Pusty komentarz.

Puste komentarze nie zniknęły z mojego bloga. Przeto muszę wyjaśnić na czym polega pusty komentarz. Otóż pod tekstami pojawia się informacja, że post opatrzono jednym komentarzem. Dziwny to komentarz, bo za nim nie kryje się żadna informacja ani też ogólna liczba komentarzy nie zwiększa się. Jeżeli próbuje się wysłać pusty komentarz, bez treści i podpisu to wyskakuje informacja: Brak komentarza lub podpisu. Uzupełnij. Myślę, że dokonywanie takich wpisów jest możliwe przez redakcję Onetu, jako że komentarze pojawiają się niemal automatycznie po dokonaniu wpisu przeze mnie. Zmusza mnie to do dodatkowej pracy, jako że taki pusty komentarz kasowany jest przez ponowne otwarcie i zamknięcie danego postu lub dokonanie jakiegoś wpisu.

45. Wojna i krzyż.

HGW = Hanna Gronkiewicz – Waltz, prezydent miasta stołecznego Warszawy, wypowiedziała wojnę krzyżom i to tuż przed samymi Świętami Bożego Narodzenia. Jednego z największych świąt chrześcijańskich. Owa wojna rozpoczęła się w diabelskim czasie, nocą i po północy. Służby miejskie na terenie Warszawy przystąpiły do likwidowania, od dnia 4. 12. br. przydrożnych krzyży jako znaków ludzkiej tragedii. Dla mnie, jako agnostyka (niedowiarka) jest to posunięcie bardzo niesmaczne, okropne i ohydne. Tym bardziej, że stało się to po tym jak Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) w Strasburgu, w listopadzie br. orzekł, że wieszanie krzyża w szkolnych klasach narusza prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami i łamanie wolność religijną uczniów. ETPC orzekł, że krzyż ma zniknąć ze szkolnej klasy. ETPC zajmował się tą sprawą na wniosek pewnej Włoszki pochodzącej z Finlandii. Tym sposobem wojująca mniejszość może teraz narzucać swoją wolę milczącej większości.

HGW nie jest jednak samozwańczym władcą. Na urząd prezydenta miasta została legalnie wybrana głosami samych warszawiaków. Zatem sami warszawiacy mogą mieć do siebie pretensje o to, że taką Ob. wybrali sobie. Czy taki wybór oznacza również prawo do niszczenia przydrożnych krzyży? Sami warszawiacy muszą odpowiedzieć na to pytanie. Zbliżają się wielkimi krokami nowe wybory. Czy HGW zostanie ponownie prezydentem? Zdecydują ci mieszkańcy Warszawy, którzy pójdą do wyborów.

Proszę jeszcze tylko chwilę pomyśleć. Czym jest krzyż przydrożny? Takie krzyże są widoczne na drogach całej Europy. Dla mnie, jako agnostyka, krzyż bez względu na to gdzie by on się nie znajdował, jest w pierwszej kolejności, symbolem śmierci, także protestem przeciwko cierpieniu oraz ma znaczenie najwyższego poświęcenia człowieczeństwa w imię najwyższych wartości. Krzyż jest więc dla mnie najwyższym symbolem. Krzyż jest bezkompromisowym znakiem wyboru całkowitego i zupełnego poświęcenia, po to aby wyzwolić ludzkość z cierpienia. Każdy krzyż jest właśnie takim symbolem. Krzyż przydrożny ma znaczenie nie tylko symboliczne, ale każdy kto spostrzeże taki krzyż choć przez chwilę myśli o tym, że ktoś tu zginął. Czy ja mogę być następny za kolejnym zakrętem, lub może na prostej trafię na jakiegoś pijaka, który z dużą prędkością zygzakuje po całej szerokości jezdni?

Na koniec jeszcze jedna refleksja. Krzyż towarzyszy ludziom od zarania dziejów i jest jednym z najstarszych symboli ludzkości znanym w większości starożytnych religii. Przedmioty związane z krzyżami różnego rodzaju znajdowano niemal w każdym zakątku Ziemi. Zazwyczaj krzyż kojarzono z jakąś formą kultu sił przyrody i oznaczał żywioły: powietrze, ogień, woda i ziemia. Krzyż został umieszczony również na narodowych flagach wielu państw, w tym i z Europy. Krzyż jest też umieszczony na niemałej liczbie różnego rodzaju odznaczeń i orderów. W związku z wojną, jaką wypowiedziała HGW krzyżom, czy dojdzie do paranoicznych urojeń sytuacji i hałaśliwe mniejszości będą domagać się, w imię wolności religijnej, usuwania krzyży z przestrzeni publicznej?

Paranoja to starsza nazwa utrwalonych zaburzeń urojeniowych. W istocie paranoja to występowanie usystematyzowanych i logicznie ze sobą powiązanych urojeń. Najczęściej są to urojenia prześladowcze, ksobne, wielkościowe, hipochondryczne i erotyczne. Urojenia są głównym objawem tej choroby i nie towarzyszą im zwykle omamy ani też inne objawy schizofrenii. Źródło: psychologia.net.pl/slownik.

Natura Polityka Religia Władza Wolność

44. Prysła bańka zmiany klimatu.

Prysła niczym bańka mydlana rozpowszechnianie przez różne gremia bardziej i mniej uczonych, że na Ziemii zachodzące zmiany klimatyczne w tym zmiana temperatury obserwowana w ostatnich 50 latach należy przypisać działalności człowieka. Krytycy twierdzą, że opublikowane niedawno e-maile naukowców, w tym, Międzyrządowego Zespołu do spraw Zmian Klimatu dowodzą, iż sami badacze nie są zgodni co do tego, czy ocieplenie klimatu jest wynikiem działalności człowieka. Można znaleźć publikacje w których precyzyjnie jest wyliczone, że ilość CO2 czyli dwutlenku węgla, którą dostarcza do atmosfery działalności człowieka wynosi ledwo niewielką część procentową najwyżej kilka procent. Najwięcej CO2 pochodzi z parowania oceanów, a na to wpływa najbardziej nasze Słonko i zachodzące na nim zmiany.

CO2 w temperaturze pokojowej jest to bezbarwny, bezwonny i niepalny gaz, dobrze rozpuszczalny w wodzie i cięższy od powietrza około 1,5 raza. Jest wykorzystywany przez rośliny w procesie fotosyntezy. Jest to proces przyswajania przez rośliny dwutlenku węgla przy zużytkowaniu energii światła słonecznego. CO2 jest jest też produktem spalania, parowania wód oceanów i oddychania oraz tworzy się przy utlenianiu i fermentacji substancji organicznych. Jako cięższy od powietrza ściele się tuż nad ziemią. W dużych miastach, szczególnie latem, występuje jako smog w postaci gęstej mgły unoszącej cząsteczki dymu i spalin. Bardzo szkodliwa dla zdrowia o czy niejeden z nas mógł się. Problem z tym CO2 jest więc bardzo poważny, bez względu na to co uczeni będą na ten temat mówili i publikowali.

Jak można zmienić globalną temperaturę? Istnieje tylko kilka sposobów tej zmiany, ale wszystkie one są poza zasięgiem ludzkiej działalności. Może kiedyś w przyszłości uda się zmienić globalny budżet ciepła: ilość promieniowania docierającego do ziemi, ilość promieniowania odbitego, albo ilość wychodzącego promieniowania. Okresowo można też magazynować ciepło w oceanach lub je wypuszczać, ale wpływ tej metody na średnią globalną temperaturę jest raczej ograniczony. „Produkcja” chmur może spowodować zmianę niektórych tych parametrów, ale to też czysta fantazja.

Obecnie obraduje w Kopenhadze Konferencja Stron Ramowej Konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu, która potrwa do 18 grudnia. Ciekaw jestem jakie korzyści Polska odniesie z tej konferencji. Czy będzie to kolejna klęska naszych negocjatorów czy też będzie to znowu koleja sromota?

Klimat Natura Polityka Władza Wolność

Ps. Usuwa pusty komentarz.

Dziwadło!

W dwóch ostatnich postach pojawiły się jakieś dziwaczne puste komentarze. W obu przypadkach pokazywało po jednym komentarzu (dodałem swoje spostrzeżenia) ale tam nie było żadnej informacji. To jest tylko kolejny dowód, niektóre już wcześniej ujawniłem, na to jak można manipulować na blogach. Czasami to nawet myślę sobie, że gdyby to było możliwe, to nie jeden raz, z ekranu wyskoczyłaby potężna pięść aby wyrżnąć mnie prosto w facjatę. Ale póki co, to jeszcze nie jest możliwe i mogę nadal spokojnie uprawiać swoją pisaninę.

A.12. Konstytuanta? Wywołać!

Pierwsze. Niezmiennie moim pierwszym i najważniejszym postulatem jest wywołać konstytuantę, to znaczy powołać taką instytucję polityczną, której jedynym i podstawowym celem będzie uchwalenie nowej Konstytucji dla Polski, a ta będzie obowiązywała przez najbliższe 25 lat, jak miało to miejsce z Konstytucją 3 Maja z 1791 r. Żadnej tam PRL Bis, III RP albo IV RP czy kolejno numerowanej liczbami rzymskimi lub arabskimi. Jestem za tym, aby nasza Ojczyzna została nazwana:

POLSKA RZECZPOSPOLITA NARODU

Na przestrzeni ponad 1000 lat, my Polacy, udowodniliśmy że jesteśmy Narodem bardzo tolerancyjnym i dawaliśmy schronienie licznym nacjom, które nie zawsze potrafiły i chciały być lojalne wobec naszych przodków. Za tę ufność w stosunku do obcych przyszło nam nieraz bardzo drogo zapłacić, aż do utraty państwowości bez mała na 1,5 wieku. Z tych powodów nasza Ojczyzna powinna nazywać się jak wyżej. Każdy przybysz będzie zdawał sobie sprawę z tego, że jest gościem w naszym kraju i jako gość na inne prawa niż gospodarze.

Drugie. Wybór członków do konstytuanty powinien być obowiązkowy. Przez to rozumiem, że udział w tych wyborach i nie tylko, powinien być obowiązkowy pod groźbą kary. Nikt nie będzie mógł wówczas tłumaczyć się tym, że on nie brał udziału w wyborach, bo nie wierzy w ich autentyczność i wiarygodność.

Trzecie. Członkowie do konstytuanty powinni być wybierani w okręgach o jednym mandacie. Jeżeli założymy, że do uchwalenia nowej Konstytucji dla Polski wystarczy 50 Polaków, to należałoby podzielić Polskę na 50 okręgów o jednakowej liczbie wyborców. Proste jak świński cycek!

Czwarte. Nowa Konstytucja powinna być uchwalona na 25 lat, w której należy umieścić zapis, iż zmiany Konstytucji może dokonać tylko konstytuanta. Zaś zgromadzenie Narodowe ma prawo dokonywać jedynie uzupełnień i wyjaśnień do Konstytucji liczbą głosów 3/5. Zmiana taka wymaga zatwierdzenia przez Naród w referendum powszechnym. Natomiast udział w referendum jest obowiązkowy. Jeżeli będziemy mieli takie zapisy w Konstytucji, nikt nie będzie wyskakiwał jak Filip z konopi o zmianie Konstytucji. Nawet głos trzech muszkieterów, którymi ostatnio byli dawni prezesi Trybunału Konstytucyjnego RP, będzie bez znaczenia w takiej sytuacji.

Piąte. Problem z konstytuantą powinien nas na dłużej zabezpieczyć przed rewolucyjnymi zmianami Konstytucji Polski oraz zabezpieczyć na dłużej nasze podstawowe prawa i wolności. Natomiast zamach na te prawa powinien być ścigany i surowo karany.

Chciałbym dożyć takiej chwili. Wywołania konstytuanty, czyli powszechnej dyskusji nad nową Konstytucja dla Polski, współczesne środki komunikowania się umożliwiają taką debatę. Natomiast konstytuanta powinna tę dyskusję narodową przekuć w odpowiednie konstytucyjne zapisy. Moim zdaniem obecnie, my jak Naród, nie mamy ważniejszego zadania do wykonania. Raz na zawsze powinniśmy odciąć się od złego komunistyczne spadku, bo nie wszystko w komunie było złe, o czym dobrze wiedzą ci, co tę komunę przeżyli.

ATP Kumoterstwo Natura Polityka Wolność

43. Radio Maryja ma 18 lat.

Radio Maryja osiągnęło pełnoletność. Z tego powodu wypada zauważyć ten fakt i twórcy tego radia, księdzu dr. Tadeuszowi Rydzykowi, wypada złożyć z tej okazji: najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności, aby to radio, oraz wszelkie dzieła przy nim powstałe jak najdłużej istniały i przyczyniały się do pogłębiania i poszerzania wiedzy o religii, oraz o naszym życiu społecznym, w tym gospodarczym i politycznym.

Jako agnostyk (niedowiarek) nie słucham Radia Maryja na okrągło. Z przyjemnością słucham natomiast audycji: Aktualności dnia o godz. 13 oraz Rozmowy niedokończone po godz. 18 i po godz. 21.40. Oczywiste jest, że nie wszystkich tych audycji słucham codziennie. Szczególnie interesują mnie problemy filozoficzne, gospodarcze, polityczne i społeczne. Muszę przyznać, że dzięki Radio Maryja pogłębiłem swoja wiedzę z różnych dziedzin życia. Największym zaskoczeniem dla mnie były informacje o gorących wodach jakie znajdują się pod ziemią na terytorium Polski. Tej gorącej wody jest więcej niż wody w Bałtyku! To jest coś niesamowitego z tą geotermią. Wierzyć się nie chce, że oto zakonnicy, miast instytucji państwowych lub prywatnych, realizują plan stworzenia modelowego projektu wykorzystania zasobów geotermalnych i pokazania, że tego typu inwestycje w Polsce mają swe uzasadnienie w oparciu o polską myśl techniczną. Dzięki geotermii Polska może być krajem w pełni samodzielnym energetycznie. Trzeba co niektórym przypomnieć, że żyjemy w takiej strefie klimatycznej, która od nas ludzi, wymaga aby dla zachowania jak najdłużej jako takiego zdrowia trzeba przebywać pod dachem, że w jakiś sposób wytwarzane lub dostarczane jest ciepło.

Jak obliczyli nasi naukowcy, profesorowie: Julian Sokołowski, Ryszard Kozłowski oraz Jacek Zimny w Polsce bezrobocie może przestać być problemem jeżeli geotermia byłaby coraz powszechniej stosowana. Jak ocenia zwrot inwestycji jednego zakładu geotermalnego wynosi zaledwie kilka lat, ponadto taki zakład można wybudować praktycznie w ciągu niespełna jednego roku, jeżeli nikt nie rzuca kłód pod nogi, jak ma to miejsce w przypadku Toruńskiej geotermii. W ten sposób nie potrzeba olbrzymich kwot na zakład geotermalny. Aktualnie w Polsce jest pięć zakładów geotermalnych. Toruń będzie szóstym takim zakładem. Jest więc gdzie zobaczyć jak to funkcjonuje i jak nie popełniać błędów w tego rodzaju inwestycji.

Dlaczego geotermia nie jest polską specjalnością? Bo u nas, w Polsce, dotowana jest energetyka wiatrowa. Coś bardzo monstrualnego i wyjątkowo paskudnego w polskim krajobrazie.

Kumoterstwo Natura Polityka Władza Wolność

W.13. Komisja hazardowa. Cyrk czy kabaret?

Do cyrku czy kabaretu zwykle każdy z nas chodzi za własne pieniądze, aby zabawić się lub doznać przeżyć artystycznych no i przy okazji pośmiać się. To co dzieje się w Sejmie III RP lub PRL Bis (też za nasze pieniądze!) nie przypomina, ani też nie jest szacowną instytucją, do której każda Polka czy każdy Polak powinni odnosić się z należnym szacunkiem. Tak zwane sejmowe komisje śledcze, kiedy się je ogląda w TV lub słucha w radiu powodują, że prosty człowiek nie wie gdzie to się dzieje; w Sejmie, w cyrku czy też w kabarecie? Śmiać się nie wypada, zaś płacz jest zwykle oznaką słabości, więc też nie wypada, bo oto oglądamy naszych posłów, którzy zostali w jakiś sposób wybrani do tworzenia prawa.

Powoływanie sejmowych komisji śledczych uzasadnia się tym, że powszechny wymiar sprawiedliwości z: sądami, prokuraturą i policją nie jest w stanie rozwiązać szachrajstw z powodu powiązań i splątań politycznych. Komisja sejmowa jest zdarzeniem na wskroś zjawiskiem czysto politycznym i nie pomogą tu żadne magiczne formułki i powoływanie się na rzekomą ich bezstronność. Niewątpliwym prawem polityków jest hamowanie nie tylko komisji śledczych. Tylko czy my, zwykli zjadacze chleba, nie mamy prawa do zrównoważonej powagi i autorytetu kiedy dotyczy to Sejmu i zachowań posłów?

Dnia 6. 11. br. w wielkich bólach wreszcie ruszyła sejmowa komisja śledcza, która ma zbadać nieprawidłowości przy pracach nad ustawą o grach i zakładach wzajemnych, powszechnie nazywana komisją hazardową. Przewodniczącym komisji został POseł Mirosław Sekuła. Nie upłynął miesiąc a prace tej komisji zostały wstrzymane. Stało się to w przedwczoraj (dnia 4. 12. br.) po tym jak POsłowie: Mirosław Sekuła, Sławomir Neumann oraz Jarosław Urbaniak. W wielkim hałasie i z PiSkiem wyrzucili z komisji hazardowej: Beatę Kempa i Zbigniewa Wassermann. Stało się to podobno dlatego, że komisja obradowała w niepełnym składzie. Gdzieś zawieruszył się poseł z PSL Franciszek Stefaniuk. Ponoć gdyby Ob. Stefaniuk zjawił się i głosował przeciw wnioskom POsłów, nie doszłoby do wykluczenia i nie byłoby PiSków.

Dla większość apaczy (od: a patrzę i patrzę) jest jasne. Decyzja o wyłączeniu posłów PiS ze składu komisji hazardowej oznacza, że POsłowie boją się czegoś bardzo poważnie i grają na zwłokę. Wypada tylko przypomnieć, że formalnie członków komisji powołuje Sejm, zaś najbliższe posiedzenie izby zaplanowane jest za kilkanaście dni. W tym czasie nic w tej komisji nie będzie mogło się wydarzyć. Może dojdzie do opamiętania? Wątpię i zapewne stan pomroczności jasnej nie ustąpi tak szybko.

Myślę, że aby komisja hazardowa mogła pracować już bez dalszych PiSków należy w miejsce wyrzuconych posłów powołać: POsłów: Zbigniew Chlebowski, Mirosław Drzewiecki oraz Grzegorz Schetyna. Tego ostatniego POsła należy powołać w miejsce posła Ob. Franciszka Stefaniuka, aby więcej nie zawieruszyć ał się gdzieś podczas obrad komisji i aby jakieś posiedzenia nie kończyły się kolejnymi wykluczeniami. Przy takim składzie osobowym komisji hazardowej będzie ona pracowała bystro i wartko oraz wszystko wyjaśni w wyznaczonym terminie, to jest do dnia 28. 02. 2009 r. a może jeszcze przed terminem jak to drzewiej bywało, kiedy wykonywano różnego rodzaju grubo przed terminami, aby żyło się lepiej. Wszystkim!

Stan pomroczny jasny (organiczne zaburzenia dysocjacyjne, zamroczenie jasne, pomroczność jasna) – pozorna zborność ruchowa występująca przy jakościowym zaburzeniu świadomości. Może występować jako część zespołu zamroczeniowego. Często związane jest z padaczką. Na pomroczność jasną swego klienta usiłował powoływać się obrońca oskarżonego o spowodowanie po pijanemu w listopadzie 1993 wypadku drogowego połączonego z poważnym uszkodzeniem ciała innego kierowcy (także o ucieczkę z miejsca wypadku i o lżenie funkcjonariuszy policji na służbie) Przemysława Wałęsę (syna urzędującego wtedy prezydenta). Sąd nie zgodził się uznać, że postulowane przez obronę zamroczenie jasne pozwalałoby przyjąć, że Wałęsa junior prowadząc pojazd w stanie nietrzeźwym nie złamał prawa i skazał go na dwa lata bezwzględnego więzienia. Po dwóch latach procesu, w grudniu 1995, gdański Sąd Wojewódzki złagodził pierwotnie wymierzoną karę do 21 miesięcy w zawieszeniu na 4 lata. Źródło: Wikipedia.

ATP AWS Bezprawie Władza ZSRR

W.12. Przewodnia siła Narodu.

USTAWA Z DNIA 10 LUTEGO 1976 R.

o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

(Dz. U. Nr 5, poz. 29 z dnia 14 lutego 1976 r.)

Wybrane fragmenty. Wytłuszczenia własne.

 

Art. 1. W Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Polska Rzeczypospolita Ludowa jest państwem socjalistycznym.

2) po art. 2 dodaje się art. 2a i 2b w brzmieniu:

Art. 2a. 1. Przewodnią siłą polityczną społeczeństwa w budowie socjalizmu jest Polska Zjednoczona Partia Robotnicza.

2. Współdziałanie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego stanowi podstawę Frontu Jedności Narodu.

3. Front Jedności Narodu jest wspólną płaszczyzną działania organizacji społecznych ludu pracującego i patriotycznego zespolenia wszystkich obywateli – członków partii, stronnictw politycznych i bezpartyjnych, niezależnie od ich stosunku do religii – wokół żywotnych interesów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Art. 2b. W Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej podstawowym celem działalności państwa jest wszechstronny rozwój społeczeństwa socjalistycznego, rozwój twórczych sił narodu i każdego człowieka, coraz lepsze zaspokajanie potrzeb obywateli.

3) art. 3 otrzymuje brzmienie:

Art. 3. Polska Rzeczpospolita Ludowa:

1) ochrania i rozwija socjalistyczne zdobycze polskiego ludu pracującego miast i wsi, jego władzę i wolność,

2) zapewnia obywatelom uczestnictwo w rządzeniu i popiera rozwój różnych form samorządności ludzi pracy,

3) rozwija siły wytwórcze i gospodarkę kraju poprzez planowe wykorzystywanie i wzbogacanie jego zasobów materialnych, racjonalną organizację pracy oraz stały postęp nauki i techniki,

4) umacnia własność społeczną jako główną podstawę siły gospodarczej kraju i pomyślności narodu,

5) urzeczywistnia zasady sprawiedliwości społecznej, likwiduje wyzysk człowieka przez człowieka i przeciwdziała naruszaniu zasad współżycia społecznego,

6) stwarza warunki dla stałego wzrostu dobrobytu i stopniowego zacierania różnic między miastem a wsią, między pracą fizyczną a umysłową,

7) w trosce o rozwój narodu otacza opieką rodzinę, macierzyństwo i wychowanie młodego pokolenia,

8) dba o stan zdrowotny społeczeństwa,

9) rozwija i upowszechnia oświatę,

10) zapewnia wszechstronny rozwój nauki i kultury narodowej.

4) po art. 3 dodaje się art. 3a i 3b w brzmieniu:

Art. 3a. Polska Rzeczpospolita Ludowa w swej polityce:

1) kieruje się interesami Narodu Polskiego, jego suwerenności, niepodległości i bezpieczeństwa, wolą pokoju i współpracy między narodami,

2) nawiązuje do szczytnych tradycji solidarności z siłami wolności i postępu, umacnia przyjaźń i współpracę ze Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich i innymi państwami socjalistycznymi,

3) opiera stosunki z państwami o odmiennych ustrojach społecznych na zasadach pokojowego współistnienia i współpracy.

Art. 3b. Polska Rzeczpospolita Ludowa urzeczywistnia i rozwija demokrację socjalistyczną.

5) art. 7 i 8 otrzymują brzmienie:

Art. 7. 1. Podstawę ustroju społeczno-gospodarczego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej stanowi socjalistyczny system gospodarczy, oparty na uspołecznionych środkach produkcji i socjalistycznych stosunkach produkcji.

2. Polska Rzeczpospolita Ludowa rozwija życie gospodarcze i kulturalne kraju na podstawie narodowego planu społeczno-gospodarczego.

3. Zasadniczym celem społeczno-gospodarczej polityki Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej jest systematyczne polepszanie warunków bytowych, socjalnych i kulturalnych społeczeństwa, stały rozwój sił wytwórczych kraju, umacnianie siły, obronności i niezależności Ojczyzny.

4. Państwo posiada monopol handlu zagranicznego.

Art. 8.1. Mienie ogólnonarodowe, a w szczególności: złoża mineralne, podstawowe źródła energii, grunty państwowe, wody, lasy państwowe, kopalnie, państwowe przedsiębiorstwa przemysłowe, rolne i handlowe, państwowe urządzenia komunalne, banki, państwowe zasoby mieszkaniowe, drogi, państwowe środki komunikacji, transportu i łączności, radio, telewizja i film, państwowe instytucje socjalne, oświatowe, naukowe i kulturalne – podlega szczególnej trosce i opiece państwa oraz wszystkich obywateli.

2. Polska Rzeczpospolita Ludowa zapewnia ochronę i racjonalne kształtowanie środowiska naturalnego, stanowiącego dobro ogólnonarodowe.

6) po art. 8 dodaje się art. 8a w brzmieniu:

Art. 8a. Przedsiębiorstwa państwowe, gospodarując racjonalnie powierzoną im częścią mienia ogólnonarodowego, realizują w sposób planowy zadania gospodarcze i społeczne. Załogi przedsiębiorstw uczestniczą w zarządzaniu przedsiębiorstwami.

7) art. 10 otrzymuje brzmienie:

Art. 10. Polska Rzeczpospolita Ludowa w trosce o wyżywienie narodu:

1) stwarza rolnictwu warunki zapewniające stały wzrost produkcji rolnej, sprzyjające socjalistycznym przeobrażeniom wsi oraz podniesieniu dobrobytu rolników,

2) dba o właściwe użytkowanie ziemi jako dobra ogólnonarodowego,

3) otacza opieką indywidualne gospodarstwa rolne pracujących chłopów, udziela im pomocy w zwiększaniu produkcji i podwyższaniu poziomu techniczno-rolniczego, popiera rozwój samorządu rolniczego, a zwłaszcza kółek rolniczych i ich spółdzielni, popiera rozwój kooperacji i specjalizacji produkcji, rozszerza powiązania indywidualnych gospodarstw rolnych z socjalistyczną gospodarką narodową,

4) udziela poparcia i pomocy powstającym na zasadzie dobrowolności zespołowym gospodarstwom rolnym, a szczególnie rolniczym spółdzielniom produkcyjnym,

5) rozwija i umacnia państwowe gospodarstwa rolne, stanowiące formę wysokowydajnej, socjalistycznej gospodarki w rolnictwie, wdrażające postęp techniczno-rolniczy i wpływające korzystnie na rozwój całego rolnictwa.”

(…)

47) po art. 89 dodaje się art. 89a w brzmieniu:

Art. 89a. Godło, barwy i hymn Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej otaczane są czcią i podlegają szczególnej ochronie.

(…)

Art. 6. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rad Państwa: ( – ) Henryk Jabłoński.

Sekretarz Rady Państwa: ( – ) Ludomir Stasiak.

Moje spostrzeżenia. To co jeszcze pamiętam.

Władzy raz zdobytej nigdy nie oddamy!

Kto zaś podniesie rękę na naszą władzę,

to my tę rękę odrąbiemy!

ATP AWS Bezprawie Władza ZSRR

Powyższe treści można dostosować do dzisiejszych warunków.