V.23. Bandytyzm państwowy.

Bandyta, jest to za zwyczaj osobnik, który dokonuje zbrojnych napadów a nawet morderstw. Mówi się też zwyrodniały bandyta. Taki bandyta jest prawdziwym wrzodem na ciele. Żyje jak panisko, ponad stan, odbierając innym. Bandyta nie jest skory do pracy, lecz czerpie pełnymi garściami z owoców cudzej pracy. Taki styl życia jest łatwiejszy,niż żmudna codzienna prac. Nawet takiego prostego chłopa pańszczyźnianego. My jako pospólstwo jesteśmy najbardziej narażeni na działania bandyty. Jednak przed pospolitym bandytą mamy prawo bronić się. Można takiego bandziora nawet pozbawić życia. Z reguły, ten który broni się nie powinien być zagrożony żadną karą. Najgorzej jest jednak wówczas kiedy władze państwa występują w roli bandyty.

Nie ważne kto jest z jakiej opcji: komuch czy solidaruch. Wszyscy są siebie warci. Na przykładzie moich własnych doświadczeń po raz kolejny wykazuję, że Polska nie była i nie jest CDPPUZSS (zobacz lewa ramka). W państwie prawa, nie mylić z państwem prawników, praw nabytych nikt nie śmie odebrać. U nas, w Polsce, tylko nieliczni zachowują swoje prawa. Dowodem jest Jaruzel (Ob. Wojciech Jaruzelski, generał, szef MON w 1970 r. kiedy to LWP strzelało do robotników) zachował wszystkie swoje przywileje, jako generał i prezydent PRL i PRL Bis lub III RP, jak kto woli. Jednak aby Jaruzel mógł zachować swoje przywileje, komuś trzeba było zabrać. Najwięcej i najczęściej zabiera się emerytom i rencistom.

Jak już wcześniej wspominałem, prawa emerytalne nabyłem już w 1981 r. Wówczas jako emerytowany trep (mundurowy wojskowy) miałem, między innymi: tanią kwaterę służbową bezpłatne leczenie i leki, zarobki bez ograniczeń, zniżki na PKP i PKS, bezpłatne bilety raz w roku dla całej rodziny.

W 1981 r. średnia płaca wynosiła około 7.700 zł. Zaś moja podstawa renty wynosiła ponad 8.800 zł. Zatem moja podstawa do wyliczenia renty stanowiła 114 % średniej krajowej. W tym roku, średnia płaca przekroczyła 3.000 zł zaś moja podstawa do wyliczenia renty wynosi nieco ponad 2.300 zł. Stanowi to więc 77 % średniej krajowej. Państwo, jak bandyta, zrabowało mi prawie 40 % mojego świadczenia. Wypada jeszcze tylko dodać, że z dawnych przywilejów, do dziś nic nie zostało. Posłużę się tu jako przykładem opłatami za kwaterę służbową. W 1982 r. za tę kwaterę płaciłem niecałe 11% renty lub 6 % z jej podstawy, a w 2004 r. było to ponad 40 % renty lub prawie 28 % jej podstawy. Natomiast w 2006 r. kiedy to zostałem zmuszony do wykupu tej kwatery ten stosunek był jeszcze gorszy. Nie chciało mi się tego liczyć, żeby przysłowiowy szlak mnie nie trafił. Opłaty za kwaterę są dowodem wyjątkowej nieudolności zarządzania majątkiem państwowym oraz dowodem, że miernotom powierza się funkcje publiczne. Przez ponad 30 lat nic nie zrobiono przy bloku. Raz tylko została wybielona klatka schodowa. Zaś po wykupieniu mieszkania i przejściu pod wspólnotę mieszkaniowa opłaty te spadły o ponad 200 zł co stanowiło 1/3 tych opłat. Oceniam, że od 1981 r. miesięcznie tracę sporo ponad 1.000 zł. Podobno są jakieś związki zawodowe byłych żołnierzy zawodowych, ale to zwyczajna atrapa. Jak wiele takich organizacji. Kilu typów ma ciepłe posadki i udaje, że coś robią dla gminu. Wypada jednak zauważyć, że w stosunku do innych emerytów czy rencistów, moja sytuacja finansowa jest nieporównywalna. Ale w stosunku do takich SB-eków czy UB-eków, to ja znowu jestem biedakiem. Tylko, że nas, plebsu, jest za dużo, aby wszystkim można było dogodzić. Dlatego mnożą się fałszywe obietnice polityków, którzy pchają się do władzy jedynie po to, aby bronić przywilejów własnego środowiska oraz własnej pozycji, jako tak zwane: autorytety, poważni eksperci, znawcy, czy też światowe sławy.

Bandyta jednak zostaje bandytą. Czy on jest czerwony, zielony czy też pomarańczowy albo zgoła innego koloru.

Czy władców państwa można nazwać zwyrodniałym bandytą?

AWS Dowody Krademocja Wojsko ZSRR

V.22. Trepizm.

Trepizm, termin ten wywiodłem od nazwy lekkiego prymitywnego obuwia z drewna lub łyka składające się zwykle z podeszwy i kawałka skóry lub innego materiału okrywającego palce nogi, czasem z rzemykami wiązanymi wokół nogi. Trep jako obuwie nie wymaga specjalnych umiejętności do jego wykonania. Niemal każdy, jako tako uzdolniony manualnie, może wykonać parę trepów. Przy czym oba nie muszą różnić się od siebie. Lewy będzie pasował na prawą nogę, a prawy na lewą. Dopiero jak nieco pochodzi się w takim obuwiu, trepy same dopasują się do naszych stóp. Do tego potrzeby jest czas. Czasami nawet sporo.

WAM = Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Gdyni, wcześniej Garnizonowa Agencja Mieszkaniowa jest typowym przykładem trepizmu. Ów wojskowy organ był to w MON to w Ministerstwie Skarbu. Na czym problem polega? Kwaterę służbową, należną żołnierzowi zawodowemu (za moich czasów) jak chłopu pańszczyźnianemu kawałek pola, aby nie obciążał dochodu władcy feudalnego od czego jeszcze musiał płacić „dziesięcinę” (dziesiąta część zbioru dla kościoła) otrzymałem w 1977 r. Kwaterę otrzymałem na Oksywiu. Był to blok o sześciu klatkach. Moje mieszkanie miało oznakowanie kl. VI m. 10. Wówczas wszystkie decyzje o wysokości czynszu były wypisywane ręcznie i nie było z niczym problemu. Kłopoty zaczęły się wówczas, kiedy wprowadzono komputery. Twórcy oprogramowania nie przewidzieli takiej numeracji. Zamiast kl. VI zaczęto pisać F. Co gorsze program był tak prymitywny, że nie było w nim polskich liter. Zamiast opłat pisało oplat. Kpiłem sobie z tego oplatania mojej kwatery oraz domagałem się jakieś urzędowej decyzji o zmianie sposobu oznakowania mojej kwatery oraz wytłumaczenia występujących w urzędowym piśmie użytych zwrotów. W tej sprawie zwracałem się do wszystkich organów w państwie. Nic nie wskórałem! Nie było siły w państwie aby ten trepizm zmienić. Papierzyska w tej sprawie to nie mieszczą się już w trzech segregatorach.

W umacnianiu trepizmu, udział brali między innymi: płk Marian Stokwisz, kmdr ppor. Grzegorz Niezgoda, płk Tomasz Rybka, Jerzy Walczak, Damian Lewandowski.

Przykład mojego pieniactwa z WAM.

Urząd Rady Ministrów

minister od wojska

Aleje Ujazdowskie 1/3

00 – 583 Warszaw

Wniosek o egzorcyzmy.

Dotyczy:

 1. BP-ZN-530-194-1/02, 18. 07. 2002 r. zastępca prezesa WAM wz. Wojciech Kubis;

 2. WAM OR Gdynia, 25. 10. 1999 r. płk mgr inż. Marian Stokwisz – dyrektor.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przeprowadzenie w mojej wojskowej kwaterze służbowej egzorcyzmów, na koszt WAM. Wykonanie takiego zabiegu na mojej kwaterze jest niezbędne, albowiem w okolicach wyżej podanej daty, punkt 2. Coś lub ktoś zaczął w niej chichotać.

Kiedy na dworze robi się ciemno a w kwaterze pogasimy światła, coś lub ktoś zaczyna z cicha chichotać. Czasami jest to rubaszne: cha! Cha! Cha! Z upływem czasu frekwencja i głębia dźwięku urosła. Owa dźwięczność stężała po tym, jak prokurator mgr Marek Wasilewski umorzył dochodzenie – 1 Ds. 236; 30.04 br. z braku ustawowych znamion czynu zabronionego w stosunku do WAM, który nie zwrócił nam rzeczy przyjętych na przechowywanie albowiem nie wykryto sprawców przedmiotowego przestępstwa…

Odczyniane przeze mnie czary i gusła są nie skuteczne. Nie pomagają też żadne leki uspakajające i nasenne. Z tego powodu moja kwatera nie nadaje się do zamieszkania. Sądzę, że szamanem powinna być osoba urzędowa. Zdałoby się, żeby miała ona równą lub wyższą rangę jak M. Stokwisz aby taka operacja, bez zachowania tajemnicy, w blasku kamer i fleszy, była skuteczna.

Mój podpis nieczytelny

Po kolejny webmail, otrzymałem wreszcie odpowiedź.

Od: „Piotr Paszkowski” <p.paszkowski@wp.mil.pl>

Do: „Zbigniew Grabowski” […]

Wysłano: 15 lutego 2006 11:16

Dołącz: ATT00068.htm

Temat: Re: Pismo 148/V/06, 19.01.2006, płk dr Jerzy Niepsuj

Szanowny Panie,

Ponieważ nie mam stosownych uprawnień do przeprowadzenia egzorcyzmów i moja wiedza ogólna wiedza w zakresie neutralizacji złych demonów pozostawia dużo do życzenia, Pana pismo przekazałem do Oddziału Skarg i wniosków MON, choć myślę, że kwestie Pana bolączek winny w pierwszym rzędzie zainteresować się kompetentne władze właściwej w zakresie terytorialnym diecezji.

pozdrawiam serdecznie

Piotr Paszkowski

Rzecznik MON

AWS Dowody Krademocja Wojsko ZSRR

P.s. Trybem egzekucji administracyjnej, który nazywam Strzał Katyński, zostałem zmuszony do wykupienia mojej kwatery. Tym samy zakończył się pewien etap mojego wojowania z WAM. Cała sprawa jednak wymaga opisania.

V.21. Takie cósik.

  

Podpisał, Kierownik Zespołu Informatyki

Marynarki Wojennej

kmdr Adam Szczeciński

Takie cósik otrzymałem jako podziękowanie na zakończenie mojej służby zawodowej w szeregach LWP. Po zwolnieniu z LWP przez rok otrzymałem jeszcze całą pensję. Byli tacy, którzy brali te pieniądze za jednym razem. My, z moją małżonką, postanowiliśmy aby brać to co miesiąc. Po te pobory musiałem jeździć do Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku. Ponadto otrzymałem odprawę, chyba było to za pół roku. Dobrze tego nie pamiętam, ale była to nie mała kwota. Ponadto kierownik ZIMW przyznał mi nagrodę w wysokości 1500 zł. Zwyczajowo pieniądze takie były przeznaczane na pożegnanie z kolegami przywódce. Postanowiliśmy, z moją małżonką, zrobić z tego inny pozytek.

Nie musiałem się więc spieszyć z szukaniem sobie nowego zajęcia. Zaangażowałem się więc społecznie na rzecz dzieci. Przy Zarządzie Regionu Gdańskiego NSZZ Solidarność działał Komitet Obrony Praw Dziecka = KOPD. Przewodniczącą KOPD była Danuta Lemiesz. KOPD miał soją siedzibą w dawnym hotelu przy ul. Grunwaldzkiej 103 w Gdańsku. Obradowaliśmy raz w tygodniu w pokoju, który zajmował Andrzej Gwiazda. Działając społecznie w ramach KOPD, chociaż do Solidarności nie zapisałem się do Solidarności. Korzystając z moich zniżek na PKP i komunikację miejska jeździłem po ludziach sprawdzając ich sytuacje materialną, aby udzielić im jakieś pomocy. Dużo napatrzyłem się na ludzką biedę. Pewna matka miała dziecko z porażeniem mózgowy. Była to dziewczynka w wieku już ponad 10 lat. Mieszkała niedaleko Urzędu Wojewódzkiego. Nie mogła z tym dzieckiem chodzić na spacery bo, nie była jej w stanie sama udźwignąć. Potrzebowała chociaż wózka dziecięcego, aby móc z dziewczynką wyjść z domu i pokazać jej jak to jest poza widokiem z okna. Kiedy ją odwiedziłem w domu, od razu widać, że w domu nie przelewa się ale jest czysto, schludnie a dziecko zadbane. Te 1500 zł, które dostałem na pożegnanie z kolegami, przekazałem owej matce za pokwitowanie. Nigdzie do tej pory faktem tym nie chwaliłem się. Kolegom zaś powiedziałem, że zamiast na wódkę pieniądze te pójdą na cel społeczny.

Jako działacz KOPD, poznałem bardzo wielu ludzi, między innymi lekarza społecznika, artystę fotografika Henryka Nowaka. Henryk Nowak był też nazywany Gdańskim Korczakiem. Bez żadnych pieniędzy urzędowych zajmował się co najmniej, kilka naście lat dziećmi z ulicy. Dla nich stworzył Gdańskie Szpaczki. Uczył te dzieci fotografii i innych zajęć plastycznych, które głównym celem było oderwanie dzieci od wybijania szyb, picia alkoholu czy nawet od narkotyków. Założył nawet własne muzeum fotografii. Ostatnią siedzibą Gdańskich Szpaczków była Topolówka, to jest III LO w Gdańsku przy ul. Topolowej. Bardzo wielu wartościowych ludzi przewinęło się przez ręce Gdańskiego Korczaka. Moich synów też tam zawoziłem. Jego działalność była jednak mocno nie na rękę oficjalnym władzom. Jako? W socjalistycznej Polsce są problemy z wychowywaniem dzieci?

Jako działacz KOPD dowiedziałem się, że władze oświatowe nie bardzo wiedza jak rozdysponować pieniądze, które pochodziły ze zbiórek makulatury w szkołach pod nazwą: „lektury z makulatury”. W dniu 30. 11. 1981 r. udało mi się powołać do życia: Gdański Fundusz Korczakowski jako koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Zostałem jego przewodniczącym. Dzięki temu udało mi się uratować 168.000 zł, pomimo że Jaruzel (Ob. Wojciech Jaruzelski, generał, prezydent PRL i III RP). Pieniądze te zostały rozdysponowane wśród wychowanków domów dziecka jako pełne wkłady na książeczki mieszkaniowe oraz na zagospodarowanie. Skończyły się pieniądze skończyło się i moje społeczne działanie.

Dzięki mojej pracy społecznikowskiej nie miałem problemów z uzyskaniem skierowania na podyplomowe studium pedagogiczne. Jako byłemu wojskowemu opłacało się zostać „belfrem”, bowiem okres służby wojskowej był zaliczany do również i do wysługi nauczycielskiej.

AWS Dowody Krademocja Wojsko ZSRR

V.20. Komuna we wojsku.

Gdynia, dnia 24. 06. 1981 r.

Do Biura Politycznego

i Podstawowej Organizacji Partyjnej PZPR.

Dnia 4. 06.1988 r. minął rok czasu, gdy wszystko przybrało dla mnie bardzo niekorzystny i bolesny obrót. Znaleziono u wówczas prze mnie pismo „Robotnik”. Za kilka dni będę odchodził również pierwszą rocznicę pamiętnego zebrania. Mam nadzieję, iż tzw. Odnowa dotarła wreszcie i do ZIMW = Zespołu Informatyki Marynarki Wojennej. Dlatego m. in. zdecydowałem się napisać ten list. Pragnę tym samym ustosunkować się do odpowiedzi jaka otrzymałem od Komisji Kontroli Partyjnej Wojska Polskiego po odwołanie się do Przewodniczącego Centralnej Komisji Kontroli Partyjnej. Jest to kolejny błąd władz partii w stosunku do szarego członka partii, a mojej osoby szczególnie. Chciałbym przypomnieć najpierw fakty i zdarzenia. Oto one.

1. Od chwili przeniesienia mnie do ZIMW w 1975 r. do dnia dzisiejszego nie otrzymałem obowiązków służbowych mimo, że na niemal wszystkich zebraniach sprawozdawczo – wyborczych domagałem się rozwiązania tego, bądź co bądź, ważnego problemu w działalności całego ZIMW. Ponieważ tym samym nie były określone dokładnie obowiązki poszczególnych komórek organizacyjnych ZIMW.

2. Podczas akcji sprawozdawczo – wyborczej przed VIII Zjazdem PZPR wybrany został Komitet POP, a nie było wyboru kierowników grup. O fakcie tym i moich rodzących się wątpliwościach o wyborach nie tylko w PZPR, powiadomiłem nowy Komitet. Powiedziałem wówczas, iż zdaję sobie sprawę z wagi problemu i nie boję się żadnych wynikających z tego konsekwencji. Liczę się nawet z tym, że mogę być zwolniony dyscyplinarnie z wojska, ale nie mogę pogodzić się z rażącymi nieprawidłowościami jakie występują już na tak niskim szczeblu partyjnym. Następnie problem wyborów w świetle Konstytucyjni przedstawiłem na zebraniu grupy partyjnej.

3. Przed zebraniem partyjnym powiadomiłem Komitet POP o treści swoich wniosków jakie chcę przedstawić na zebraniu, jako dyskusję nad tezami VIII Zjazdu. Członkowie Komitetu nie widzieli wówczas nic złego w moich wnioskach. Wnioski dotyczące zmian w sposobie wyborów przedstawiłem na zebraniu POP dnia 12. 11. 1979 r. Obok moich wniosków przedstawiono również inne wnioski ale żaden nie był poddany głosowaniu a zebranie zakończono…

4. Po miesiącu 10. 12. 1979 r. zostałem wezwany na Komitet POP, gdzie poinformowano mnie, że są w kraju siły, które dążą do zmian ordynacji wyborczej, sugerując związek moich wniosków z ich programem. Dowiedziałem się wówczas, że gdyby zastosowano sposób wyborów do Sejmu i rad narodowych według mojego wniosku, PZPR znalazłaby się w mniejszości nie tylko w Sejmie… Nie mogłem w to uwierzyć, że partia, o której tak dobrze zawsze się mówiło i mówi nie cieszy się poparciem całego Narodu. W związku z tym poprosiłem sekretarza POP o skontaktowanie mnie z sekretarzem DMW = Dowództwa Marynarki Wojennej. Na spotkaniu tym 12. 12. 1979 r. zostało to potwierdzone. Dlatego zmieniłem swoje wnioski i dostarczyłem je sekretarzowi POP w dniu 14. 12. 1979 r. Oczywiście jak było to wówczas w zwyczaju, odpowiedzi na moje wnioski nie otrzymałem.

5. Po ostatnim zebraniu POP w 1979 r. spytałem dlaczego członkowie partii z Komitetu Centralnego [chodziło o admirała Ludwika Janczyszyna, dowódcę Marynarki Wojennej] mają większe prawo wyborcze niż zwykły członek partii i stają do walki wyborczej na Konferencjach Wojewódzkich, a nie w POP? Oczywiście odpowiedzi nie otrzymałem do dziś.

6. W kwietniu 1980 r. znowu znalazłem się na Komitecie POP. Tym razem za to, że wśród partyjnych i niepartyjnych zadawałem m. in. Pytania: Dlaczego na Zjazdach nie ma sprawozdań finansowych? Jak wysoka jest pensja sekretarza na przykład Komitetu Miejskiego w Gdyni i Komitetu Wojewódzkiego w Gdańsku. Jakie konsekwencje czekają żołnierza zawodowego gdy wystąpi z PZPR? Oczywiście nikt nawet nie próbował na te pytania odpowiedzieć. Podjęto natomiast próbę tłumaczenia mi, że państwo i partia wychowała mnie w Państwowych Domach Dziecka, dała mi wykształcenie, a ja w taki sposób się odpłacam…

7. W dniu 4. 06. 1980 r. jeden ze starszych oficerów [kmdr ppor. Leszek Piotrowski] zameldował mojemu przełożonemu, że jestem w posiadaniu pisma „Robotnik”. Komitet POP wyznaczył dochodzeniowego i w dniu 20. 06. 1980 r. o godz. 9.00 zapoznano mnie z treścią oskarżenia. Koronnym dowodem było owo pismo oraz moje wypowiedzi na zebraniach i poza nimi. Które? Dokładnie nie prezentowano. Należało się domyślać. Nie udzielono mi wówczas nawet głosu, bo i po co. Dla nich wszystkich było jasne. Doradzono mi jedynie abym bronił się, a nie atakował. Zebranie rozpoczęło się o godz. 14. Komitet postarał się o jak największą frekwencję. Podczas rozpatrywania mojej sprawy przerywano mi, wyzywając od odszczepieńców i dysydentów. Grożono leśnym garnizonem oraz cofnięciem pozwolenia studiowania na Politechnice Gdańskiej. Ukarano mnie naganą partyjną za transponowanie wrogich ideologii na grunt LWP. Po głosowaniu sekretarz powiedział, że nagana podlega zatwierdzeniu przez Komitet DMW, po czym zebranie zakończono. Nikt nie pouczył mnie jak mam postąpić aby odwołać. Do ukarania Komitet potrafił szybko doprowadzić, ale o tej maleńkiej formalności jakoś zapomniano.

8. Do września nikt nie raczył poinformować mnie o losie kary. Dlatego w formie protestu odmówiłem płacenia składek partyjnych chcąc w ten sposób dowiedzieć się coś na temat mojej kary. Jak gdyby w odpowiedzi na to w dniu 12. 09. 1980 r. miast na służbę oficera dyżurnego ZIMW, pod eskortą zostałem odstawiony do psychiatry.

9. Dnia 11. 11. 1980 r. udałem się do ZIMW po uposażenie, którego nie otrzymałem nawet w „finansówce”. Rozgoryczony napisałem list do Przewodniczącego Centralnej Komisji Kontroli Partyjnej opisując cała sprawę i proszą o potraktowanie mojego listu jako odwołania od udzielonej mi nagany. 13. 11. 1980 r. byłem w prokuraturze Marynarki Wojennej prosząc o wyjaśnienie dwu spraw. Nie zostałem ubezwłasnowolniony więc kto i na jakiej podstawie podpisał i pobrał za mnie uposażenia za listopad? Kto i na jakiej podstawie ma prawo przetrzymywać mnie na oddziale psychiatrycznym wbrew mojej woli? Odpowiedź otrzymałem 16. 11. Do dnia dzisiejszego jednak żaden z właściwych przełożonych wyższego szczebla nie raczył być na tyle uczciwym i poważnym, aby udzielić mi na te pytania odpowiedzi. Stąd wyciągnąłem wniosek, iż jako żołnierz, który był leczony psychiatrycznie nie zasługuję na to, aby udzielono mi w tej materii odpowiedzi. Przywykłem do tego, że zawsze zaliczano nas, z Domu Dziecka, do gorszego gatunku ludzi. Widać mundur wojskowy też nie daje wszystkim jednakowego traktowania zgodnie z regulaminem, na który powoływał się prokurator.

10. Minął 3. miesiąc jak odmówiłem płacenia składek, a o losie mojej kary [powinna być na piśmie] nikt nic nie wie. Wszelki słuch po niej zaginął. Wyciągnąłem stąd następujący wniosek. Ponieważ sytuacja w kraju jest nie bardzo pewna i nie wiadomo jak się to wszystko skończy, więc lepiej nie narażać swojej kariery politycznej i zawodowej. Lepiej nie wychylać się i zachować całkowite milczenie, aż wszystko będzie jasne i proste, a wówczas o wiele łatwiej będzie komuś podjąć jakąś decyzję w mojej jak na razie jeszcze niebezpiecznej sprawie. Dlatego jako kolejny protest w dniu 1. 12. 1980 r. oddałem legitymację wraz z oświadczeniem.

11. W dniu 13. 12. 1980 r. otrzymałem odpowiedź od CKKP na moje odwołania. Dopiero 5. 02. 1981 r. otrzymałem odpowiedź od KKPWP. Jest to kolejny przejaw lekceważenia prostego członka partii. Postępowanie tak SKKP i KKPWP jest wbrew punktowi obecnego Statutu PZPR. W odpowiedzi KKPWP stwierdza się: „iż członkowie Komisji Kontroli Partyjnej Marynarki Wojennej wnikliwie wyjaśnili wszystkie podniesione przez Was sprawy.” Dziwne to. Odwołałem się do CKKP, odpowiada KKPWP, wyjaśnia KKPMW, a palce w tym pewnie maczał jeszcze Komitet Partyjny ZIMW. Dziwne wnikliwe wyjaśnienie spraw skoro nikt nie prosił ani mnie, ani mojej żony, ani moich dzieci o jakiekolwiek wyjaśniania, bądź co bądź, w mojej osobistej sprawie. Nikt nie pytał się również ani moich kolegów, ani sąsiadów, więc któż to jest ta KKPMW, że potrafiła tak wnikliwie to wszystko wyjaśnić. A wciąż mówi się o jakiejś odnowie. Co to jest? Gdzie lub z której strony nadchodzi? Czasami prasa donosi coś o UFO, może to właśnie o to chodzi? A może jestem już aż tak bardzo chory, że nie potrafię jej dostrzec?

Swoje najpiękniejsze lata dotychczasowego życia poświęciłem dla wojska. Starałem się wywiązywać ze swoich obowiązków najlepiej jak tylko umiałem. Dowodem na to są moje wyróżnienia, w tym ostatnie, a trzeci z kolei medal, musiałem przypomnieć 9. 02. 1981 r. bo przełożeni zapomnieli mi go wręczyć od 12. 10. 1980 r. … Chciałem coś zmienić w naszym kraju i partii aby żyło się lepiej i godniej [wytłuściłem teraz] ponieważ nigdy nie zapomniałem i nie zapomnę dlaczego wraz z moimi trzema rodzonymi braćmi znalazłem się w Domu Dziecka. Nigdy nie zapomniałem i nie zapomnę kto i w jaki sposób wychowywał mnie. Nigdy nie zapomniałem i nie zapomnę z jakich rodzin i dlaczego Domy Dziecka są przepełnione. Nigdy nie zapomniałem i nie zapomnę, że znaczna część moich kolegów z Domu Dziecka siedziała lub siedzi w więzieniach. Dlatego nigdy nie bałem się mówić, w moim przekonaniu, prawdy. Postępowałem drogami legalnymi, a tymczasem zrobiono ze mnie wroga, a potem inwalidę. Nie dano mi nawet możliwości leczenia się przez rok jaki przysługuje żołnierzowi zawodowemu. Pewnie nie jestem wart lub godzien tego. Można teraz całe moje dotychczasowe postępowanie tłumaczyć chorobą psychiczną, że nie byłem świadom tego co robiłem. Ci którzy tak twierdzą powinni się sami leczyć, bo grozi im naprawdę poważna choroba i gdy zrobią to szybko jest nadzieja, że zrozumieją zachodzące procesy polityczno – społeczne w naszej Ojczyźnie.

Uważam, że każdy, kto mając 5 lat, stracił rodziców i przez 13 lat był wychowywany w Caritasach i Państwowych Domach Dziecka nie jest człowiekiem normalnym w pełni tego słowa znaczenia. Jestem jednak człowiekiem z krwi i kości i mam tylko i wyłącznie to jedno, jedyne życie, i nie mam zamiaru poświęcać go wykoślawianym i fałszywie interpretowanym pięknych idei socjalizmu oraz na udowadnianiu, że donosicielstwo oraz strach należy zaliczyć do najpiękniejszych cnót obywatelskich. Tym bardziej, że dowiedziałem się, iż znaleźli się tacy, którzy chcieli dyscyplinarnie usunąć mnie z zawodowej służby wojskowej. Jak widać zamysł powiódł się w ponad 100 %, gdyż zrobiono ze mnie człowieka chorego psychicznie. Na takie postępowanie zęby i pięści się zaciskają, sztywnieje kark i wzrasta uczucie doznanej krzywdy i nienawiści. Można to oczywiście tłumaczyć moją chorobą. Tylko czy ktoś w ogóle w to wierzy? Czy tak należy urzeczywistniać naczelną zasadę socjalizmu, że człowiek jest największym dobrem? Jak należy rozumieć po tym wszystkim co zrobiono ze mną: odwagę, godność i honor żołnierza polskiego?.

To co stało się ze mną już się nie odstanie, nie można cofnąć nie ubłagalnego koła czasu i historii. Widać musiałem brać czynny udział w tych nieszczęściach i dołożyć to jedno najbardziej gorzkie i bolesne. Gdyż wszystko to co roiłem, czyniłem w jak najlepszej wierze, a uznane zostało jako wrogie ideologie. A czyż moje dzieciństwo nie było zaprzeczeniem socjalizmu? Czy to w ogóle był socjalizm jaki rozpanoszył się w naszym kraju? Miałem trzech rodzonych braci. Dzięki tamtemu socjalizmowi rozdzielono nas jako kilkuletnie dzieci. Został nas dwóch przy swoich nazwiskach. Niedługo minie rok jak zostałem wrogiem. Czas ten jednak pokazał kto tu, w naszym kraju najbardziej narozrabiał i kto zasługuje na miano znacznie gorsze niż wróg.

Dziś wiadomo po co niektórzy wstąpili do partii. Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, ja to powiem. Po to, aby łokciami rozpychać się, a nogami rozdeptywać tych, co nie dadzą się tym bezczelnym łokciom odepchnąć. Władza uderza znacznie silniej niż woda sodowa. Widać musiałem komuś porządnie nadepnąć na odcisk podczas uników przed łokciami i nogami. Nigdy nie chciałem zajmować stanowisk dających władzę nad innymi ludźmi. Nigdy do tej władzy się nie pchałem ani jej nie schlebiałem. Moje stanowisko i stopień wojskowy są jednymi z najniższych spośród żołnierzy ZIMW, a mimo to jak silna musiała być czyjaś obawa przed moją skromną osobą, że zrobiono ze mnie inwalidę aby na zawsze pozbawić mnie możliwości wykonywania zawodu żołnierza.

Każdy człowiek ma swoje sumienie i swoją miarę i według tego sumienia i tej miary sam określa prawidłowość swojego i cudzego postępowania. Jeżeli kiedykolwiek przyjdzie Wam wywlec kogoś na środek sali i o cokolwiek oskarżyć, niech każdy z was najpierw przypomni sobie jaki to miało epilog ze mną. Niech każdy z was, zanim podejmie jakąkolwiek decyzję, oceni ten postępek według własnego sumienia i własnej miary tak, aby w przyszłości móc śmiało spojrzeć w oczy obwinionemu, a nie tłumaczyć się pokątnie, że chciałem postąpić inaczej ale…

Moralny obowiązek nakazuje mi treść tego listu przesłać również i do Biura Politycznego KC PZPR, ponieważ chciałbym otrzymać odpowiedź na dwa gnębiące mnie pytania od kierowniczej siły naszego Narodu, jako ojciec dwóch chłopców. Jednocześnie mam nadzieję, że zostaną stworzone takie mechanizmy w naszym kraju, a w Ludowym Wojsku Polskim szczególnie, aby nigdy więcej nie doszło do takich wypadków jak mój. A oto moje pytania.

 1. Jak mam postępować i wychowywać własne dzieci aby nie spotkało i mnie i ich to, co wydarzył się za mną w szczególności w ciągu ostatniego roku?

 2. Czym jest i jak ma być rozumiany, w świetle mojego wypadku, 92 artykuł Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej?

Artykuł 92.

 1. Obrona Ojczyzny jest najświętszym obowiązkiem każdego obywatela.

 2. Służba wojskowa jest zaszczytnym obowiązkiem patriotycznym obywateli Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Może tym razem znajdzie się ktoś na tyle uczciwy i poważny i odpowie mi na moje pytania na piśmie. Ponieważ chciałbym ten list oraz te odpowiedzi traktować jako przestrogę na prawidłowe postępowanie i wychowywanie dzieci.

Do listu pragnę dołączyć również 35 stronę pisma „Pomerania” ze stycznia 1981 r. Chciałbym przede wszystkim zwrócić uwagę na wiersz Cz. Miłosza, który świetnie pasuje do mojej sytuacji mimo, że to co przeżyłem najgorszego zdarzyło się już po sierpniu 80 r.

Zastrzegam sobie prawo rozpowszechniania mojego listu oraz ewentualnych odpowiedzi poza adresatami.

Mój nieczytelny podpis.

Do listu było dołączonych siedem załączników.

Listy otrzymali listem poleconym:

 1. POP ZIMW, ul. Redłowska, Gdynia – Redłowo, nr 29049 UPT Gdynia 1, z dnia 15. 06. 1981 r.

 2. Biuro Polityczne KC PZPR, ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa, nr 29050 UPT jw.

AWS Dowody Krademocja Wojsko ZSRR

Z załącznika 7.

Czesław Miłosz, „Który skrzywdziłeś”

Który skrzywdziłeś człowieka prostego

Śmiechem nad krzywdą jego wybuchając,

Gromadę błaznów koło siebie mając

Na pomieszanie dobrego i złego.

Choćby przed tobą wszyscy się skłonili

Cnotę i mądrość tobie przypisując,

Złote medale na twoją cześć kując

Radzi, że jeszcze dzień jeden przeżyli.

Nie bądź bezpieczny. Poeta pamięta.

Możesz go zabić – narodzi się nowy.

Spisane będą czyny i rozmowy.

Lepszy dla ciebie byłby świt zimowy

I sznur i gałąź pod ciężarem zgięta.

V.19. Precz z komuną!

Gdynia, dnia 28. 11. 1980 r.

Oświadczenie na okoliczność wystąpienia z

Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

Ja niżej podpisany, Zbigniew Grabowski, w PZPR od 25. 05. 1968 r. nr legitymacji 25 922 691 nigdy nie należałem i nie należę do innej organizacji politycznej. Główną przyczyną, dlaczego chcę wystąpić z PZPR, to niesprawiedliwe ukaranie mnie naganą partyjną w dniu 20. 06. 1980 r. za transponowanie wrogich ideologii na grunt Wojska Polskiego. Wina nie została mi do końca udowodniona. Komitet naszej POP nie dał mi zbyt dużo czasu na obronę. Tylko 5 godzin! W punkcie 12 Statutu PZPR czytamy: „… po dokładnym sprawdzeniu i rozpatrzeniu wszystkich zarzutów, …”. We wrześniu odmówiłem zapłacenia skłdaek partyjnych chcąc tym samym zmusić Komitet Dowództwa Marynarki Wojennej ustosunkowania się do mojej nagany. Mimo, że nie płaciłem składek do dziś nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. 11. 11. 80 r. napisałem list do Centralnej Komisji Kontroli Partyjnej i do dziś nie otrzymałem odpowiedzi.

Nie chcę aby ktokolwiek pomyślał, że czynię to nie przemyślawszy wszystkiego do końca. Moje dotychczasowe postępowanie zaprzecza temu. Jestem po prostu zawiedziony postępowaniem nie tylko naszego komitetu lecz także tak zwanych władz partyjnych. Zbyt wolno KC reaguje na zmiany jakie obecnie zachodzą w naszym kraju. Przeciąganie najpierw dokończenia VI Plenum, na które tak czekałem nie tylko ja. Spodziewałem się, że zapadnie tam decyzja o IX Zjeździe. Nic z tego! Przeciąga się teraz termin odbycia VII Plenum, na którym zapewne nie będzie decyzji o IX Zjeździe.

Ponad 12 lat popierałem politykę jaką prowadził KC w imieniu całej partii, a teraz nie mam już ani sił, ani chęci bronić tego wszystkiego co uczynili i czynią towarzysze szczególnie z KC. Przerażające jest również to, że obecnie tak dużo wymienia się sekretarzy Komitetów Wojewódzkich. Jak długo to będzie trwało?

Zawsze, to co robiłem dla i w PZPR starałem się robić to, moim zdaniem, dobrze. Przykłady? Dyplom uznania od Komitetu Partyjnego Centralnego Ośrodka Szkolenia Specjalistów Wojsk Lotniczych w Oleśnicy Śląskiej, gdy byłem skarbnikiem (78 r.) byłem ponoć jedynym, który przez cały rok zebrał 100 % składek partyjnych.

Swoim wystąpieniem z PZPR chciałbym przestać zajmować się polityką, a poświęcić się całkowicie i bez reszty innej sprawie, i będę postępował jak to powiedziaqł Demokryt z Abdery (460 – 360 r. p. n. e!): „ Nie z bojaźni lecz z obowiązku należy wystrzegać się błędów”.

Mój nieczytelny podpis

Sporządziłem w 3 egzemplarzach:

 1. Komitet Centralny, Warszawa, Al. Jerozolimskie.

 2. Sekretarz POP Zespołu Informatyki Marynarki Wojennej.

 3. a/a.

UWAGA! Cytat pochodzi z dzieła: Władysław Tatarkiewicz, Historia filozofii, PWN, Warszawa 1968 r. tom. I, str. 57.

AWS Dowody Krademocja Wojsko ZSRR

V.16. Cywilizacja a wojsko.

Nie wyjaśniłem jeszcze skąd wziął się podtytuł mojego bloga.

Cywilizacja jest wtedy, kiedy żołnierze idą do cywila.

Było to jeszcze za czasów, kiedy służyłem w Lotnictwie Morski. W garnizonie stacjonował 7 Pułk Lotnictwa Myśliwsko – Szturmowego i nasza, jako samodzielna, 15 Eskadra Rozpoznawcza. Po obu jednostkach dziś nie ma już śladu. Ale można o tym poczytać na innych stronach w internecie.

W pułku był mechanik w stopniu bosmana lub starszego bosmana „po eksploatacji” samolotu, co obejmowało wszystkie jego urządzenia związane z płatowcem i silnikiem. Zaś swój etat miał w dziale obsługi technicznej samolotów. Każdy samolot gdy wykonał, na przykład 100 godzin nalotu (był w powietrzu) wykonywane były prace okresowe. Wówczas z reguły samolot był wciągany do hangaru, gdzie niemal wszystko było demontowane. Czasami nawet silniki i sprawdzone były łopatki turbiny sprężającej powietrze do spalania nafty, bo odrzutowce latały na to właśnie paliwo. Dużo urządzeń trzeba było wymontować z samolotu i wszystko dokładnie sprawdzić. „Po radiu” na przykład, trzeba było sprawdzać parametry wszystkich lamp elektronowych. Jeżeli parametry były poniżej dopuszczalnej normy, trzeba było je wymieniać. Ów bosman, to była prawdziwa „złota rączka”, bardzo sumienny i uczciwy człowiek. Niemal wszystkiego czego podjął się naprawić lub wykonać, zmieniało się w niezawodne cacko. Nikt po nim nie musiał niczego sprawdzać ani poprawiać. Sam mówił, kiedy było coś już gotowe. Nie trzeba było go tylko popędzać.

Facet nie miał średniego wykształcenia, więc wraz z innymi kolegami zapiał się i zaczął uczęszczać do wieczorowego liceum. W pierwszym miesiącu nauki już były zadane lektury z języka polskiego. Chłop starał się przeczytać pierwszą z nich. Czytał więc tę książkę w każdej nadarzającej się okazji. Nawet w przerwach podczas pracy przy przy samolotach. Gdy zajął się czymś innym, kładł książkę grzbietem do góry na skrzydle samolotu i wykonywał swoją pracę. Wówczas jakiś dowcipniś przewracał mu tę książkę o kilkanaście kartek do przodu. Po skończeniu pracy bosman brał tę książkę i od nowa czytał ją tak, jakby tego wcześniej nie przeczytał. W końcu nauczyciel „od polskiego” powiedział mu, że szkoda czasu ich obu aby wzajemnie męczyli się i lepiej będzie: „jeżeli pan bosman zrezygnuje z nauki w liceum”. Nie trzeba było tego kilka razy powtarzać temu facetowi. Zakończył swoja edukację.

W jakiś czas po tym zdarzeniu w garnizonie odbywała się inspekcja z MON. Trzeba było się pilnować, żeby nie podpaść podczas takiej inspekcji, bo to później mogło decydować o awansach i nagrodach. Głównym celem takiej inspekcji było sprawdzanie wiedzy ogólnowojskowej, znajomość przełożonych z sekretarzami Biura Politycznego PZPR włącznie. Odpytywano też ze znajomości bieżących zdarzeń politycznych. Jakiś major, inspektor MON, odpytywał podoficerów zawodowych. Kolejnym do przesłuchania był ów bosman. Major spytał go.

– Niech Ob. bosman powie mi. Co to jest cywilizacja?

– Cywilizacja jest wtedy, kiedy marynarze idą do cywila. Ob. majorze! – padła natychmiastowa i dziarska odpowiedź. Majora zamurowało.

Major inspekcyjny wyszedł na durnia, w naszych oczach, a ów bosman uchodził niemal za bohatera. Taka riposta na takie pytanie należała się takiemu mądrali. Długo potem jeszcze opowiadaliśmy sobie to zdarzenie, jako doskonały kawał przy różnych spotkaniach. Do swojego bloga użyłem więc odpowiedzi zdawałoby się prostego bosmana, który nie potrafił przeczytać jednej książki do końca. Zmieniłem tylko marynarze na żołnierze. Jako sformułowanie bardziej ogólne.

ATP Bezprawie Krademocja Wojsko Życie

V.15. Donos najwyższą cnotą PRL.

Wspominałem wcześniej, że stan zdrowia uniemożliwiał mi „latanie wokół samolotów”. Na dłoniach występowało uczulenie, które powodowało, że miałem krwawiące rany na grzbietach dłoni. Choróbsko było bardzo dokuczliwe, lecz mimo to chodziłem do pracy. Było to wynikiem kontaktu z różnego rodzaju smarami i olejami, które były na samolotach oraz wpływu warunków atmosferycznych. Choróbsko nasilało się szczególnie w okresie jesieni i zimy. Chodziłem z dłońmi w bandażach. Z tego tytułu uzyskałem zmianę kategorii zdrowia. Nie nadawałem się do jednostek liniowych. Tym sposobem, dzięki znajomemu, w grudniu 1975 r. zostałem przeniesiony do Zespołu Informatyki Marynarki Wojennej w Gdyni = ZIMW. Tu dopiero były luksusy. To nie to co praca przy obsłudze starych samolotów. Cieplutko i za kołnierz się nie leje. A do pracy chodziło się po cywilnemu. ZIMW był jednostką sztabu Marynarki Wojennej i tamże stacjonował, w gmachu dowództwa Marynarki Wojennej przy Skwerze Kościuszki. Obok było kasyno. A pomieszczenia były klimatyzowane, ze względu na EMC = Elektroniczna Maszyna Cyfrowa, Odra 1204. To było naprawdę kawał maszyny i wszystko było na tranzystorach. A kto dziś wie co to jest tranzystor? Później były „scalaki” i Odra 1305. Zaś na początku lat osiemdziesiątych był procesor „Intel 8080”, tylko 8 bitów. Wykonywał 124 rozkazy. Teraz każda „komórka” ma większą moc obliczeniową niż dawne EMC Odra i nie wymaga utrzymywania stałej temperatury, z powodu „pływania” parametrów tranzystorów. W jakiś czas później ZIMW został przeniesiony na Płytę Redłowską.

Studia wieczorowe w Politechnice Gdańskiej (w skrócie PG) rozpocząłem w 1977 r. Były związane z tym pewne przywileje. W dni zajęć (cztery razy w tygodniu) miałem prawo kończyć pracę dwie godziny przed zajęciami. Oznaczało to, że pracowałem 6 godzin, ale po zajęciach byłem w domu po godz. 21. Nasze dzieci, z reguły, już spały. Dzięki studiom oraz większym kontaktom z cywilami i wyborowi, 16. 10. 1978 r. Polaka, Karol Wojtyła, na papieża powodował, że rosła moja świadomość i odwaga polityczna. Nie tak łatwo nabyć tężyznę fizyczną, jeszcze trudniej nabrać tężyznę i okrzepnąć politycznie. To proces bardzo skomplikowany i długotrwały.

Pamiętam, że była wielka afera, bo w Marynarce Wojennej zginęła poufna broszura o Naszym Papieżu. Broszura krążyła wśród kadry zawodowej bez pokwitowania. Nic dziwnego, że zginęła i nie można było ustalić komu zginęła. Brzydko tam pisano o papieżu, a wydał ją Główny Zarząd Polityczny LWP. Wyrazem wzrostu mojej świadomości, były moje wnioski wyborcze, które jako kilkunastoletni członek PZPR legalnie zgłosiłem na zebraniu partyjnym. Było to już w listopadzie 1979 r. Co ja na i po tym zebraniu musiałem przeżyć, będzie nieco później w moim liście do Biura Politycznego PZPR w 1981 r. Jest tego kilka stron więc trzeba to przygotować.

Któregoś dnia w marcu 1980 r. wracałem SKM = Szybka Kolej Miejska, z zajęć w PG do Gdyni, do domu. Na ławce leżała nielegalna gazeta „Robotnik”. Wziąłem ją i schowałem do teczki. Byłem zmęczony i nie chciało mi się jej czytać. O gazecie przypomniałem sobie następnego dnia w pracy. Po przewie śniadaniowej wyjąłem ją i zacząłem czytać. W tym czasie, zaglądali do naszego pokoju, który zajmowałem z drugim technikiem, inni koledzy z OPI = Ośrodek Przetwarzania Informacji. Obaj mieliśmy najniższe stopnie wojskowe w ZIMW. On bosman a ja chorąży. Nie każdy mógł wejść do OPI, bo tu były przetwarzane wszystkie dane, nawet tajne, a w ZIMW pracowali również i cywile. Nie każdy był upoważniony do przebywania w pobliżu tych informacji. Ponadto aby wejść do OPI, trzeba było znać kod zamka, który systematycznie zmienialiśmy, aby ktoś przypadkowy tam nie wszedł. Spokojnie więc czytałem tę gazetę. Nie zdążyłem nawet pokazać jej komuś innemu. W pewnym momencie wszedł, wówczas kmdr ppor Leszek Piotrowski i powiedział, żebym z tą gazetą poszedł z nim do swojego szefa. Był nim kmdr Wiktor Siebielec, już nie żyje. Nie było wyboru. Poszedłem. Mój szef powiedział, że jest w trudnej sytuacji i musi ten fakt zgłosić kierownikowi ZIMW, kmdr Adam Szczeciński, też już nie żyje, jako że Ob. L. Piotrowski domagał się dla mnie kary służbowej, ale ja nie popełniłem żadnego wykroczenia opisanego regulaminami wojskowymi. Wręcz przeciwnie. Opisałem to w V.10 „Przymusowa indoktrynacja”. Skutek tego był taki, że postawiono mnie przed egzekutywą partyjną i ukarano naganą: za transponowanie wrogich ideologii na grunt LWP. Pamiętam, że na egzekutywie najbardziej agresywni i aktywni byli wówczas: jeszcze por. lub już kpt. Andrzej Pasik oraz kpt. lub już kmdr ppor. Robert Naczke. Nikt jeszcze wówczas nie wiedział, że za klika miesięcy cała Polska wstrzyma oddech. Od lipca 1980 r. rozpoczęły się strajki. A w sierpniu 1980 r. cała Polska już strajkowała. „Władza ludowa” zaczęła zawierać lipne „kontrakty” ze strajkującymi. Lipne, bo do dziś nie wszystkie postulaty zostały spełnione.

Kto nie pamięta należy przypomnieć 21 postulatów MKS = Międzyzakładowy Komitet Strajkowy z sierpnia 1980 r. Postulaty te były wywieszone na bramie Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Dokument ten jest, od 2003 r. na międzynarodowej liście najważniejszych zbiorów archiwalnych istniejących na Świecie.

 1. Zalegalizowanie niezależnych od partii i pracodawców związków zawodowych.

 2. Zagwarantowanie prawa do strajku.

 3. Przestrzeganie zagwarantowanej w Konstytucji PRL wolności słowa, druku i publikacji.

 4. Przywrócenie do poprzednich praw ludzi zwolnionych z pracy po strajkach w 1970 i 1976 i studentów wydalonych z uczelni za przekonania, zniesienie represji za przekonania.

 5. Podanie w środkach masowego przekazu informacji o utworzeniu MKS oraz opublikowanie jego żądań.

 6. Podjęcie realnych działań wyprowadzających kraj z kryzysu.

 7. Wypłacenie strajkującym zarobków za strajk, jak za urlop wypoczynkowy, z funduszu Centralnej Rady Związków Zawodowych (CRZZ).

 8. Podniesienie zasadniczej płacy o 2 tys. zł.

 9. Zagwarantowanie wzrostu płac równolegle do wzrostu cen.

 10. Realizowanie pełnego zaopatrzenia rynku. Eksport wyłącznie nadwyżek.

 11. Zniesienie cen komercyjnych oraz sprzedaży za dewizy w tzw. eksporcie wewnętrznym.

 12. Wprowadzenie zasady doboru kadry kierowniczej na zasadach kwalifikacji, a nie przynależności partyjnej oraz zniesienie przywilejów Milicji Obywatelskiej, Służby Bezpieczeństwa i aparatu partyjnego.

 13. Wprowadzenie bonów żywnościowych na mięso.

 14. Obniżenie wieku emerytalnego – dla kobiet do 50 lat, dla mężczyzn do 55, lub zapewnienie emerytur po przepracowaniu w PRL 30 lat dla kobiet i 35 dla mężczyzn.

 15. Zrównanie rent i emerytur starego portfela.

 16. Poprawienie warunków pracy służby zdrowia.

 17. Zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc w żłobkach i przedszkolach.

 18. Wprowadzenie płatnych urlopów macierzyńskich przez 3 lata.

 19. Skrócenie czasu oczekiwania na mieszkania.

 20. Podniesienie diety z 40 do 100 złotych i dodatku za rozłąkę.

 21. Wprowadzenie wszystkich sobót wolnych od pracy.

ATP AWS Bezprawie Krademocja Wojsko

V.14. Byłem komuchem.

 Gdynia, dnia 10. 11. 1979 roku.

Wnioski na zebranie w dniu 12. 11. 1979 r.

POP = Podstawowej Organizacji Partyjnej

Zespołu Informatyki Marynarki Wojennej

wynikające z wytycznych na VIII Zjazd PZPR.

W pkt. 80. wytycznych (str. 55) m. in. czytamy: „Partia realizuje swoje zadania przez POP. Stanowią one główną płaszczyznę kształtowania postaw członków PZPR i główne forum twórczej partyjnej dyskusji. Dlatego stałe zwiększanie sprawności działania POP należy do zasadniczych warunków jakości i skuteczności pracy partyjnej i jej autorytetu”.

Uważam, że jednym ze sposobów wzrostu roli POP jest wprowadzenie zmian w sposobie przedstawiania kandydatur na listę wyborczą. Przyczyną, która spowodowała, że zająłem się problemem zgłaszania kandydatur na listę wyborczą było nasze zebrania sprawozdawczo – wyborcze w dniu 29. 10. 1979 r. Na zebraniu naszym tow. Czubajowi Zdzisławowi zabrakło miejsca na przedstawienie z grupy partyjnej Zakładu I ich kandydata na Konferencję Dowództwa Marynarki Wojennej. Przez co grupa ta straciła możliwość wprowadzenie na wymienioną konferencję swojego przedstawiciela. Aby uniknąć na przyszłość takich nieporozumień chciałbym przedstawić towarzyszom swoją koncepcję przedstawiania kandydatów na listę wyborczą. Jedynym moim pragnieniem jest to, aby koncepcję moją nasza POP przyjęła jako swój własny wniosek i przedstawiła wyższym organom partyjnym pod rozwagę. Jeżeli tak się nie stanie będę mocno zawiedziony, gdyż będzie wówczas to wniosek tylko mój, a tego nie pragnę z całego serca. Ponieważ uważam tę koncepcję za bardzo słuszną i w pełni demokratyczną. Dlatego dla ścisłego i jasnego wyrażenia tej koncepcji pozwoliłem sobie wszystko to napisać, aby wszyscy towarzysze zrozumieli dostatecznie jasno moje myśli i przyjęli je za swoje. Reszta zależy od towarzyszy. O co więc chodzi w tej koncepcji?

Chciałbym przedstawić dwa wnioski:

 1. dotyczący zmian w instrukcji „W sprawie wyboru władz i delegatów PAPR” wydanej przez KC – Sierpień 1979 r.

 2. w ordynacji wyborczej do rad narodowych i Sejmu.

Dokładniej określając chodzi o zmianę sposobu przedstawiania kandydatur na listę w najniższym i najważniejszym ogniwie naszej partii. W drugim wniosku chodzi o zmianę kolejności (według alfabetu) przedstawiania kandydatów na radnych i posłów do Sejmu na karcie wyborczej.

Proponuję aby w grupie partyjnej lub POP listę kandydatów ustalać w sposób tajny. Jak? W bardzo prosty sposób, np. Podczas wyboru kierownika grupy partyjnej.

 1. Przed głosowaniem powinni ujawnić się ci towarzysze, którzy nie chcą być wybrani, uzasadniając jednocześnie swoją odmowę. W ten sposób towarzysze z grupy partyjnej będą wiedzieli na kogo mogą liczyć, że w przypadku wyboru kierownika grupy partyjnej będzie on pracował naprawdę szczerze i z oddaniem.

 2. W tajnym głosowaniu, każdy z towarzyszy na kartce przedstawia swojego kandydata na kierownika.

 3. Powołana uprzednio komisja, po obliczeniu głosów przedstawia grupie listę kandydatów. Ponieważ może dojść do różnego układu listy, grupa w jawnym głosowaniu powinna ustalić na ilu kandydatów będzie głosować, ustalając tym samym liczbę skreśleń lub zdecydować o ponownym głosowaniu na listę kandydatów.

 4. W ten sposób na ustaloną listę kandydatów przeprowadza się ponownie tajne głosowanie zgodnie z obecną ordynacją wyborczą, to znaczy kandydat winien uzyskać ponad 50 % głosów. Z tym, że kierownikiem powinien zostać ten towarzysz, który uzyskał największą liczbę głosów.

W ten sposób grupa powinna wysunąć kandydata lub kandydatów do komitetu POP, można to zrobić podczas jednego głosowania na listę kandydatów, zaznaczając kto ma być kierownikiem, a kto wejść do komitetu. Jeżeli POP jest podzielona na grupy partyjne w taki sposób, że grupa partyjna nie obejmuje całej POP lub którakolwiek z grup jest tak mała, że nie ma szans na wprowadzenie swojego przedstawiciela do komitetu, wówczas listę kandydatów powinno sporządzać się na forum POP. Towarzysze, którzy uzyskali w ten sposób największą liczbę głosów powinni zostać odpowiednio sekretarzem i zastępcą gdyż są to towarzysze cieszący się największym autorytetem, a tacy powinni nam przewodzić. W analogiczny sposób powinni być wybierani towarzysze do wszystkich instancji partyjnych. Wyższe instancje powinny np. z miesięcznym wyprzedzeniem podać do jakich instancji partyjnych dana POP lub OOP może wybrać swoich przedstawicieli.

Jeżeli chodzi o drugi wniosek, wynika on w zasadzie z pierwszego. Proponuję aby poszczególnych kandydatów na radnych i posłów umieszczać w kolejności alfabetycznej. Zmuszając w ten sposób wszystkich obywateli do skreśleń, jeżeli uzna się głos nieważny, gdy nie ma na nim odpowiedniej liczby skreśleń. Obecnie na gminnym przypadkiem jest to, że wybierający nie znają nawet nazwisk wybieranych. Podchodzą do komisji wyborczej i po otrzymaniu kart bez przeczytania nazwisk wrzucają je di urn. Jeżeli nazwiska kandydatów będą ułożone alfabetycznie, wyborca będzie musiał zastanowić się nad tym kogo skreślić. Sami wybierani wiedząc, że będą skreślenia postarają się o dotarcie do jak największych rzesz społecznych. Będą to jednocześnie wybory niczym nie skrępowane, a o to głównie chodzi naszej partii, aby do rad narodowych i Sejmu wybierani byli ludzie cieszący się największym autorytetem i szacunkiem całego naszego Narodu. Nasza partia liczy ponad 3 miliony członków i kandydatów, jest to potężna siła, która nie musi obawiać się skreśleń. Ponieważ są to nasi najlepsi towarzysze, wytypowani przez nas samych.

Stosując powyższą metodę przedstawiania listy wyborczej w najniższej hierarchicznie i najważniejszej komórce partyjnej nasza partia pozyska najlepszych towarzyszy na czele tych organizacji. Natomiast każdy towarzysz będzie miał możliwość przedstawienia swojego kandydata, na kierownika, sekretarza czy też delegata. Nie zapewnia nam tego obecna ordynacja wyborcza. Chociaż wyniki wyborów zależą w ostatecznym rachunku od decyzji wybierających, to jednak zgłaszanie kandydatów przesądza w znacznym stopniu o tym, kto wejdzie w skład komitetu. Należy bowiem mieć na uwadze fakt, że wybierający może skutecznie głosować na te osoby, które uprzednio zostały zgłoszone na listę wyborczą. A są na tej liście osoby, które nie znalazły by się, gdyby przedstawiono tę listę w proponowany przeze mnie sposób. Gdy zostanie wyczerpana ilość miejsc na kandydatów, następne można podawać w miejsce tych, które są już na liście. Bardzo często towarzysze tego nie czynimy z czysto ludzkich względów, m. in. Obawa przed utratą kolegi, lub żeby nie narazić się przełożonym. Szczególnie sytuacja ta widoczna jest w wojsku, które posiada swoją specyfikę.

Moim zdaniem, proponowany przeze mnie sposób przedstawiania kandydatów na listę wyborczą powinien być stosowany nie tylko w szeregach naszej partii lecz również we wszystkich organizacjach typu związkowego, samorządowego i spółdzielczego na najniższy szczeblu. W budowie rozwiniętego społeczeństwa socjalistycznego w sferze społecznej chodzi przecież o „stworzenie warunków dla pełniejszego urzeczywistnienia idei sprawiedliwości społecznej i dalszego zbliżenia do siebie klas i warstw ludzi pracy oraz stopniowego kształtowania jednorodnego pod względem socjalnym społeczeństwa socjalistycznego” (Encyklopedia Powszechna PWN Warszawa 1976 r. tom IV str. 72). Mając na uwadze również cytat, który przytoczyłem na wstępie, te wnioski przyczynić mogą się do realizacji tych założeń. Takie jest moje zdanie.

W związku z tym stawiam wnioski.

 1. W „Instrukcja w sprawie wyboru władz i delegatów w PZPR” wprowadzić uzupełnienie treści następującej: W najniższych organach PZPR (grupa partyjna, OOP, POP) kandydatów na listę do głosowania wybiera się w głosowaniu tajnym.

 2. W ordynacji wyborczej do rad narodowych i posłów na Sejm – listę kandydatów na karcie wyborczej przedstawiać w porządku alfabetycznym.

Po odczytaniu treść mojego wystąpienia przekazałem je prowadzącemu zebranie. Wytłuszczenia dodałem teraz. Wypada zauważyć, że moje wnioski do dziś nie został zrealizowany przez żadną partię. Dlatego też od tamtej pory przestałem uczestniczyć w wyborach. Ostatnio byłem i głosowałem na obecnego prezydenta PRL Bis lub III RP (jak kto woli) ale więcej nie będę, bo on nas, którzy na niego głosowali, oszukał.

ATP AWS Bezprawie Krademocja Wojsko

V.13. Powstanie 1970.

W grudniu 1970 r. byłem młodym i mało doświadczonym człowiekiem i jeszcze nie opierzonym żołnierzem zawodowym.

Trzeba nieustannie przypominać, że Grudzień 1970 r. to było w zasadzie kolejne Powstanie Narodowe przeciw „władzy ludowej”, która przyjechała do Polski na sowieckich czołgach. Powstanie to trwało od 14 (poniedziałek) do 22 XII 1970 r. głównie w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Elblągu. Wybuch powstania spowodowała drastyczna podwyżka cen żywności. Mówiło się wówczas, że zdrożała kiełbasa a staniały lokomotywy. Pierwsze starcia uliczne bezbronnych powstańców z siłami porządkowymi miły miejsce już pierwszego dnia. Były też i pierwsze śmiertelne ofiary.

Oficjalnie podaje się, że zginęło nieco ponad 40 ludzi. Rannych było około 1200 osób. Zatrzymano kilka tysięcy ludzi. Powstańcy zniszczyli kilkanaście pojazdów wojskowych, w tym transportery opancerzone i czołgi. Podpalono kilkanaście gmachów. Płonął budynek Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gdańsku. Długo potem jeszcze straszył wypalonymi oknami, jak czaszka pustymi oczodołami. W owym czasie szefem MON, od 11. 04. 1968 do 21. 11. 1983, był Ob. Wojciech Jaruzelski (ur. 6.07.1923 r.) skrótowo Jaruzel. Mimo tego, człowiek ten dostąpił najwyższych godności w Polsce. Był ostatnim prezydent PRL od 19. 07. 1989 (po debatach okrągłego stołu) i pierwszym prezydent III RP albo PRL Bis od 31. 12. 1989 do 22. 12. 1990. Był też szefem WRON = Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, która wprowadziła stan wojny, od 13. 12. 1981 do 22. 07. 1983, na terytorium całego państwa. Konstytucja PRL nie przewidywała puczu generałów. Nawet Sejm ośmielił się uznać, w lutym 1992 r. że decyzja o wprowadzeniu stanu wojny była sprzeczna z konstytucją PRL. Tyle i aż tyle zostało zrobione w tej sprawie.

Nie pamiętam jak to przebiegało w mojej jednostce wojskowej, ale paniki, w grudniu 1970 r. nie było. Chyba był wykonany lot rozpoznawczy. Krążyła też plotka, że jakieś amerykańskie okręty pojawiły się na Bałtyku. Została wprowadzona podwyższona gotowość bojowa i my, jako żołnierze zawodowi, musieliśmy chodzić cały czas z bronią osobistą. Był to pistolet „tetetka” z 1943 r. Wieczorem, 14 XII, radio podało, że została wprowadzona godzina milicyjna. Po za tym, że mieliśmy podwyższoną gotowość bojową i trzeba było pilnować tej „tetetki”, to w zasadzie nic się nie działo w naszej jednostce. Tak przynajmniej to zapamiętałem. Lotnictwo Marynarki Wojennej nie tłumiło Powstania.

Któregoś dnia ciocia powiadomiła mnie, że zaginął mój młodszy brat. Mieszkał i nadal mieszka w Gdańsku. Poszedłem więc do „gumowego ucha” (przedstawiciel WSW = Wojskowa Służba Wewnętrzna) który był w każdej jednostce i poprosiłem aby pomógł mi wyjaśnić co się stało z moim bratem. Żyje czy nie? Kazał mi przyjść następnego dnia. Postara się wyjaśnić na tyle, na ile będzie to możliwe. Gdy przyszedłem do niego następnego dnia, powiedział mi, żebym się nie martwił. Mój brat żyje! To było pod koniec Powstania. W wigilię, służbowo, pojechałem do Gdyni po „odbiór” samolotu, po pracach okresowych. Aby samolot mógł przylecieć na nasze lotnisko, wszyscy specjaliści, z naszej jednostki, musieli go sprawdzić i podpisać do lotu. Kiedy wchodziłem do kabiny po metalowej drabince, ona osunęła się i swoim ciężarem, szczeblem drabinki, przygniotłem prawą stopę. Złamałem kość śródstopy. Z takim złamaniem i spuchniętą nogą chodziłem do 30 XII, kiedy to wróciłem do jednostki i założono mi gips. 24 XII widziałem się z moim młodszym bratem. Został zatrzymany 14 XII przez milicję wieczorem, gdy wracał z zajęć w technikum wieczorowym. Powodem zatrzymania były… brudne buty! Był to niezbity dowód jego udziału w Powstaniu! Przeszedł „ścieżkę zdrowia”. Polegało to na tym, że po obu stronach stali pijani gliniarze z pałami. Trzeba było przejść między nimi. Walili ile wlezie. Kto się przewrócił na kopniakach „wchodził” do celi. Wypuszczono go właśnie 24 XII, kiedy jako tako zniknęły siniaki.

Dowódcą Marynarki Wojennej (1969 – 1986) był wówczas Ludwik Janczyszyn (ur. 1923, zm. 1994) – admirał, pamiętam że nie najlepiej mówił po polsku. Był również posłem na Sejm, ambasadorem w Syrii i Jordanii a także członkiem WRON. Janczyszyn po Powstaniu robił objazd po jednostkach wojskowych i tłumaczył nam, że władza ma tyle do podziału ile ma. Skąd ma wziąć więcej? Bardzo plastycznie objaśniał to na przykładzie michy zupy. Nie da się rozlać tej zupy, do innych mniejszych misek więcej, niż jest jej w tej większej. Taką poglądową lekcję pamięta się przez całe życie.

Jaruzel uchodzi za bohatera narodowego. Jednak do dziś ani on, ani żaden inny dygnitarz PRL nie odpowiedział jeszcze w jawnym procesie przed Narodem za zbrodnie 1970 r. i nie tylko. To kolejny dowód zdziczenia prawnego. Polska nie była i nie jest CDPPUZSS (zobacz lewa ramka) miast państwa prawa, mamy państwo prawników. Brutalnie i bezwzględnie wykorzystują każdą nieścisłość i rozbieżności w prawie, albowiem sami to prawo tworzyli i stosują na co dzień. Mimo tego należy uzyskać odpowiedź na proste pytanie. Jeżeli Jaruzel uważany jest za bohatera, to kim są ci, do których strzelili żołnierze LWP w 1970 r.? Dlaczego do dziś Jaruzel nie odpowiedział wraz z innymi dygnitarzami PRL za zbrodnie z 1970 r.? Jak tak dalej pójdzie, to Jaruzel oraz inni dygnitarze i wszyscy ci, co ich tak gorliwie chronią, łącznie z sędziami, w hańbie zakończą swój żywot. Tylko czy oni w ogóle wiedzą, co to jest honor i godność? Po raz kolejny należy zapytać. Jak to jest? Żołnierzy liniowych, niemal prosto z frontu w Afganistanie wsadza się do „pierdla”, a Jaruzel zachowuje wszystkie przywileje z prezydenckim włącznie?  Natomiast były szef MON i szef kancelarii obecnego prezydenta RP, Aleksander Szczygło, o żołnierzach mówi „banda durniów”. Co to za wojsko? Co to za państwo?

ATP Bezprawie Wojsko ZSRR Życie

V.12. Indoktrynacji c. d.

Jeszcze raz wyjaśniam, że indoktrynacja jest to szerzenie i wpajanie jakichś doktryn, poglądów i przekonań za pomocą nieustępliwej propagandy. Kiedy przeglądam stare papierzyska zawsze coś mi się przypomina. Mama przed sobą świadectwo WUML = Wieczorowy Uniwersytet Marksizmu – Leninizmu przy Ośrodku Nauk Społecznych i Wojskowych w Gdyni. Świadectwo opatrzone jest okrągłą pieczęcią z orłem bez korony z napisem: Dowództwo Marynarki Wojennej. Zarząd Polityczny. WUML a w zasadzie RUML, „Ranny” bo zajęcia odbywały się do południa, a nauka trwała dwa lata. Przedmiotów było 9, między innymi: materializm dialektyczny i historyczny, wybrane problemy etyki, podstawy pracy partyjno – wychowawczej w wojsku, wybrane zagadnienia logiki. Uczęszczanie na WUML wiązało się też i z przywilejami. Zamiast na lotnisko szło się do klubu na zajęcia, gdzie w przerwach można było nawet wypić piwo. Na koniec pierwszego roku, na zaliczenie go, było dodatkowo siedem dni urlopu a na zaliczenie drugiego roku tego urlopu było 14 dni. Warto było więc się uczyć. WUML ukończyłem w 1973 r.

Nauka nie sprawia mi żadnych problemów. Chciałem „iść” studiować na Wojskowej Akademii Technicznej (WAT) w Warszawie. Dowódca nie chciał mnie puścić i nakazał mi aby „studiował” na WUML-u. Powód był prosty. Trudno było o kolejnego „radzika”, który nauczył by się naprawiać ten latający złom. Ukończenie takiego WUML-u mogło być podstawą awansu a nawet skierowanie na stacjonarne studia do Wyższej Szkoły Nauk Społecznych przy KC PZPR uzyskując tytuł zawodowy magistra nauk politycznych. Po studiach można było zostać etatowym pracownikiem aparatu partyjnego. Tak jak Ob. Leszek Miller, były premier. Mi jednak nie „leżało” pchanie się na stanowiska polityczne. Wolałem zajmować się techniką. Nie pamiętam, w który to było roku, jak zdawałem na WAT. Egzamin wstępny zdałem ale nie zostałem przyjęty. Z jakich przyczyn nie mam pojęcia. Liczba miejsc dla żołnierzy zawodowych była ograniczona. Musieli być lepsi ode mnie lub kierunki na które zdawali miały więcej miejsc. W czasie studiów na WAT, żołnierz zawodowy otrzymywał swoją pensję i zachowywał dotychczasowe przywileje. Warto więc było się uczyć.

ATP Bezprawie Wojsko Żołnierz Życie