Sylwestrowe fajerwerki.

Kto ma zwierzaki w domu, ten wie czym są sylwestrowe fajerwerki, czyli sztuczne ognie otrzymywane przez spalanie lekko wybuchowych mieszanin, dające różnokolorowe efekty świetlne inaczej zwane też racami. Po każdym wybuchu zwierzaki nie wiedzą gdzie mają się schować. Szczególnie dotyczy to psów. Dzieje się tak dlatego, że psy mają dużo lepszy słuch od nas, ludzi. Dla nich każda taka sylwestrowa, i nie tylko, strzelanina jest wielkim przeżyciem. Chowają się w najodleglejsze zakątki domu lub chcą być jak najbliżej ludzi przez co czują się bardziej bezpieczne.

Drugi problem, to wybuch rac w zbyt bliskiej odległości od ludzi lub nawet w rękach powodując bardzo poważne uszkodzenia i rany pozostawiające trwałe ślady na całe życie. Z tych powodów uważam, że powinno być zakazane powszechne używanie fajerwerków. Dla dobra naszych zwierzaków oraz dla nas samych ludzi. Mniej będzie zestresowanych ludzi i zwierzaków.

51. Bełkot POlityczny.

Pierwszym bełkoczącym jest obecny premier, Ob. D. Tusk. Dlaczego?

W ostatnim dniu kampanii wyborczej, 19. 10. 2007 r. Ob. D. Tusk na oczach telewidzów własnym podpisem sygnował 10 zobowiązań PO. Polska zasługuje na cud gospodarczy. Można to sobie sprawdzić i obejrzeć na stronie:

platforma.org/aktualnosci/newsy/art108,dziesiec-zobowiazan-platformy

Aby nie trzeba było tego szukać prezentuję to poniżej.

1. Przyspieszymy i wykorzystamy wzrost gospodarczy.

2. Radykalnie podniesiemy płace dla budżetówki, zwiększymy emerytury i renty.

3. Wybudujemy nowoczesną sieć autostrad, dróg ekspresowych, mostów i obwodnic.

4. Zagwarantujemy bezpłatny dostęp do opieki medycznej i zlikwidujemy NFZ.

5. Uprościmy podatki – wprowadzimy podatek liniowy z ulgą prorodzinną, zlikwidujemy ponad 200 opłat urzędowych.

6. Przyspieszymy budowę stadionów na Euro 2012.

7. Szybko wypełnimy naszą misję w Iraku.

8. Sprawimy, że Polacy z emigracji będą chcieli wracać do domu i inwestować w Polsce.

9. Podniesiemy poziom edukacji i upowszechnimy Internet.

10. Podejmiemy rzeczywistą walkę z korupcją.

Najlepiej zobowiązania Ob. D. Tuska oceniła tak zwana sondażowa opinia publiczna. Ostatnie badania wykonane przez jedną z gazet wykazały, że rząd Ob. D. Tuska popiera aż co 10 badany. Jednocześnie inne badania mówią, że co drugi badany popiera działania Ob. D. Tuska, jako szefa partii POlitycznej. Jest to więcej niż zdumiewające. Jako przeciętny obserwator naszego życia politycznego te badania oceniam jako polityczne urojenia i czystą schizofrenię co należy rozumieć jako polityczną chorobę psychiczną o nieznanym pochodzeniu i różnorodnych objawach, z których najważniejszymi są: otępienie uczuciowe, osłabienie zainteresowań i aktywności, zamknięcie się w sobie, zaburzenia procesów myślenia.

Kończy się rok kalendarzowy 2009 r. Pora różnego rodzaju podsumowań. W mojej ocenie najważniejsze problemy jakie nie zostały rozwiązane to:

problem niemiecki. Podobno rząd Ob. D. Tuska ma z Niemcami najlepsze stosunki jakich Polska z nimi jeszcze nigdy nie miała. To pewnie dlatego, że Niemcy nie wypłacili nam, Polsce, żadnych reparacji wojennych. Również i dlatego, że Niemcy w Polsce mają uprzywilejowaną pozycję przez tak zwaną mniejszość, a Polacy w Niemczech praktycznie nie mają żadnych praw. Nawet do własnych dzieci, polskim rodzicom nie wolno mówić po polsku;

powszechne kumoterstwo. Przykładem są elektrownie atomowe. Ostatecznio zapadła decyzja o ich budowie w Polsce. Pytam. Dlaczego za kwotę, którą rząd Ob. D. Tuska zamierza wydać na te elektrownie nie ogłoszono żadnego konkursu ani przetargu? Czy istnieją tańsze i bezpieczniejsze technologie aby zapewnić Polsce samowystarczalność energetyczną? Odpowiadam. Wykorzystanie polskiego węgla kamiennego i brunatnego oraz najbogatszych w Świecie złóż geotermalnych. Zatem zasadne staje się pytanie. Co Ob. D. Tusk otrzymał za te atomówki?

hazardowe przecieki od Ob. Tuska. Działalność tak zwanej sejmowej komisji hazardowej jest dowodem na to, że Ob. D. Tusk, jako szef rządu i partii POlitycznej z przerażeniem myśli o tym co go czeka przed tą komisją, z której skutecznie usunięto wszelkie PiSki. Strach i wilcze oczy Ob. D. Tuska widać po każdym niemal pytaniu w sprawie hazardu padające z ust wielu dziennikarzy. Jeżeli nie prokuratura i nie ten Sejm, to kto wyjaśni przecieki z kancelarii ob. D. Tuska? Kiedy skończą się bełkoty POsłów i zacznie się prawdziwe przesłuchanie: Zbycha, Grzecha, Mira i Rycha?

Tyle wystarczy biadolenia jeszcze w starym roku.

ATP AWS Demokracja Polityka ZSRR

Ob. D. Tusk, według niektórych, został politykiem roku 2009. Tym samym został nagrodzony pierwszy bełkocący.

Idą święta rodzinne.

Święta Bożego Narodzenia nie tylko w Polsce, czy się to komuś podoba czy nie, są najważniejszymi świętami rodzinnymi. W związku z tymi świętami, życzę każdej polskiej rodziny jak najwięcej uśmiechów każdego dnia, oraz aby nasze domy wszelka bieda omijała jak najdalej, również pogody ducha i wybaczenie sobie nawzajem jakichkolwiek nieporozumień oraz niesnasek, i aby dzieci i wnuki nasze mogły żyć w pokoju i doczekały starości w takim stanie i żyły bez kłótni i waśni. Tego wszystkiego życzę również wszystkim, którzy byli tak łaskawi i zaszczycili mnie swoją obecnością na tym blogu oraz tym którzy byli na tyle uprzejmi aby zostawić tu jakiś komentarz.

K.51. Akt najwyższego barbarzyństwa.

Konzentrationslager Auschwitz – Birkenau został założony przez Niemców w 1940 roku. Na rozkaz Niemców nad bramą wykonano napis: ARBEIT MACHT FREI,co po polsku znaczy: Praca czyni wolnym, co jest modyfikacją biblijnego Prawda was wyzwoli. Napis ten, Arbeit macht frei, został wykonany przez polskich więźniów politycznych pod kierownictwem Pana Jana Liwacza, numer obozowy 1010. Napis ten zawiera w sobie symboliczny opór przeciwko niemieckiej okupacji, zezwierzęcenia oraz ludzkiego zdziczenia. Literka B w wyrazie arbeit ma odwrócone brzuszki. Większy miast być na dole, jest u góry. Tyle mogli więźniowie i skorzystali z tego aby zamanifestować swoje niegodzenie się z traktowaniem ich przez niemieckich nadludzi. Ten to napis wisiał sobie nad bramą od 1940 roku, czyli przez 69 lat. Napis ten stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Konzentrationslager Auschwitz – Birkenau. Obóz ten, jako największe cmentarzysko Europy został przekształcony w Państwowe Muzeum Auschwitz – Birkenau.

Napis znad obozowej bramy została skradziony w piątek. Słów brakuje jak nazwać tych, którzy dokonali tego barbarzyńskiego wyczynu. Zwyrodnialcy? Degeneraci? Wykolejeńcy? Ukraść napis z największego cmentarza Europy? To naprawdę trzeba nie mieć po kolei w głowie poukładane. Dobrze, że policja złapała tak szybko tych barbarzyńców. Grozi im 10 lat za ten akt najwyższego barbarzyństwa. Może to i dużo ale wyczyn też zdumiał niemal cały Świat.

W związku z tą kradzieżą nasuwają mi się dwa spostrzeżenia.

1. Jeżeli Konzentrationslager Auschwitz – Birkenau jest największym cmentarzem w Europie zbudowanym przez niemieckich nadludzi, to dlaczego tylko my, Polacy, ponosimy cały czas ciężar utrzymania tego cmentarza? Przecież zginęli tu mieszkańcy niemal wszystkich krajów Europy i wszystkie kraje Europy powinny dbać o to miejsce, aby pamięć o tym co zrobili Niemcy Europie nie zaginęła. Może wówczas nikt by nie mówił, a szczególnie Niemcy, o polskich obozach koncentracyjnych?

2. Sprawa wstydliwa. Dlaczego zabrakło kilku groszy na porządny system alarmowy z nagrywaniem obserwowanych najważniejszych części obozu? Brak tu pieniędzy jest niewybaczalny.

ATP Kategoria Felieton Licznik Traktat

49. Informacja.

Co to jest informacja? Odpowiedź nie jest prosta. Słownik języka polskiego definiuje to jako powiadomienie o czymś, zakomunikowanie czegoś; wiadomość, wskazówka, pouczenie. Istotną rolę w przekazywaniu informacji pełnią środki masowej informacji, za pomocą których odbywa się przekazywanie informacji we współczesnych społeczeństwach, na przykład prasa, radio, telewizja oraz internet.

Informacja (łac. informatio – przedstawienie, wizerunek; informare – kształtować, przedstawiać) – termin interdyscyplinarny, definiowany różnie w różnych dziedzinach nauki; najogólniej – właściwość pewnych obiektów, relacja między elementami zbiorów pewnych obiektów, której istotą jest zmniejszanie niepewności (nieokreśloności).

Można wyróżnić dwa podstawowe punkty widzenia informacji:

1. obiektywny – informacja oznacza pewną właściwość fizyczną lub strukturalną obiektów (układów, systemów), przy czym jest kwestią dyskusyjną[4] czy wszelkich obiektów, czy jedynie systemów samoregulujących się (w tym organizmów żywych),

2. subiektywny – informacja istnieje jedynie względem pewnego podmiotu, najczęściej rozumianego jako umysł, gdyż jedynie umysł jest w stanie nadać elementom rzeczywistości znaczenie (sens) i wykorzystać je do własnych celów. Źródło: Wikipedia.

We współczesnym Świecie informacja stała się również i bronią, która w sposób niewyobrażalny może zmienić życie każdego z nas. Dostęp do informacji jest więc bardzo ważny. Weźmy dla przykładu współczesne pole walki. Bezzałogowe samoloty dostarczają najświeższych i aktualnych informacji z terenu nad którym przelatują. Tym sposobem unika się jak najmniejszych strat w ludziach albo też precyzyjnie zniszczyć siły i środki nieprzyjaciela.

To co z takim mozołem i nie tylko ja, wypisujemy na blogach jest również informacją różnego rodzaju postrzegania naszego Świata. Tu chciałbym zadać tylko jedno pytanie. Co po każdym z nas zostanie za 100 lat?

Demokracja Dokument Natura Polityka Wolność

48. Paradoks.

Paradoksem jeszcze nie zajmowałem się, więc trzeba to chociaż skrótowo wyjaśnić na czy toto polega. Paradoks, jest to zdanie w którym rozumowanie o pozornie oczywistej prawdziwości jego elementów, ale wskutek zawartego w nim błędu prowadzące do wniosków jawnie sprzecznych ze sobą lub sytuacji przeczącej zdrowemu rozsądkowi.

Szerszy opis tego samego zagadnienia.

Paradoksem nazywamy rozumowanie, w którym wychodząc od niepodważalnych – albo sprawiających wrażenie niepodważalnych – faktów, przesłanek, dowodzi się twierdzeń wzajemnie sprzecznych, absurdalnych, niezgodnych z intuicją, zdrowym rozsądkiem albo powszechnie głoszonymi sądami. Rozumowanie takie może być poprawne lub nie, bywa i tak, że jego poprawność i wynikające zeń wnioski są przedmiotem niekończących się dyskusji i gorących sporów. Gdy mamy do czynienia z rozumowaniem błędnym, zwłaszcza wtedy, gdy błąd wprowadzono rozmyślnie i sprytnie go zakamuflowano, mówimy o sofizmacie. Rozumowanie dowodzące sprzecznych ze sobą sądów, jak również sama wynikła w ten sposób sprzeczność, nazywa się także antynomią. Dodajmy jeszcze, że niekiedy miano paradoksu zyskuje niosąca sprzeczność błyskotliwa myśl, albo aforyzm, niekoniecznie wiążący się z jakimś wymyślnym rozumowaniem. Źródło: ceti.pl/gralinski/archiwumfi

Paradoksem zajmowali się już starożytni filozofowie greccy. Paradoks Epimenidesa zwany także paradoksem kłamcy czy paradoksem Eubulidesa mówi o niemożliwości zdefiniowania pojęcia prawdy w obrębie języka, do którego to pojęcie się odnosi. Aż z tamtych czasów pochodzi paradoks kłamcy. Samych paradoksów jest sporo i naprawdę nie trzeba wielkiego wysiłku aby je znaleźć w internecie i spróbować to zrozumieć. Opisanie sofizmatu i paradoksu potrzebne jest mi do dalszych medytacji.

Klasyczny przykład paradoksu. Stwierdzam: ja teraz kłamię. Jeśli zadasz sobie, drogi czytelniku pytanie, czy ja teraz kłamię, czy też stwierdzam prawdę dojdziesz prawdopodobnie do sprzeczności. Jeśli kłamię, to stwierdzając: ja teraz kłamię, wypowiadam prawdę, a więc nie kłamię. Jeśli natomiast twierdzę prawdę, to znaczy, że kłamię, bo to oznacza napisane przeze mnie zdanie. Tu trzeba sięgnąć do Arystotelesa (ur. 384 p.n.e.; zm. 322 p.n.e.) oraz jego definicji prawdy. Prawda jest to zgodność poznania z rzeczywistością. W tej sytuacji rozwiązanie paradoksu kłamcy jest brutalne. Po prostu stwierdza się, że zdania nie powinny wypowiadać się same o sobie. Dlatego tego rodzaju wnioskowanie było nieuprawnione. Rozpoznanie paradoksu i sofizmatu opartego na pozornie prostych i rozsądnych pomysłach prowadziło często do znaczących postępów w nauce i filozofii albo też do niekończących się dyskusji.

Innym bardzo prostym paradoksem jest paradoks łysego. Weźmy dla przykładu człowieka, który ma bujną czuprynę. Wyrwanie jednego włosa nie czyni tego człowieka łysym. Więc kiedy człowiek staje się naprawdę łysy?

ATP Debata Demokracja Polityka Natura

47. Sofizmat.

Sofizmatem już kiedyś zajmowałem się z okazji uchwalenia Traktatu Nicpońskiego (Lizbońskiego) przeto tu tylko krótko wyjaśnię. Sofizmat jest to rozumowanie pozornie poprawne, ale w istocie zawierające rozmyślnie utajone błędy logiczne; fałszywy dowód; potocznie: świadome dowodzenie nieprawdy, wykręt, wybieg.

Przykład sofizmatu algebraicznego.

Przyjmujemy, że a i b są liczbami nierównymi, przy czym a jest większe od b, tym sposobem a – b = c. Więc:

a = b + c mnożąc obie strony przez /a – b, otrzymujemy:

aa – ab = ab + ac – bb – bc, po przeniesieniu mamy:

aa – ab – ac = ab – bb – bc, po wyciągnięciu przed nawias:

a(a – b – c) = b(a – b – c), czyli ostatecznie

a = b. Jest to wynik paradoksalny! Tylko pozornie.

Podstawiając konkretne cyfry otrzymujemy:

a = 5, b = 3 więc 5 – 3 = 2 lub

5 = 3 + 2, to pomnożone przez (5 – 3) otrzymujemy:

5(5 – 3) = (3 + 2)(5 – 3) po wymnożeniu mamy

5×5 – 5×3 = 3×5 – 3×3 + 2×5 – 2×3 po przeniesieniu, mamy

5×5 – 5×3 – 2×5 = 3×5 – 3×3 – 2×3 wyciągamy przed nawias

5(5 – 3 – 2) = 3(5 – 3 – 2) czyli ostatecznie

5 = 3

Można dobrać każdą inną parę liczb. Generalnie na takiej podstawie można udowodnić, że każda dowolna liczba jest równa każdej innej liczbie! Błąd w tym sofizmacie algebraicznym polega na tym, że obie strony równania zostały pomnożone przez 0 bo a – b – c = 0, zaś w tym przypadku 5 – 3 – 2 = 0. Natomiast zgodnie z pewnikami obowiązującymi w matematyce, każda liczba pomnożona przez 0 jest zerem, ale do tego potrzebna jest pewna elementarna wiedza z matematyki oraz odrobina dobrej woli.

Więcej sofizmatów można znaleźć w książce Szczepan Jeleński, Lilavati. Zaś Lilavati, to imię córki matematyka hinduskiego z XII stulecia i oznacza urocza, czarująca. Tak jak sama matematyka, która jest nauką zmuszającą do myślenia.

ATP Debata Felieton Demokracja Traktat

F.31. Stoczniowcy.

Poległym robotnikom w grudniu 1970 roku.

Ktoś z zewnątrz otworzył drzwi. Podmuch wiatru pchnął te drzwi mocno na zewnątrz, aż było słychać jak odbiły się od jakiejś zewnętrznej przeszkody i do lokalu sypnęło śniegiem na leżący pod drzwiami karton, który jeszcze nie tak dawno stanowił pudełko po jakimś towarze. W drzwiach stanął mężczyzna niewysokiego wzrostu w skromnym ubraniu. Starannie zamknął drzwi i potupał nogami aby otrzepać z butów resztki śniegu jakie przykleiły się do nich. Następnie otrzepał nogawki spodni ze śniegu i nie oglądają się ruszył w kierunku lady. Na blacie tej lady stały dwa rodzaje szklanek, większe o pojemności 0,5 i mniejsze o pojemności 0,3 litra. Barman wziął mniejszą szklankę i począł nalewać złocisty płyn do mniejszej szklanki. Kiedy mężczyzna zbliżył się do lady, pełna szklana już stała na niej. Wyjął z kieszeni monetę i położył ją na ladzie i spojrzał na barana. Ten uśmiechnął się a mężczyzna odpowiedział tym samym. Następnie wziął szklankę i odwrócił się w stronę sali. Stało tam kilka stolików, ale tylko jeden był zajęty przez czterech mężczyzn w różnym wieku i równie skromnie ubranych jak ten co przed chwilą wszedł do lokalu. Przed każdym z nich stała taka sama mała szklaneczka złocistego płynu. Mężczyzna ruszył w kierunku tego stolika i stanął przy sąsiednim. Postawił szklankę na blacie stolika. Rozpiął kurtę a później powiesił ją na poręczy krzesła. Usiadł i uniósł szklankę ze złocistym płynem na wysokość oczu. Chwilę przyglądał się zawartości szklanki po czym zbliżył do ust i głośno pociągnął niewielki łyk płynu.

– Ty! Siorbacz! Kiedy ty nauczysz się pić piwo bezgłośnie.

Mężczyzna nazwany Siorbaczem nic nie odpowiedział, tylko wierzchem rękawa otarł usta a następnie nadal wpatrywał się w swoją szklankę.

– Wczoraj znowu elektrownia podłączyła mi prąd w mieszkaniu. – odezwał się jeden z mężczyzn czteroosobowego stolika. – Złapałem fuchę i udało mi się zarobić parę groszy. Starczyło na prąd no i na święta też będą prezenty dla dzieciaków.

– A mi trzy dni temu elektrownia wyłączyła prąd… Dzieci odrabiają lekcje przy świeczkach… – odparł inny mężczyzna czteroosobowego stolika.

– Na prąd nie masz a na piwo masz? – spytał jeszcze inny mężczyzna.

– Przecież to małe piwko. A przyszedłem tu, bo, bo może ktoś z was wie o jakiejś fusze? – Po tych słowach zapadła cisza.

– Byłem wczoraj w urzędzie dowiedzieć się o pracę. Nic nie mają.

– Ja też usłyszałem to samo. Władza, a konkretnie premier, po raz kolejny oszukał nas. Przecież stocznie miały pracować i miała być praca dla nas…

– Bryndza jest powszechna… Żadnej roboty… Nawet fuch nie ma za dużo…

– Wam to dobrze, dostaliście dużo pieniędzy za to, że sami zrezygnowaliście z pracy…

– Ale my też wcześniej i dłużej pracowaliśmy w stoczni. Nie możesz mieć o to do nas pretensji.

Znowu zapadła cisza i tylko było słychać jak szklanki, od czasu do czasu, uderzały w blaty stolików.

– Nie będziecie więcej zamawiać? – przerwał ciszę barman.

– Nie! – niemal jednocześnie odpowiedzieli wszyscy mężczyźni.

– Ja też mam rodzinę. Też mam dzieci. – odparł barman. – Jak nie będziecie przychodzić na piwo, jak dawniej, to i ja będę musiał zamknąć ten lokal, ale ja od nikogo nie dostanę żadnej odprawy…

Ponownie zapadła cisza.

– Jak tam twoje koty? Czy nadal je dokarmiasz? – spytał jeden z mężczyzn czteroosobowego stolika zwracając się w kierunku Siorbacza.

– Byłem tydzień temu. One stają się coraz bardziej dzikie i nieprzyjazne. To pewnie z głodu…

– Nie ma ludzi, to i nie ma myszy… Dlatego koty są głodne…

– A młode koty widziałeś?

– Nie – i po chwili dodał. – Dziki zwierz jest mądrzejszy od udomowionego. Nie ma jedzenia, to i nie ma młodych. A może inne dzikie zwierzęta wyjadają młode kotki. Kto to wie. Kręcą się tam teraz bezdomne głodne psy… Teraz tylko wiatr hula po naszych halach… Tam nie ma nawet okruszków dla ptaszków… Ja sam czasami chodzę głodny… Chyba przyjdzie mi kraść…

– Co prawda… to prawda…

– Jooo – odparł najstarszy mężczyzna, który do tej pory nic nie mówił.

AWS Polityka Władza Wolność ZSRR

46. Podstawowe wolności.

 

W związku z wyrokiem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z listopada br. w sprawie usunięcia krzyża w jednej z klas we Włoszech, ośmielam się opatrzyć ten wyrok komentarzem którym są wybrane fragmenty EKPC zaprezentowane poniżej. Ponadto wyrok ten ostemplowałem:

Niepoczytalność.

Europejska Konwencja Praw Człowieka, pełna nazwa: Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, w skrócie Konwencja Europejska lub EKPC.

Artykuł 9. Wolność myśli, sumienia i wyznania.

1. Każdy ma prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania; prawo to obejmuje wolność zmiany wyznania lub przekonań oraz wolność uzewnętrzniania indywidualnie lub wspólnie z innymi, publicznie lub prywatnie, swego wyznania lub przekonań przez uprawianie kultu, nauczanie, praktykowanie i czynności rytualne.

2. Wolność uzewnętrzniania wyznania lub przekonań może podlegać jedynie takim ograniczeniom, które są przewidziane przez ustawę i konieczne w społeczeństwie demokratycznym z uwagi na interesy bezpieczeństwa publicznego, ochronę porządku publicznego, zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności innych osób.

Artykuł 10. Wolność wyrażania opinii.

1. Każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe. Niniejszy przepis nie wyklucza prawa Państw do poddania procedurze zezwoleń przedsiębiorstw radiowych, telewizyjnych lub kinematograficznych.

2. Korzystanie z tych wolności pociągających za sobą obowiązki i odpowiedzialność może podlegać takim wymogom formalnym, warunkom, ograniczeniom i sankcjom, jakie są przewidziane przez ustawę i niezbędne w społeczeństwie demokratycznym w interesie bezpieczeństwa państwowego, integralności terytorialnej lub bezpieczeństwa publicznego ze względu na konieczność zapobieżenia zakłóceniu porządku lub przestępstwu, z uwagi na ochronę zdrowia i moralności, ochronę dobrego imienia i praw innych osób oraz ze względu na zapobieżenie ujawnieniu informacji poufnych lub na zagwarantowanie powagi i bezstronności władzy sądowej.

Wytłuszczenia własne.

Natura Polityka Religia Władza Wolność