W.11. D. Tusk wzorem A. Hitlera.

Ni z kija, ni z pietruszki, jak Filip z konopi po dwóch latach rządzenia wyskoczył Ob. Tusk z ustnym wnioskiem o rewolucyjną zmianę ustrojową III RP i zaproponował zmianę Konstytucji III RP lub PRL Bis, jak kto woli. Zatem należy spytać. Czy to budowa IV RP, czy może też V RP? Dlaczego Ob. Tusk korzysta z demokracji i żąda dla siebie większych praw?

Ob. Tusk (jako dotknięty przez Pana Boga geniusz) miast mówić o cudach gospodarczych jakie udało mu się stworzyć po latach rządzenia, ucieka między innymi przed wyjaśnieniem: rozwalenia przemysłu stoczniowego w Polsce, największej w dziejach państwa Polskiego dziury budżetowe oraz dziesiątkami innych afer, nagle i niespodziewanie, nawet dla członków swojej partii, zmienia nie zrealizowany program wyborczy PO. Zmienia albo też nie zna podstawowego dokumentu partii, której jest przewodniczącym. Po dwóch latach rządów Ob. Tuska nie dyskutuje się o tym co dobrego i złego zrobił dla Polski Ob. Tusk w okresie swoich rządów, lecz od kilku dni dyskutuje się o jakiejś bliżej nie określonej zmianie Konstytucji III RP. Niemal całkowicie przybladła tak zwana afera hazardowa. To był prawdziwy cel chwilowego odwrócenia uwagi wszystkich Polaków od prawdziwych problemów jakie dziś nas trapią i nurtują. Ot, chociażby praktycznie zrujnowana służba zdrowia. Półbóg Tusk nie potrafił znaleźć większości parlamentarnej do uzdrowienia służby zdrowia nie ma też tej większości dla wprowadzenia jakichkolwiek zmian konstytucyjnych. Jak długo jeszcze pijarskie zagrania tego półboga będą przykrywały wszystkie jego błędy, fiaska i porażki? Jak długo jeszcze to bałwochwalstwo, kult, kult i uwielbienie dla Ob. Tuska będzie trwało?

Kto chce może zajrzeć na stronę PO i tam bardzo łatwo można odnaleźć program tej partii. Kto zaś nie ma ochoty może to przeczytać, tylko wybrane przeze mnie fragmenty poniżej. Na tej podstawie twierdzę, że Ob. Tusk nie zna programu własnej partii. Inaczej nie wyskakiwał by jak Filip z konopi z kanclerskim (jak w Niemczech) systemem demokracji i rządzenia państwem.

 

BY ŻYŁO SIĘ LEPIEJ. WSZYSTKIM!

Program wyborczy

PLATFORMY OBYWATELSKIEJ

Warszawa 2007

Spis treści

Donald Tusk, Polska zasługuje na cud gospodarczy………………….4

Bronisław Komorowski, Wstęp do programu PO ………………………6

Deklaracja Ideowa Platformy Obywatelskiej ………………………….7

By żyło się lepiej. Wszystkim

Program Platformy Obywatelskiej (październik 2007)

1. Państwo silne, tanie i przyjazne …………………………………..10

2. Polska dbająca o wolność i bezpieczeństwo obywateli………….17

3. Polska silna, oparta na własności i sprawiedliwości………………19

4. Polska zdrowych finansów i niskich podatków.

Nowoczesna gospodarka………………………………………………..23

5. Polska zdrowa…………………………………………………………34

6. Polityka społeczna: rodzina, praca, solidarne społeczeństwo…..40

7. Bezcenny kapitał – sektor wiedzy………………………………….50

8. Polska w Europie. Polityka regionalna, spójność i wzrost………..55

9. Polska w Europie. Odpowiedzialność za polską wieś……………..59

10. Media elektroniczne – wyzwanie cywilizacyjne………………….66

11. Polska w Europie. Kultura narodowa, dziedzictwo,

polityka kulturalna……………………………………………………….69

12. Silna i bezpieczna Polska w Unii Europejskiej …………………..74

 

Oto co czytamy, przy tym wytłuszczenia są moje.

 

Polska zasługuje na cud gospodarczy

Donald Tusk, Przewodniczący PO RP

Co pewien czas zdarzają się w Polsce wybory, które mają fundamentalne znaczenie. (…) Po wyborach, jeśli Platforma Obywatelska wygra i tym samym otrzyma od Polaków mandat do rządzenia, zaproponujemy ogólnonarodowy pakt na rzecz Narodowego Programu Wielkiej Budowy, porozumienie wszystkich sił politycznych. Proponuję, żeby 22 października zawrzeć pakt, którego celem będzie realizacja polskiego cudu gospodarczego, nic więcej, nic mniej. Zgódźmy się na podstawowe założenia, które go warunkują. Rozmawiajmy. o nich już teraz, w kampanii. Nie ma lepszego i uczciwszego tematu. Platforma i ja osobiście jesteśmy gwarantem, że będą one obowiązywać również po wyborach. (…)

Wstęp do Programu PO

Bronisław Komorowski, wiceprzewodniczący PO, koordynator prac programowych Konferencji Programowej PO RP

(…) Chcemy więc naprawy a nie destrukcji państwa, chcemy umocnienia. a nie osłabienia demokracji i wolnego rynku, chcemy szybszego marszu ku zachodnim standardom życia i rozwoju – by wszystkim w Polsce żyło się lepiej. Byśmy zdołali zrealizować wielki narodowy cel, jakim jest dogonienie peletonu państw tzw. Starej Unii Europejskiej. Byśmy mogli wykorzystać te parę lat szczególnej szansy, jaką dają pierwsze lata naszego członkowstwa w UE. Te wielkie narodowe cele możemy osiągnąć tylko razem, tylko wspólnie – wszyscy! Nie zgadzamy się więc na dzielenie Polski na liberalną i solidarną, Polaków na bogatych i skazanych na ubóstwo, na „wykształciuchów” i „ciemny lud”, na III i IV RP! Na to sztuczne dzielenie i konfliktowanie Polski i Polaków odpowiadamy – Polska jest dobrem wspólnym, jest wspólną dumą i wspólną pracą. To PO prostu POlska!

DEKLARACJA IDEOWA PLATFORMY OBYWATELSKIEJ

Przyjęta przez Klub Poselski Platforma Obywatelska

w dniu 21 grudnia 2001 r.

1. Polityka w służbie człowieka

Platforma Obywatelska zrodziła się z protestu przeciwko złej polityce. Dobra polityka pozostaje w służbie człowieka, nie zaś jakiejkolwiek doktryny lub interesu. Polityka łączy się z moralnością tylko tam, gdzie pielęgnowane są cnoty obywatelskie. Gdzie patriotyzm stawiany jest ponad walkę o partyjne interesy. Gdzie autorytet państwa wymusza bezwzględne przestrzeganie prawa, także przez rządzących. Gdzie roztropność nakazuje powściągać grupowe spory. Zaś honor ceniony jest bardziej niż spryt.

Ostemplowałem Niepoczytalność

Po dojściu Hitlera do władzy, Niemcy długo nikogo nie wybierali.

ATP AWS Felieton Władza ZSRR

42. Klęska. Yes! Yes! Yes!

Dnia 30. 10. 2009 r. odbyło się w Brukseli szczytowanie (ekstaza) państw UE w sprawie tak zwanego efektu cieplarnianego, który powoduje zmiany klimatyczne, jak niektórzy twierdzą, głównie w wyniku emisji: CO2 – dwutlenku węgla, metanu oraz azotu. Okazało się, że dwaj najważniejsi Ob. III RP: prezydent – Ob. Lech Kaczyński oraz premier – Ob. Donald Tusk, bez żadnej bijatyki o samolot i pilotów udali się na owo szczytowanie. Samolot rządowy najpierw poleciał do Brukseli z premierem, potem wrócił do Warszawy po prezydenta. I co? Nie mogło być tak od razu? Bez obciachu i afer na skale międzynarodową? Obaj Ob. udowodnili, że kiedy chcą, to potrafią dogadać się.

Na czym polega efekt cieplarniany zwany też efektem szklarniowym? Jak sama nazwa wskazuje można tego doświadczyć w szklarni albo nawet i w mieszkaniu, gdzie docierają promienie Słońca. Część ciepła zatrzymuje się odbijając się wewnątrz od szyb. Dodatkowymi elementami powodującymi podwyższenie temperatury są gazy cieplarniane, głównie CO2, który my, ludzie, jesteśmy producentem. Zwierzęta domowe również. A samochody ile tego produkują?! Ojoj! Jak bardzo szkodliwe dla żywych organizmów jest spalanie czegokolwiek wystarczy prosty eksperyment z zapaloną świeczką, którą należy umieścić pod kloszem lub słoikiem. Świeczka szybko zgaśnie z powodu braku tlenu. Podobnie rzecz stanie się z każdym żywym organizmem zamkniętym w szczelnym pojemniku bez dopływu świeżego powietrza, albo bez dostarczenia tlenu. Sprawa jest więc bardzo poważna.

Mając powyższe na uwadze 11 grudnia 1997 r. odbyła konferencja w Kioto, w Japonii. Celem konferencji było osiągnięcie porozumienia co do traktatu, który domagałby się od uprzemysłowionej części świata zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Protokół z Kioto, bo tak nazywał się dokument formułujący cele owej konferencji, wszedł w życie w 2005 r. czyli został ratyfikowany przez 55 krajów, których łączna emisja CO2 jest równa przynajmniej 55% emisji globalnej z roku 1990. Na mocy protokołu z Kioto kraje, które go podpisały zobowiązały się ograniczyć do 2012 emisje dwutlenku węgla, metanu czy azotu o około 5%. Gdyby ograniczenie tej emisji z jakiś powodów nie było możliwe kraje te zobowiązane są do odsprzedawania bądź odkupywania ich od innych. Znaczenie protokołu jest więc bardzo duże. Jest on uważany za pierwszy krok do wspólnego, międzynarodowego działania na rzecz ochrony środowiska. Za niedotrzymanie postanowień protokołu z Kioto grozić będzie grzywna. Natomiast zysk z ewentualnych transakcji musi być kierowany na dalsze inwestycje przynoszące redukcje emisji zanieczyszczeń. Nie będę dalej rozwijał tematu, bo każdy kto interesuje się, albo zainteresował się tą problematyką, może bardzo łatwo odnaleźć dużo informacji na ten temat w internecie. Wystarczy wpisać odpowiednie hasło do wyszukiwarki.

Po powrocie obu Ob. (prezydent III RP i premier III RP) z Brukseli urzędnicy wyrywali się z objaśnieniami, że Polska osiągnęła dobry kompromis dla klimatu oraz dobry dla państw, które ze względu na poziom zamożności mogły czuć się zagrożone jak poszczególne kraje mają finansować walkę ze zmianami klimatycznymi. Szczyt Unii Europejskiej w Brukseli miał wypracować stanowisko UE na szczyt klimatyczny w Kopenhadze, który ma się odbyć w grudniu 2009 r. Szczegóły, ile poszczególne kraje mają płacić, UE ustali jednak dopiero po szczytowaniu w Kopenhadze. Natomiast premier naciskany pytaniami, na czym polega sukces Polski, skoro nie dogadano się szczegółowo, ile kto ma płacić, stwierdził, że przyjęto zasadę, iż biedni zapłacą mniej. Zaznaczył jednak, że Polska zapłaci poważną kontrybucję, a nie skromny datek. Z tego tytułu Ob. Tusk, jako premier nie będzie krzyczał: Yes! Yes! Yes! Co miałoby potwierdzić olbrzymi sukces delegacji polskiej na tym szczytowaniu.

Moim skromnym zdaniem nie było żadnego sukcesu lecz totalna: klęska, fiasko i porażka. Dlaczego? Oto kilka lub co najwyżej kilkanaście dni temu usłyszałem w radiu, że Polska ma nadwyżkę, czyli obniżyła emisję CO2 na około 500000000 (słownie: pięćset milionów) Ton! Część tej nadwyżki została nawet sprzedana do Hiszpanii za 25 mln € na podstawie umowy, którą niedawno podpisano w Sopocie. Są widoki na przyszłość, że Hiszpanie będą chcieli więcej kupić od nas tej nadwyżki CO2. Dlatego szczytowanie 30. 10. 2009 r. w Brukseli, było totalną: klęską, fiaskiem i porażką, tandemu: prezydent III RP – Ob. Lech Kaczyński, oraz premier III – Ob. Donald Tusk? No bo jakże to? My, jako Polska, kraj na dorobku, mamy nadwyżki w emisji CO2 i jeszcze musimy płacić daniny pieniężne? Miast rozwijać obecny stan obniżania emisji CO2 za uzyskiwane pieniądze z ich sprzedaż będziemy oddawać innym nasze ciężko wypracowane pieniądze?

Bez pół litra nie razbieriosz.

Felieton, Kaczyński, Polityka, Tusk, Władza

P.s. W stosunku do roku bazowego 1990, Polska obniżyła emisję gazów cieplarnianych o 30 %.

R.17. Wnuczek.

W dniu dzisiejszym urodził się już drugi mój wnuczek. Chłopisko ma 59 cm długości i waży aż 4,6 kg. Dla dziadków po kądzieli (od strony młodej mamy) jest to pierwszy wnuczek, natomiast dla nas, dziadków po mieczu (czyli od strony młodego taty) jest to już nasz drugi wnuczek. Nasz pierwszy wnuczek pochodzi od naszego starszego syna. Przy tym obie babcie nie są prawdziwymi babciami, bo nie mają wnuczki czyli dziewczynki. Tak przynajmniej mówi się.

Zostać rodzicem, to naprawdę wspaniałe przeżycie i uczucie. Zostać dziadkiem, to też coś wspaniałego, ale to nie to samo, kiedy po raz pierwszy ludzie stają się rodzicami: mamą i tatą. Oto leży mała ludzka istota, dowód najwspanialszego cudu boskiego lub naturalnego (jak kto woli) przekazania pokoleniowego daru życia. Taki malutki ale już samodzielnie żyje. A jeszcze tak niedawno był w brzuszku mamy o nic się nie martwił, a teraz musi już samodzielnie oddychać i jeść. To naprawdę nie lada wyczyn! Leży sobie jednak beztrosko, bo czuje, że krzywda mu się nie dzieje. Taki pulchniutki niczym pulpecik. Rączki i nóżki jak paróweczki. W tej chwili jest taki bezbronny i bezradny. Tak niezgrabnie przebiera nóżkami i rączkami…

Wraz z moją małżonką mamy przyjemność, po raz drugi, przeżywać te naprawdę wspaniałe chwile, bycie dziadkami. Od niepamiętnych czasów mówi się, że prawdziwy mężczyzna powinien: spłodzić syna, zbudować dom i posadzić drzewo. Niektórzy dodają jeszcze, i dosiąść konia, dziś mieć samochód. Wszystkie te rzeczy spełniłem. Synów mam dwóch. Dom zbudowałem, chociaż nie sam. Z drzew, które posadziłem, byłby niemały lasek. A samochodów miałem kilka, natomiast obecnie moim najlepszym środkiem przemieszczania się jest per pedes czyli chodzenie pieszo. To o wiele zdrowsze niż siedzenie w metalowej puszce.

Być dziadkiem i to dwa razy(!) to naprawdę wspaniała rzecz! Do pełnego szczęścia brakuje nam tylko wnuczki, aby moja małżonka została prawdziwą babcią. Jeszcze nic straconego. Nasi synowie to jeszcze młodzi ludzie.

Natura Rodzina Życie

41. Donald Tusk półbogiem!

Właśnie mija dwa lata jak Ob. Tusk kieruje naszą Ojczyzną. Jako podsumowanie tych rządów zacytuję całkiem niedawne wypowiedzi bardzo bliskiego jego współpracownika, Sławomira Nowaka, dla jednej z gazet:

Kim dla Pana jest dzisiaj Donald Tusk?

Bardzo bliską osobą. Człowiekiem, dla którego jestem w polityce.

Pan rozumie jego decyzje, czy tylko ślepo mu wierzy, że ma rację?

Jestem przekonany, że ma rację. On zresztą ma genialną intuicję polityczną.

Ludzie Platformy ufają Tuskowi, nawet jeśli nie rozumieją jego decyzji?

On nie jest żadnym nawiedzonym mistykiem, który ma olśnienia, ale na pewno jest dotknięty przez Pana Boga geniuszem i nieprawdopodobną intuicją. Premier zawsze szuka niestandardowych rozstrzygnięć i na tym też polega jego siła. Obrady klubu zakończył ostatnio sformułowaniem: „nie traćcie ducha”. Biblijnie, powiało świeżą bryzą.

Zatem.

Szanowni Państwo! Rzućmy się na kolana i wznieśmy okrzyk wiernopoddańczy. Demokracja!

Niech żyje! Niech żyje! Niech żyje!

Uuuraa!

Bóg, Felieton, Polityka, Tusk, Władza

Komentarz. Państwo papierowe.

Celem wywołania dyskusji na temat państwa papierowego pozwoliłem sobie umieścić w ilości ponad 40, w różnych miejscach, jako komentarz, tekst poniższej treści. Sami Państwo ocenicie na ile jest to skuteczne.

Polska to PAŃSTWO PAPIEROWE czyli takie, które istnieje tylko na papierze. Można je znaleźć na mapie. Tu od ponad 1000 lat mieszka Naród, który posługuje się własnym językiem. Mamy swoją historię, obyczaje oraz spisywane prawa. Mamy Konstytucję, która jest zbiorem podstawowych praw i obowiązków obywatelskich. Mamy też dziesiątki tysięcy aktów prawnych wzajemnie sprzecznych i wykluczających się a spisanych na milionach stron. Powoływanie się na Konstytucję w: sądzie, prokuraturze, czy jakimś urzędzie lub na policji wywołuje jedynie salwy śmiechu lub obojętne wzruszenie ramionami albo niemal w każdej sprawie pada odpowiedź typu: „na wiosnę drzewa są zawsze zielone”. Każdy kto ma dostęp do internetu może sam sprawdzić co to jest PAŃSTWO PAPIEROWE. Okazuje się, że najpopularniejsza przeglądarka odnajduje zaledwie kilka tekstów podanej frazy w tytule strony. Jak to jest? Można to sprawdzić zaglądając do mojego bloga pod tytułem: BARDZO POLITYCZNIE Zbigniew Grabowski delator. Jest tam już kilka tekstów, które mają w tytule frazę PAŃSTWO PAPIEROWE a których nie może odnaleźć najpopularniejsza wyszukiwarka. Zapraszam do lektury i własnych przemyśleń.

F.30. Polska. Państwo papierowe.

Najpopularniejsza wyszukiwarka, w dniu dzisiejszym, odnajduje tylko 9 tekstów z tytułem państwo papierowe, w tym jest jeden mój tekst: F.27. Hazard. Państwo papierowe. Tymczasem umieściłem już co najmniej 4 teksty, w których w tytule jest sformułowanie: państwo papierowe. Z powyższego widać, że na ten temat, państwa papierowego, nie toczy się żadna dyskusja. Przeto uzasadnione jest kontynuowanie przeze mnie tego tematu. Szkoda, że tak mało jest wypowiedzi na ten temat.

Dlaczego uważam, że Polska jest państwem papierowym? Kilka powodów już przedstawiłem. Teraz zajmę się Konstytucją III RP, i jej art. 1.: Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Zdanie to jest proste i na pierwszy rzut oka wydaje się zrozumiałe. Jednak po chwili namysłu, okazuje się, że sprawa nie jest taka prosta. Jeżeli zajrzymy do internetu w poszukiwaniu wyjaśnienia tego terminu, to okazuje się, że odpowiedzi jest kilka tysięcy. Nie zamierzam zbyt mocno zgłębiać tego, bo wymaga to szerszego opracowania. Chciałbym tu skoncentrować się na naszym wspólnym dobru jakim jest nasz język ojczyzny oraz dbanie o jego czystość i rozwój. Legalnymi i oficjalnymi organami, które powinny dbać o nasz język ojczysty są Polskie Radio (PR) i TVP, jako że te komunikatory są najpopularniejsze i każdy z nas ma z nimi najczęściej do czynienia. Jeżeli rzecz jest wspólnym dobrem, to my wszyscy i każdy z osobna, winniśmy mieć wpływ na to co dzieje w PR i TVP, aby łączyć a nie dzielić i przeciwstawiać sobie grupy społeczne. PR i TVP, jako dobro wspólne wszystkich Polaków, winny sprzyjać wyzwalaniu solidarności między ludźmi, sprzyjać porozumieniu, wyzwalać empatię czyli wczuwanie się w czyjeś położenie i poczucie odpowiedzialności. Ponadto powinny być przyjazne, otwarte, przewidywalne i pozbawione arbitralności. Dlaczego tak nie jest? Ano dlatego, że my, jako zwykli zjadacze chleba, nie mamy żadnego wpływu na to co dzieje się się w PR i TVP. Wpływ na jedne z naszych podstawowych dóbr narodowych, od dziesiątek lat, zagwarantowali sobie wyłącznie politycy.

Jakie są PR i TVP? Przede wszystkim nie są naszym wspólnym dobrem. Pomiędzy patiami politycznymi i organami państwa trwa bezpardonowa walka, o to, kto będzie miał jak najwięcej do powiedzenia i jak najwięcej obsadzi swoich ludzi na wysokich stołkach w tych instytucjach. To nie ma nic wspólnego z dobrem wspólnym! Obecna większość parlamentarna dąży do tego aby zniszczyć PR i TVP. Premier, Ob. Tusk, jawnie nawołuje do niepłacenia abonamentu, aby tym sposobem zawaliły się i runęły niczym mur berliński podstawowe dobra kształtujące nasz język ojczysty i naszą kulturę narodową. Po co? Na zgliszczach niejeden może się wzbogacić i zbudować nowe imperium. Dobro winno wykluczać zło, które powinno być obce Rzeczpospolitej. Postępowanie rządzących wobec PR i TVP jest jawną zbrodnią konstytucyjną. Dlaczego takie postępowanie jest możliwe? Ano dlatego, że polski ustawodawca nie przewidział sankcji karnej za jawne, bezceremonialne i bezczelne łamanie naszych praw podstawowych z gwarancjami konstytucyjnymi. Na tym przykładzie, PR i TVP, tylko skrótowo wykazałem, że konstytucyjny zapis i to z samego jej początku: Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. jest wyłącznie zapisem papierowy, który nie ma żadnego odzwierciedlenia i zastosowania w naszym życiu codziennym.

Tym samym, po raz kolejny wykazałem, że Polska jest państwem papierowym.

ATP, AWS, Felieton, Polityka, ZSRR

Cenzura. Państwo papierowe.

Cenzura, tak jak za czasów PRL-u ma się całkiem dobrze. Jaszcze raz należy więc wyjaśnić co to jest cenzura? Cenzura jest to oficjalna kontrola publikacji, widowisk teatralnych, filmów, audycji radiowych, internetu, itp., dokonywana przez specjalny urząd (przeważnie państwowy), oceniający je pod względem politycznym, obyczajowym i moralnym oraz zakazujący upowszechnianie tekstu. Zaś cenzura represyjna polega na kontrolowaniu publikacji po jej ukazaniu się drukiem tudzież w wersji elektronicznej, oraz ograniczanie dostępu do tej publikacji. Tak jest z moim tekstem: F.29. Państwo papierowe. Kogoś musiał zaboleć mój tekst, skoro została zastosowana cenzura wobec niego. Jeszcze 4. 11. br. kiedy dokonałem ostatni wpis na moim blogu wyszukiwarka bez problemu odnajdywała ten teks. Natomiast w dniu dzisiejszym już go nie odnajduje. Nawet przy wyszukiwaniu zaawansowanym! Które ograniczy się do: Wyświetl witryny dodane w ostatnim tygodniu oraz Pokaż wyniki gdy szukane słowa występują w tytule strony. I tak mamy.

Podana fraza – allintitle: państwo papierowe – nie została odnaleziona. Podana fraza – allintitle: Państwo papierowe „F 29” – nie została odnaleziona. Zaś samo F.29. znajduje tylko dwie wiadomości: FIGHTER F-29 (…) 5 dni temu oraz F-29 Retaliator (…) Sprzed 10 godzin.

Każdy może to sobie sprawdzić. To tylko kolejny dowód na to, że Polska od września 1939 r. nie była i nie jest CDPPUZSS – cywilizacyjnym demokratycznym państwa prawa urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej. Jest to jednocześnie dowód a to, że Polska jest państwem papierowym. To jednak nie zniechęca mnie do dalszej pisaniny albowiem moją pisaninę można jeszcze odnaleźć na wiele innych sposobów.

To już dwa lata.

W dniu dzisiejszym minęło dwa lata, w tym pół roku przerwy, odkąd zacząłem pisać na tym blogu. Prezentowane przeze mnie poglądy i spostrzeżenia cieszą się umiarkowanym zainteresowaniem. Jestem z tego powodu umiarkowanie zadowolony. Widać, że to o czym piszę wzbudza ciekawość. W dniu dzisiejszym licznik wskazuje 64297 przy czym największym zainteresowanie cieszył się artykuł pod tytułem: F.20. Majtki XXL z 4 lipca bieżącego roku.

W tym czasie udało mi się wykryć sporo nieprawidłowości w funkcjonowaniu mojego bloga, między innymi, bardzo kiepsko działa wyszukiwarka. Można to sprawdzić wpisując tam Majtki XXL. Okazuje się szukanych majtek nie znaleziono. No ale darowanemu (darmowemu) koniowi w zęby się nie zagląda, jeżeli taką darowiznę przyjmuje się. Trzeba pogodzić się z wieloma niedoskonałościami.

Licznik