O.23. Prokuratorka i policyjna niepoczytalność.

Poniżej prezentuję dowód prokuratorskiej i policyjnej niepoczytalności. W tym wypadku niepoczytalność należy traktować jako brak rozumienia własnego tekstu pisanego. Zdumiewające jest również i to, że to wiekopomne dzieło zostało wysłane do mnie przez Prokuraturę Rejonową w Wejherowie aż dwa razy, z datami nadania: 29. 07. i 21. 08. 2008 r. Po co ta prokuratorska sztuczka?

Pierwsza strona dokumentu.

 Z przyczyn nie ode mnie zależnych pliki formatu jpg (obie strony mają odpowiednio 111 i 47 kB) nie „wchodzą” do mojego bloga. Może będzie to możliwe w innym czasie. Przeto muszę wpisać ręcznie to jest tam napisane, bez zachowania pierwotnej wersji z pominięciem skreśleń i tego co jest napisane maleńkimi literami:

L. dz. – D – 1069; RSD [brak nr] /08; KPP Wejherowo.

Postanowienie o umorzeniu dochodzenia na podstawie art. 17 § 1 pkt 6 sierż. Marta Kostuch – Olejnik 21. 07. 2008 r. w sprawie: podrobienia w dniu 27 maja 2008r w Wejherowie w celu użycia za autentyczny dokumentu w postaci Umowy nr 1226/P/98 o dostarczenie energii elektrycznej poprzez umieszczenie na niej podrobionego, odręcznego podpisu Zbigniewa Grabowskiego, tj. O czyn z art. 270§1 kk Postanowił umorzyć dochodzenie w sprawie: podrobienia w dniu 27 maja 2008r w Wejherowie w celu użycia za autentyczny dokumentu w postaci Umowy nr 1226/P/98 o dostarczenie energii elektrycznej poprzez umieszczenie na niej podrobionego, odręcznego podpisu Zbigniewa Grabowskiego tj. O czyn z art. 270§1 kk-wobec przedawnienia karalności /art. 17§ 1 pkt. 6Kpk/

Uzasadnienie

Działając na zasadzie art. 325e§ 1 kpk postanowienie o umorzeniu dochodzenia nie wymaga uzasadnienia.

(-) sierż. Marta Kostuch – Olejnik

Druga strona dokumentu.

2 Ds 939/08 Krystyna Sztygiel Prokurator Prokuratury Rejonowej w Wejherowie po zapoznaniu się w dniu 24. 07. 2008 z aktami sprawy RSD 973/08 na podstawie art. 305 § 3 i 325e § 2 kpk zatwierdza powyższe postanowienie o umorzeniu śledztwa/dochodzenia

(-) Prokurator Prokuratury Rejonowej mgr Krystyna Sztygiel

Pieczęć koloru niebieskiego: Prokuratura Rejonowa z kodem pocztowym numerem telefonu i faksu. Poniżej jest pouczenie.

 

Dokument jest dowodem niepoczytalności, policjantki: sierż. Marta Kostuch – Olejnik oraz prokuratorki mgr Krystyna Sztygiel. Proszę zwrócić uwagę na datę wystawienia dokumentu. Dla policjantki, Ob. Kostuch – Olejnik, jest to dzień 21. 07. 2008 r. natomiast dla prokuratorki, Ob. Sztygiel, jest to dzień 24. 07. 2008 r. Z treści dokumentu wynika, że mój podpis został podrobiony w dniu 27 maja 2008 r. Z tego wynika, że przedawnienie karalności nastąpiło już po pierwszym miesiącu od popełnienia przestępstwa. Zatem publicznie pytam.

Po co nam, Polakom, takie prawo?

Po co nam, Polakom, taka policja?

Po co nam, Polakom, taka prokuratura?

Pytania kieruję do najważniejszych osób w państwie:

prezydent III RP – Ob. Lech Kaczyński;

marszałek Sejmu III RP – Ob. Bronisław Komorowski;

marszałek Senatu III RP – Ob. Bogdan Borusewicz;

premier rządu III RP – Ob. Donald Tusk;

Rzecznik Praw Obywatelskich – Ob. Janusz Kochanowski.

Oczekuję, że sprawie zostanie nadany właściwy bieg prawny.

AWS Krademocja Osłupiałem Własność ZSRR

F.18. Z siekierą w plecach.

We wrześniu 1939 roku dokonał się IV rozbiór Polski. Rozpoczęło się to 1. 09. 1939 r. napaścią Niemców a 17. 09. 1939 r. Armia Czerwona wkroczyła do Polski. Agresorzy spotkali się 18. 09. 1939 r. dzieląc się Polska zgodnie z wcześniej zawartymi paktami, przy czym Sowieci, zajęli ponad połowę terytorium państwa polskiego oraz przejęli ponad połowę naszych obywateli. Napad Sowietów na broniącą się jeszcze Polskę (Hel bronił się do 2. 10. 1939 r.) ktoś nazwał to jako cios nożem w plecy. To nie był nóż, to była wielka i ciężka siekiera z potężnym obuchem. Skutki tej siekierezady odczuwamy po dziś dzień.

1 września 1939 r. wywołana została wojna światowa. My jako Polacy pierwsi zapłaciliśmy za to, zdradziecko napadł nas jeden a później drugi sąsiad. Zdradziła nas Anglia i Francja. Rozpoczęła się najbardziej okrutna wojna w historii cywilizowanego naszego Świata, ze wszystkimi jej konsekwencjami, z liczbą ofiar przekraczającą to, co kiedykolwiek wydarzyło się. Zostaliśmy jako pierwsi doświadczeni przez państwa, w których rządziły demony, a życie ludzkie nie miało tam żadnej wartości. Przez państwa pozbawione jakichkolwiek zasad, które chroniłyby człowieka przed bezkarnością policji politycznej. Zarówno w Niemczech jak i w Rosji stworzono systemem przymusowych obozów pracy koncentracyjnych i zbrodnicze przesiedleni.

My, Polacy, jako Naród mamy szczególne prawo, by świadczyć w sprawach wojen na forum narodów. Przedtem jednak sami musimy uporządkować własne sprawy historyczne, które nadal są: cenzurowane, fałszowane i zniekształcane. Dlaczego większość młodych Polek i Polaków nie wiem czym był 17. 09. 1939 r.? Winę za taki stan rzeczy ponoszą sprawujący władzę w Polsce, którzy stoją na straży Polski sowietyzowanej. Jak możemy wyjść z sowietyzacji? Droga do obalenia tego stanu rzeczy prowadzi tylko i wyłącznie przez powszechną edukację historyczną. Nie wymyśliłem tu nic nowego. Uważam, że historia jako nauka o dziejach Narodu, powinna być obowiązkowym programem we wszystkich komunikatorach, publikatorach czy też mediach. Ten kto nie ma takich programów, z udziałem historyków, dziennikarzy i z udziałem publiczności ten nie powinien otrzymywać koncesji na posługiwanie się tym komunikatorem, a ponadto język polski, jest naszym, Polaków, jednym z najważniejszych dóbr narodowych. Nie każdy więc ma prawo do dowolnego i swobodnego posługiwania się tym rzadkim dobrem. Jako Polak z krwi i z kości, i jako jeden ze współwłaścicieli tego rzadkiego dobra, nie zgadzam się na to aby jakiś, na przykład: Niemiec czy Rosjanin narzucał mi swoje poglądy w moim ojczystym języku. Niech każdy z nich robi to we własnym języku i u siebie. Ponadto uważam, że jeżeli jakiś komunikator, na przykład: gazeta codzienna lub tygodnik jest własnością innych nacji a udziały mają tam również Polacy, to w odpowiedniej proporcji do własności, gazeta tak powinna być pisana tymi językami i to na pierwszej stronie. Jeżeli zaś taka gazeta nie ma żadnego polskiego udziałowca, to powinna ona być drukowana w języku właściciela. Tym sposobem każdy od razu będzie wiedział kto wpływa na kształtowanie naszych: poglądów, sądów i postaw o rzeczywistości, zwłaszcza w zakresie zagadnień: historycznych, moralnych, społecznych, politycznych i innych.

Ilu z nas, Polaków, umie samemu sobie odpowiedzieć na proste dwa pytania. Jaka jest różnica pomiędzy niemieckim socjalizmem pod ich legalnym wodzem: Adolf Hitler, a sowieckim komunizmem (bolszewizm) pod tyranem: Józef Stalin? Dlaczego Europa po dzień dzisiejszy nie ma traktatu pokojowego od zakończenia II Wojny Światowej? Odpowiedź jest natomiast bardzo prosta. Za wywołanie wojny, za mordy, za grabieże i za ściągnięte z podbitych narodów kontrybucje w cywilizowanym Świecie należą się odszkodowania.

Z tych względów uważam, że każdego roku, szczególnie w dniach od 1. 09. do 17. 09. powinniśmy przypominać Europie i Światu czym dla nas, Polaków, był wrzesień 1939 r. Bez tego, siekiera użyta przez Sowietów w dniu 17. 09. 1939 r. nadal będzie tkwiła w naszych polskich plecach. Bez uczciwego rozliczenia skutków II Wojny Światowej, my, jako Polska, nie możemy mówić, że jesteśmy krajem wolnym.

Felieton Polityka Traktat Wojna Wolność

F.17. Cenzura. Chwała komunie.

 W dawnych czasach, do XV wieku nie było cenzury. Ten stan zmienił się po tym jak Jan Gutenberg, (urodzony okolo 1399 r. a zmarł w 1468, niemiecki rzemieślnik, złotnik i drukarz z Moguncji wynalazł przemysłową metodę ręcznego druku. Było to w 1448 r. a w 1455 r. ukazała się drukiem tak zwana Biblia Gutenberga, której jeden egzemplarz można oglądać w muzeum diecezjalnym w Pelplinie. Wkrótce po usprawnieniu Gutenberga władcy wprowadzili obowiązek posiadania zezwoleń na druk celem ograniczenia wpływu słowa drukowanego, co powszechnie nazywa się cezurą.

Cenzura jest wyrazem pochodzenia łacińskiego i oznacza między innymi: oceniać, szacować, osądzać, otaksować. Tu należy to rozumieć jako ograniczenie prawa do wypowiedzi jednej osoby bądź instytucji przez inną. Jest to również ograniczanie przez państwo podstawowych praw człowieka: prawa do wolności słowa i wolności prasy, pod różnymi pretekstami. Jest to oficjalna kontrola publikacji, widowisk teatralnych, filmów, audycji radiowych itp., dokonywana przez specjalny urząd (za PRL, był nim Główny Urząd Kontroli Publikacji i Widowisk = GUKPiW) oceniająca je pod względem politycznym, obyczajowym, moralnym. Cenzura może być:

  • instytucjonalna – w danym kraju istnieje specjalna instytucja, która zajmuje się kontrolą i dopuszczaniem (lub nie) do przekazu wszelkich publikacji, filmów, na przykład w PRL był nim GUKPiW;

  • prewencyjna, która zapobiega publikowaniu czegokolwiek bez bez zgody cenzora. Nawet posiadanie zwykłego powielacza musi być rejestrowane;

  • represyjna, która polegającej na ściganiu, karaniu i ewentualnym wycofywaniu z obiegu materiałów objętych cenzurą, jednak bez cenzurowania ich przed publikacją;

  • prawna co oznacza, że w danym kraju istnieje prawo zakazujące publikowanie określonych treści pod groźbą rozmaitych kar, które są egzekwowane na normalnej drodze prawnej czyli przez zwykłe organy ścigania i sądy;

  • wewnętrzna, która odbywa się nie na mocy prawa lecz wewnątrz wydawnictw czy stacji radiowych, telewizyjnych lub w internecie i polegająca na kontrolowaniu publikacji przez właścicieli mediów;

  • polityczna, która ogranicza wolności słowa dotyczących polityki, szczególnie krytyki władz;

  • religijna, która ogranicza publikację krytykujących pewną religię; zarówno jej dogmaty jak i bardziej przyziemne sprawy typu postępowanie kleru czy sprawy finansowe.

Jak widać cenzura odziała różnymi metodami i środkami i ten stan trwa już od czasów Gutenberga, czyli niemal 600 lat. Nie trudno dostrzec działań cenzora chociażby na moim blogu. Proszę tylko porównać moje liczniki: odwiedzin i komentarzy. Proszę również samemu sobie odpowiedzieć na pytanie. Dlaczego tak mało wiemy o samospaleniu Ryszarda Siwca, który dokonał tego czynu nie dla własnej korzyści czy w obronie własnego Narodu. Uczynił to dla Czechów i Słowaków. Jednak mało kto wie kto był Ryszard Siwiec. Początkowo upowszechniano fałszywą informację, że był to człowiek niezrównoważony psychicznie. Czy tego chcemy czy nie jest to jeden z naszych narodowych bohaterów, który jako zwykły i prosty człowiek wystąpił w obronie innych. Proszę sobie samemu odpowiedzieć. Kim jest i był Ryszard Siwiec, wobec generała Wojciecha Jaruzelskiego (Jaruzel) i generała Czesława Kiszczaka? Dlaczego do dziś ci ludzie nie zostali uczciwie osądzeni. Dlaczego Powstanie Grudniowe 1970 r. nadal czeka na osądzenie zbrodniarzy, którzy wyprowadzili wojsko w czołgach i wozach pancernych przeciw bezbronnym ludziom, którzy szli do pracy aby zarobić na chleb dla własnej rodziny?

Ano dlatego, że nadal działa cezura, jak za komuny. Podobno jesteśmy wolnym krajem. Tylko jakoś nikt nie może wskazać tej daty, abyśmy my, Polacy, jako wolny Naród, mogli to świętować. Kto dziś wie. Kiedy z Polski wyjechał ostatni umundurowany sowiecki sołdat? A co z ich agentami?

Cenzura Felieton Polityka Wolność Życie

F.16. Usłyszcie ten krzyk.

Dziś, mija XL rocznica całopalenia lub samospalenia Ryszarda Siwca dokonana na Stadionie X -lecia RPL w czasie dożynek.

Całopalenie było to składanie ofiary, najczęściej ze zwierząt, całkowicie spalanej na ołtarzu, praktykowane zwłaszcza w starożytności przez żydów; ofiara całopalna pierwotnie określane było terminem Holokaust. Samospalenia dokonywali misi buddyjscy, którzy w ten sposób protestowali przeciwko wojnie w Wietnamie. Wojnę, którą USA przegrały z małym Narodem.

Ryszard Siwiec, urodził się 7. 03. 1909 r. a zmarł 12. 09. 1968 r. Był żołnierzem AK z wykształcenia filozof ale pracował jako księgowy w Przemyślu. Na utrzymaniu miał żonę i pięcioro dzieci. Protestując przeciwko inwazji na Czechosłowację dokonał 8. 09. 1968 r. samospalenia w czasie ogólnokrajowych dożynek na Stadionie X – lecia w Warszawie w obecności szefów partii, dyplomatów i około 100 tysięcy widzów.

Ryszard Siwiec bardzo starannie, stanowczo i niezłomnie przygotował się do tego desperackiego i rozpaczliwego aktu. Przez lata na prywatnej maszynie pisał i powielał ulotki podpisując je Jan Polak. Agresja na Czechosłowację z udziałem LWP (Ludowe Wojsko Polskie) pod ministrem, generałem: Wojciech Jaruzelski (Jaruzel) przekonała go, że należy wstrząsnąć sumieniem rodaków. Nie przewidział tylko jednego. Że jego desperacki akt zostanie niemal całkowicie przemilczany. W kilka miesięcy później,16. 01. 1969 r. w Pradze, na Placu Św. Wacława, przed Muzeum Narodowym, w proteście przeciwko inwazji na Czechosłowację „zaprzyjaźnionych” wojsk Układu Warszawskiego, podpalił się czeski student filozofii, Jan Palach, który urodził się 11. 08. 1948 r. a zmarł 19. 01. 1969 r. Palach mógł nie wiedzieć o proteście Siwca. Trzeba było bowiem roku czasu aby informacja o samospaleniu Ryszarda Siwca dodarła do Radia Wolna Europa, w kwietniu 1969 r.

Przed wyjazdem na dożynki do Warszawy Ryszard Siwiec sporządził testament oraz nagrał na taśmę magnetofonową antykomunistyczne przesłanie. Mówił tam:

Ludzie, w których może jeszcze tkwi iskierka ludzkości, uczuć ludzkich, opamiętajcie się! Usłyszcie mój krzyk, krzyk szarego, zwyczajnego człowieka, syna narodu, który własną i cudzą wolność ukochał ponad wszystko, ponad własne życie, opamiętajcie się! Jeszcze nie jest za późno!

Dziś nadal działa cenzura a przebijają się jedynie słuszne i nowoczesne poglądy, ale internet to zmienia. Można sobie jak na razie pisać to co człowiek myśli i nie ma obowiązku czytania.

Cenzura Felieton Polityka Wolność Życie

22. 1 IX Światowy Dzień Polka.

Nie ja to wymyśliłem, aby 1 IX był Światowym Dniem Polaka, ale pomysł bardzo mi się podoba i jestem całym sercem za tym. Trzeba stale przypominać, tu u nas w Polsce oraz Niemcom, Anglikom i Francuzom jak doszło do wybuchu II Wojny Światowej 1 IX 1939 r. Gruzja jest tylko kolejnym dowodem, że Europa nie ma traktatu pokojowego od zakończenia II Wojny Światowej w 1945 r. Demony wojny systematycznie wypuszczane są na wolność: mordując, paląc, grabiąc i niszcząc dorobek niejednego ludzkiego życia. Bogate kraje Europy tylko cichutko tupią nogami, jak dziecko, które domaga się czegoś i swoją bezsilność okazuje owym tupaniem. W dniu dzisiejszym szefowie krajów Unii Europejskiej zakończyli kolejne szczytowanie. Co z tego wynika? Wedle mojej oceny praktycznie nic. To bezsilne tupanie. Dlatego stale należy zadawać pytania.

Dlaczego Europa nie ma Traktatu Pokojowego? Kto ma stać na straży takiego pokoju w Europie, jeżeli dwa państwa: Turcja i Grecja, należące do tego samego paktu wojskowego NATO, są praktycznie w stanie wojny o Cypr?

Granice Polityka Pokój Traktat Wojna