W.9. Milczanowski i Oleksy, infamia władzy

Infamia w dawnym prawie polskim była to kara polegająca na sądowym pozbawieniu czci i praw obywatelskich; niesława; także: hańba, czyn haniebny. Dowody infamii (niesławy) władzy w Polsce można wykazać na dwóch przykładach. Oto Ob. Milczanowski i Ob. Oleksy nie mogą 14 lat zostać uczciwie rozsądzeni. Drugi przykład to kioskarka, która nie wydała kwitu uszczuplając należność podatku dla władzy na 5 groszy.

Trzeba przypomnieć, że prokuratorzy oskarżyli Ob. Andrzeja Milczanowskiego (obecnie notariusz w Szczecinie), że 21. 12. 1995 r. z trybuny Sejmu, jako szef MSW, ujawnił tajemnicę państwową mówiąc, iż wówczas premier, Józef Oleksy, był źródłem informacji dla wywiadu ZSRR, a później Rosji. Nie mam zamiaru stawać po czyjejkolwiek stronie. Infamia dotyczy całego wymiaru sprawiedliwości: prokuratura i sądownictwo. Czas jest dowodem hańby władzy w Polsce. Bo albo Ob. Milczanowski rzucił fałszywe oskarżenie, albo Ob. Oleksy był szpiegiem lub informatorem. Proszę tylko zwrócić uwagę na fakt, że sprawa ta dotyczy byłego premiera państwa oraz byłego ministra. Jak może w tej sytuacji funkcjonować nasze państwo, skoro podobno bezstronny, niezależny i niezawisły wymiar sprawiedliwości nie jest w stanie przez 14 lat (!!!) rozstrzygnąć sporu pomiędzy byłym premierem i jego ministrem? Przy tym część zarzutów już się przedawniła i nie ma obowiązku wyjaśniać tego.

Pozostaje uczucie niesmaku. Dlatego cała ta sprawa jest absurdalna, niedorzeczna i pozbawiona sensu, ale mecenasy wiedzą jak przeciągać sprawę, aby część zarzutów przedawniła się i nie można było dojść do prawdy. Obu Ob. stać na sute opłacenie mecenasów, aby sprawa wyglądała tak jak wygląda. Ale to nie każdy może bezkarnie rzucać bezpodstawne oskarżenia wobec rządzących i wzajemnie względem siebie. Nawet o szpiegostwo, rujnując tym komuś karierę zawodową i polityczną, bo wymiar sprawiedliwości (oskarżyciel i sędzia) nie jest w stanie doprowadzić do końca zakończonego szybko procesem i prawomocnym orzeczeniem. Kto następny się odważy ujawniać jakieś tajemnice o rządzących? Kto na tym najbardziej cierpi? Co to jest autorytet i powaga władzy?

Proszę teraz spojrzeć na emerytkę, która dorabiała jako kioskarka, o czym napisałem już wcześniej. Sąd bardzo szybko uwinął się z problemem, bo działał na rzecz skarbu państwa, a za emerytką nie stała żadna siła w postaci związku zawodowego albo inne jakieś tajne i nieczyste siły. Jako emerytkę, która dorabiała do swojej skromnej emerytury, z całą pewnością nie stać ją na jakiegoś mecenasa aby długo bronił ją w sądzie do czasu aż sprawa się przedawni.

Sąd po raz kolejny pokazał, że wszystko wolno, bo przez 14 lat nie ma winnego w sprawie Milczanowski contra Oleksy. Smutno mi się zrobiło kiedy to usłyszałem. Jest to świadectwo tego, w jakim bagnie żyjemy. Przez 14 lat nie można rozstrzygnąć sporu pomiędzy premierem i jego ministrem, w sprawie podstawowej dla funkcjonowania państwa. Wytłumaczenie jest tylko jedno. Nadal obowiązują ustalenia zawarte przy „okrągłym stole” i w Magdalence podczas posiłków suto zakrapianych alkoholem. Ustalona tam zasada obowiązuje po dziś dzień: wy nie ruszacie nas, my nie ruszamy was. Chodzi oczywiście o władców PRL-u oraz o tak zwaną opozycję demokratyczną dopuszczoną do „okrągłego stołu”. Dlatego III RP to PRL-Bis. Trzeba jeszcze przytoczyć trzeci przykład. Dlaczego to sprawcy Powstania Grudniowego 1970 r. gen. Ob. W. Jaruzelski i gen. Ob. C. Kiszczak po dziś dzień nie doczekali się prawomocnego orzeczenia sądowego? Generalski honor pomylono z honorarium.

Takim to sposobem realizowane jest nasze, zwykłych obywateli, podstawowe prawo zapisane w Konstytucji: Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

ATP AWS Felieton Władza ZSRR

35. Zbrodnia! 5 groszy podatku.

Od niepamiętnych czasów nieuchronna była śmierć, o czym już napisałem nieco wcześniej, oraz podatki, którym należy poświęcić również nieco uwagi. Chciałbym tu przedstawić dwa przykłady traktowania nas, zwykłych obywateli.

Zdarzenie pierwsze. Tydzień temu, we wtorek 21 lipca, oglądaliśmy jak komornik (organ władzy sądowniczej) najął za około 170 tysięcy złotych, bez przetargu (!!!) firmę ochroniarską celem wyegzekwowania wyroku sądowego, którego celem było usunięcie z centrum Warszawy kupców lub handlarzy, jak niektórzy nazywali tych ludzi z hali, którą sami zbudowali własnym sumptem. W obronie swoich miejsc pracy kupcy stoczyli regularną bijatykę, w którą wmieszały się „elementy chuligańskie i wywrotowe”. Bitwa warszawska trwała kilka godzin. Ochroniarze użyli w pomieszczeniach zamkniętych gazu łzawiącego, czym spowodowali uszkodzenie część towarów, które nie podlegały komorniczej jurysdykcji. Niewątpliwie komornik sądowy kilka razy przekroczył swoje kompetencje. I co z tego? Ano jestem głęboko przekonany, że nic z tego.

Zdarzenie drugie. Kilkanaście dni temu w komunikatorach podano, że oto pewna emerytka dorabiała do swojej lichej emerytury jako kioskarka. W kiosku tym dodatkowo znajdowała się kopiarka do kopiowania dokumentów. Znalazł się oto urzędnik skarbowy, który wykonał sobie, aż jedną kopię i nie otrzymał kwitu za tę usługę, w ramach której wliczony był należny podatek dla skarbu państwa w wysokości 5 groszy. Zbrodnia! Sprawa została skierowana do sądu, który zasądził łącznych kosztów około 300 zł. Tak przynajmniej zapamiętałem. Kobieta, której to dotyczył, powiedziała przed kamerami, że tych pieniędzy nie zapłaci. Prędzej pójdzie do więzienia. O jakże naiwną jest ta niewiasta. Otóż nie zdawała sobie ona z tego, jakie działania mogą być podjęte przeciwko niej przez władzę.

Bitwa warszawska” jaką stoczyli kupcy z ochroniarzami jest jawnym dowodem do czego zdolna jest władza. Komornik, jako organ władzy sądowniczej, najął ochroniarzy, którzy bez pardonu użyli pałek i gazu łzawiącego i to w pomieszczeniu zamkniętym a policja stała z boku i przyglądała się zdarzeniu. To dopiero jest zbrodnia! Akt najwyższego bezprawia.

Tak więc emerytka, która dopuściła się zbrodni i nie wydała kwitu na należny podatek 5 groszy, będzie musiała zapłacić zasądzoną kwotę ale już wyższą, bo dojdą koszty egzekucji. Również wysokie, jak samo postępowanie przed sądem. Ponieważ owa pani jest emerytką to do więzienia nie pójdzie. Komornik ściągnie pełną należność bezpośrednio z jej emerytury z ZUS, Bitwa warszawska jest tego dowodem. Zgodnie z komorniczą interpretacją, można pobrać należność z emerytury przed jej wypłaceniem. Są na to odpowiednie przepisy zezwalające na obniżenie emerytury o 25 % licząc od jej brutta nie zaś od kwoty jaką emeryt czy rencista otrzymuje na rękę. Ta grupa społeczna jest najlepszym i pewnym do ściągania źródłem wszelkich orzeczeń sądowych. Przy tym nieważny jest „Kodeks rodzinny i opiekuńczy”, który mówi, że emerytura lub renta są wspólnym dorobkiem małżonków i bez zgody drugiego nie wolno nic zabierać, o czym wyraźnie jest napisane w „Kodeksie cywilnym” o współwłasności. I cóż z tego? Chcesz człowieku procesować się? To się procesuj i czekaj miesiącami na rozprawę miesiącami. A jak w tym czasie zadziała władza niemal cała Polska widziała. Na ludzi, którzy bronili swoich miejsc pracy, komornik, jako organ władzy sądowniczej ma: gaz i pałki! To zupełnie jak za PRL-u działo ZOMO.

Na koniec trzeba zapytać. Dlaczego to, na przykład: kioskarze i taksówkarze muszą mieć kasy fiskalne a mecenasi i medycy nie? Ile tam ucieka należnego podatku? Może wystarczy na załatanie państwowej dziury budżetowej?

ATP AWS kraDemocja Polityka ZSRR

R.2. Hałaśliwe mniejszości.

Znowu, w ciągu niespełna czterech miesięcy, musiałem wyciągnąć z szafy, ciemny garnitur. Odeszła, na zawsze z tego Świata, kolejna bliska osoba w mojej rodzinie. Nie będę owijał w bawełnę i powiem wprost. Jestem agnostykiem, czyli niedowiarkiem. Nie wierzę w życie pozagrobowe i reinkarnację, przez co należy rozumieć wędrówkę dusz dzięki wielokrotnemu odradzaniu się człowieka po śmierci, przez wstępowanie jego duszy w ciało innej żywej istoty, nawet zwierzęcia.

Najtrudniejszymi pytaniami w takich sytuacjach (śmierci) jest odwieczne zapytanie. Kim jest człowiek? Rodzina? Jakie jest miejsce człowieka w Świecie? Spróbuję tylko zarysować problem rodziny. Na co dzień nie zastanawiamy się nad tym jak ważna jest dla człowieka rodzina. Dopiero kiedy rodzina rozlatuje się lub zabraknie kogoś bliskiego zauważamy jak duża wyrwa powstała w naszej świadomości, pomimo że każdy, w mniejszym lub większym stopniu, uświadamia sobie nieuchronność śmierci.

Czym zatem jest rodzina i jakie związki pełni ona w każdym normalnym społeczeństwie? Normalna, pełna i naturalna rodzina (moim zdaniem) jest związkiem kobiety i mężczyzny, formalnym (przez złożenie sobie ślubów przed urzędnikiem państwowym lub jakimś kapłanem) ewentualnie nieformalnym, w których to związkach wychowywane są ich własne dzieci. Jest też rodzina zastępcza, w której małżonkowie, obok własnych dzieci, wychowują dzieci, które nie są połączone z nimi więzami krwi. Moim zdaniem, związki jednopłciowe: pederastów czy lesbijek, nie są rodzinami naturalnymi. Sami nie są zdolni spłodzić dzieci. Są to jedynie bardzo hałaśliwe mniejszości społeczne, które chcą swoją odmienność przenieść z zacisza domowego na ulice wielkich miast, gdzie łatwiej jest zachować anonimowość. Tym bardziej, jeżeli własną fizjonomię upstrzy się jakimiś farbami i przywdzieje nietypowe wdzianko. Powierzanie związkom jednopłciowym dzieci na wychowanie uważam, za niebezpieczne wtrącanie się w prawa natury. Przekazywanie daru życia, oraz jego pielęgnacja, rozumiana jako wychowywanie dzieci, jest cudownym boskim, lub naturalnym (jak kto woli) podarunkiem. Rodzina zaspokaja swoim członkom utrzymanie i opiekę, jest też grupą społeczną, która mieszka wspólnie, tworząc jedno gospodarstwo domowe, które czasami obejmuje dwa a nawet trzy i więcej pokoleń.

Badaniem rodziny i małżeństw zajmuje się socjologia, nauka o społeczeństwie i o strukturze oraz prawach rozwoju społeczeństwa, o formach i przejawach życia oraz współżycia grup społecznych. Można wiele przeczytać na ten temat. Nie chcę zbyt mocno rozpisywać się na ten temat ale chciałbym zwrócić uwagę na funkcje rodziny. Różni autorzy dokonują dość dowolnego wyodrębnienia funkcji rodziny. Zależy co kto chce osiągnąć lub udowodnić i dlatego próbuje się udowodnić, że związki jednopłciowe są rodziną. Nic bardziej błędnego i obłędnego. Normalna i naturalna rodzina spełnia funkcje:

  1. podstawową albo prokreacyjną albo biologiczną albo rozrodczą czyli podtrzymującą ciągłość społeczeństwa;

  2. ekonomiczną, polegającą na dostarczaniu dóbr materialnych dla wszystkich członków swojej rodziny;

  3. opiekuńczą, zabezpieczających członków rodziny w określonych sytuacjach życiowych, gdy sami nie są w stanie zaradzić swoim potrzebom: niemowlę, choroba, starość;

  4. socjalizacyjną, polegającą na wprowadzeniu członków rodziny (od narodzin) w życie społeczne i przekazywanie im wartości kulturowych oraz moralnych (etycznych);

  5. stratyfikacyjną inaczej uwarstwienie społeczne, albo nadawanie pozycji społecznej, to znaczy gwarantująca członkom rodziny określony status życiowy, wyznaczający ich przynależność do określonej klasy czy warstwy społecznej. Jest pięć podstawowych zasobów społecznych mających wpływ na klasę lub warstwę społeczną: zdrowie, wykształcenie, władza, pieniądze i prestiż;

  6. integracyjną, która jest funkcją społecznej kontroli poszczególnych członków rodziny, w tym zachowań seksualnych małżonków, a także dorastających dzieci.

Źródło: Franciszek Adamski „Socjologia małżeństwa i rodziny. Wprowadzenie.” PWN 1984.

Po przeczytaniu tego felietonu, każdy może sam sobie odpowiedzieć na pytanie: co to jest rodzina? Albo też samemu stworzyć własną definicję rodziny aby wykazać lub udowodnić coś innego. Takie oto naszły mnie refleksje po drugim już pogrzebie tego roku w mojej rodzinie.

Felieton kraDemocja Natura Rodzina Życie

F.22. Śmierć i złodziej.

Śmierć i złodziej przychodzą kiedy chcą. Przy czym śmierć jest nieuchronna, a przed złodziejem można się ubezpieczyć i zabezpieczyć. Dlaczego taki poważny temat na wakacje? Ano dlatego, że całkiem niedawno zmarł mi ktoś bardzo bliski. Ten ktoś nie doczekał się emerytury. Całe życie ciężko tyrał nie szczędząc sił ani zdrowia. Czy to jest sprawiedliwe?

Śmierć lub zgon dotyczy ludzi i zwierząt a o roślinach w ten sposób jednak nie myślimy. Śmierć jest to nieodwracalne ustanie wszystkich czynności żywego organizm, oraz procesów przemiany materii we wszystkich jego komórkach. Taka definicja śmieci może odnosić się i do królestwa flory – świat roślin – bo i roślina jest organizmem. Tu znowu pada pytanie. Co to jest organizm? Jeżeli przyjmiemy, że jest to zharmonizowana pod względem funkcjonalnym całość, wykazującą wszelkie cechy życia (przemiany materii, zdolności wzrostu, rozwoju i rozmnażania się); istota żywa. Zatem może to być twór roślinny, zwierzęcy a także i człowiek. Jednak o roślinach mówimy, że zwiędły a o zwierzętach, że zdechły, tylko człowiek umiera.

Symbolem śmierci jest postać ludzkiego szkieletu z kosą, zwaną też kostuchą. To ona, ta kostucha, przychodzi po naszą śmierć. Może przyjść do każdego, nie wiadomo kiedy i o niewiadomej porze dnia. Śmierć opisywana jest na wiele sposobów. Inaczej śmierć opisze lekarz, inaczej policjant a jeszcze inaczej ktoś bliski zmarłej osoby. Śmierć dotyczy każdego z nas bez wyjątków i jest nieodwracalna. Jednak nie wszyscy o śmierci myślimy, że i ona odnosić się do nas, ale do czasu…

Sama śmierć może być gwałtowna lub tragiczna i występuje wskutek nieszczęśliwego wypadku, morderstwa lub samobójstwa. Jeszcze innym rodzajem śmierci jest śmierć na skutek choroby. Ze śmiercią fizjologiczną (funkcje organizmu ludzkiego) albo też naturalną, mamy do czynienia z przyczyn wewnętrznych, kiedy to wygasają procesy przemiany materii na skutek starości. Jest jeszcze śmierć kliniczna. Jest to taki stan organizmu, w którym znajduje się człowiek lub zwierzę w czasie kilku minut po ustaniu czynności układu krążenia (wstrzymanie akcji serca) i oddychania, gdy komórki, tkanki i narządy utrzymują jeszcze zdolność do życia. Odpowiednie zabiegi podjęte w tym czasie dają możliwość przywrócenia organizmu do życia. O śmierci można jeszcze więcej napisać, na przykład, śmierć: bohaterska, głupia, głodowa, od kuli…

Celem dalszych rozważań trzeba teraz zdefiniować kradzież i złodzieja. Kradzież, jest to więc potajemne zabranie cudzej własności. Jest to przestępstwo polegające na zabraniu cudzego mienia ruchomego w celu przywłaszczenia; krótko, złodziejstwo. Kradzież w „Kodeksie karnym” opisana jest w kilku artykułach: 278, kradzież – zagrożona karą pozbawienia wolności do lat 3; 279, kradzież z włamaniem – kara więzienia do 10 lat; 284 – przywłaszczenie, kara do 3 lat w odosobnieniu. Złodziejem natomiast jest ten, kto kradnie; ten, kto dopuścił się kradzieży. Ponieważ kradzież zawsze była surowo karana, nawet obcięciem ręki, toteż wykuło się przysłowie, że „na złodzieju czapka gore”. Przez to należy rozumieć, że winowajca na każdym kroku czuje się zagrożony możliwością zdemaskowania. Dlatego nieraz gotów jest nie tylko uciekać szybciej od zająca, jeżeli ma taką możliwość, ale i popełnić jakieś następne przestępstwo: skaleczenie u kogoś a nawet i czyjąś śmierć…

W codziennej bieganie wokół własnych spraw nikt nie myśli o śmierci i kradzieży do czasu, kiedy nie dotkną one nas osobiście. Dopiero wówczas zdajemy sobie sprawę co straciliśmy. O ile kradzież jakiejś rzeczy można jeszcze odżałować, o tyle, śmierć kogoś bliskiego, jest zupełnie inaczej odbierana. Jeszcze niedawno wspólnie coś planowaliśmy, umawialiśmy się na kolejne spotkanie, a tu już nic z tego… Było już ostatnie pożegnanie. Oto leży człowiek w trumnie nienaturalnie blady. Oczy zamknięte. Ręce splecione, niegdyś ciepłe, teraz zimne jak szlifowany kamień. Czoło takież same… Czy można uchronić się przed śmiercią? Nie! Jednak, jeżeli jest to jeszcze człowiek niezbyt stary, na przykład taki jak ja, po 60-tce, to przy obecnym stanie wiedzy medycznej można powiedzieć, że śmierć takiego człowieka może być przedwczesna. Wiele czynników może wpłynąć na to. Rozpisywanie się na ten temat uważam jednak tu i teraz za zbędne.

Przed kradzieżą możemy się lepiej lub gorzej zabezpieczyć, bo najważniejszą rzeczą jest przepłoszyć złodzieja, nawet wówczas gdy zjawia się on w „godzinę śpiocha”, pomiędzy godziną 1 a 4 nad ranem, kiedy zdrowy człowiek jest w najgłębszym śnie. Albo nie dawać powodów złodziejowi do interwencji, lub nie trzeba chwalić się swoim bogactwem. Bezczelność złodziejska jest wprost niewiarygodna. Celem uzyskania informacji, złodzieje podają się za znajomych krewnych, najczęściej za kolegę wnuczka, lub że są inkasentami z gazowni lub elektrowni a nawet z ZUS-u. Potrafią też przebrać się za księdza czy policjantów. Wszystko po to, aby wprowadzić nas, uczciwych obywateli w błąd. Zrobić rozpoznanie w mieszkaniu i ocenić czy warto ryzykować włamanie, albo od razu ukraść coś co leży na wierzchu. Jeden(a) zagaduje, drugi(a) kradnie. Wakacje są doskonałą okazją dla młodocianych złodziejaszków. Rodzice w pracy. Dużo wolnego czasu więc czasami rodzą się głupie pomysły. Oto młodociany złodziej upatrzył sobie skrzyżowanie ulic ze światłami. Wypatrywał samochody gdzie samotnym kierowcą była kobieta, a obok na siedzeniu leżała damska torebka. Złodziej w takiej sytuacji wybijał młotkiem szybę, zabierał torebkę i w nogi… W ten sposób włamał się do kilkunastu samochodów zanim został złapany. Szkody spowodowane przez młodocianego opryszka są trudne do oszacowania. Słyszałem o jednym takim przypadku, a mogło być ich więcej. Gdyby samotne niewiasty w samochodach spodziewały się takiej napaści, z całą pewnością schowałyby tę feralną torebkę do schowka lub nawet pod siedzenie. Złodziejaszek nie miałby czego szukać. A tak. Rozbita szyba, którą trzeba wymienić, a to wymaga dodatkowego czasu na wizytę w warsztacie, bo gliną tego się nie zalepi.

Trzeba zadać pytanie dlaczego ktoś kradnie? Odpowiedź nie jest prosta. Złodziejem zostaje ktoś, kto nie lubi codziennej znojnej i mozolnej pracy. Woli coś ukraść, by następnie sprzedać skradzioną rzecz za niewielką część jej rzeczywistej wartości. Byleby do jutra! O takich typkach, mówimy: „niebieskie ptaszki” co to „nie sieją, nie orzą, a zbierają”. Innym typem złodzieja jest niechlubne zjawisko społeczne – bieda, rozumiana jako: brak wystarczających środków materialnych do zaspokajania egzystencjalnych potrzeb. Uzyskiwanie dochodów poniżej minimum egzystencjalnego, to znaczy brak środków płatniczych na czynsz, jedzenie, żywność… Bieda, ubóstwo czy też niedostatek bierze się z braku godziwie opłacanej pracy. W minionej epoce, oby bezpowrotnej, za tak zwanej „komuny”, nie kradło się, tylko załatwiało się. Najczęściej za pół litra. Za „komuny” nie było biednych, cenzura dobrze tego pilnowała, a teraz sfera ubóstwa obejmuje ponad 20 % naszego społeczeństwa i jest jedną z największych spośród krajów Unii Europejskiej. Więcej niż co piąte dziecko jest w Polsce niedożywione! To hańba dla wszystkich rządzących do tej pory, od 1989 roku, w mojej Ojczyźnie – Polska.

Są wakacje. Kostucha zbiera swoje krwawe żniwo. Jej taniec śmierci widać na naszych drogach i różnego rodzaju zbiornikach wodnych. Kto chce może wejść na stronę Komendy Głównej Policji, gdzie podane są różne statystyki. Przytoczę tu tylko kilka danych z 7 lipca. W wypadkach zginęło 8 osób, a od początku lipca tego roku 208 osób. To dużo, nawet bardzo dużo, tym bardziej jeżeli do dnia (17. 07.) zatrzymano 9524 pijanych kierowców. Stwierdzono 2058 wypadków drogowych, a rannych 2751. Te liczby wprost porażają. Ilu ludzi nie wróciło z tego powodu do domów? Ilu ludzi wylądowało w szpitalach? Morze łez wylane. Smutna i smętna to statystyka jak na wakacyjne rozważania, ale nie ucieknie się od tego. Jeżeli drogi nasze są najgorszymi drogami w Europie. To też wina rządzących. Tą krwią, szczególnie niewinnych, umazane są ręce rządzących. Chocholi taniec kostuchy trwa i nic nie wskazuje na to, że prędko on skończy się.

Na koniec jeszcze jedna refleksja nad życiem i śmiercią. Człowieka można pochować, czy też pogrzebać, po jego śmierci, co najmniej na trzy sposoby: do ziemi, spalić lub oddać do badań medycznych w celach dydaktycznych dla studentów medycyny. Ale i po takich badaniach ciało również można pochować do ziemi lub spalić. Jako człowiek lichego zdrowia, który musi często korzystać z pomocy różnych medyków, skłaniam się ku temu, aby moje ciało posłużyło studentom do nauki anatomii męskiego ludzkiego ciała, faceta w sile wieku. Skłaniam się tak dlatego, że spora część młodych medyków, po zakończeniu studiów, wyjeżdża z Polski za lepszym chlebem. Z gruntu rzeczy jestem mocno przywiązany do swojej polskości i troszkę było by mi nie w smak, gdyby moje ciało; miast być spalone lub zjedzone przez różnego rodzaju mniejsze czy większe robaczki, które powodują rozkład ciała ludzkiego w ziemi; posłużyło młodym medykom do tego aby w przyszłości służyć i zarabiać na innych nacjach niż Polacy.

ATP Felieton Natura Polityka Praca

F.21. Mój komentarz do majtek.

Bardzo ucieszyłem się z tego, że mój wakacyjny felieton wywołał tak żywą i żarliwą dyskusję. Wszystkie posty przeczytałem z uwagą. Nawet zacząłem odpowiadać na nie, ale ponieważ wpisywane są automatycznie i w kolejności dat więc mój wpis nie zawsze odnosi się do tego postu, który chciałbym opatrzyć komentarzem. Nieraz wygląda to troszkę śmiesznie. Wywołałem temat i myślę, że wraz z komentarzami, został on dobrze i wyczerpująco opisany. Dziękuję wszystkim, którzy zachcieli zabrać głos (ponad 60 komentarzy) w tej sprawie, wydawałoby się,tak banalnej, jak majtki. Z dyskusji oraz liczby odwiedzin (ponad 54000!) wynika, że majtki to naprawdę bardzo poważna sprawa, nie tylko osobista ale i społeczna.

Felieton Globalizacja Natura Polityka Praca

F.20. Majtki XXL.

Do czego służą majtki myślę, że nie trzeba tego nikomu tłumaczyć.Gdyby ktoś przypadkiem nie wiedział, to przypominam. Majtki, to rodzaj bielizny nakładanej bezpośrednio na ciało, okrywającej zazwyczaj: genitalia, krocze i pośladki. Z tego powodu majtki to bardzo poważna sprawa, chociaż nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę. No bo chociażby to, z jakiego materiału są one wykonane.Inaczej zachowują się majtki wykonane z materiału naturalnego,takiego jak: bawełna, len czy jedwab; a inaczej zachowują się majtki wykonane z tworzywa sztucznego. Szczególnie alpiniści,którzy nieraz przez kilka dni muszą przebywać w tej samej bieliźnie, dokładnie wiedzą jaka jest różnica i korzyść na rzecz bielizny z materiałów naturalnych. W plastikowej bieliźnie zachowuje się nieprzyjemna woń potu, ponadto robi się ona bardziej sztywna i może spowodować obtarcia. Z tego powodu alpiniści używają bielizny wyłącznie z materiałów naturalnych, pomimo że udało się wyprodukować już różnego rodzaju „oddychające” sztuczne materiały, jednak natura pozostała niedościgłym wzorem.

Majtki ze względu na swoją konstrukcję oraz nazwę można podzielić na:bokserki, figi, kąpielówki, pantalony, slipy, stringi i majtki modelujące. Majtki też mogą być damskie lub męskie a ponadto mogą być w pasie na sznurek lub na gumkę. Proszę zwrócić uwagę, ile tego może być. Chyba udało mi się wykazać, że majtki to nie taka prosta sprawa. Ponadto można też poczytać o historii majtek a sięga ona średniowiecza, więc majtki to nie taki bardzo stary wynalazek. Co można z niewinnie wyglądającymi majtkami, dowodzi ostatni wynalazek – stringi. Nazwa tych majtek pochodzi od angielskiego string – sznurek. Stringi, to takie majtki, w których przewaga sznurka nad materiałem jest bardzo znacząca. Może właśnie dlatego, stringi zyskują sobie coraz większą popularność, jednak przez wiele środowisk, majtki te, uważane są za niemoralne, gdyż ich istotnym celem jest prowokacja seksualna tak jak kiedyś, z podobnym zarzutem, spotykał się strój bikini – składający się z majtek fig i biustonosza. Zaś nazwa pochodzi od atolu Bikini.

Każde majtki mają również swój rozmiar, a z tym może być nie lada komplikacja. Trzeba znać swoje rozmiary aby za pierwszym razem dobrze trafić, jeżeli majtki są prawidłowo oznaczone.Najłatwiej dopasować jest majtki wiązane na sznurek w pasie, ale nie zawsze to się udaje. Pomimo, że mamy do czynienie z coraz większą globalizacją, która ogarnia coraz to szersze dziedziny naszego życia, majtki jakoś nie objęła globalizacja. O co chodzi? Mam tu na myśli, na przykład gwinty. Gwint, który oznaczamy jako M5, na całym świecie jest taki sam. Nie ma znaczenie czy weźmiemy nakrętkę M5 wyprodukowaną w Polsce czy w Japonii,zawsze będzie pasowała na śrubkę M5. Pomijam przekroczenie tolerancji i wykonanie wadliwe nakrętki czy śrubki. Obecna globalizacja nie doprowadziła do tego, że majtki na przykład, bokserki XXL, nie oznaczają takich samych rozmiarów, nawet u tego samego producenta. Sam tego doświadczyłem na majtkach chińskiej produkcji (w sklepach praktycznie nie ma polskich majtek)o rozmiarach XXL z gumką w pasie. Jedne majtki pasował bez problemu a inne były za ciasne w pasie, a jeszcze inne za krótkie, od pasa w dół. Ten sam problem dotyczy innej garderoby: butów,czapek, rękawiczek, koszul, skarpetek. No bo weźmy dla przykładu przeciętnego Europejczyka i Azjatę, którzy są, tak na oko, około 10 cm niżsi. Tym samym dla Azjatów rozmiar XXL nie może oznaczać tego samego rozmiaru dla Europejczyka. Szkoda, że gotowa odzież nie jest szyta na podstawie atlasów podających wymiary antropologiczne ludzi oraz częstości ich występowania wdanym rejonie Ziemi.

Majtki to również problem polityczny. Dlaczego? Ano dlatego, że nasz rynek zalewa chińszczyzna – wyroby made in China. Chodzi o cła. Ich brak powoduje, że w Polsce, a nawet i w Europie nie opłaca się szyć całej gamy majtek, o czym było powyżej. Dotyczy to również innego odzienia. Chińczyków jest ponad miliard (1 000 000 000) co oznacza, że co szósty mieszkaniec Ziemi jest Chińczykiem, to wcale nie oznacza, że w Polsce można łatwo spotkać Chińczyka (to o statystyce, jak jest ona pokrętna i przewrotna). Chiny nie są jeszcze państwem nowoczesnym, natomiast duża liczba mieszkańców powoduje, że ich produkty są tanie. Chiny potrzebują nowych technologii aby doganiać a nawet i prześcignąć kraje Europy. Dlatego Chińczycy skrzętnie gromadzą nowe technologie i po wprowadzeniu w życie, doskonalą. Dzięki takiej polityce Chiny stały się mocarstwem gospodarczym, które obecnie dysponuje największymi nadwyżkami dolarów USA. Za te dolary kupują na całym świecie nowoczesne technologie. Dyktują swoje warunki, czego przykładem były ostatnie igrzyska olimpijskie.Chiny zakazały poruszania się dziennikarzom w dowolny sposób po swoim terytorium. Silnemu nikt nie nakaże postępować inaczej jeżeli jest to sprzeczne z jego warunkami.

Brak ceł powoduje, że chińszczyzna zalewa rynek nie tylko europejski.Jakość i cena tych produktów powoduje, że praktycznie nie opłaca się produkować tego co wykonają Chińczycy. Tym samym muszą być zamykane firmy, które nie są w stanie konkurować z Chinami. Rządy państw zaś są uzależnione od biznesu, na przykład, sieci supermarketów w Chinach. Wystarczy, że władze chińskie zakażą kupowania w jakiejś sieci a dane państwo,na przykład: Francja, natychmiast rezygnuje ze straszaka jaki próbowała podjąć w stosunku do Chin, gdyż codzienne straty są wystarczającym batem na niepokorne państwa. Z uwagi na liczbę Chińczyków, dzienne straty od razu idą w miliony. Tak więc globalny zysk powoduje, że na półkach sklepowych mamy majtki XXL o różnych rozmiarach, które doskonale psują na Chińczyka XXL ale już nie koniecznie pasują na Europejczyka XXL.Ale to Chiny mają pracę dla swoich obywateli natomiast u nas maleje liczba miejsc pracy.

Dla wyjaśnienia problemu wystarczy jeszcze policzyć. Jeżeli przyjmiemy, że Polak kupuje tylko jedną parę majtek w ciągu roku,za powiedzmy 5 zł, to wychodzi w przybliżeniu: 40 milionów razy 5 zł, wynosi to 200 milinów zł. Jeżeli założymy zysk10 %, to mamy około 20 milinów zł zysku w ciągu roku.Jednak w ciągu roku statystycznie wyjdzie więcej niż jedna para majtek kupowana przez Polaków. Wówczas liczby te będą odpowiednio jeszcze większe. Zaś cena majtek zależy również od kroju i rodzaju użytego materiału. Ilu ludzi mogło by mieć zatrudnienie w Polsce gdyby tylko majtki były szyte w naszym kraju dla nas samych? Tylko cłami można zahamować napływ chińszczyzny,nie tylko do Polski, ale i do innych państw. Brak jest jednak woli politycznej. Polska nie jest uzależniona od Chin tak jak Francja.Dlatego niezrozumiałe jest otwieranie naszego rynku na chińszczyznę.Celna ochrona własnego rynku pracy jest podstawowym obowiązkiem władz państwa. Z tego też powodu wykazałem, że majtki to bardzo polityczna sprawa.

Oto taka wakacyjna refleksja nad majtkami XXL.

Felieton Globalizacja Natura Polityka Praca