Demokracja SS.

 Demokracja SS. tak nazywam sprawowanie władzy sądowniczej w Polsce. Zaś tytuł podsunęli sami sędziwie, którzy namiętnie, notorycznie i bez żadnego zażenowania używają skrótów SS. z Sądem Najwyższym włącznie. Czy ludzie ci nie wiedzą czym było SS? Czy tych ludzi nie uczono historii? Dowody przedstawiłem w Kategorie, Osądzenie. Zatrważające, że pod takim czymś przykładana jest pieczęć z orłem w koronie. Wchodzą do sądu dostajemy od razu po łapach. Niemal na każdych drzwiach sądowych wywieszono napis, że mecenasy maja prawo wpychania się bez kolejki niczym z dzieckiem za potrzebą do szaletu. Nie ma znaczenia, że obok cierpliwie czeka człowiek podpierający się kulami. Bezwzględnie i brutalnie wykorzystują swoje sądowe uprzywilejowanie. Taki przepis obowiązuje od 1999 r.

Po zdradzieckiej napaści Niemców, pod wodzą Adolfa Hitlera – legalnie wybrany! – i Sowietów, pod tyranem Józefem Stalinem; we wrześniu 1939 r. na terytorium naszego państwa nastały ciemne czasy. My, Naród Polski, byliśmy niszczeni: fizycznie, moralnie i psychiczne. Rozpowszechnia się fałszywy pogląd, że Polska odzyskała wolność w 1989 r. A kiedy to z Polski wyjechał ostatni sowiecki sołdat? Kiedy wreszcie będą rozliczeni niemieccy i sowieccy: agenci, konfidenci, renegaci, sprzedawczyki i zdrajcy?

Obywatelki i Obywatele. Socjalizmu będziemy bronić tak, jak broni się niepodległości, albowiem władzy raz zdobytej nigdy nie oddamy. Tak skrótowo grzmiało przemówienie Ob. Jaruzelskiego, w dniu 13 XII 1981 r. Po nocnym wyprowadzeniu wojsk z koszar. A wówczas była sroga zima i trzymał tęgi mróz. Wszak to generał i weteran wojenny, więc i na wojaczce z bezbronnym Narodem zna się doskonale. Dlaczego jeszcze nie został osądzony przez żaden sąd czy trybunał za krwawy grudzień 1970 r.? Czy sądy czekają aż Ob. ten zabierze swoją sromotną hańbę do grobu?

Dlatego pytam. Wchodząc do sądu, sekretariatu czy na na salę rozpraw należy mówić: Dziań dobry. Zdrastwujtie. Czy też jakoś inaczej?

Ojczyzna i Naród.

 Polska, Ojczyzna i Naród, to terminy tożsame. Z tego powodu uważam, że wyrazy te należy zawsze pisać dużą literą. Tym bardziej kiedy używam do tego własnego języka. Moja Ojczyzna, jest to kraj, w którym się urodziłem ze spełnionej potrzeby [miłość, posiadanie potomstwa] i woli moich rodziców. Oni sami wybrali Polskę jako miejsce zamieszkania bezpośrednio po II Wojnie Światowej. My, jako Polacy, jesteśmy starym europejskim Narodem, którego miejsce we współczesnym Świecie zawdzięczamy swoim antenatom [przodek] i łączą nas narodowe trwałe więzi emocjonalne. Na przestrzeni wieków nasi przodkowie udowodnili, jak mało który naród w Europie, że byliśmy i jesteśmy bardzo tolerancyjni wobec przybyszów. Jest na to bardzo dużo dowodów. Nie mam nic przeciwko „obcym”, nie Polakom, jeżeli szanują naszą historię i przestrzegają naszych praw i zwyczajów. To nam, Polakom, należne są z tego tytułu wszelkie profity. Posłużę się tu tylko naszym językiem. Język polski nie jest dziedzictwem światowym [do tego pretenduje język angielski] lecz wyłącznie naszym, polskim. Jako współwłaściciel [przynależne prawa autorskie] tego rzadkiego dobra kulturowego pytam? Jakim prawem obcy, nie Polacy, czerpią zyski z posługiwania się naszym językiem? Dlaczego nikt nam nie płaci żadnych tantiem? Czy za dużo mamy pieniędzy na edukację?

Tak jak nie wybiera się matki, tak i nie wybiera się Ojczyzny. Nie można zmienić matki zaś swoją narodowość wysysamy wraz z mlekiem matki. Świadomie natomiast można zmienić Ojczyznę. Czyn taki, powszechnie nazywa się zdradą. Na to, że jesteśmy Polakami, wpływ miało nasze: położenie geograficzne; historia jako nauka o faktach a nie ich interpretacji; kultura a w szczególności język. Dlatego nazwa mojej Ojczyzny podlegała historycznie zmianom. Wielu z nas pamięta, że jeszcze niedawno temu żyliśmy w PRL – Polska Rzeczpospolita Ludowa a obecnie żyjemy w RP – Rzeczpospolita Polska. Była też III RP. Podobno była również lub będzie IV RP. Jestem za:

POLSKA RZECZPOSPOLITA NARODU

Biało – czerwona kokarda.

  

Pochodzenie. Flaga państwowa jest to symbol: wolności, niepodległości, samodzielność i suwerenności. Dlatego powstanie naszych barw narodowych wymaga krótkiego wprowadzenia. Albowiem wypada wiedzieć jakie jest pochodzenie naszej flagi państwowej oraz występowanie barw na: flagach, chorągwiach, sztandarach i kokardach. Nasze barwy narodowe są pochodzenia heraldycznego. A heraldyka jest nauką pomocniczą historii. Bada początki, rozwój, znaczenie prawne oraz zasady i prawidłowości stosowane w kształtowaniu plastycznym herbów. Natomiast herbem nazywamy ustalone według reguł oznaki: osób, rodzin, korporacji, miast, prowincji lub państw. Godło natomiast, to zasadniczy element herbu. Głównymi elementami herbu są: tarcza z godłem, oraz wieńczący ją hełm z klejnotami. Do tworzenia herbów używano barw heraldycznych, które nazywa się tynkturami. Barwy te są czyste i nasycone. Te kolory to: czerwony, niebieski, zielony i czarny; oraz dwa metale: złoto i srebro, które oddawano kolorami żółtym i białym. Ukształtowała się również hierarchiczna symbolika barw. Najwyżej ceniono złoto, jako symbol światła a z cnót – szlachetność, otuchę (nadzieja) i wzniosłość. Srebro oznacza wodę, a także czystość i niepokalanie. Czerwień następowała po metalach. Jest symbolem ognia, a oznacza odwagę i waleczność. Błękit, to powietrze oraz piękność i pochwała. Czerń, to ziemia ale i żałoba oraz bogactwo. Zieleń, to miłość, honor i dworskość. Nasza flaga narodowa jest oparta na barwach herbu państwowego: biały orzeł w czerwonym polu. Biały pas jako górny, oznacza orła; zaś czerwony pas jako dolny, to pole tarczy herbowej.

Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek

 orła białego w koronie w czerwonym polu.”

Art. 28. 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

To błąd i dowód nieznajomości języka polskiego.

Historia. W XIX w. wybuchły w naszej Ojczyźnie dwa wielkie powstania narodowe. Były one wielkimi zrywami sił patriotycznych w dążeniu do odzyskania wolności, równości i niepodległości. Hasła takie były umieszczane na sztandarach i pieczęciach powstańczych. Powstania były aktem przeciw: bezprawiu, upodleniu, zdradzie, notorycznemu gwałceniu praw, oraz rozwielmożnieniu się w: wojsku, szkołach i urzędach szpiegostwa i donosicielstwa. Gdyż nasi dawni sąsiedzi a wówczas zaborcy, stosowali od dziesiątków lat trzypunktową zasadę. 1. Szargać świętości. 2. Komplikować sprawy. 3. Nagradzać kanalie. Wszystko to pobudzało patriotów do aktywnych działań i chwytania za broń. Powstanie Listopadowe wybuchło 29 XI 1830 r. na skutek przygotowań cara do użycia armii Królestwa Polskiego w państwach Europy zachodniej, aby stłumić tamtejsze bunty. Podczas tego powstania, po raz pierwszy w naszych dziejach, jako znaku rozpoznawczego, powstańcy użyli kokardy biało – czerwonej. Była ona zgodna z prawidłami heraldyki i naszymi obyczajami oraz tradycjami. Kokarda jest więc czysto narodowa. Przyjęła się ona powszechnie. Noszona była na kapeluszach i czapkach. Ze zrozumiałych względów najwcześniej wprowadzono ją w wojsku. Powstanie skończyło się poddaniem twierdz: Modlin – 9 X i Zamość – 21 X 1831 r. Dlatego car nie mógł udzielić pomocy zachodowi. I to my, Naród Polski, po raz kolejny pomogliśmy Europie. Dlatego emigranci z Polski byli przyjmowani w Europie jako szermierze wolności. Powstanie Styczniowe wybuchło 22 I 1863 r. i było odpowiedzią na przygotowywaną „brankę” młodzieży polskiej do armii carskiej. To powstanie zakończyło się 23 V 1865 r. Jest to dzień, w którym został stracony ostatni powstaniec, ksiądz Stanisława Brzóska, naczelny kapelan i generał. Rezultatem Powstania Styczniowego był prawdziwy „wybuch” Polski w 1918 r. Ku zaskoczeniu całej Europy. Jeżeli uważnie przyjrzymy się obrazom i rysunkom z okresu powstań, to bez trudu zauważyć można na piersiach powstańców kokardy biało – czerwone, z białym orłem na czerwonym tle.

Wykonanie. Kokardę biało – czerwoną wykonujemy ze wstążek. Z metra otrzymamy 4 kokardy. Najlepiej nadają się wstążki o 4 cm szerokości. Każdą ze wstążek należy złożyć wzdłuż na pół, warstwą matową do środka. Żeby wstążki pozostały złożone, dobrze jest je zaprasować niezbyt gorącym żelazkiem. Wykonane są one przeważnie z tworzyw sztucznych, więc łatwo mogą się przypalić i przylgnąć do żelazka. Otrzymaliśmy dwie podwójne wstążki jednakowej szerokości. Następnie białą wstążkę wsuwamy do czerwonej. Teraz obie połączone wstążki należy przeszyć wzdłuż ręcznie lub na maszynie. Tę czynność należy wykonać starannie. Jako że biały pasek powinien być o szerokości 1 cm a czerwony 2 cm. Po zszyciu powstał jeden pasek biało – czerwony o szerokości 3 cm. Na jedną kokardkę potrzebne jest 25 cm tego paska. Po odcięciu, końce trzeba przypalić nad ogniem zapalniczki lub świeczki. Zapobiega to późniejszemu strzępieniu się materiałów. Teraz przez czerwony pasek należy przeciągnąć plastykową opaskę zaciskową zaopatrzoną w samozatrzask. Opaski takie używane są do mocowania, np. przewodów. Teraz wolno ściągamy opaskę na pierwszy ząbek. Tak powstało biało – czerwone kółko. Przed ostatecznym ściągnięciem, do wnętrza tego kółka trzeba włożyć długopis. Zapobiegnie to zbyt mocnemu ściśnięciu kokardy w samym środku. Formujemy fałdki kokardy i zszywamy. Teraz przyszywamy agrafkę z brzydszej strony kokardy. W sklepie jubilerskim kupujemy srebrnego orzełka o średnicy około 2 cm. Orzełek mocujemy na środku kokardy w czerwonym polu. Gotowe.

Zastosowanie. Uchwała sejmowa z 7 lutego 1831 r. brzmi: „Izba senatorska i poselska po wysłuchaniu wniosków komisji sejmowych i zważywszy potrzebę nadania jednolitej oznaki, pod którą winni łączyć się Polacy, postanowiły i stanowią: Art. 1. Kokardę narodową stanowić będą kolory herbu Królestw Polskiego i W. X. Litewskiego, to jest kolor biały z czerwonym. Art. 2. Wszyscy Polacy, a mianowicie Woysko Polskie, te kolory nosić mają w miejscu, gdzie takowe oznaki dotąd noszonymi były.”

Źródło: S. Russocki, S. K. Kuczyński, J. Willaume

 „Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej”.

Napisałem w sierpniu 2005 r. przed wyborami, pod tytułem:

Biało – czerwona kokarda, czas powstań narodowych.

Czas wyborów, czas warcholstwa.

 Czas jest terminem filozoficznym. Zaś filozofia próbuje odpowiedzieć na pytania: po co żyjemy, jaki jest nasz pogląd na Świat, nasz system i zasady wartości oraz jakie jest w nim miejsce dla człowieka. Czas jest formą bytu – to, co jest; wszystko cokolwiek istnieje; całokształt życia; istnienie. Czas jest nieskończony. Nie ma początku ani też końca. My, jako ludzie, nie mamy wpływu na jego upływ. Czas istnieje niezależnie od naszej woli. Czas można mierzyć. Czas podobnie jak ruch jest względny. Inaczej on płynie dla kilkuletniego dziecka a inaczej dla mnie, faceta z siódmym krzyżykiem na karku. Zegary jednak tykają dla nas tak samo.

Wybory jest to akt polityczny. Sam termin polityka, jest to działalność władz państwa w dziedzinach, którymi one się zajmują oraz rezerwują tę działalność wyłącznie dla siebie. Jest to również zręczne i przemyślane postępowanie: osoby, grupy społecznej lub partii, których celem jest zdobycie i utrzymanie władzy. Polityka, w sensie pozytywnym, jest to również: troska i działanie roztropne, z namysłem, rozważne i rozsądne, o nasze wspólne dobro. Wybory, jako akt polityczny, mają na celu powołanie wybrańców do określonych funkcji politycznych, przez tajne i powszechne głosowanie, między innymi: posła, senatora, radnego, sołtysa, wójta, burmistrza, prezydenta. Bardzo ciekawa sprawa jest z samymi ordynacjami wyborczymi. Każda jest inna! Inaczej wybieramy posłów a inaczej senatorów. Przy tym kandydaci na wybrańców nie zawsze są swobodnie dobierani. Nie każdy też może startować w wyborach. Niezbędne jest powołanie odpowiedniego komitetu. No bo co by to się działo, gdyby każdy, kto tylko zechce, brał udział w wyborach jako kandydat Na dodatek każdy musiałby brać udział w wyborach? Celem każdej partii politycznej jest zdobycie władzy, głównie dla umocnienia pozycji własnych członków. Każda partia potrzebuje lidera lub liderów, im mniej tym lepiej, oraz całej plejady klakierów. Nikt jednak nie klaszcze za darmo. Każdy klakier oczekuje i spodziewa się jakiejś nagrody. A jaka ona może być? Pewne i nieźle opłacone stanowisko. Ustawodawca w swojej dobroduszności nie wskazał jakie stanowiska podlegają wymianie po każdych wyborach. Tu mamy uzasadnienie dlaczego członkowie tej samej partii grają na swojego wodza. To on decyduje, kogo wybrać, na jakieś stanowisko. Klakier polityczny musi więc stale udowodnić swoje poddaństwo i bezwzględne posłuszeństwo. Dla nas, gawiedzi gminnej, takie postępowanie jest obrzydliwe. Proszę zwrócić uwagę na to, że w ostatnich wyborach blisko 50 % Narodu pozostało w domach. Jeżeli zaś przodująca partia polityczna uzyskała około 40 % głosów, to ma ona mniej więcej 20 % społecznego poparcia. To nie jest demokratyczne! Mniejszość narzuca swoją wolę większości.

Warcholstwo to inaczej awanturnictwo lub wichrzycielstwo, podburzanie i podżeganie. Najbliższe sąsiedztwo czasu wokół wyborów jest wielkim sprawdzianem dla polityków. Wyłazi wówczas owo awanturnictwo. Politycy jak kameleony zmieniają barwy i poglądy. Wszystko to dla: sławy, pieniędzy lub władzy. Czym jest dojrzały polityk? Tak jak owoc. Sam spada. Dopiero po upadku widać, co to był za owoc. Jeszcze zielony, niedojrzały i po upadku ocalał. Czy też wisiał zbyt długo i po krachu okazało się, że to zgniłek. Nic po nim nie zostało. Tylko ogonek, jak źdźbło trawy, których miliony jest pod każdym drzewem.

Eleganckim przykładem politycznego awanturnictwa były wybór Ob. Hanny Gronkiewicz – Waltz (HGW) na prezydenta Warszawy. Zdarzyło się to dnia 26. 11. 2006 r. Ślubowanie odbyło się w dniu 2. 12. 2006 r. Afera wybuchła, kiedy okazało się, że Ob. HGW nie złożyła w terminie oświadczeń majątkowych, które różnie są liczone. Terminy te biegną od daty wyborów lub od daty ślubowania. Jest to dowód stworzenia chaosu prawnego. Ob. HGW, z wykształcenia prawnik, spóźniła się o kilka dni z oddaniem oświadczenia. Okazało się, że w identycznej lub podobnej sytuacji znalazło się setki radnych. Tu zaczyna się kłopot. Jest to wykroczenie, czy też niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego? Za niedopełnienie obowiązków w celu osiągnięcia korzyści osobistej grozi kara do 10 lat; z art. 231, Kodeks karny. Z tego powodu sprawa Ob. HGW wyglądała niedobrze; bo od prawnika, jakim jest Ob. HGW, od prezydenta Warszawy i byłego posła; powinno wymagać się znajomości prawa. Aby temu zapobiec [Warszawie i nie tylko, groziły nowe wybory] sprawę, w trybie super pilnym, skierowano więc do Trybunału Konstytucyjnego (TK). Państwu groziły nieplanowane spore wydatki oraz kolejne warcholstwo jakie wyłazi z polityków podczas wyborami. Zagrożona była ciągłość władzy w państwie. Powstał chaos informacyjny.

TK, dnia 13 marca 2007 r. sygn. akt K 8/07, w składzie: Teresa Liszcz – przewodniczący, Jerzy Ciemniewski, Zbigniew Cieślak, Ewa Łętowska – sprawozdawca, Bohdan Zdziennicki, protokolant: Grażyna Szałygo; wydał orzeczenie, że przepisy dotyczące wygaszania mandatów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast za spóźnienie w składaniu oświadczeń majątkowych jest niezgodne z konstytucją i nieproporcjonalne do popełnionego czynu. Tym samym zgodnie z Konstytucją III RP, Ob. HGW nie utraciła swojego mandatu. Całość orzeczenia jest na stronie TK. Jako pliki pdf to bite 31 stron. Jest co czytać. Cytuję tu tylko niewielki fragment: Z zasadą proporcjonalności ściśle związane jest pojęcie konieczności, uzasadniającej ograniczenie wolności i praw. Kryterium „konieczności” zastosowania ograniczenia oznacza obowiązek ustawodawcy wyboru najmniej uciążliwego środka prowadzącego do założonego celu. Jeżeli więc ten sam cel możliwy jest do osiągnięcia przy zastosowaniu innego środka, nakładającego mniejsze ograniczenia praw i wolności jednostki, to zastosowanie przez ustawodawcę środka bardziej uciążliwego, wykracza poza to, co konieczne, narusza więc Konstytucję. Utrata mandatu lub stanowiska jest środkiem bezpośrednio uderzającym w radnego, wójta, burmistrza, prezydenta miasta i innych funkcjonariuszy samorządowych i tym samym ogranicza możliwość korzystania przez nich z biernego prawa wyborczego. Jednakże, jeśli chodzi o tych spośród samorządowców, którzy swoje stanowisko uzyskali w drodze wyborów bezpośrednich, utrata mandatu refleksowo uderza także w wyborców. Tracą oni bowiem w ten sposób swojego mandatariusza, osobę, której zaufali i której powierzyli sprawowanie w swoim imieniu i z korzyścią dla dobra powszechnego funkcji władczych w danej wspólnocie samorządowej, korzystając ze swego konstytucyjnego prawa wyborczego. Ośmielę się tylko zauważyć, że do pełnienia funkcji publicznych nikt nikogo nie może zmuszać. Termin rozpoznania sprawy oraz cały wywód TK jest kolejnym dowodem na to, że nie wszyscy są równi wobec prawa. Nie wszyscy mają równy dostęp do organów państwa.

Krótko wyjaśniłem znaczenie wyrazów użytych w tytule. Teraz mogę przejść do sedna, czyli uchwycić istotę samych wyborów, jako aktu politycznego, podstawy funkcjonowania cywilizowanego demokratycznego państwa prawa. Wcześniej napisałem, że Polska nie jest takim krajem. Tu, to po raz kolejny udowodniłem. Jak wyżej napisałem, polityka to sięganie po władzę. Natomiast dźwiganie ciężaru władzy, to wielki obowiązek i wielka wiąże się z tym obowiązkiem odpowiedzialność. Jeżeli sprawowanie władzy nie jest rozproszone, to nie trudno skupić w jednym ręku olbrzymią władzę i kontrolę nad państwem. Poprzedni prezydent, omc [o mało co] mgr Ob. Aleksander Kwaśniewski, podobno zapadł na jakąś dziwną i tajemniczą chorobę filipińską. To nieprawda. Ten człowiek jest chory od nadmiernego spożywania alkoholu. Ob. ten nie udźwignął ciężaru władzy, jaki został mu powierzony, a on sam i dobrowolnie, przyjął to na siebie. Teraz szuka ucieczki od dręczących go koszmarów w alkoholu. Ciągnie za sobą własna rodzinę, przyjaciół i znajomych. Wstyd mi, że taki człowiek był prezydentem w mojej Ojczyźnie. Co ja mogę? Ano tyle, że napisałem to i podałem do publicznej wiadomości. Może zmuszę kilku rodaków do samodzielnego myślenia i działania.

Oświadczenie o zamieszkaniu.

 Na podstawie konstytucyjnego zapisu: Każdemu zapewnia się nietykalność osobistą i wolność osobistą. Pozbawienie lub ograniczenie wolności może nastąpić tylko na zasadach i w trybie określonych w ustawie. Art. 41. 1. Zaś w Kodeksie cywilnym tak jest napisane: Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Zatem liczy się zamiar, nie zaś sam fakt pobytu. Ośmielam się oświadczyć, że nie mam zamiaru mieszkać gdzieś na stałe. Na domiar tego trzeba umieć rozróżniać pojęcia adres: zameldowania od zamieszkania, zaś używanie skrótu zam. ma na celu jedynie komplikowanie sprawy. Żaden sąd czy prokurator (jako organ nie konstytucyjny) nie może mi nakazywać przebywać pod stałym adresem (bez wyroku sądowego) gdzie z nosem przy szybie mam wypatrywać listonosza. Ponadto w cywilizowanych demokratycznych państwach prawa nikt nie może odpowiadać za działanie osób trzecich. Mam tu na uwadze rozporządzenie ministra od sprawiedliwości, obowiązujące od 1999 r. które mówi, że pismo pozostawione na poczcie uznaje się za doręczone. Sędziowie zaś bezkarnie i z najwyższą lubością, stosują ów barbarzyński akt prawny niższego rzędu. Nazwiska Ob. którzy pełnili funkcję ministra prezentuję poniżej za wolną encyklopedią, Wikipedia. Warto by też pomyśleć nad tym, dlaczego za łamanie Konstytucji praktycznie nie ma żadnej kary? W Konstytucji jest jeszcze tak zapisane: Zapewnia się wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Ich ograniczenie może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w ustawie i w sposób w niej określony. Art. 49. Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i polegają tylko Konstytucji oraz ustawom. Art. 178.1. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej. Art. 8. 2. To tylko kolejny dowód na to, że Konstytucja jest jak prostytucja.

Wykazałem powyżej, że konstytucyjnym obowiązkiem władców państwa jest zapewnienie nam, pospólstwu, wolności i ochronę komunikowania się. Szczególnie z organami państwa. Jeżeli Przedsiębiorstwo Państwowe Użyteczności Publicznej, Poczta Polska, jest instytucją niewiarygodną, bo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za to co robi, przeto nam, gawiedzi gminnej, należy zapewnić taki sposób komunikowania się z urzędami, aby nie naruszało to naszych elementarnych praw opisanych w Konstytucji i innych obowiązujących aktach prawnych, na przykład, Europejska Konwencja Praw Człowieka.

Kto chce, to z łatwością może mnie znaleźć. Korzystam ze skrytki pocztowej oraz internetu.

Kompetencje ministra, od 1999 r. pełnili, Ob. i Ob.: Hanna Suchocka (UW) – 31 października 1997 – 8 czerwca 2000; wakat na urzędzie od 8 czerwca 2000 do 16 czerwca 2000, obowiązki ministra pełnił Prezes Rady Ministrów Jerzy Buzek, poseł AWS; Lech Kaczyński – 12 czerwca 2000 – 4 lipca 2001; Stanisław Iwanicki – 5 lipca 2001 – 19 października 2001; Barbara Piwnik – 19 października 2001 – 6 lipca 2002; Grzegorz Kurczuk (SLD) – 6 lipca 2002 – 2 maja 2004; Marek Sadowski – 2 maja 2004 – 6 września 2004 (dwukrotnie); Andrzej Kalwas – 6 września 2004 – 31 października 2005; Zbigniew Ziobro (PiS) – 31 października 2005 – 7 września 2007 (dwukrotnie); wakat na urzędzie od 7 września 2007 do 11 września 2007, obowiązki ministra pełnił Prezes Rady Ministrów Jarosław Kaczyński (PiS); Zbigniew Ziobro (PiS) – 11 września 2007 do 16 listopada 2007; Zbigniew Ćwiąkalski (bezpartyjny) – od 16 listopada 2007.

PDPSWZ List otwarty, cz. II.

 

Pismo pozostawione na poczcie uznaje się doręczone. Nawet zmarłemu.

Ministerium Sprawiedliwości.

27 Grudnia 2007 roku.

Zbigniew Grabowski z adresem na skrytke pocztową.

Ob. Janusz Kochanowski

Rzecznik Praw Obywatelskich na adres: rzecznik@rpo.gov.pl

Ob. Zbigniew Ćwiąkalski Prokurator Generalny, na adres: bm@ms.gov.pl.

LIST OTWARTY część II.

Petycja. Doniesienie. Podanie. Skarga. Wniosek. Zażalenie. = PDPSWZ

1. Dotyczy: PR Wejherowo, 2 Ds 1266, 31. 10. 2007 r. prokurator mgr Krystyna Sztygiel.

Ośmielam się zwrócić uwagę na to, że prokurator, Ob. Sztygiel, w postanowieniu o umorzeniu dochodzenia napisała nieprawdę. Żaden komornik, nie mógł i nie był w stanie, przywłaszczyć sobie w okresie od lutego 2005 r. do 2006 r. pieniędzy w kwocie 2500000 zł na moją szkodę, albowiem ja nie mam tak wysokiej renty. Przedmiotem moich doniesień od kilkunastu lat jest złodziejstwo; przepraszam przywłaszczanie sobie moich praw majątkowych [do małego kawałeczka Polski] przez: Urząd Gminy, firmę Energa, TPSA i wojsko. Prokurator, Ob. Sztygiel, udowodniła po raz kolejny, że nie rozumie tekstu pisanego. W Konstytucji III RP w art.: 21, 46 i 64 jednoznacznie jest napisane, że własność podlega konstytucyjnej ochronie jednakowej dla wszystkich. Zaś w Kodeksie karnym zapisano: Kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.” Natomiast prawdą jest to, że komornik rewirowy z Gdyni, Ob. Jolanta Ruszkiewcz zrabowała mi część moje renty, bez zgody mojej małżonki, na podstawie nakazu zapłaty, który wydał SSR [sędzia Sądu Rejonowego] Grzegorz Bledziewski z Gdyni. Nakaz został wydany na podstawie nieważnej umowy i z moim porobionym podpisem na tajnym posiedzeniu. Do dziś nic nie wskórałem w tej sprawie. Sędziowie z Gdyni nie chcą jawnej rozprawy sądowej. To tylko kolejny dowód na to, że nie ma w państwie sposobu aby fałszerstwo zostało wskazane i ukarane a nadużycie władzy napiętnowane.

Drugi problem to pozostawienie kabla energetycznego pod napięciem w ziemi zaizolowanego tylko zwykłą taśmą, bez żadnych dodatkowych zabezpieczeń. Mam odmienne zdanie, ale na szczęście nic nikomu się nie stało. Nie ma więc problemu. Ostatecznie kabel został odłączony w październiku tego roku. Pozostał problem bezprawnego i swobodnego dokonywania przebudowy linii energetycznej przez firmę Energa. Firma ta kiedy chce i co chce może robić z siecią energetyczną. Nie potrzebuje żadnych zezwoleń. Wyjaśnię jeszcze, że 11. 10. 2007 r. po raz kolejny przybył do mnie mundurowy policjant. Domagając się kolejnych wyjaśnień. Coś tam wyjaśniłem i odparłem, że to moje ostatnie wyjaśnienia. Po co ja mam się trudzić, setki razy przeżywać to samo? Teraz będziemy gadać publicznie. W tej sytuacji PDPSWZ jest absolutnie konieczne i niezbędne.

2. Dotyczy: PR Wejherowo z dnia 2. 08. 2007 r. prokurator mgr Jarosława Deja.

Moje pismo zatytułowałem Wniosek formalny z zażaleniem i wysłałem jako email w lipcu br. W treść tego pisma napisałem m. in. Uprzejmie informuję, że w dniu wczorajszym rozpoczęte zostały prace budowlane przy przebudowie linii energetycznej wzdłuż drogi wojewódzkiej, od szkoły do ulicy gdzie stoi nasz dom. Moja działka jest działką narożną i graniczy z tą drogą. Prowadzący prace budowlane poinformował mnie, że prace te mają na celu usunięcie kilku słupów przy szkole oraz ułożenie kabla podziemnego wzdłuż drogi a na działce mojego sąsiada tuż przy mojej granicy ma być dostawiony dodatkowy słup energetyczny. Mam wątpliwości co do tego, czy te prace są wykonywane zgodnie z obowiązującym prawem, albowiem w żaden sposób nie zostałem poinformowany o tym, że będą prowadzone jakieś prace budowlane. Takim to sposobem „osłupiałem”. Mam już trzy monstrualne i paskudne słupy. Jeden na środku działki i po obu jej stronach, w odległości 3 m za granicą, dwa następne. Ob. Deja twierdzi, że działanie te mają podstawy prawną i nie jestem stroną postępowania. Podobnie wybudowano linię TPSA, ale przez moją działkę jeszcze 1999 r. Do dziś nie otrzymałem żadnej decyzji w tej sprawie. To dowód wyższości kumoterstwa i praktycznego bezprawia. Wykonawca linii TPSA twierdził, że niczego nie wolno układać w pasie drogi wojewódzkie, dlatego musi ona przebiegać przez moją działkę. W tym roku okazało się, że można układać kable energetyczne w tym pasie. A we wsi ma być podobno budowana sieć gazowa i kanalizacja. Proszę więc nie zwracać się z tymi problemami do mnie. W tej sytuacji PDPSWZ jest absolutnie konieczne i niezbędne.

3. Dotyczy: PR Wejherowo, 2 Ds 2166/05, prokurator Krystyna Sztygiel.

Sprawa dotyczy oszustwa [Kodeks karny, art. 286] popełnionego przez firmę, która sprzedała nam piec dwu funkcyjny, ogrzewanie wody i centralne. Urządzenie to zostało nam sprzedane już 2000 r. Do dziś nie otrzymaliśmy faktury na ten piec, co jest podstawą reklamacji i rękojmi. Nie otrzymaliśmy też żadnego dokumentu potwierdzającego, że owo urządzenie zostało nam dostarczone, uruchomione przez uprawnione osoby i przekazane do eksploatacji zgodnie z warunkami gwarancji, bo od początku piec źle funkcjonował. Mieliśmy to trzymać w późniejszym terminie, po usunięciu usterek, których nie udało się usunąć. Nie doszło też do polubownego załatwienia spraw. Nasze wszelkie prośby i pisma zbywane były milczeniem prze tę firmę. Zdumiewające jest stanowisko Ob. Sztygiel. Prokurator nie przesłuchała właścicielki firmy lecz jej męża, który nie posiadał żadnych pełnomocnictw, ani też nie jest prawnikiem. Po złożeniu przeze mnie zażalenia w marcu 2006 r. Ob. Sztygiel odmówiła przyjęcia zażalenia (22. 05. 2006) bo, odpis postanowienia wysłany do mnie na skrytkę pocztową powrócił do prokuratury z adnotacją, że poczta korespondencji przesłanej na adres skrytki pocztowej nie doręcza adresatom za po zwrotnym poświadczeniem odbioru. Ob. Sztygiel nakazała więc wysłać postanowienie na inny wybrany przez siebie adres. Z braku odpowiedzi osobiście udałem się do prokuratury i odebrałem to postanowienie oraz złożyłem kolejne zażalenie. Do dziś pozostało bez odpowiedzi. Wypada zauważyć, że we wrześniu 2004 r. do sądu w Wejherowie złożyłem Pozew o wydanie nakazy zapłaty przeciw nieuczciwej firmie, I Nc 802/04 . Nic nie wskórałem. Nie doszło też do połączenia akt obu spraw aby zakończyć to jednym procesem. W tej sytuacji PDPSWZ jest absolutnie konieczne i niezbędne.

4. Dotyczy: Sądu Administracyjnego, II SA/Gd 1386/02 Gdańsk, sędziowie NSA: Andrzej Przybielski, Barbara Skrzycka – Pilch, sędzia WSA Janina Guść; II OSK 411/06 Warszawa, sędziowie: Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Gliniecki i Bożena Walentynowicz.

Dnia 5. 06. 2002 r. złożyłem skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na decyzje wojewody, albowiem narusza ona moje prawo do własności i jej ochronę – Konstytucja RP art. 21 i 64. Wyrok zapadł 25. 05. 2005 r. oddalający moja skargę. Pozwolenie na budowę wydano zgodnie z prawem. Sędziowie w uzasadnieniu napisali: Zagadnienie natomiast dotyczące legalności posadowienia na działce skarżącego w przeszłości słupa energetycznego oraz wynikających z tego konsekwencji dla właściciela nieruchomości mogą być przedmiotem odrębnych postępowań administracyjnych lub sporów cywilno – prawnych… Nie będę opisywał korowodów ze złożeniem kasacji w tej sprawie. Wyrok NSA zapadł dnia 2. 03. 2007 r. oddalając moją skargę kasacyjną. Zacytuje tu jeden akapit. W pełni niezasadny jest zarzut skargi kasacyjnej o naruszeniu prawa materialnego przez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie przepisów Konstytucji RP art. 2, 21, 64 ust. 2 i 3 wobec braku podstaw do ich stosowania w przedmiotowym stanie faktycznym sprawy. Co tu jest obłędne? Prawo do własności. Przepisy Konstytucyjne brzmią jednoznacznie. Nie wyraziłem zgody na to, aby firma Energa czerpała zyski z mojej własność. Słup i linia napowietrzna, na mojej działce, były i są moją własnością. Co kto chce robić na swojej działce nic mi do tego, jeżeli nie wkracza to w moje prawo własności. Po raz kolejny usankcjonowano złodziejstwo Skarbu Państwa. Nie składałem skargi to Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ponieważ nie wierze w takie trybunały. Tam obowiązują niemal takie same zasady jak w Polsce. Po za tym składanie takiej skargi jest bardzo pracochłonne. W tej sytuacji PDPSWZ jest absolutnie konieczne i niezbędne.

5. Dotyczy: PR Wejherowo, 2 Ds 1364/ 02, prokurator Sławomir Kownacki; oraz SR Wejherowo, II Ko1 56/03, SSR Paweł Kwapień, przy udziale prokurator Krystyny Sztygiel.

Do Prokuratora Generalnego pod datą 9. 08. 2002 r. skierowałem pismo pod tytułem: Zbrodnia Konstytucyjna, art.: 2, 7, 8, 9, 21, 30, 32, 47, 64, 69, 76 i 77. Informowałem, tam że bez nakazu sądowego i pisemnego uprzedzenia oraz bez mojej pisemnej zgody, oszukał mnie i podstępem wtargnął na moją posesję umundurowany policjant. Doprowadzono do uszkodzenia kabla, który jest moją własnością. Wyczynu tego dokonano drogą napowietrzną z potężnego dźwigu z koszem, który ustawiono na drodze obok mojej działki. Ob. Kownacki tak mnie objaśnił: Bezspornym i nie wymagającym uzasadnienia jest, iż pewnym organom państwowym i w określonych sytuacjach przyznane jest uprawnienie i wręcz instytucjonalny obowiązek wejścia na cudzą posesję w celu przywrócenia stanu faktycznego zgodnego z prawem. Policja wystąpiła w obronie złodzieja, firma Energa, która bez tytułu prawnego czerpała korzyści z moje własności. Moje zażalenie w tej sprawie nie zostało uwzględnione. SSR Kwapień postanowił nie uwzględnić mojego zażalenia, bo: Okoliczności zdarzenia z dnia 98. 08. 2002 roku (…) nie wskazują w żaden sposób na to, by doszło do zaistnienia przestępstwa z art. 231 §1 k.k. Owo postanowienie doręczyła mi policja. To tylko dowód, że władza kiedy chce, to potrafi doręczyć. W tej sprawie złożyłem wniosek i zażalenie. Do dziś bez odpowiedzi. W tej sytuacji PDPSWZ jest absolutnie konieczne i niezbędne.

Podsuma. Starałem się nie pomylić: nazwisk, dat, okoliczności i stanowisk. Po co taki podtytuł PDPSWZ? Ano dlatego, że w kodekach używane są różne terminy. Jeżeli pismo zostanie źle zatytułowane, to z przyczyn formalnych zostaje odrzucone. To tylko kolejny dowód na to, że nie wszyscy wobec prawa są równi, a prawo jest jak guma, może przyjąć każdą postać. Za zwyczaj na moje donosy i skargi niemal wszyscy odpowiadają niezmiennie. Na wiosnę drzewa są zielone. Albo zapada głucha cisza. Przykłady przytoczyłem powyżej. W systemie wymiaru sprawiedliwości w Polsce, obowiązuje jedna generalna zasada. Chcesz wojować pieniaczu? No to my cię za formalizujemy. To znaczy będziesz zmuszony do ciągłego zajmowania się całą masą różnych spraw, które i tak przegrasz. Ale dzięki temu nie będziesz miał czasu na inne sprawy. Nawet na to, aby leczyć swoje liche zdrowie. Nie pomoże ci żaden mec. bo to oni, w większości, są również strażnikami tego systemu. Dowodem na to jest mec. Andrzej Such z Gdańska, były prezes SR w Kwidzynie. Tak przynajmniej twierdził. To dostani mec. z którym miałem osobiście do czynienia. Przekazałem temu mec. spora liczbę różnych dokumentów w pewnej sprawie. Częściowo zawalił sprawę ale moich papierów nie zwrócił mi pomimo, że zażądałem tego na piśmie listem zpo. Przeto po raz kolejny pytam. Po co jest prokuratura? Po co nam takie państwo? Obecnie jedyną moją bronią jest upublicznienie problemów. W tej sytuacji PDPSWZ jest absolutnie konieczne i niezbędne.

Zgodnie z art. 63 kpa żądam potwierdzenia wniesienia podania.

Petycja. Doniesienie. Podanie. Skarga. Wniosek. = PDPSW

 

20 grudnia 2007 roku.

Zbigniew Grabowski, z adresem na skrytkę pocztową.

Ob. Janusz Kochanowski

Rzecznik Praw Obywatelskich, na adres: rzecznik@rpo.gov.pl

i Ob. Zbigniew Ćwiąkalski

Prokurator Generalny, na adresbm@ms.gov.pl

 

LIST OTWARTY

Petycja. Doniesienie. Podanie. Skarga. Wniosek. = PDPSW

Dotyczy: Prokuratura Rejonowa Gdynia, 2 Ds 2332/07 z dnia 19. 09. 2007, referent stażysta, Daria S.

Uniżenie, pokornie i z pyskiem przy matce Ziemii, jako Polak z krwi i kości; nieprawomyślny i bez wyraźnych odznak wiernopoddaństwa oraz czołobitności, oszołom i pieniacz; ośmielam się żądać, aby władcy państwa [wszyscy decydenci, od decyzja, to ci co żyją z naszych publicznych pieniędzy] zaprzestali dyskryminować mnie i moją rodzinę od ponad 50 lat.

Dnia 10. 10. br. zostałem wezwany do Komisariatu Policji w Gdyni – Śródmieściu, na godz. 12. Zawlokłem się tam osobiście [mam kontuzjowane nogi i z trudem poruszam się na nich] i jako świadek oraz pokrzywdzony złożyłem zeznanie. Chodziło o moją PDPSW z 22. 07. 2007 z podtytułem Przynależny strzał Katyński; oraz o spowodowanie u mnie trwałej i całkowitej niezdolność do samodzielnej egzystencji i pracy a także bezceremonialne przekroczenie uprawnień przez różnych funkcjonariuszy publicznych. Na potwierdzenie moich zeznań przedstawiłem kilka oryginałów, z których wykonane zostały kopie w mojej obecności. W związku z tym, że PR Gdynia nie podjęła w tej sprawie żadnych czynności przeto jestem zmuszony, po raz kolejny, zadać pytanie. Ale tym razem publicznie. Po co ja mam się ciągle mozolić? Po co jest prokuratura? Po co nam takie państwo?

Podpalenie. Nocą z 28 na 29 XII 2003 r. władcy państwa spuściły z łańcucha ludzką bestię. Gadzina podpaliła nasz dom. Tylko cudem nasza chałupa nie wyleciała w powietrze a my wraz z nią. Twierdzę, że odbyło się to za przyzwoleniem Prokuratury Okręgowej i Komendy Wojewódzkie Policji w Gdańsku. Dowodem są w Prokuraturze Rejonowej w Wejherowie, akta sprawy 2 Ds 3636/03. Asesor, mgr Michał G Węglowski, postanowieniem z 14. 04. 2004 r. umorzył dochodzenie wobec niewykrycia sprawców przestępstwa. Zaś 28. 08. 2006 r. już jako prokurator, mgr Ob. Michał G. Węglowski umarzając śledztwo w sprawie podpalenia między innymi napisał, że nie można przeprowadzić badań fizyko – chemicznych zabezpieczonych przedmiotów po podpaleniu, bo: „Przedmioty te były przechowywane na Posterunku Policji w (…) i najprawdopodobniej spłonęły w pożarze Posterunku, do którego doszło w dn. 10. września 2005 r.” To niepodważalny dowód, że prokuratorzy robili i robią wszystko aby sprawie łeb ukręcić. Mnie zaś i mojej rodzinie przysługuje fizyczna i prawna ochrona. Z tego tytułu nigdzie nie odbieramy listów poleconych poza skrytką pocztową. Ponadto jest rzeczą urągającą podstawowym zasadom jakiegokolwiek działania, aby sprawca rozpatrywał skargę na własną nieudolność.

Wniosek formalny. Mając powyższe na uwadze oraz: 1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. 2.Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Art. 32 Konstytucji III RP (KRP). W 2003 r. jeszcze miałem kwaterę służbową, mimo to bezprawnie zostałem wymeldowany z moje ojcowizny, kopia poniżej. Można było mnie wymeldować, więc każdego można wymeldować na takiej samej podstawie. Rozpocząć trzeba od najważniejszych Ob. w państwie. W związku z tym, wnoszę o to, aby właściwy urzędnik dokonał wymeldowania ze stałego miejsca zameldowania najważniejszych osób w państwie; chodzi o Ob. Prezydenta III RP i Ob. Premiera III RP. Zatem, obaj najważniejsi Ob. III RP, powinni być potraktowani w taki sam sposób. Obaj mają bardzo okazałe kwatery służbowe. A Ob. Premier nawet cieszył się, że będzie miał gdzie piłkę pokopać. Tak dużo tam jest miejsca. Po raz kolejny zwracam się z wnioskiem do Rzecznika Praw Obywatelskich, jako strażnika wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji o pomoc i podjęcie stosownych działań, art.: 80 i 208 KRP.

PDPSW wysyłam również do urzędów, których udział w sprawie jest niezbędny. Jeżeli otrzymam odpowiedzi będą tu zamieszczone.

Wnoszę o zastosowanie art. 63 oraz 65 kpa.

Idą święta.

 Święta Bożego Narodzenia a za chwilę Nowy Rok. Ten czas, to czas spotkań rodzinnych. Zadumy. Życzeń i refleksji nad tym co było. Jeszcze jako dziecko, pamiętam że przychodził wówczas święty Mikołaj i zostawiał nam jakieś prezenty pod poduszką. Był to czas wielkiej radości w całym domu, dla nas dzieciaków i rodziców. Później, już nie było tych prezentów. Mówi się, że chłopiec zostaje mężczyzną kiedy odchodzi od matki. Ja nim zostałem kiedy miałem 6 lat. A mój najmłodszy brat miał 10 miesięcy. I to nie my odeszliśmy od matki, lecz to ona nas opuściła na zawsze. Pękło jej serce. Przeżyła tylko 26 lat. Ja już ponad dwa razy przekroczyłem jej przeżyte lata. To nie biadolenie. To ku zadumie.

Wszystkim, którzy zajrzeli tu lub zajrzą, mam tylko jedno życzenie.

Życzę wszystkim tego, aby każdy dzień zaczynał się i kończył uśmiechem.

Petycja. Doniesienie. Podanie. Skarga. Wniosek. = PDPSW

 

20 grudnia 2007 roku. GM03.

Zbigniew Grabowski, z adresem na skrytkę pocztową.

Ob. Janusz Kochanowski

Rzecznik Praw Obywatelskich, na adres: rzecznik@rpo.gov.pl

i Ob. Zbigniew Ćwiąkalski

Prokurator Generalny, na adresbm@ms.gov.pl

 

LIST OTWARTY

Petycja. Doniesienie. Podanie. Skarga. Wniosek. = PDPSW

Dotyczy: Prokuratura Rejonowa Gdynia, 2 Ds 2332/07 z dnia 19. 09. 2007, referent stażysta, Daria S.

Uniżenie, pokornie i z pyskiem przy matce Ziemii, jako Polak z krwi i kości; nieprawomyślny i bez wyraźnych odznak wiernopoddaństwa oraz czołobitności, oszołom i pieniacz; ośmielam się żądać, aby władcy państwa [wszyscy decydenci, od decyzja, to ci co żyją z naszych publicznych pieniędzy] zaprzestali dyskryminować mnie i moją rodzinę od ponad 50 lat.

Dnia 10. 10. br. zostałem wezwany do Komisariatu Policji w Gdyni – Śródmieściu, na godz. 12. Zawlokłem się tam osobiście [mam kontuzjowane nogi i z trudem poruszam się na nich] i jako świadek oraz pokrzywdzony złożyłem zeznanie. Chodziło o moją PDPSW z 22. 07. 2007 z podtytułem Przynależny strzał Katyński; oraz o spowodowanie u mnie trwałej i całkowitej niezdolność do samodzielnej egzystencji i pracy a także bezceremonialne przekroczenie uprawnień przez różnych funkcjonariuszy publicznych. Na potwierdzenie moich zeznań przedstawiłem kilka oryginałów, z których wykonane zostały kopie w mojej obecności. W związku z tym, że PR Gdynia nie podjęła w tej sprawie żadnych czynności przeto jestem zmuszony, po raz kolejny, zadać pytanie. Ale tym razem publicznie. Po co ja mam się ciągle mozolić? Po co jest prokuratura? Po co nam takie państwo?

Podpalenie. Nocą z 28 na 29 XII 2003 r. władcy państwa spuściły z łańcucha ludzką bestię. Gadzina podpaliła nasz dom. Tylko cudem nasza chałupa nie wyleciała w powietrze a my wraz z nią. Twierdzę, że odbyło się to za przyzwoleniem Prokuratury Okręgowej i Komendy Wojewódzkie Policji w Gdańsku. Dowodem są w Prokuraturze Rejonowej w Wejherowie, akta sprawy 2 Ds 3636/03. Asesor, mgr Michał G Węglowski, postanowieniem z 14. 04. 2004 r. umorzył dochodzenie wobec niewykrycia sprawców przestępstwa. Zaś 28. 08. 2006 r. już jako prokurator, mgr Ob. Michał G. Węglowski umarzając śledztwo w sprawie podpalenia między innymi napisał, że nie można przeprowadzić badań fizyko – chemicznych zabezpieczonych przedmiotów po podpaleniu, bo: „Przedmioty te były przechowywane na Posterunku Policji w (…) i najprawdopodobniej spłonęły w pożarze Posterunku, do którego doszło w dn. 10. września 2005 r.” To niepodważalny dowód, że prokuratorzy robili i robią wszystko aby sprawie łeb ukręcić. Mnie zaś i mojej rodzinie przysługuje fizyczna i prawna ochrona. Z tego tytułu nigdzie nie odbieramy listów poleconych poza skrytką pocztową. Ponadto jest rzeczą urągającą podstawowym zasadom jakiegokolwiek działania, aby sprawca rozpatrywał skargę na własną nieudolność.

Wniosek formalny. Mając powyższe na uwadze oraz: 1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. 2.Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Art. 32 Konstytucji III RP (KRP). W 2003 r. jeszcze miałem kwaterę służbową, mimo to bezprawnie zostałem wymeldowany z moje ojcowizny, kopia poniżej. Można było mnie wymeldować, więc każdego można wymeldować na takiej samej podstawie. Rozpocząć trzeba od najważniejszych Ob. w państwie. W związku z tym, wnoszę o to, aby właściwy urzędnik dokonał wymeldowania ze stałego miejsca zameldowania najważniejszych osób w państwie; chodzi o Ob. Prezydenta III RP i Ob. Premiera III RP. Zatem, obaj najważniejsi Ob. III RP, powinni być potraktowani w taki sam sposób. Obaj mają bardzo okazałe kwatery służbowe. A Ob. Premier nawet cieszył się, że będzie miał gdzie piłkę pokopać. Tak dużo tam jest miejsca. Po raz kolejny zwracam się z wnioskiem do Rzecznika Praw Obywatelskich, jako strażnika wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji o pomoc i podjęcie stosownych działań, art.: 80 i 208 KRP.

PDPSW wysyłam również do urzędów, których udział w sprawie jest niezbędny. Jeżeli otrzymam odpowiedzi będą tu zamieszczone.

Wnoszę o zastosowanie art. 63 oraz 65 kpa.

Bieżący komentarz.

 Ponieważ publicznie zwróciłem się do Redakcji przeto prezentuję tu część odpowiedzi:

1. Problem ze zmianą koloru nagłówka ramki Kategorie został zgłoszony do naszego działu technicznego. Prosimy o cierpliwość i przepraszamy za uniedogodnienia.

2. Cyfry przy edycji ramki Statystyka, czyli 3234 wejść i 3 komentarze, są tylko przykładem jak będzie wyświetlana Pana statystyka. Prawdziwe dane znajdują się na Pana blogu i są dostępne dla wszystkich. Statystyka komentarzy odświeżana jest na bieżąco natomiast, statystyka odwiedzin raz na dobę.”

Dziękuję za szybką reakcję.

Jak już pisałem jestem nie młodym człowiekiem, ale początkującym blogowiczem. Z tego tytułu przyznaję się, że nie zgłębiłem wszystkich tajników obsługiwania bloga. Jest jeszcze bardzo dużo rzeczy, których nie umiem i nie mam zamiaru się uczyć. Człowiek powinien umieć przyznać się do własnych ułomności lub niewiedzy. Ponadto nie mogę zbyt długo siedzieć przed ekranem komputera, bo bolą mnie oczy. Ośmielam się przypomnieć, że anonimy lądują w koszu. Jestem dostatecznie stary aby już nie jedno w życiu usłyszeć. Kto zaś nie chce i nie umie pisać po polsku [Są bezpłatne edytory teksu. Wystarczy: napisać, sprawdzić i zastosować prostą metodę kopiuj, wklej] niech pisze po europejsku lub nawet światowo. Nie ma też obowiązku czytania.