Śródmieście, ul. Portowa 2. W kościele tym odsłonięta została tablica upamiętniająca blisko 20 tys. Ofiar zatopionych przed 65-laty na Bałtyku przez Rosjan niemieckich okrętów, płynących pod banderą niemieckiej marynarki wojennej. Należy zaznaczyć, że storpedowanie okrętu wojennego, idącego do tego w konwoju, było całkowicie zgodne z prawem wojennym, a konkretnie z układem londyńskim z 1936 roku regulującym zasady prowadzenia wojny podwodnej.

Na tej tablicy umieszczono napisy po polsku i po niemiecku:

Pamięci ofiar zatopienia statków Wilhelm Gustloff, Goya i Steuben.

Pytam. Jakim prawem dla upamiętnienia ofiar niemieckich użyto języka polskiego? Jest to tym bardziej zdumiewające, że wśród tych „ofiar” byli funkcjonariusze Gestapo oraz członkowie NSDAP, SS i niemieccy żołnierze oraz ich rodziny. Na to aby dostać się na okręty trzeba było być zasłużonym dla Hitlera i dla wielkich 1000-letnich Niemiec. Nie każdy mógł tam dostać się. Podobno na Gustloffa załapała się ciotka Ob. D. Tuska, która zginęła oraz jego kuzyni, z których co najmniej jeden uratował się i zamieszkał w Hamburgu. Natomiast nie załapała się rodzina Eriki Steinbach. Dziś jest to czołowa postać w niemieckim ruchu wypędzonych, którym wyrządzono wielka krzywdę, bo sami, na polecenie własnych władz wracali, ze spuszczonymi głowami do swojego Vaterladnu, czyli ziemi ojczystej.

W oświadczeniu RPO z 4 lutego 2010 r. czytamy:

W kościele Redemptorystów Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Piotra Rybaka w Gdyni odsłonięta została tablica upamiętniająca blisko 9 tys. Ofiar zatopionego przed 65-laty na Bałtyku przez Rosjan niemieckiego statku „Wilhelm Gustloff”. (…)

Pamięć o ofiarach należy do kanonów naszej cywilizacji. Tym bardziej, że mieliśmy do czynienia ze śmiercią tysięcy cywilów, w tym kobiet, starców i dzieci. Rozumiem, że troska o prawdę historyczną oraz ból poniesionych przez Polaków strat nakazuje ostrożność. Ale nie powinna ona w żadnym wypadku hamować procesu pojednania, który pomyślnie, choć nie bez przeszkód, rozwija się pomiędzy Polakami i Niemcami. Jego kierunek wyznaczyli m.in. polscy biskupi zwracając się przed laty do Niemców ze słynnym apelem „przebaczamy i prosimy o przebaczenie”. Niech mi wolno będzie podziękować Ojcom Redemptorystom za piękną inicjatywę, tak godnie wpisującą się w dzieło zbliżenia, współpracy i wzajemnego poszanowania narodów europejskich.

Ośmielam się zauważyć, że Ob. Kochanowski pominął dwa pozostałe okręty Goya i Steuben oraz fakt, że wówczas na Bałtyku, łącznie zginęło około 20 000 Niemców. Tam nie było żadnego prawdziwego Polaka. Po drugie. Dlaczego Ob. Kochanowski swoje oświadczenie napisał po polsku? To powinno być napisane po niemiecku, bo to dla ich pamięci jest ta tablica. W imię jakiego pojednania Ob. Kochanowski broni niemieckie ofiary? Gdzie i jaką posadkę szykuje sobie Ob. Kochanowski, kiedy zejdzie ze stolca RPO III RP?

Zapewne Ob. Kochanowski, będąc uczniem, przespał lekcje historii, gdzie nauczano o ty, że to Niemcy i Sowiety we wrześniu 1939 r napadli na Polskę bez wypowiedzenia wojny. Pierwszymi ofiarami, jeszcze w 1939 r. byli mieszkańcy Gdyni. To ich pierwszych wyrzucano „na bruk i na zbitą mordę”. Gdynia była i jest najnowocześniejszym portem na Bałtyku, od podstaw zbudowana przez Polaków. Tu nie było żadnego Niemca! Niemcy potrzebowali mieszkań dla swoich żołnierzy, urzędników oraz ich rodzin aby móc obsługiwać swoje wojsko a w szczególności okręty niemieckiej marynarki wojenne. Czy Ob. Kochanowski nie wie, że do dziś wypędzonym gdynianom w 1939 r. nie zwrócono ich mieszkań? A skąd wzięli się Niemcy w Gdyni po 1945 r.? Zostali tu jako piąta kolumna, którą już przed 1939 r. używano jako grupy dywersantów rekrutowanych spośród niemieckich nacjonalistycznych środowisk w obrębie mniejszości niemieckiej. A zgermanizowane dziesiątki a nawet i setki tysięcy polskich dzieci? Dlaczego one nie mają tablic pamiątkowych? Wśród nich była młodsza siostra mojej mamy… W 1945 r. miała 12 lat… Na tym polegała i polega długofalowa polityka Niemców. A u nas? Rzecznik Praw Obywatelskich, Ob. J. Kochanowski, staje w obronie idei A. Hitlera i twierdzi iż jest to piękna inicjatywa (powieszenie dwujęzycznej tablicy) tak godnie wpisującą się w dzieło zbliżenia, współpracy i wzajemnego poszanowania narodów europejskich.

Redemptoryści w Gdyni, pod proboszczem, Ob. Marek Mirus, wymierzyli wszystkim uczciwym Polakom solidny i siarczysty policzek. Jak można odczytać w internecie, w parafii tej posługuje jeszcze 6 księży wikariuszy oraz 6 innych księży, łącznie z proboszczem, jest to 13 zakonników. Kto teraz nastawi drugi policzek? Może parafianie z tego kościoła?

Budzą się i coraz groźniejsze wydają pomruki niemieckie demony wojny. Kiedy w Polsce stanie pierwszy pomnik Adolfa Hitlera? Wszak to jego idea, zjednoczenia Europy pod jednym rządem, została zrealizowana przez powstanie Unii Europejskiej.

Umieszczenie dwujęzycznej tablicy i to w polskim kościele katolickim jest jaskrawym dowodem germanofilstwa. Proszę to porównać z niemieckim i sowieckim obozem zagłady KL Warschau. Tu, na Bałtyku, w wyniku działań wojennych wywołanych przez samych Niemców zginęło około 20 tys. ludzi. Z całą pewnością byli wśród nich zbrodniarze z niemieckiego obozu zagłady KL Stutthof oraz licznych jego podobozów. Mogli być tam również i zbrodniarze z KL Warschau. Dla nich jest dwujęzyczna tablica. Tymczasem w KL Warschau w sposób bestialski wymordowana znacznie ponad 200 tys. Polaków, głównie warszawiaków. Oni we własnej Ojczyźnie nie mają takiej tablicy. Uchwała sejmowa w tej sprawie z 27. 07. 2001 r. pozostaje nic nie znaczącym papierowy dokumentem, którego wartość użytkowa jest niższa, niż wartość użytkowa papieru toaletowego… Zatem należy postawić pytanie. Co Ob. Janusz Kochanowski, jako polski Rzecznik Praw Obywatelskich, uczynił w tej sprawie?

Ostemplowałem NIEPOCZYTALNOŚĆ jako że można czytać, czytać i nie pojąć albo też uczyć się, uczyć aby w końcu się nauczyć, ale i tak nie zrozumieć.

ATP AWS kraDemocja Polityka ZSRR

P.s. Radio Maryja to też redemptoryści. Wypada zatem zapytać. Co, lub kogo odkupują zakonnicy z Gdyni, a co, lub kogo odkupują zakonnicy z Torunia? Czy zakonnicy z Gdyni i z Torunia wyznają te same wartości i wierzą w tego samego Boga?

Śmierć przyjaciela.

Podstawowymi objawami śmierci jest ustanie wszystkich czynności życiowych organizmu. Jest to bardzo łatwe do stwierdzenia. Żywymi organizmami jest cały świat flory (roślin) i fauny (zwierząt) w którym my, ludzie, zajmujemy wysoką pozycję jako ci, którzy mają największy wpływ na nasze środowisko. Kiedy śmierć dotyka jakąś roślinę nie mówi się, że ona umarła lecz mówimy, że zwiędła. Przy tym nie wnikamy w przyczynę tej śmierci. W zależności od tego co to była za roślina jest nam z tego powodu smutno albo przechodzimy obok tego zupełnie obojętni. O roślinach zwykle nie mówi się, że były naszymi przyjaciółmi, co najwyżej, o roślinach mówi się, że są przyjazne człowiekowi, na przykład lipa, z kwiatów której mamy bardzo zdrowe herbaty, albo też są dla nas ludzi wręcz niebezpieczne, jak na przykład osławione konopie indyjskie, z których otrzymuje się środki odurzające o różnej sile działania prowadzących do uzależnień a nawet i do śmierci.

Przyjaciółmi ludzi za to są zwierzęta, a szczególnie pieski. Najbardziej lubiane są te zwykłe pieski, bez żadnego rodowodu, czasami nawet niewiadomego pochodzenia. My mieliśmy właśnie takiego pieska. Była to suczka jamnik. Z tych małych i krótkowłosych. Ważyła około 5, 6 kg. Wabiła się Wilma. Była z nami 17 lat! Aż wierzyć się nie chce, że ta maleńka psinka tyle lat była z nami. Zawsze wesoła i skora do zabawy. Nieustannie z podniesionym ogonkiem, który niczym antenka kiwająca się na różne strony z radości. Nieraz wychodziła na drogę, lub na taras i ćwiczyła swoje gardło ujadając na wszystkie strony świata dając znać i informacje o sobie. Raz z tej radości wybiegła na powianie i wpadła pod samochód. Wyleczyliśmy ją po tym wypadku. Tylko kiedy biegała to zarzucała tylną lewą nóżką w bok. A pewnego razu to przepędziła nawet złodzieja. Tak głośno ujadała, że obudziłem się i tylko słyszałem, jak pan złodziej szybko zmyka swoim autkiem z naszego podwórka. Za ten czyn Wilmie należała się opieka i micha do końca życia.

Wilma do swoich ostatnich godzin była sprawna i samodzielnie poruszała się o własnych siłach. Przychodziła w nocy pod łóżko, żeby wypuścić ja na dwór za własną potrzebą, nawet wówczas kiedy na dworze był siarczysty mróz. Potem trzeba było pomóc jej wgramolić się do jej koszyczka, gdzie miała swoją kołderkę…

Dzisiaj, to jest w sobotę, Wilma nie wstała ze swojego koszyczka. Była już zimna. Tylko jej oczy były jeszcze otwarte jakby chciała nadal patrzeć na ten świat, tak jakby miała go jeszcze mało. Cóż było robić? Zamknąłem jej oczy. Zawinęliśmy w ręcznik a potem włożyliśmy do kolorowego kartonu. Nie było problemu z wykopaniem dołu w naszym ogródku. Dzięki grubej warstwie śniegu ziemia nie była zamarznięta.

Pożegnaliśmy małego przyjaciela, niedużą psinkę, o imieniu Wilma. Będzie żyła w naszej pamięci jeszcze bardzo długo.