Q.4. Policyjny najazd.

Ośmielam się donieść, że w dniu 19. 11. 2008 r. około godz. 7. przybyli pod nasz dom dwaj nieumundurowani osobnicy. Podawali się za policjantów. Machali jakimiś papierami twierdząc, że to są ich legitymacje oraz że działają na polecenie prokuratora. Podobno jakiś prokurator nakazał przeszukanie naszego domu. Obaj osobnicy w końcu okazali mi legitymacje. Nie będę podawał ich nazwisk, bo może źle je spisałem i mogę komuś wyrządzić krzywdę. Jeden z nich mówił podniesionym głosem i w taki sposób, aby wyprowadzić mnie z równowagi. Odmówili mi wydania dokumentu, na podstawie którego mieli prawo wejść do naszego domu, art. 50 Konstytucji III RP lub PRL Bis (jak kto woli). Twierdzili, że dokument na okoliczność przeszukania zostawią mi po wykonaniu tej czynności. To brutalne i bezwzględne łamanie moich elementarnych praw. Te indywidua nie powiedzieli czego szukają w naszym domu. Tym samym ja odmówiłem tym osobnikom prawa wejścia do naszego domu. Obawiałem się, że osobnicy ci mogą znaleźć w moim domu, np. narkotyki, których nie zażywam. Takie postępowanie nazywa się technikami operacyjnymi. Okazałem tym osobnikom legitymację, że jestem zaliczony do pierwszej grupy inwalidzkiej i może dojść do kolejnego poważnego rozstroju mojego zdrowia.

Problem zgłosiłem do właściwej prokuratury. Oczekuję, że prokuratura podejmie stosowne czynności prawne i procesowe aby wreszcie skończyły się policyjne najazdy na nasz dom.

Konstytucja III RP lub PRL Bis (jak kto woli), art. 50:

Zapewnia się nienaruszalność mieszkania. Przeszukanie mieszkania, pomieszczenia lub pojazdu może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w ustawie i w sposób w niej określony.

Podobny zapis ma Europejska Konwencja Praw Człowieka. Wypada więc przypomnieć, że ta konwencja, w artykułach 2 do 18, wymienia prawa i wolności. Artykuł 8 – Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego:

1. Każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji.

2. Niedopuszczalna jest ingerencja władzy publicznej w korzystanie z tego prawa, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez ustawę i koniecznych w demokratycznym społeczeństwie z uwagi na bezpieczeństwo państwowe, bezpieczeństwo publiczne lub dobrobyt gospodarczy kraju, ochronę porządku i zapobieganie przestępstwom, ochronę zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności innych osób.

Pytam. Kto nasłał na nas policję? Jak długo to będzie trwało?

ATP AWS Kumoterstwo Wolność ZSRR

34. Małpa drogowa.

Reklama bardzo mocno wkroczyła do polityki. Aby reklama mogła odnieść jak największy efekt, trzeba aby była ona przewrotna i przekręcająca rzeczywistość. Wówczas może być skuteczna. Takim to sposobem, do polityki wtargnęła małpa drogowa. Małpa jest to zwierzę, podrząd ssaków z rzędu naczelnych. Najbardziej spokrewnionymi z człowiekiem (takie same lub bardzo zbliżone cechy fizyczne i psychiczne) to: szympansy, goryle i orangutany. Małpy występują głównie w strefie międzyzwrotnikowej Afryki, Azji i Ameryki. Małpa na drodze w tamtej strefie klimatycznej, to nie jest jakieś nadzwyczajne zjawisko. Jest to raczej rzecz normalna. Gdyby taka małpa pojawiła się o tej porze roku, dajmy na to w Szwecji to byłaby sensacyja na skalę światową.

Politykom zabrakło prostego i zwykłego opisywania rzeczy takimi jakimi są. Oto, miast używać terminu algorytm, co oznacza dokładny przepis wykonania w określonym porządku skończonej liczby działań, pozwalający na rozwiązanie każdego zadania danego typu, politycy używają słów mapa drogowa. To, że nie wszyscy mówią płynnie i gładko owa mapa może być zmieniona w małpę. Kto w dzieciństwie nie bawił się w „głuchy telefon” (przekazywanie do ucha sąsiada to, co usłyszało się od innego sąsiada) ten nie wie jak przekręcane są słowa nie mówiąc już o kilku słowach. Nie na darmo mówi się, że słowo wróblem wyleciało, kamieniem wróciło.

Używanie słów mapa drogowa, do rozwiązywania jakichś problemów politycznych, jest moim zdaniem, dowodem lichego wykształcenia i wiedzy. No chyba, że prymat i dominującą rolą w polityce ma reklama, nie zaś sztuka osiągania celów

ATP AWS Funkcja Kredemocja Polityka

33. Fenicki krążek.

Pieniądz jest to środek płatniczy przyjmowany w zamian za towary, usługi lub zwalniający od zobowiązań; moneta lub banknot drukowany. Zaś z chwilą doskonalenia technik komputerowych, pojawił się pieniądz wirtualny, albo pieniądz pozorny, urojony, nierzeczywisty. Ktoś zauważył, że pieniądz potrzebny jest tylko wówczas kiedy używa się go bezpośredni na przykład w sklepie. Ktoś więc z „białych kołnierzyków” wpadł na pomysł, aby te „marnujące się” i nie pracujące na siebie pieniądze wykorzystać kilka razy. No bo jaki jest pożytek z tych pieniędzy, które „leżakują” w bankach?

Podobno pieniądze wymyślili Fenicjanie a Fenicja to starożytna kraina na wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego. Dzisiaj to Liban, część: Syrii i Izraela. Na podstawie klasyfikacji językowej uznaje się, iż był to lud semicki. Fenicjanie byli przede wszystkim narodem żeglarzy i kupców. Przodowali w budowie statków, dzięki temu mogli przemieszczać się po Morzu Śródziemnym. Handlowali i zakładali kolonie. Na bardzo dużą skalę prowadzono handel niewolnikami. Fenicjanie jako zapłatę używali najczęściej, wówczas szlachetne kruszce: cynk, cynę, miedź i ołów. W użyciu były od dawna również srebro i złoto. Taki stan rzeczy trwał kilka tysięcy lat. Do czasu kiedy został stworzony wspomniany wyżej wirtualny pieniądz w postaci kart: płatniczych i kredytowych. Dodatkowym elementem był liberalny pogląd, głoszący swobodę walki konkurencyjnej, wolnej od ingerencji państwa.

No i stało się. Z soboty na niedzielę lub z niedzieli na poniedziałek runęła świątynia wolnego rynku. Rozpoczęło się w USA i zatacza coraz szersze kręgi. Bankierzy i finansiści larum grają. Pomocy! Przez naszą głupotę i nieodpowiedzialność zabrakło nam żywego pieniądza w naszych kasach! Teraz to państwo, czyli wszyscy podatnicy, muszą pomóc tym osobnikom. Dziwne, że nikt sobie w łeb nie palnął, ani nie wyskoczył z ostatniego pietra budynku, gdzie dokonywał ściśle tajnych operacji bankowych i finansowych. Dlaczego tak się dzieje. Ano dlatego, że honor został zastąpiony przez honorarium.

Co rusz odbywa się jakieś szczytowanie, z którego praktycznie nic nie wynika. Coraz więcej, już nie banków, ale i firm woła o pomoc. Maleje sprzedaż wszystkiego. Ludzie nie maja pieniędzy. Tylko, u nas, w Polsce, jakoś jeszcze tego nie widać. Jednak po oczach polityków, worki pod oczodołami, widać że musieli nie jedną noc źle sypiać. Pomaga się tym, którzy mają niemal wszystko (pałace, limuzyny…) a do porządku dziennego przechodzi się nad tym, że na ternie Unii Europejskiej około 80 000 000 (osiemdziesiąt milionów) ludzi cierpi ubóstwo. Natomiast w Polsce ludzi takich jest około 2,5 miliona. Hańbą wszystkich dotychczasowych rządów jest to, że w Polsce niemal co czwarte dziecko jest niedożywione.

Ob. Prezydencie! Ob. Premierze! III RP lub PRL Bis, jak kto woli. Za co Wy, obywatele państwa polskiego, pobieracie swoje gaże? Dlaczego w Polsce bieda powiększa się? Dobrze, że nie ma u nas wirtualnego pieniądza na taką skalę, tak jak miało to miejsce w USA. To nie zwalnia jednak Ob. Prezydenta i Premiera od odpowiedzialności za głodne i niedożywione polskie dzieci.

ATP AWS Funkcja Kredemocja Polityka

32. Pierdnięcie Gowina c. d.

Pod datą 31. 10. br. wyjaśniłem, że Ob. Jarosław Gowin, to bardzo rasowy polityk z PO = platfus obywatelski. To moje swobodne tłumaczenie tego skrótu. Objaśniłem również, że naturalnymi funkcjami naszego organizmu jest, między innymi, bekanie i pierdzenie. Bekanie już opisałem więc pora zająć się pierdnięciem.

Puszcza się gazy odbytem w wyniku procesów trawiennych zachodzących w drodze pokarmowej naszego organizmu. Podobnie jest i u zwierząt. Takie puszczanie gazów powszechnie nazywamy pierdzeniem. Z reguły jest to zapach raczej mało przyjemny. Są jednak tacy ludzie, którzy owe gazy, bąki czy też pierdzą, przy stole biesiadnym. Im głośniej, tym większa wesołość części biesiadników oraz tym co takiego wyczynu dokonują. Człowiek czuje się tak, jakby siedział sobie na kibelku a pod nos podtykają w tym samy czasie jakieś smakołyki o odmiennym zgoła zapachu. Trzeba się w jakiś dyskretny sposób wycofać z takiego towarzystwa aby kogoś przypadkiem nie obrazić. Tym bardzie kiedy jest się jednym z gości, tak jak ten pierdziel.

Jak i czym pierdnął Ob. Jarosław Gowin? Otóż całkiem niedawno, dr nauk politycznych, zaproponował aby wszystkie wybory odbyły się jednocześnie, aby jedna partia polityczna czy też koalicja takich partii, mogły sobie rządzić niemal bez żadnej kontroli społecznej. Tym samy Ob. Gowin udowodnił, że nie wie i nie rozumie na czym polega demokracja. Zapewne był w tym czasie na wagarach lub przespał wykład o demokracji. Wypada więc wyjaśnić, że demokracja polega na tym, że ciężar władzy dźwiga i spoczywa na wielu, a nawet bardzo wielu obywatelach państwa. A jest za co odpowiadać i wybierać, na przykład: do sądów (prezesów) ławników, prokuratorów, lekarzy, rzeczników konsumentów, dyrektorów szkół i szpitali, starostów i wojewodów… Jeżeli mamy obsadzanie większość funkcji w państwie przez mianowania i powoływania, nawet z naruszeniem prawa! To mamy właśnie to, co mamy. Szerzący się bandytyzm, bezkarność policji, prokuratorów i sędziów.

Ob. Gowin pierdnął wyborczo. Długo ten Ob. musiał dumać nad tym wielkim pomysłem, bo widziałem w telewizorni wory pod jego oczami. Zapewne z niewyspania. Nie mogła więc to być rzecz nie domyślana. Za tym Gowinowym pierdnięciem podążyli spece od sondaży. I wszystko ucichło. Jeszcze szybciej niż się pojawiło. Ob. Gowin już nie broni swojego durnego pomysłu. Zapewne, ktoś mądrzejszy lub bardziej obyty z historią objaśnił Ob. Gowinowi, że w taki sposób Ob. Adolf Hitler doszedł do władzy. Później, u Niemców, długo nie był żadnych wyborów.

Przeraża mnie to, że taki Ob. jest rektorem Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera. Czego uczy Ob. Gowin, jeżeli jego wiedza jest tak mizerna? Kto posyła własne dzieci do takiego źle wyedukowane człowieka?

ATP AWS Funkcja Kredemocja Polityka

31. Liberały przegrały.

No i stało się! W USA liberały przegrały! Właściwie należy pisać SZA, bo skrót USA, tłumaczony na język polski, oznacza Stany Zjednoczone Ameryki. Niestety skrót polski jest mniej zrozumiały dla większości i to nie tylko dla Polaków. Skrót USA jest zrozumiałe na całym Świecie i używanie innego skrótu (SZA) nawet w Polsce, byłoby pewnym dziwactwem. Podobnie było z skrótem ZSRR, ale po rosyjsku było pisane CCCP.

W USA stała się rzecz niesamowita. Człowiek o ciemnej karnacji skóry, z afrykańskim rodowodem, został wybrany prezydentem USA. Jego podstawowym hasłem było jedno słowo: zmiany. Co będzie, tak ja pisałem, trzeba będzie troszke (troszeczkę) poczekać. Ale trzeba bezwzględnie stwierdzić: w USA doszło do bardzo poważnej zmiany. Wypada tylko zauważyć, że obecnie w USA prowadzi się proces nacjonalizacji, to znaczy przejęcie przez państwo własności prywatnej. Tymczasem u nas, w Polsce, obecna ekipa rządowa prowadzi działania odwrotne. Na siłę i wszelkimi możliwymi sposobami wprowadza się najbardziej krwiożerczy i bezwzględny XIX-sto wieczny kapitalizm, który za nic ma człowieka, jego życie i wolności.

Globalizacja instytucji finansowych doprowadziła do globalnego kryzysu. Czy nowy prezydent USA pokona te trudności, aby wszystkim żyło się lepiej? Chociażby tylko w USA. Jestem sceptykiem, dlatego czeka nas niepewna przyszłość. Długo trzeba będzie łapać głęboki oddech, aby doszło do równego i rytmicznego oddychania amerykańskiej gospodarki, która obecnie najbardziej wpływa na działanie pozostałych państw. Barack Obama jest stosunkowo młodym człowiekiem i dobrze wykształconym. Czy to wystarczy aby powalczyć z lobbystami? Jako senator miał w nosie problemy Europy. Nie ma co licytować, kto ma większe problemy z powodu nieodpowiedzialnego zachowania bankierów i finansistów: USA czy Europa?

ATP AWS Funkcja Kredemocja Polityka

30. Obrok Bahama.

To brzmi swojsko egzotycznie. Obrok to sypki pokarm treściwy na który składają się ziarno, otręby i mieszanina innych pasz. Natomiast Bahama, to państwo wyspiarskie leżące na Oceanie Atlantyckim niedaleko Kuby, na Morzu Karaibskim. To jest bliżej równika a więc i cieplej. Inne też łatwiej uprawiać rośliny na pokarm dla zwierząt. Nie to co u nas. Owies, pszenica czy żyto. Jeżeli więc zmieszamy nasze zboża z roślinami z egzotycznymi roślinami, na przykład soja, która potrzebuje żyznej gleby i dużego nasłonecznienia to otrzymamy ów obrok Bahama.

Zwykłego, naszego rodzimego obroku, troszke naprodukowałem się w młodości. Służyła do tego sieczkarnia. Miała dwa noże i zębatkę, która powodowała, że włożona w coś w rodzaju koryta, słoma z ziarnami była cięta na drobne kawałeczki. Tak pocięte zboże zadawało się zwierzętom domowym.

Barack Obama to dla nas taka sama egzotyka jak Bahama obrok. Wybory w USA, to nie są wybory w pełni demokratyczne. Nie obywatele USA wybierają swojego prezydenta lecz elektorzy. Z reguły, w każdym stanie USA zwycięzca bierze wszystko, co znaczy, że zabiera wszystkich elektorów własnej partii w danym stanie. Tym sposobem, już kilka razy zdarzyło się, że prezydentem USA został ten, który zebrał mniej głosów w skali całego państwa. Cóż nam do tego? Takie stworzyli dla siebie prawo więc to ich problem. Mają najstarszą Konstytucję na Ziemii i to państwo jest największą gospodarką i dysponują największą siłą militarną. Kiedy USA kicha reszta Świata niemal dusi się. Kto wygra? Czary czy biały? Zobaczymy. A po owocach ich poznacie. Będzie dalsze kichanie w USA czy też zapanuje powszechna radość. Na to potrzeba będzie troszke czasu.

ATP AWS Funkcja Kredemocja Polityka